Hastalıklar ve Tedaviler

Magnorm Nedir? Magnorm Ne İşe Yarar? Magnorm Nasıl Kullanılır? Magnorm Yan Etkileri

MAGNORM 365 MG EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yolu ile alınır.

Suda eritilerek içilir.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 613,2 mg magnezyum oksit içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrat, sodyum hidrojen karbonat, povidon K30, sodyum sakarin, sorbitol (E420), polietilen glikol, aerosil 200, gün batımı sarısı (El 10), portakal aroması, kayısı aroması gibi yardımcı maddeler içerir.

Magnorm Prospektüs

MAGNORM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Magnorm efervesan tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir. Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

Magnorm içerisinde 30 efervesan tablet, silikajelli kapak ile kapatılmış, polipropilen tüpte ambalajlanmıştır.

Magnorm;

 • Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
 • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
 • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres,
 • Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme,
 • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler,
 • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
 • Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı) durumlarının tedavisinde kullanılır,

MAGNORM KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Eğer Magnorm’un içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Magnorm kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

MAGNORM’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildirmelisiniz),
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan Dijital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
 • Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
 • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise, bunlar gibi durumlarda Magnorm dikkatli kullanılmalıdır.

Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGNORM’UN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Magnorm yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE MAGNORM KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magnorm’u hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magnorm’u emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANANLAR MAGNORM KULLANABİLİR Mİ?

Magnorm’un araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGNORM’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her bir efervesan tablette 100,84 mg (4,38 mmol) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün içerisinde boyar madde olarak kullanılan gün batımı sarısı (EI10) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Bu tıbbi ürün sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MAGNORM KULLANIMI

Diğer ilaçlar Magnorm ile tedaviyi etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler),
 • Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Lityum (duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için kullanılır),
 • Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
 • Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
 • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (magnezyum enemaları dahil),
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar),
 • Opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler),
 • Hipnotikler (uyku vericiler),
 • Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar).

Levotiroksin içeren ilaçların magnezyum ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

MAGNORM NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 • Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1 -2 tablettir.
 • Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1 -2 tablettir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Magnorm ağızdan kullanım içindir.

1 efervesan tableti, bir su bardağı (150 ml) suda eriterek bekletmeden içiniz.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Çocuklarda Magnorm Kullanımı:

 • 6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz l tablettir.
 • 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Magnorm Kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Magnorm Kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda Magnorm kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer Magnorm’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Magnorm Kullandıysanız:

Magnorm’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Magnorm’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Magnorm İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Magnorm’u doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

MAGNORM’UN OLASI YAN ETKİLERİ (ADVERS ETKİLER) NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Magnorm’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Magnorm’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık),
 • Solunum depresyonu,
 • Koma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Magnorm’a karşı alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Düşük tansiyon,
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri,
 • Depresyon.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Kramp,
 • Yorgunluk hissi,
 • Zayıflık,
 • Zihin karışıklığı.

Bunlar Magnorm’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MAGNORM’UN SAKLANMASI

 • Magnorm’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Magnorm’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
 • Magnorm’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Magnorm’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Magnorm’u kullanmayınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 24.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Kas krampları neden olur
 2. Migren nedir, neden olur
 3. Böbrek taşı oluşumunu engellemek için neler yapılabilir
 4. Osteoartrit (kireçlenme) neden olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git