Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Lotemax Süspansiyon Nedir? Lotemax İlacının Yan Etkileri

Lotemax gözde çeşitli uyaranlar ile ortaya çıkan iltihabı (kızarıklık, ağrı, şişkinlik, kaşıntı vb.) ortadan kaldırmaktadır.

Lotemax % 0,5 steril oftalmik süspansiyon kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce ”bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz”, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Lotemax süspansiyon göze damlatılır.
 2. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 3. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 4. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 5. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 6. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 7. Lotemax’ın etkin maddesi nedir? : Loteprednol etabonat içerir.
 8. Lotemax’ın yardımcı maddeleri : Disodyum edetat, Gliserin, Povidon, Tiloksapol, Hidroklorik Asit (0.1 N) ve/veya Sodyum Hidroksit (0.1 N), Benzalkonyum Klorür Çözeltisi ve Saf Su içerir.

Lotemax nedir

 1. Lotemax, kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
 2. Süt görünüşlü beyaz süspansiyon içeren 5 ml’lik beyaz LDPE şişelerde sunulur.

Lotemax göz damlası hangi hastalıklarda kullanılır? (endikasyonları)

 1. Lotemax gözde çeşitli uyaranlar ile ortaya çıkan iltihabı (kızarıklık, ağrı, şişkinlik, kaşıntı vb.) ortadan kaldırmak için kullanılır.
 2. Bu amaçla, gözdeki çeşitli yapıların alerjik ve iltihabi hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca göz cerrahisini takiben ameliyat sonrası oluşan iltihabın tedavisinde de lotemax kullanılır.

Lotemax kullanılmaması gereken durumlar

 1. Eğer; etkin madde (loteprednol) veya ilacın bileşiminde bulunan etkin maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa Lotemax’ı kullanmayınız.
 2. Herhangi bir kortikosteroide karşı alerjiniz varsa Lotemax’ı kullanmayınız.
 3. Herpes simplex, vaccinia veya varicella gibi virüslerden kaynaklanan bir göz hastalığınız varsa Lotemax’ı kullanmayınız.
 4. Mikobakterium veya mantardan kaynaklanan bir göz hastalığınız varsa Lotemax’ı kullanmayınız.

Lotemax’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (kontrendikasyonları)

 1. Göz tansiyonunuz (glokom) varsa Lotemax’ı kullanırken dikkatli olunuz.
 2. Ağrı gelişirse veya kızarıklık, kaşınma veya enflamasyon kötüleşir ise ve semptomlarınız 2 gün içinde iyileşme göstermez ise doktorunuza danışınız. Durumunuzun yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
 3. Doktorunuz tarafından göz tansiyonunuz ölçülmeden Lotemax’ı 10 günden uzun kullanmayınız.
 4. Lotemax veya steroid içeren göz damlalarının uzun dönemli kullanımı gözde optik sinirlere zarar verecek, görüş ve katarakt sorunlarına neden olabilecek glokom veya göz içi basınçta artışa neden olabilir.
 5. Lotemax veya steroid içeren göz damlalarının uzun dönemli kullanımı enfeksiyonlar ile mücadele etme gücünüzü azaltabilir ve herpes simplexin de dahil olduğu göz enfeksiyonu gelişme olasılığını artırabilir.
 6. Lotemax gibi steroid göz damlalarının kullanımı viral göz enfeksiyonlarının kötüleştirebilir ve süresini uzatır.
 7. Lotemax gibi steroid göz damlalarının katarakt ameliyatlarından sonra kullanımı iyileşme zamanını uzatır.
 8. Gözünüzde kontakt lens takılı iken Lotemax’ı damlatmayınız. Lensinizi çıkarıp damlatınız ve tekrar takmadan önce en az 15 dakika bekleyiniz.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.”

Hamilelikte Lotemax kullanılır mı?

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.
 3. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Lotemax kullanılır mı?

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.
 3. Emzirme sırasında Lotemax dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Lotemax kullanabilir mi?

 1. Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, Lotemax damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

Lotemax’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Göz damlasını gözünüzde kontak lens varken kullanmayın.
 2. Lensleri gözünüze tekrar takmadan önce, göz damlasını kullandıktan sonra en az 15 dakika bekleyin.
 3. Lotemax’ın içindeki koruyucu madde (benzalkonyum klorür) gözde tahrişe neden olabilir, ayrıca yumuşak kontak lenslerde renk bozulması yaptığı bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Lotemax kullanımı

 1. Göze damlatılarak kullanım ile ilgili olarak herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Lotemax nasıl kullanılır?

Lotemax göz damlası nasıl kullanılır

Lotemax göz damlası nasıl kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 1. Lotemax şişesini kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız.
 2. İlacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın.
 3. Lotemax’ı damlatırken boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
 4. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
 5. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.
 6. Damla gözünüzün içine damlamaz ise bir kez daha deneyin.
 7. Etkilenen gözlere alt göz kapağının iç tarafına, günde 4 kez 1-2 damla uygulanır.
 8. Şişe içerisindeki ilaca mikropların bulaşma olasılığı bulunduğundan, ilacı göze damlatırken, damlalığın ucunu gözlere temas ettirmeyiniz.
 9. Gerektiğinde, ilk hafta içindeki başlangıç tedavisi sırasında dozlama her saatte bir damlaya kadar artırılabilir. Tedavinin erkenden kesilmemesine dikkat edilmelidir. Belirti ve bulgular 2 gün sonra düzelmez ise, doktorunuz tarafından yeniden değerlendirilmeniz gerekebilir.
 10. Şişenin ilk açılmasından 28 gün sonra, kullanılmadan kalan kısım atılmalıdır.
 11. Ameliyat sonrası Lotemax kullanımı : Ameliyattan 24 saat sonra başlamak ve iki hafta boyunca devam etmek üzere, ameliyat edilen göze günde 4 kez 1-2 damla uygulanır.
 12. Çocuklarda Lotemax kullanımı : Çocuk hastalarda etkisi ve güvenliği bilinmemektedir.
 13. Yaşlılarda Lotemax kullanımı : Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.
 14. Lotemax’ın özel kullanım durumları : Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.
 15. Kullanmanız gerekenden daha fazla Lotemax kullandıysanız : Lotemax’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 16. Lotemax’ı kullanmayı unutursanız : Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 17. Lotemax’ın yiyecek ve içecek ile kullanılmı : Lotemax’ın yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Eğer Lotemax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Lotemax ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 1. Lotemax sonlandırıldığında herhangi bir etki bulunmamaktadır

Lotemax’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Lotemax’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lotemax’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Lotemax’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Anormal görme/görme bulanıklığı,
 2. Gözde yanma, akıntı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 1. Kuru göz,
 2. Göz yaşarması,
 3. Yabancı cisim hissi,
 4. Kaşıntı,
 5. Kızarıklık,
 6. Işığa bakamama,
 7. Göz kapağında kızarıklık,
 8. Gözde tahriş/ağrı/rahatsızlık,
 9. Baş ağrısı,
 10. Burun akıntısı,
 11. Boğaz ağrısı.

Bu olayların bazısı, altta yatan göz rahatsızlığına bağlı olabilir.

Bunlar Lotemax’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Lotemax nasıl saklanır? (saklama koşulları)

 1. Lotemax’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Lotemax 15-25°C’de dik olarak saklanmalıdır. Dondurmayınız.
 3. Lotemax’ı kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 4. Lotemax şişesi, ilk açılışını takiben 28 gün sonra atılmalıdır.
 5. Lotemax’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 6. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Lotemax’ı kullanmayınız.
 7. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Lotemax’ı kullanmayınız.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Göz kanlanması neden olur
 2. Konjonktivit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Gözde batma hissi nedenleri ve tedavisi
 4. Göz sulanması nedenleri ve tedavisi
 5. Gözlerde kaşıntı nedenleri ve tedavisi
 6. Katarakt nedenleri ve tedavisi
 7. Mevsimsel göz nezlesi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git