Ağrılar ve Tedavileri

Majezik Tablet Nedir? Majezik Ne İşe Yarar? Majezik Yan Etkileri Nelerdir?

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

MAJEZIK 100 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz (sığır kaynaklı laktoz), mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol 4000, FD&C Blue No: 2 (E132).

Majezik Prospektüs

MAJEZIK NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Majezik mavi renkli, iki yüzü çentikli, oblong film kaplı tablettir. Her bir film tablet, 100 mg flurbiprofen içeren 15 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Majezik çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.

Majezik Tablet;

 • Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozuklularına neden olan devamlı (kronik) bir hastalık  (romatoid artrit),
 • Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak da bilinen hastalık (osteoartrit),
 • Eklemlerde ağrı, şişlik şekil bozukluklarına neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (Ankilozan spondilit),
 • Akut kas-iskelet sistemi ağrıları,
 • Akut gut artriti,
 • Adet sancısı (dismenore) gibi durumların tedavisinde kullanılır.

MAJEZIK KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Majezik’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
 • Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa,
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Daha önceden NSAII kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan mide ya da bağırsak kanaması veya delinmesi öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsak kanamanız, beyin kanamanız ve diğer herhangi bir kanamanız varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz, bunlar gibi durumlarda Majezik kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

MAJEZIK’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir.

Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) var ise, Majezik tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir.

 • Sıvı tutulması veya ödem olursa,
 • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,
 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince bağırsakta veya kalın bağırsakta delinme olursa,
 • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız ,
 • Önceden var olan astım hastalığınız söz konusu ise,
 • Kansızlık (anemi) oluşursa ya da kan pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa,
 • Hamilelik planlıyorsanız,
 • Sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da diğer bağ doku bozukluklarınız varsa, bunlar gibi durumlarda Majezik  dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer Uyarılar:

 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, ileri derecede böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir.
 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz Majezik tedavisini kesecektir.
 • Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.
 • Diğer benzeri ağrı kesiciler ile birlikte kullanmayınız.
 • Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MAJEZIK KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Majezik, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) Majezik kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MAJEZIK KULLANILIR MI?

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum bebeğinize zarar verebilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MAJEZIK KULLANABİLİR Mİ?

Majezik baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcut ise araç ve makine kullanmayınız.

MAJEZIK İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. içerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.
 • Tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

 DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE  MAJEZIK KULLANIMI

Majezik ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç),
 • Antikoagulanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),
 • Beta-adrenerjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürücüler),
 • Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır),
 • Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar),
 • Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları),
 • Kinolon grubu antibiyotikler (bazı enfeksiyonlara karşı kullanılır),
 • Antiplatelet ajanlar (tromboz tedavisinde kullanılır),
 • Simetidin, ranitidin, antiasitler (bazı mide rahatsızlıklarında kullanılır), bunlar gibi ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar Majezik ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAJEZIK TABLET NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır. Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg’a kadar arttırılabilir.

Romatoid artritte ve osteoartritte Majezik kullanımı: Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve sertlik durumu) belirti ve semptomlarının giderilmesi için Majezik’in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dır.

Adet sancılarında Majezik kullanımı: Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg alabilirsiniz.

Günde birden fazla kez Majezik kullanacaksanız bir kerede alacağınız doz 100 mg’ı geçmemelidir. 

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden hemen sonra alınız.

Çocuklarda Majezik Kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Majezik Kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Majezik Kullanımı:

Uzun süreli Majezik tablet tedavisi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açabileceğinden özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliğine dair bir işaret var ise dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Majezik etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Majezik Kullandıysanız:

Majezik’i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda hastanenin acil bölümünde uygu tedavi uygulanmalıdır. İlacın alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz veya eczacınız size yardımcı olacaktır.

Majezik Kullanmayı Unutursanız:

Tabletleri zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmış ise ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız, doz sizin için aşırı olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

MAJEZIK OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Majezik’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda sıralanmış yan etkilerden biri olursa Majezik’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Burun iltihabı (rinit),
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Vücut ağırlığında değişiklikler,
 • İç huzursuzluk (anksiyete),
 • Depresyon,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Unutkanlık,
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Reflekslerde azalma,
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Titreme,
 • Görmede değişiklikler,
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Hazımsızlık (dispepsi),
 • Gaz,
 • Mide ve bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama),
 • Bulantı, kusma,
 • Ciltte döküntü,
 • Bitkinlik (asteni),
 • Vücutta sıvı birikimi (örn. ayak bileklerinde şişlik – ödem),
 • Halsizlik, hasta hissetme,
 • Yükselmiş karaciğer enzimleri.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık (demir eksikliği anemisi),
 • Kanda ürik asit sevilerinin artması (hiperürisemi),
 • Sıvı tutulumu (sıvı retansiyonu),
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon),
 • Kas koordinasyon bozukluğu (ataksi),
 • Beyne giden kan akımında azalma (serebrovasküler iskemi),
 • Uyuşma (parastezi),
 • Koku almada bozukluk (parosmi),
 • Göz iltihabı (konjonktivit),
 • Kalp yetmezliği,
 • Damar hastalıkları,
 • Kan damarlarının genişlemesi (vazodilatasyon),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Astım,
 • Burun kanaması (epistaxsis),
 • Bronşların daralması (bronkospazm),
 • Kanlı ishal,
 • Yemek borusu hastalığı,
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit),
 • Kan kusma (hematemez),
 • Mide ya da onikiparmak bağırsağında yara (peptik ülser),
 • Ağız iltihabı (stomatit),
 • Mide-bağırsak kanalında yara (gastrointestinal ülser),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit), Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Bir çeşit alerjik rahatsızlık (anjiyoödem),
 • Egzama,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Seğirme,
 • İdrarda kan görülmesi (hematüri),
 • Böbrek yetmezliği,
 • Ürperme,
 • Ateş,
 • Bazı test sonuçlarında değişiklikler (hemoglobin ve hematokrit düzeylerinde azalma).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi (trombosit agregasyonu, inhibisyonu).

Aşağıdaki yan etkiler temel olarak, dünya genelindeki pazarlama sonrası deneyimlerden ve literatürlerden elde edilmiştir. Kesin sıklık tahmini genellikle mümkün değildir.

 • Kansızlık (aplastik anemi, hemolitik anemi),
 • Kandaki platelet seviyesinin azalması (trombositopeni),
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni),
 • Alerjik şok (anafilaksi),
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit),
 • İltihabi bağırsak hastalığının şiddetlenmesi,
 • Kan ve protein kaybı ile birlikte ince bağırsak inflamasyonu,
 • Sarılık,
 • Bir çeşit cilt iltihabı (eksfolyatif dermatit),
 • Işığa karşı duyarlılık (fotosensitivite),
 • Deri hastalıkları (Stevens-johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz),
 • Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit),
 • Kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MAJEZIK’İN SAKLANMASI

 • Majezik’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Majezik’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Majezik’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Majezik’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Majezik’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ağrılar İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Romatoid artrit nedenleri ve tedavisi
 2. Fibromiyalji sendromu nedenleri ve tedavisi
 3. Adet sancısı neden olur
 4. Ankilozan spondilit nedenleri ve tedavisi
 5. Tendon iltihabı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git