Ağız Hastalıkları

Majezik Oral Sprey (Ağız ve Boğaz Spreyi) Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Majezik Sprey Nasıl Kullanılır?

MAJEZIK %0.25 Oral Sprey, Çözelti Kullanma Talimatı

Majezik Sprey ağız içine püskürtülerek uygulanır.

Majezik oral Sprey’in etkin maddesi: 30 ml oral sprey 0.075 g flurbiprofen içerir.

Majezik Oral Sprey’in yardımcı maddeleri: Sorbitol, Sakkarin sodyum, Gliserin, Polioksil 40 hidrojene hint yağı. Metil paraben, Propil paraben, Etil alkol, Patent blue E131 (mavi), Mentol, Sodyum hidroksit gibi yardımcı maddeler içerir.

Majezik Oral Sprey Kullanma Talimatı

MAJEZIK nedir ve ne için kullanılır?

Majezik, püskürtme başlıklı dozaj pompalı, krimp kapamalı, 30 ml amber renkli cam flakonda ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

 • Majezik, orofarenjiyal alana da bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihapları, yutak iltihapları) ağrılarda rahatsızlığı giderici, antienflamatuar olarak semptomatik tedavide kullanılır.
 • Majezik diş tedavileri sonrasında da koruyucu olarak kullanılır.

MAJEZIK kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
 • Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçların kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdiyseniz,
 • Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz, bunlar gibi durumlarda Majezik Oral Sprey kullanılmamalıdır. 

MAJEZIK’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa, Majezik Oral Sprey’i kullanırken dikkatli olunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAJEZIK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Majezik’in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelikte MAJEZIK kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danşınız.

Emzirme döneminde MAJEZIK kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Majezik kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullananlar MAJEZIK kullanabilir mi?

Majezik’in araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.

MJEZIK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Majezik, metil paraben ve propil paraben içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte MAJEZIK kullanımı

 • Majezik, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir.
 • Flurbiprofen nadiren antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir.

Flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileşimi olmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAJEZIK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3 defa ilgili bölgeye doğrudan 3 püskürtme yapılarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Majezik oral sprey, çözelti ağızda ilgili bölgeye püskürtülerek uygulanır.

Uygulama sırasında aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz:

1- Majezik oral sprey, çözelti şişesini Şekil 1’de olduğu gibi dik konumda tutunuz.

Şekil 1

2- Oral sprey, çözelti şişesinin başlık kısmında yer alan sprey kolunu Şekil 2 ve Şekil 3’de olduğu gibi nazikçe sağa veya sola çevirerek yatay konuma getiriniz. Uygulama aparatlarının yerlerinden çıkarılmamasına özen gösteriniz.

Şekil 2

3- İlk kullanımda, yüzden uzak bir yöne doğru tutarak, düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basınız.

Şekil 3

4- Başınız dik ve karşıya bakar pozisyonda iken, Şekil 4’de olduğu gibi sprey kolunu ağız içerisinde ilgili bölgeye yönlendirerek pompalama düğmesine önerilen sayıda basarak uygulayınız (uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümüne bakınız).

Şekil 4

5- Uygulama sonrasında sprey kolunu Şekil 1’de olduğu gibi tekrar aşağı bakacak pozisyona getiriniz. Şişeyi kutusuna yerleştirerek dik duracak şekilde saklayınız.

Ürünün sprey kolunu ve kapağını yerinden çıkarmayınız, yıkamayınız.

Çocuklarda Majezik Oral Sprey kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Majezik Oral Sprey kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği durumunda Majezik Oral Sprey kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Majezik Oral Sprey kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Majezik’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Majezik kullandıysanız: Majezik’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Majezik’i kullanmayı unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Majezik ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Majezik ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

MAJEZIK Oral Sprey’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Majezik’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Hassasiyet bulguları,
 • Lokal irritasyonlar.

Bunlar Majezik’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MAJEZIK nasıl saklanır?

 • Majezik’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Majezik’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Majezik’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Majezik’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 14/09/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Dişeti iltihabı nedenleri ve tedavisi
 2. Diş çekimi nasıl yapılır
 3. Farenjit (yutak iltihabı) nedenleri ve tedavisi
 4. Dil ve ağız yaraları neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git