Enfeksiyon Hastalıkları

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) Nedir? Lopinavir/Ritonavir Ne İşe Yarar? Lopinavir/Ritonavir İçeren İlaçlar

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r), HIV/AIDS tedavisi ve önlenmesinde kullanılan sabit doz kombinasyonlu bir ilaçtır. Lopinavir/Ritonavir ayrıca hayvan deneylerinde MERS’e karşı etkili olduğu gösterilmişse de, MERS/SARS hastalarında etkili olduğuna dair mevcut kanıtlar yeterli değildir. MERS te temas sonrası uygulanan koruyucu tedavide Lopinavir/Ritonavirin ribavirin ile kombinasyonunun enfeksiyon gelişmesi riskini belli oranda azalttığı bildirilmiş olsa da, bu çalışma yeterli değildir. Lopinavir/Ritonavir bazı ülkelerde COVID 19 hastalarında da denenmiştir.

LOPINAVIR/RITONAVIR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Alerjisi olanlarda Lopinavir/Ritonavir kullanılmamalıdır.
 • Şiddetli karaciğer problemleriniz varsa, Lopinavir/Ritonavir kullanılmamalıdır.
 • Dotorunuz tarafından özellikle önerilmediği durumlarda 2 yaş altı çocuklarda Lopinavir/Ritonavir kullanılmamalıdır.

 LOPINAVIR/RITONAVIR’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Hemofili tip A ve B hastalarında Lopinavir/Ritonavir kanama riskini arttırabilir.
 • Özellikle susama, sık idrara çıkma, görme bulanıklığı veya kilo kaybı gibi belirtiler varsa, Lopinavir/Ritonavir kan şeker seviyesinde artışa neden olmuş olabilir.
 • Kronik hepatit B veya C ile birlikte, karaciğer hastalığı geçiren hastalar ölümcül olabilen ciddi karaciğer yan etkileri bakımından yüksek risk taşımaktadırlar. Bu hastalarda Lopinavir/Ritonavir kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.
 • Lopinavir/Ritonavir kullanımı sırasında laktik asit düzeyinde artış olabilir.
 • Lopinavir/Ritonavir trigliserit (kandaki yağ) miktarında artışa neden olabilir.
 • Lopinavir/Ritonavir tedavisine bağlı bulantı, kusma ya da karın ağrısı gibi belirtiler gösteren pankreas iltihabı (pankreatit) ortaya çıkabilir.
 • Lopinavir/Ritonavir kullanımına bağlı yüz, kol, bacaklarda yağ kaybı, abdomen ve diğer iç organlarda yağ artışı, meme büyümesi, ensede yağ toplanması gibi vücut yağ dağılımında değişiklikler görülebilir.
 • İlerlemiş HIV enfeksiyonu ve fırsatçı enfeksiyon öyküsü olan bazı hastalarda, anti-HIV tedavisinin başlanmasından kısa bir süre sonra geçmiş enfeksiyonlara bağlı iltihabi belirtiler ve bulgular ortaya çıkabilir.
 • HIV tedavisi için birden fazla ilaç kullanan hastalarda osteonekroz denilen bir kemik hastalığı gelişebilir.
 • Lopinavir/Ritonavir tedavisi sırasında bazen seyrek olarak ciddi kas hastalıkları görülebilir.
 • Lopinavir/Ritonavir kalp ritminde ve kalbin elektriksel aktivitesinde değişikliklere neden olabilir.

Üstte bahsi geçen durumlar açısından, Lopinavir/Ritonavir kullanımında dikkatli olunmalı, hastalar takip edilmeli, gelişen durumlar veya daha öncesinde var olan hastalıkları hakkında da hastalar doktorlarına bilgi vermelidir.

Çocuklarda Lopinavir/Ritonavir kullanılması gerekiyorsa (2 yaşından küçüklerde kullanımı önerilmemektedir), çocuğun boyu, kilosuna göre doğru doza doktorunuz karar verecektir.

Ciddi böbrek yetmezliği varsa, Lopinavir/Ritonavir dikkatli kullanılmalıdır.

Düşük karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları gösteren ve beraberinde hastalığı olan veya diğer ilaç tedavileri gören yaşlı hastalarda Lopinavir/Ritonavir dozunun takibinde uygun tedbirler alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE LOPINAVIR/RITONAVIR KULLANILIR MI?

Hamilelik: İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Emzirme: Emziren kadınlar doktoru önermediği taktirde Lopinavir/Ritonavir kullanmamalıdır. HIV enfeksiyonu ile enfekte olan kadınlar bu virüsü anne sütüyle bebeklerine geçirme riski olduğundan, bebeklerini emzirmemelidirler.

 LOPINAVIR/RITONAVIR İLE ETKİLEŞİME GİREN İLAÇLAR

 • Alfuzosin: Alfa 1 adrenoreseptör antagonistidir ve iyi huylu prostat büyümesini tedavi etmek için kullanılır.
 • Amiodaron: Antiaritmik bir ilaçtır ve bir dizi düzensiz kalp atımını tedavi etmek için kullanılır.
 • Astemizol: Uzun süreli etkisi olan ikinci nesil bir antihistaminik ilaçtır.
 • Atorvastatin, rosuvastatin: Yüksek riskli kişilerde kardiyovasküler hastalığı önlemek veya anormal lipitleri tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.
 • Avanafil: Erektil disfonksiyon için kullanılır.
 • Bepridil: Anjina tedavisinde kullanılan bir amin kalsiyum kanal blokeridir. Günümüzde ABD’de satılmamaktadır.
 • Bedaquiline: Antitüberküloz bir ilaçtır.
 • Bosentan: Pulmoner arter hipertansiyonun tedavisinde kullanılan ikili bir endotelin reseptör agonisti ilaçtır.
 • Deksametazon: Bir tür kortikosteroid ilaçtır. Romatizmal hastalıklar, bazı cilt problemleri, şiddetli alerjiler, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi bir dizi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
 • Delamanid: Tüberkülozu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.
 • Dronedaron: Antiaritmik bir ilaçtır, örn. atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılır.
 • Digoksin: Çeşitli kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır.
 • Etinil estradiol: Desogestrel ile birlikte uygulanan gebelik önleyici bir ilaçtır.
 • Ergot alkaloitleri: Dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin gibi ilaçları içerir,
 • Elbasvir/grazoprevir: Hepatit C tedavisinde kullanılırlar.
 • Flutikazon: Nazal semptomları tedavi etmek için kullanılan bir steroiddir.
 • Fusidik asit: Genellikle kremlerde ve göz damlarında topikal olarak kullanılan bir antibiyotiktir, ancak tablet ve enjeksiyon formları ile sistemik olarak da kullanılır.
 • Felodipin, nifedipin, nikardipin: Yüksek tansiyon, anjina, kalbi besleyen damarların hastalığı ve bazı aritmi tiplerinde kullanılan kalsiyum antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlardır.
 • Fenobarbital: Barbitürik asit türevlerinden uyku verici, yatıştırıcı ve çarpıntı giderici olarak kullanılır.
 • Fentanil: Bir opioid aneljeziktir.
 • Fenitoin: Epilepsi tedavisinde kullanılan nöbet önleyici bir ilaçtır. Tonik-klonik ve fokal nöbetlerin önlenmesinde faydalıdır.
 • Glecaprevir/pibrentasvir: Kronik (uzun süreli) hepatit C virüs enfeksiyonu tedavisinde kullanılan sabit doz kombinasyonlu bir antiviral ilaçtır.
 • Karbamazepin: Birincil kullanım alanı epilepsi ve nöropatik ağrı tedavisi olan bir ilaçtır.
 • Ketiapin: Şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresif bozuklukta kullanılan bir çeşit antipsikotiktir.
 • Klaritromisin: Çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.
 • Kolşisin: Özellikle gut hastalığı, Behçet hastalığı ve FMF gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Levotiroksin: Tiroid hormonu tiroksinin üretilmiş şeklidir. Miksödem koması olarak bilinen şiddetli tiroid hastalıkları dahil, tiroid eksikliğini gidermek için kullanılır.
 • Lurasidon: Şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçtır.
 • Lovastatin/simvastatin: Yüksek kan kolesterol düzeylerinden dolayı kardiyovasküler hastalık riski taşıyan insanlarda kullanılırlar.
 • Lomitapid: Ailesel hiperkolesteroleminin tedavisi için lipit düşürücü bir ajan olarak kullanılır.
 • Ombitasvir, paritaprevir: Hepatit C tedavisinde kullanılırlar.
 • Oral midazolam: İmidazobenzodiazepin grubu bir benzodiazepindir ve uykuyu başlatmak, heyecan, kas kasılmaları ve kas spazmları için kullanılır.
 • Pimozid: Şizofreni, psikoz, Tourette sendromu ve dirençli tikler için kullanılan antipsikotik ilaçtır.
 • Ranolazin: Antianjinal bir ilaçtır ve kalp ile ilgili göğüs ağrısını tedavi etmek için kullanılır.
 • Riosiguat: İki tip pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılır.
 • Rifampisin: Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik ilaçtır.
 • Rivaroxaban: Kan pıhtılarını önlemek ve tedavi etmek için kullanılan antikogülan bir ilaçtır.
 • Salmeterol: Astım ve obstrüktif kronik akciğer hastalığında (KOAH) kullanılan bir ilaçtır.
 • Sisaprid: Üst gastrointestinal sistem motilitesini arttıran gastroprokinetik bir ajandır.
 • Sildenafil: Sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Sikolosporin, sirolimus ve takrolimus: İmmünsupresif grubu (bağışıklığı baskılayan) ilaçlardır.
 • Simeprevir: Hepatit C tedavisinde diğer ilaçlar ile birlikte kullanılan bir ilaçtır.
 • St John’s wort (sarı kantaron otu): Sarıkantarongiller familyasından bir bitki türüdür
 • Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: Hepatit C’nin tedavisinde kullanılan sabit doz kombinasyonlu bir ilaçtır.
 • Tadalafil: Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu), iyi huylu prostat hiperplazisi ve pulmoner arteriyel hipertansiyon gibi durumların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Triazolam: Bir benzodiazepin türevleri olan triazolobenzodiazepin sınıfından bir merkezi sinir sistemi depresyon sakinleştiricidir.
 • Vardenafil: Cinsel işlev bozukluğunda iktidarsızlık ve erken boşalmayı tedavi etmek için kullanılır.
 • Vorapaksar: Bir trombin reseptörü antagonistidir. Miyokard infarktüsü öyküsü olan veya periferik arter hastalığı olan insanlarda kullanılır.
 • Vorikonazol, ketokonazol, itrakonazol: Bir dizi mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan antifungal ilaçlardır.
 • Varfarin: Kalp ve damar sisteminde pıhtılaşmaya karşı kullanılan bir ilaçtır.

LOPINAVIR/RITONAVIR İLE BİRLİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

 • Alfuzosin (iyi huylu prostat büyümesini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanıldığında, alfuzosin ile ilişkili hipotansiyon dahil toksisite riski artabileceğinden, bu ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır.
 • Amiodaron, Dronedaron ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılırsa aritmi riski ya da diğer yan etkiler artabilir. Bu nedenle, bu ilaçların birlikte kullanılmamalıdır.
 • Birlikte kullanıldığında aritmi riski artabileceğinden, Sisapridin Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanımı kontrendikedir.
 • Dermatolojik kullanımlarda, özellikle rabdomiyaliz gibi Fusidik asit ile ilişkili yan etkiler riski artabileceğinden, Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Fusidik asit kullanılmamalıdır.
 • Elbasvir/Grazoprevir ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanımı kontrendikedir.
 • Lomitapid ile eş zamanlı Lopinavir/Ritonavir kullanılmamalıdır.
 • Lopinavir/Ritonavirin Avanafil ile birlikte kullanımı kontrendikedir.
 • Lopinavir/Ritonavir Pimozid ile birlikte kullanıldığında, ciddi hematolojik anormallikler ya da diğer yan etkiler riski artabileceğinden, bu ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Lurasidon kullanımı kontrendikedir.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Ranolazin kullanımı kullanılmamalıdır, çünkü Lopinavir/Ritonavir Ranolazinin konsantrasyonunda artışa neden olabilir.
 • Ombitasvir, Paritaprevir ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanımı kontrendikedir.
 • Özellikle böbrek ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda Kolşisin ile ilişkili nöromusküler toksisite (rabdomiyaliz dahil) riskinde artış söz konusu olabileceğinden, Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Kolşisin kullanımı kullanılmamalıdır. Zorunlu durumlarda ve böbrek, karaciğer fonksiyonları normal olan hastalarda ya Kolşisin dozunun azaltılması ya da Kolşisin tedavisine ara verilmesi gibi yöntemlere başvurulması önerilir.
 • Vazospazm ve iskemi içeren akut ergot toksisitesine neden olabileceğinden, Dihidroergotamin, Ergonavin, Ergotamin ve Metilergonovin gibi ilaçlar ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılmamalıdır.
 • Vardenafilin Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

LOPINAVIR/RITONAVIR İLE BİRLİKTE DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN İLAÇLAR

 • Astemizol ve Terfanidin ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılması durumunda ciddi aritmi riski artabilmektedir.
 • Bepridil, sistemik Lidokain, Kinidin ile birlikte Lopinavir/Ritonavir alındığında konsantrasyonlar artabilir. Bu ilaçların birlikte alınması durumunda dikkat edilmesi ve mümkünse terapötik ilaç konsantrasyonlarının takibi önerilir.
 • Bosentan ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır. Lopinavir/Ritonavir Bosentan ile birlikte kullanıldığında, HIV tedavisinin etkililiği gözlemlenmelidir ve Bosentan toksisitesi bakımından hastalar yakından takip edilmelidir.
 • Bedaquiline ile ilişkili yan etkilerin görülme riskinden dolayı, Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Bedaquiline kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer mutlaka kullanılması gerekiyorsa, sağlanacak fayda risklerden daha fazla olduğunda kullanılabilir, ancak dikkatli kullanılmalıdır. Kullanım sürecinde de daha sık EKG ile izlem ve transaminaz izlem gerekebilir.
 • Digoksin ile birlikte Lopinavir/Ritonavir uygulanması durumunda dikkatli olunması ve mümkünse Digoksin konsantrasyonlarının terapötik olarak takibi önerilir. Ritonavir P-glikoprotein üzerinde akut inhibitör etkisi gösterebilir ve Digoksin düzeylerini önemli ölçüde arttırabilir. Bu nedenle Digoksin kullanan hastalarda  Lopinavir/Ritonavir reçete edilirken özel dikkat gerekir.
 • Fayda veya zarar değerlendirmesinde Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Vorikonazol kullanımı haklı çıkmadıkça, bu ilaçların birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Felodipin, Nifedipin ve Nikardipin Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanıldığında terapötik ve istenmeyen etkilerin klinik olarak yakından izlenmesi önerilir.
 • Fentanil Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanılması durumunda yan etkilerin (özellikle solunum depresyonu ve ayrıca sedasyon) riski artabilmektedir, bu nedenle dikkatli izlem önerilir.
 • Fenitoin Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanılacak ise dikkatli olunmalı, Fenitoin düzeyleri izlenmelidir.
 • Flutikazon kullanan hastalarda sistemik kortikosteroid etkileri artabileceğiden, tedavinin potansiyel faydası sistemik kortikosteroidin etkilerinin riskini karşılamayacaksa, bu ilaç ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanımı önerilmez. Eğer ille de bu ilaçlar eş zamanlı kullanılacak ise yakından izlem, doz ayarlaması gerekebilir.
 • Glecaprevir/Pibrentasvir ile eş zamanlı Lopinavir/Ritonavir kullanılması önerilmemektedir.
 • Lopinavir/Ritonavir tedavisine başlandıktan veya sonlandırılmasından sonra (1 ay gibi bir süre sonra) Levotiroksin tedavisi alan hastalarda TSH düzeylerinin izlenmesi önerilir.
 • Lopinavir/Ritonavir tedavisi sırasında Etinil estradiol ile kontrasepsiyon uygulayan (oral ya da yama farketmeksizin) kadınlarda ilave doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Rosuvastatin alındığında dikkat edilmelidir, doz ayarlaması gerekebilir.
 • Lopinavir/Ritonavirin Atorvastatin ile birlikte kullanımı önerilmez, ancak ille de Atorvastatin alınması gerekiyorsa, en düşük Atorvastatin dozu verilmesi ve hastanın bu süreçte takip edilmesi gerekir.
 • Lopinavir/Ritonavir kullanılan hastalara Sildenafil ve Tadalafil verildiğinde; hipotansiyon, senkop, görme değişiklikleri ve uzamış ereksiyon gibi yan etkiler açısından özellikle dikkatli olunmalıdır. Yine pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için Tadalafil kullanılıyorsa, Lopinavir/Ritonavirin birlikte kullanımı önerilmez.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Deksametazon kullanılacak ise antiviral etkililiğin izlenmesi önerilir.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Delamanid kullanılması durumunda QTc uzaması riskinden dolayı, bu ilaçların birlikte kullanılması gerektiğinde tüm Delamanid tedavisi süresince sık aralıklarla EKG izlemi önerilmektedir.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Ketokonazol ve İtrakonazol kullanılacak ise Ketokonazol ve İtrakonazolün yüksek dozlarından kaçınılmalıdır.
 • Lopinavir/Ritonavir ile birlikte Karbamazepin veya Fenobarbital uygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır ve bu ilaçların düzeyleri ilenmelidir.
 • Lopinavir/Ritonavir Klaritromisin ile birlikte kullanılacak ise, böbrek yetmezliği olan hastalarda Klaritromisin dozunun azaltılması gerekebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda da bu ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır.
 • Lopinavir/Ritonavirin Ketiapin ile birlikte kullanımına bağlı toksisite riski artabileceğinden, bu ilaçların birlikte kullanımı önerilmemektedir.
 • Lopinavir/Ritonavir oral Midazolam ile birlikte uygulanmamalıdır. Parenteral Midazolam ile birlikte uygulandığında da dikkatli olunmalıdır.
 • Rivaroksaban ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılması durumunda, kanama riskinde artışa sebep olabilen Rivaroksaban maruziyeti artabilir. Lopinavir/Ritonavir tedavisi alan hastalarda Rivaroksaban kullanımı önerilmez.
 • Riosiguat ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanımı önerilmez.
 • Rifampisinin birlikte verilmesi Lopinavir/Ritonavir konsantrasyonunu düşüreceği ve tedavi edici etkisini azaltabileceği için önerilmez. Eğer birlikte kullanımı gerekliyse, ilaç düzeyleri açısından yakından takip edilmelidir.
 • Salmeterol  Lopinavir/Ritonavir birlikte kullanıldığında QT uzaması, çarpıntı ve sinüs taşikardiyi içeren kardiyovasküler yan etkiler riskini arttırabilir. Bu nedenle Lopinavir/Ritonavirin Salmeterol ile birlikte kullanımı önerilmez.
 • Sikolosporin, Sirolimus ve Takrolimus gibi ilaçlar ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılması durumunda konsantrasyonlar artabilir, bu nedenle plazma düzeyleri stabil olana kadar ilaç konsantrasyonlarının izlenmesi önerilir.
 • St John’s wort (sarı kantaron otu) içeren preparatlar Lopinavir/Ritonavir ile kombinasyon halinde kullanılmamalıdır. Eğer hasta halihazırda Sarı kantaron kullanıyorsa, Sarı kantaron otu kesilmeli ve mümkünse viral düzeyler kontrol edilmelidir.
 • Simeprevirin Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.
 • Sofosbuvir/Velpatasvir ve Voxsilaprevir kombinasyonunun Lopinavir/Ritonavir ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.
 • Varfarin ile birlikte Lopinavir/Ritonavir kullanılması gerekiyorsa, uluslararası normalize oran takibi önerilir.
 • Vorapaksarın Lopinavir/Ritonavir ile birlikte kullanılması önerilmemektedir.

LOPINAVIR/RITONAVIR YAN ETKİLERİ

Lopinavir/Ritonavir ile meydana gelebilen en yaygın yan etkiler; ishal, bulantı ve üst solunum yolu enfeksiyonudur.

Diğer yaygın yan etkiler;

 • Karın ağrısı,
 • Asteni,
 • Baş ağrısı,
 • Kusma,
 • Özellikle çocuklarda döküntü.

Diğer yan etkiler;

 • Hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonları,
 • Anjiyoödem,
 • Stevens-Johnson sendromu,
 • Toksik epidermal nekroliz,
 • Eritema multiforme,
 • AV blok, PR uzaması,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Anemi,
 • Lökopeni,
 • Nötropeni,
 • Pankreatit,
 • Uykusuzluk,
 • Anksiyete.

Seyrek yan etkiler;

 • Tat alma duyusunda bozulma,
 • Ağızda yara,
 • Ağız kuruluğu,
 • Saç dökülmesi,
 • Anormal rüyalar,
 • Safra kanalı iltihabı,
 • Vücutta kontrol edilemeyen titreme,
 • Kabızlık,
 • Toplardamar iltihabı,
 • Sarılık,
 • İştah artışı,
 • Baş dönmesi,
 • Böbrek iltihabı,
 • Görme anormalliği,
 • Bir kulağı ya da her iki kulağı etkileyen uğultu, çınlama.

LOPINAVIR/RİTONAVIR İÇEREN İLAÇLAR

 • Kaletra 200 mg/50 mg Film – Coated 120 Tablets.
 • Kaletra 80 mg/20 mg Lopinavir/Ritonavir) 160 mL Oral Solütion.

 

Lopinavir & Ritonavir 160 mL Oral Solütion.

 

LOPIKAST Lopinavir 200 mg & Ritonavir 50 mg USP 60 Tablets.

HIVUS-LR Lopinavir & Ritonavir 60 Tablets.

Lopimune Lopinavir & Ritonavir IP 60Tablets.

RITOCOM Lopinavir & Ritonavir IP 30 Tablets.

Benzer Yazılarımız

 1. HIV nedir, belirtileri nelerdir
 2. Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir
 3. Mers-Cov nedir, belirtileri nelerdir
 4. Oseltamivir nedir, ne için kullanılır
 5. Fapiravir nedir, ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git