Enfeksiyon Hastalıkları

Macrol Nedir? Macrol Ne İşe Yarar? Macrol Tablet Yan Etkileri Nelerdir?

MACROL 500 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablette 500 mg klaritromisin bulunur.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, Sodyum nişasta glikolat, Polivinil prolidon, Koloidal silikon dioksit, Talk, Magnezyum stearat, Titanyum dioksit (E171), Hidroksipropil metilselüloz, Propilen glikol, Hidroksipropil selüloz, Polisorbat 80, FD&C Yellovv No.5 (E 102), Demir oksit sarısı (E172), FD&C Blue No.2 (E132), Polietilen glikol 400, Polietilen glikol 6000, Sodyum sakarin, Vanilin gibi yardımcı maddeler içerir.

Macrol Prospektüs

MACROL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (MACROL ENDİKASYONLARI)

Macrol, açık sarı renkli, oval, bir yüzü S baskılı film tablettir. Bir kutuda 14 tablet bulunan ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir Macrol film tablet, 500 mg klaritromisin içerir. Macrol (klaritromisin), makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezini engel olarak gösterir.

Macrol yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

 • Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiler sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Kronik bronşitte akut bakteriyel alevlenme, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.

Macrol ayrıca aşağıdaki tablolarda da kullanılmaktadır:

 • Bazı AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu) hastalarındaki, bir mikobakteri türüne (mikobakterium avium kompleksi) bağlı enfeksiyondan korunma amacıyla,
 • Onikiparmak bağırsağı ülseri nüksünün (tekrar etmesinin) azaltılması için, H. Pylori adındaki bakterinin yok edilmesi (eradikasyonu) amacıyla,
 • Diş enfeksiyonlarının tedavisinde.

MACROL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (MACROL KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Klaritromisine, eritromisine veya makrolid grubu antibiyotiklere, ayrıca Macrol’ün içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
 • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varken kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Midazolam (sakinleştirici) içeren ve ağız yoluyla kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız,
 • QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüz varsa (uzun QT sendromu/ Torsades de Pointes’e neden olabilir),
 • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritminiz (çarpıntınız) varsa doktorunuza danışınız.

Ayrıca şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz:

 • Astemizol (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır),
 • Sisaprid (mide hastalığı için kullanılır),
 • Pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır),
 • Terfenadin (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır),
 • Ergotamin (migren için kullanılır),
 • Dihidroergotamin (migren için kullanılır),
 • Lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır), doktorunuza danışmadan Macrol’ü kullanmayınız.

MACROL’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • İshal olursanız veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
 • Böbrekleriniz şiddetli derecede bozuk ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir. Ancak eğer böbrekleriniz normal çalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise, Macrol doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.
 • Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
 • Kas zafiyeti belirtileri şiddetlendiyse.
 • Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperenfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
 • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
 • Klaritromisin varfarin ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve INR, protrombin zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan alındığında, INR ve protrombin zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
 • Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.
 • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar) kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.
 • Klaritromisinin QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.
 • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bu rahatsızlıklar için tedavi görmeniz gerekebilir veya doktorunuz dozu azaltabilir, ya da tedaviyi tamamen durdurmanız gerektiğini düşünebilir (olası yan etkiler nelerdir? bölümüne bakınız).

Uyarılar ve Önlemler

Kalp hastalığınız varsa, özellikle bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz

Önemli Uyarı!

Macrol dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler. Macrol bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte Macrol veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

MACROL’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Macrol aç ya da tok karına alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MACROL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Macrol’ün insanlarda hamilelik sırasında zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle Macrol diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesi yapacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MACROL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

Macrol’ü kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MACROL KULLANABİLİR Mİ?

Klaritromisinin araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

MACROL’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Macrol film tabletler sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Macrol’ün bileşimindeki FD&C Yellovv No.5 (günbatımı sarısı FCF) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MACROL KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz:

Eğer şu ilaçları kullanıyorsanız kan düzeylerinde artış görülebilir;

 • Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç),
 • Alprazolam(sakinleştirici grubu ilaç),
 • Astemizol (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Bromokriptin (bazı beyin hastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ergot alkaloidleri (sinir sistemi veya genito-üriner sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç),
 • Karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Kinidin (kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Midazolam (sakinleştirici grubu ilaç),
 • Omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinden kullanılan bir ilaç),
 • Oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar, örneğin varfarin),
 • Pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Rifabutin (çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Sirolimus ve takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar),
 • Teofilin (solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Triazolam (sinir sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Diğer İlaçlar;

 • Rifampisin (bir tür antibiyotik), fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki) klaritromisin metabolizmasını artırabilir. Bu durum, etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçların plazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçların düzeyini artabilir.
 • Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.
 • Klaritromisinin zidovudin ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.
 • Ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.
 • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), pimozid sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) (Macrol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler bölümüne bakınız).
 • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.
 • İşitme sistemine zarar verebilecek (ototoksik) ilaçlarla, özellikle aminoglikozitlerle kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergot toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.
 • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.
 • Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitorleri (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.
 • Klaritromisin, atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitorleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.
 • Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.
 • Böbrekleri ileri derecede bozuk ya da akut porfiri öyküsü olan hastalarda, klaritromisinin ranitidin bizmut sitrat tedavisiyle birlikte alınması önerilmez.
 • Klaritromisin ile eşzamanlı olarak verapamil, amlodipin veya diltiazem (kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktikasidoz gözlemlenmiştir.
 • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

Şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız:

 • Metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Beta-laktam antibiyotikleri,
 • Takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MACROL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz Macrol ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Eğer Macrol’ü nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

Macrol’ün yetişkinler için önerilen genel dozu, 7-14 gün süreyle günde iki kez (12 saatte bir) 250 – 500 mg’dır. Mikobakteriyel enfeksiyonlarda tedavi süresi daha uzundur (3 – 4 hafta veya daha uzun) ve daha şiddetli durumlarda, doz günde 1000 mg’a çıkartılabilir.

Doktorunuz, sizde bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, almanız gereken dozu ve ne kadar süreyle alacağınızı söyleyecektir.

H. pylori eradikasyonunda doz: Onikiparmak bağırsağı ülserinin nükslerinden korunmada H. pylori eradikasyonu için, doktorunuzun önereceği tedavi rejimine göre diğer ilaçlarla birlikte, 7,10,14 veya 28 gün süreyle, günde iki ya da üç defa 500 mg klaritromisin alınır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Macrol’ün 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte yutulmasına özen gösterilmelidir, böylelikle kanınızdaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.

Macrol’ü ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Doktorunuz Macrol ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir, iyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Çocuklarda Macrol Kullanımı:

Macrol 12 yaşından küçük çocuklarda çalışılmadığından çocuklara verilmemelidir. Bu yaş altındaki çocuklarda kullanılmak üzere süspansiyon formları bulunmaktadır.

Yaşlılarda Macrol Kullanımı:

Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarlaması düşünülmelidir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Macrol Kullanımı:

Önemli böbrek bozukluğu olan hastalarda Macrol dozu yarıya, yani günde bir defa 250 mg’a, veya enfeksiyon şiddetli ise, günde iki defa 250 mg’a indirilmelidir. Bu gibi hastalarda tedavi 14 günden uzun sürmemelidir. Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda günde en fazla bir Macrol alınabilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Macrol Kullanımı:

Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara Macrol uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer Macrol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Macrol Kullandıysanız:

Macrol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 • Aşırı miktarlarda Macrol alımının, mide-bağırsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir.
 • Aşırı doz Macrol kullanıldığında ayrıca alerjik reaksiyonlar da görülebilir.

Macrol’ü Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya devam ediniz. Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Macrol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

MACRO’ÜN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Macrol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Macrol’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Macrol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epidermal nekroliz/Stevens – Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası) gibi durumlara kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar).

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Aşağıdakilerden biri olursa, Macrol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Çarpıntı,
 • Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri),
 • Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri),
 •  Şiddetli kaşıntı (pruritus),
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Lökopeni (kanda lökosit sayısının azalması, sık enfeksiyon geçirme),
 • Nötropeni (kanda nötrofil lökositlerin ileri derecede azalması, sık enfeksiyon geçirme),
 • Eozinofili (kanda eozinofil lökositlerin ileri derecede artması, alerjik durumlarda artış, kaşıntı, kızarıklık),
 • Gama-glutamil transferaz artışı.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılık olmaksızın seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı yada karında hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomları,
 • Kanda Eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları,
 • Bazıları ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme),
 • Kalpte şiddetli ritim bozuklukları,
 • Pankreas iltihabı (enfeksiyonu),
 • İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı),
 • Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi,
 • İskelet kası yıkımı,
 • Psödomembranöz kolit (şiddetli ishal),
 • Erizipel (deri üzerinde iltihaplı kızartı ile belirgin akut ateşli hastalık),
 • Eritrazma (kırmızımsı veya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı),
 • Agranülositoz (titreme nöbetleri, ateş yükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması),
 • Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük),
 • Böbrek yetmezliği.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Vertigo (baş dönmesi),
 • Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim,
 • Akyuvarlarda ve kan pulcuklarında azalma,
 • Kan üresi ve kreatininde artış,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme,
 • Kandidiaziz (candida cinsi mantar enfeksiyonu),
 • Vajinal enfeksiyon,
 • Tremor (titreme),
 • Duyma bozukluğu,
 • Gastrit (yemek sonrası midede yanma),
 • Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar,
 • Kanda alanin fosfataz artışı,
 • Kanda laktat dehidrogenaz artışı.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırı ve kendinden farklılaşma, mani (aşırı mutlu ve özgüvenli davranış ile belirgin ruhsal bozukluk),
 • İşitme kaybı,
 • Konvülsiyonlar (nöbet),
 • Kas Ağrısı,
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya karıncalanma hali (parestezi),
 • Kanama (hemoraji),
 • Akne,
 • Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR – pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı,
 • Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ),
 • Anormal renkte idrar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İshal,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık,
 • Bulantı,
 • Uykusuzluk.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İştahsızlık,
 • Kabızlık,
 • Ağız kuruluğu,
 • Karında gerginlik,
 • Baş dönmesi,
 • Endişe ve kuruntu hali,
 • Kulak çınlaması,
 • Titremeler,
 • Halsizlik,
 • Göğüs ağrısı,
 • Yorgunluk,
 • Geğirme.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Davranış değişikliği,
 • Kötü rüyalar,
 • Zihin karmaşası,
 • Tat alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik,
 • Diş renginde bozulma.

Bunlar Macrol’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MACROL’ÜN SAKLANMASI

 • Macrol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Macrol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemsiz bir yerde ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Macrol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Macrol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Macrol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 20.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Farenjit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Sinüzit nedir, neden olur, tedavisi nasıl yapılır
 3. Bronşit nedenleri ve belirtileri
 4. Onikiparmak bağırsağı ülseri neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git