Hastalıklar ve Tedaviler

Lyrica Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Lyrica Kapsül Yan Etkileri

LYRICA 150 mg kapsül kullanma talimatı

Lyrica’nın etkin maddesi: Her bir Lyrica kapsül 150 mg pregabalin içerir.

Lyrica’nın  yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, Mısır nişastası, Talk, Jelatin, Titanyum dioksit (El71), Sodyum lorilsülfat, Silika (koloidal susuz), Şellak (E904), Siyah demir oksit (E 172i), Propilen glikol (E 1520), Potasyum hidroksit. Ürün, sığır kaynaklı laktoz monohidrat ve jelatin hammaddelerini içermektedir.

Lyrica ağız yoluyla alınır. 

Lyrica Yan Etkileri

LYRICA nedir ve ne için kullanılır?

Lyrica 150 mg kapsül, siyah mürekkeple kapağında “Pfîzer”, gövdesinde “PGN 150” yazılı beyaz, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 150 mg pregabalin içerir ve 56 ve 168 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Lyrica, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fıbromiyalji (esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Lyrica, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik ağrı tedavisinde kullanım: Lyrica yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi bir çok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir. Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi tedavisinde kullanım: Lyrica yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, Lyrica’yı tedavinize ekleyebilir. Lyrica sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanım: Lyrica yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji sendromu tedavisinde kullanım: Lyrica yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

Lyrica Hangi Hastalıklarda Kullanılır

LYRICA kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer Lyrica’nın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa Lyrica kullanmayınız.

Emniyet bandı açılmış veya hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

LYRICA’NIN dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • Lyrica ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılması gerekebilir.
 • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 • Lyrica kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
 • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa Lyrica derhal kesilmelidir.
 • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görme kaybı, görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler Lyrica’nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
 • Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeniyle uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde, Lyrica morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
 • Alkol veya herhangi bir ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz varsa doktorunuza söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.
 • Lyrica ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra, status epileptikus (30 dakikadan uzun süren nöbet) ve grand mal nöbetleri (büyük nöbet) dahil olmak üzere konvülsiyonlar (nöbetler) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Lyrica kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz varsa, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda LYRICA kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Lyrica kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Lyrica doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Lyrica kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anne sütüne geçtiği için Lyrica kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Lyrica kullanımı: Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Araç ve makine kullananlar Lyrica kullanabilir mi? Lyrica baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. Lyrica’nın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

Lyrica’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Lyrica aç ya da tok olarak kullanılabilir. Lyrica kullanırken alkol almayınız. Lyrica ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

LYRICA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum içerir, yani sodyum içermediği kabul edilir.

Diğer ilaçlarla birlikte LYRICA kullanımı

Lyrica ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

 • Lyrica’nın merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
 • Lyrica’nın oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
 • Lyrica ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde Lyrica’nın morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa neden olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu barsak fonksiyonlarında azalma (örnek barsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LYRICA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Lyrica’yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lyrica’yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

Lyrica’yı her gün aynı saatte alınız.

Lyrica’nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Doktorunuz ile görüşmeden Lyrica’yı aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Lyrica ağız yoluyla alınır.

Lyrica’yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Lyrica kullanımı:

Lyrica’nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Lyrica kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda Lyrica normal dozlarında kullanılabilir.

Böbrek yetmezliği durumunda Lyrica kullanımı:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde Lyrica kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer Lyrica’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Lyrica kullandıysanız: Lyrica’yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer almanız gerekenden fazla Lyrica kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz Lyrica kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

Lyrica kullanmayı unutursanız: Lyrica’yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde; hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lyrica ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuzla görüşmeden Lyrica’yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler; uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme, sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre Lyrica kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

LYRICA’NIN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Lyrica içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde şişme,
 • Dilde şişme.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Lyrica’nın çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkileri:

 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali,
 • Baş ağrısı.

Lyrica’nın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • İştah artışı,
 • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme,
 • Bilinç bulanıklığı,
 • Cinsel istekte azalma,
 • Çevresel uyanlara karşı aşırı hassasiyet (irritabilite),
 • Kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi (dezoryantasyon),
 • Dikkat bozukluğu,
 • Sakarlık,
 • Hafıza bozukluğu, hafıza kaybı,
 • Titreme (tremor),
 • Konuşma bozukluğu (dizartri),
 • Yanma, batma, karıncalanma hissi, uyuşma, sakinlik,
 • Uyuşukluk, uykusuzluk (insomni),
 • Aşırı halsizlik,
 • Anormallik hissi,
 • Bulanık görme,
 • Çift görme,
 • Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme,
 • Ağız kuruluğu, boğaz kuruluğu,
 • Kabızlık, ishal, gaz, karın boşluğunda şişkinlik,
 • Bulantı, kusma,
 • Peniste sertleşme bozukluğu,
 • Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik,
 • Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem,
 • Kilo artışı,
 • Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde kramp (servikal spazm),
 • İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi),
 • Kaslarda kasılma (spazm),
 • Göğüste ağrı,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit),
 • Sıvı tutulumu,
 • Kaygı hali (anksiyete),
 • Yutak ve gırtlakta ağrı.

Lyrica’nın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • İştah kaybı,
 • Kilo kaybı,
 • Kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi,
 • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon),
 • Huzursuzluk,
 • Depresyon,
 • Ajitasyon,
 • Ruh hali (duygudurum) dalgalanması,
 • Kelime bulmada zorluk,
 • Sanrı (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar,
 • Sinirlilik, aşırı mutluluk hali,
 • Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk,
 • Cinsel istekte artış, orgazm olamamayı da kapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma,
 • Kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak),
 • Çevresel uyarılara ilgisiz kalma,
 • Görme alanında bozukluklar, anormal göz hareketleri, tünel görüşü şeklinde görme değişiklikleri, ışık parlaması gibi görme değişiklikleri,
 • Düzensiz hareketler,
 • Reflekslerde zayıflama,
 • Artmış aktivite,
 • Ayağa kalkarken görülen baş dönmesi,
 • Hassas deri,
 • Tat alamama,
 • Yanma duygusu,
 • Amaçlı hareketlerde titreme (tremor),
 • Bilincin azalması, bilinç kaybı, bayılma hali,
 • Sese/gürültüye hassasiyet,
 • İyi hissetmeme,
 • İstemli hareketlerin bozulması (diskinezi).
 • Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında artma, gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi),
 • Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, kalbin normalden yavaş atması,
 • Yüz kızarması, sıcak basması,
 • El ve ayaklarda soğukluk,
 • Nefes darlığı,
 • Burunda kuruluk, burunda tıkanma,
 • Tükürük salgısında artma,
 • Mide ekşimesi,
 • Ağızda ve çevresinde hissizleşme,
 • Terleme,
 • Kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı,
 • Ateş,
 • Kas seğirmesi, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği,
 • Eklemlerde şişme,
 • Boyun ağrısı,
 • Meme ağrısı,
 • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma,
 • Halsizlik,
 • Susuzluk,
 • Göğüste sıkışma,
 • Yaygın ödem,
 • Ağrı,
 • Üşüme, ateş, vücut ısısının normalden yüksek olması,
 • Bazı kan ve karciğer test sonuçlarında değişiklikler (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında azalma, kandaki alyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme,
 • Aşırı duyarlılık, yüzde şişme, kaşınma, kurdeşen,
 • Burun akıntısı, burun kanaması, burun boşluğu iltihabı (rinit),
 • Öksürük,
 • Horlama,
 • Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore),
 • Ağızdaki duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (oral hipoestezi),
 • Konuşma bozukluğu,
 • Düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite),
 • Sersemlik/uyuşukluk,
 • Unutkanlık,
 • Saldırganlık (agresyon).

Lyrica’nın seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi),
 • Gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme kaybı, göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi),
 • Soğuk terleme,
 • Boğazda gerginlik, dilde şişme, boğaz kuruluğu,
 • Yutmada zorluk,
 • Pankreas iltihabı,
 • Hareketlerde yavaşlama veya azalma,
 • Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi),
 • Karın boşluğunda sıvı toplanması,
 • Akciğerlerde sıvı toplanması,
 • Nöbet,
 • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektiriksel aktivite kayıtlarında (EKG) değişiklik,
 • Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs aritmisi),
 • Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)i,
 • Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi,
 • Aybaşı yokluğu (adet görememe),
 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede idrar birikmesi (idrar retansiyonu),
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki akyuvarların azalması),
 • Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (artmış duygudurumu),
 • Aleıjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü, kabartı, cildin soyulması ve ciltte ağrı ile karakterize ciddi bir deri enfeksiyonunu (Stevens-Johnson sendromu) da içerebilir).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

LYRICA nasıl saklanmalı?

 • Lyrica’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Lyrica’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Lyrica’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Lyrica’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Lyrica’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. 

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Lyrica’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Bu kullanma talimatı 03.11.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Epilepsi nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Nöropatik ağrı sendromu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Anksiyete bozukluğu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Fibromiyalji sendromu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git