Hastalıklar ve Tedaviler

Magosit Nedir? Magosit Ne İşe Yarar? Magosit Yan Etkileri Nelerdir?

MAGOSIT 365 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin madde: Her bir film tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 605.33 mg magnezyum oksit içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon K30, kroskarmelloz sodyum, PEG 6000, opadry II pink gibi yardımcı maddeler içerir.

Magosit Nasıl Kullanılır

MAGOSIT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (MAGOSIT ENDİKASYONLARI)

Magosit film tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir. Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

Şeffaf PVC/Aclar/Al folyo blisterlerde 30 film tablet olarak pazarlanmaktadır.

MAGOSİT;

 • Magosit, magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
 • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
 • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-bağırsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres,
 • Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar [eklampsi (gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık)/pre-eklampsi (gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık)] betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme,
 • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler,
 • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolitiazis tekrarının önlenmesi),
 • Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı), durumlarının tedavisinde kullanılır.

MAGOSIT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Magosit’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Magosit kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

MAGOSIT’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Eğer;

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız, doktorunuza kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz.
 • Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız, dikkatli olunuz.
 • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise, doktorunuza bildirİniz.
 • Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGOSIT’İN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Magosit, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE MAGOSIT KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magosit’i hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magosit’i emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MAGOSIT KULLANABİLİR Mİ?

Magosit’in araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGOSIT’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
 • İçerdiği boyar madde nedeniyle, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MAGOSIT KULLANIMI

Diğer ilaçlar Magosit ile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşetici ilaçlar (non-depolarize edici nöromusküler blokörler),
 • Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi için kullanılır),
 • Lityum (duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için kullanılır),
 • Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
 • Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
 • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (magnezyum enemaları dahil),
 • Barbituratlar (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar),
 • Opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler),
 • Hipnotikler (uyku vericiler),
 • Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAGOSİT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 • Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.
 • Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Magosit ağızdan kullanım içindir.

Çocuklarda Magosit Kullanımı:

12 yaşından büyük çocuklarda önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Yaşlılarda Magosit Kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Magosit Kullanımı:

 • Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda Magosit kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer Magosit etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Magosit Kullandıysanız:

Magosit’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Magosit Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Magosit İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Magosit’i doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

Eğer Magosit’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

MAGOSIT OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Magosit’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Magosit’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık),
 • Solunum depresyonu,
 • Koma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Magosit’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Düşük tansiyon,
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri,
 • Depresyon.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Kramp,
 • Yorgunluk hissi,
 • Zayıflık,
 • Zihin karışıklığı.

Bunlar Magosit’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MAGOSIT’İN SAKLANMASI

 • Magosit’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Magosit’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Magosit’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce Magosit’i kullanınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Magosit’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 16.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER SAĞLIK YAZILARIMIZ

 1. Kalp atım anormalliği (kardiyak aritmi) nedir, neden olur
 2. Kas krampları neden olur
 3. Preeklampsi nedir, neden olur
 4. Böbrek taşı oluşumunu engellemek için neler yapılabilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git