Ağrılar ve Tedavileri

Majezik Tablet Nedir?

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Majezik® 100 tablet neden ve nasıl kullanılır?

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

 1. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 2. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 3. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız
 4. Majezik teblet ağızdan alınır.
 5. Etkin madde : Her bir film tablet 100 mg flurbîprofen içerir.
 6. Yardımcı maddeler : Laktoz, mikrokristalin selüloz, kroskarmellos sodyum, hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol 4000, FD&C Blue No: 2 (E132).

Majezik tablet neden kullanılır?

Majezik mavi renkli, iki yüzü çentikli, oblong film kaplı tablettir. Her bir film tablet, 100 mg flurbiprofen içeren 15 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Majezik çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.

 1. Majezik tablet eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)
 2. Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)
 3. Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)
 4. Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)
 5. Yumuşak doku yaralanmaları
 6. Adet ağrısı (dismenore) gibi hastalıkların neden olduğu ağrıların tedavisinde kullanılır.

Majezik tableti kullanmadan önce nelere dikkat edilmeli?

 1. Majezik’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa
 2. Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız
 3. Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa
 4. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa
 5. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa
 6. Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa
 7. Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa
 8. Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

Majezik’i kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar

 1. Majezik tablet’i kullanırken bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir.
 2. Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) var ise. Mejezik tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir.
 3. Majezik tablet’i kullanırken sıvı tutulması veya ödem olur ise doktorunuza bilgi vermelisiniz.
 4. Majezik tablet’i kullanırken önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız var ise dikkatli olmalısınız.
 5. İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olur ise mjezik kullanımı konusunda doktorunuz ile tekrar görüşmelisiniz.
 6. Majezik tedavisi almanız gerktiğinde yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
 7. Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir.
 8. Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz majezik tedavisini kesecektir.
 9. Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.
 10. COX-2 inhibıtörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçları birlikte kullanmayınız.
 11. Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.
 12. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte majezik tablet kullanılır mı?

 1. Hamilelik döneminde Majezik ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Majezik, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
 3. Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) Majezik kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Majezik emziklilik döneminde kullanılır mı?

 1. Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum bebeğinize zarar verebilir.
 2. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Majezik kullanırken araç veya makine kullanılır mı?

 1. Majezik baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcut ise araç ve makine kullanmayınız.
 2. Majezik’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler, Majezik tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı sekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 3. Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; içerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

Majezik tablet’in diğer ilaçlar ile kullanımı

 1. ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 2. Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)
 3. Antikoagulanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)
 4. Beta-adrenerjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 5. Diüretikler (idrar söktürücüler)
 6. Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)
 7. Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)
 8. Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)
 9. Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 10. Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 11. Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları)
 12. Kinolon grubu antibiyotikler gibi ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar Majezik ile etkileşim gösterirler.
 13. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Majezik tablet nasıl kullanılır?

 1. Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır. Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg’a kadar arttırılabilir.
 2. Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve sertlik durumu) belirti ve semptomlarının giderilmesi için Majezik’in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dır.
 3. Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg almalısınız.
 4. Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg’dır.

Majezik teblet kullanım şekli

 1. Erişkinlerde majezik tablet kullanım şekli : Herhangi bir sorun yok ve doktorunuz başka şekilde önermedi ise majezik tabletler, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.
 2. Çocuklarda majezik tablet kullanım şekli : Çocuklarda etkinliliği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.
 3. Yaşlılarda majezik tablet kullanım şekli : Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Majezik tablet kullanımı ve özel durumlar

 1. Uzun süreli majezik tablet tedavisi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.
 2. Eğer Mjezik’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 3. Kullanmanız gerekenden daha fazla Majezik kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Majezik’i aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. Majezik’in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olur.
 4. Majezik’i kullanmayı unutursanız, hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmış ise ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz sizin için aşırı olabilir. Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

Majezik tablet’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Majezik’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıda sıralanmış yan etkilerden biri olur ise Majezik’i kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 1. Solunum güçlüğü (bronkospazm)
 2. Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
 3. Göz ve deri renginin sarıya dönmesi
 4. Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
 5. Bulanık ve çift görme
 6. Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)
 7. Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, görmede değişiklik -Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Majezik tablet’in hafif yan etileri

Aşağıda yazılan belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 1. Ciltte döküntü (ürtiker)
 2. Hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) veya hipertansiyon (tansiyon yüksekliği)
 3. İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
 4. Böbrek yetmezliği
 5. Karın ağrısı, bulantı, iştahta değişiklikler
 6. Tat almada değişiklikler
 7. Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı
 8. Halsizlik, hasta hissetme

Bunlar Majezik’in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Majezik tablet nasıl saklanmalı?

 1. Majezik’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 3. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Majezik’i kullanmayınız.

Ağrılar ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Romatoid artrit nedenleri ve tedavisi
 2. Fibromiyalji sendromu nedenleri ve tedavisi
 3. Adet sancısı neden olur
 4. Ankilozan spondilit nedenleri ve tedavisi
 5. Tendon iltihabı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git