Bağırsak Hastalıkları

Lopermid Tablet Nedir? Lopermid Ne İşe Yarar? Lopermid Nasıl Kullanılır?

LOPERMID 2 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid HCl içerir.

Yardımcı madde(ler): Sodyum nişasta glukolat, mikrokristalin selüloz.

Lopermid Nasıl Kullanılır

LOPERMİD NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (LOPERMİD ENDİKASYONLARI)

Lopermid tabletler beyaz, yuvarlak, düzgün kenarlı tabletlerdir. Kutuda 20 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

Lopermid, etkin madde olarak 2 mg loperamid HCl içerir.

Loperamid, bağırsak kasları üzerine doğrudan etki göstererek bağırsak hareketliliğini engeller. Bunun sonucu olarak bağırsak içeriğinin bağırsaktan geçiş süresi uzar, günlük feçes miktarı azalır. Sıvı ve elektrolit kaybının önüne geçilir.

Lopermid, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • 9 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde 5 güne kadar süren ve akut şiddetlenme atakları gösteren kronik (uzun süren) ishalin tedavisi,
 • Yetişkinlerde uzun süren ishalin tedavisi,
 • 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde akut ishalin tedavisi,
 • 18 yaş üzeri yetişkinlerde, başlangıç tanısı konulmuş irritabl bağırsak sendromu ile birlikte görülen akut ishalin tedavisi için kullanılır.

LOPERMİD’İN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Loperamid veya içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • 9 yaş altı çocuklarda,
 • Kabızlık çekiyorsanız veya kabızlıktan sakınmanız gereken bir durumunuz varsa,
 • Bağırsak iltihabı, bağırsak kaslarında paraliz (hareketsizlik) veya psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı)’e bağlı karın ağrınız varsa kullanmayınız.

Loperamid’i dizanteride tek başına kullanmayınız.

LOPERMİD’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Loperamid gibi bağırsak hareketlerini azaltan ilaçlar, ülseratif koliti (kalın bağırsak iltihabı) olan kişilerde toksik megakolon’a (kalın bağırsağın tümünün ya da bir bölümünün anormal olarak genişlemesiyle ortaya çıkan hastalık durumu) yol açabilir. Bu nedenle, karın bölgesinde gerginlik ya da beklenmeyen bazı belirtiler görülürse Loperamid tedavisini kesiniz.

Ani gelişen (akut) ishalde, 48 saat içinde tedaviden yanıt alamadıysanız, tedaviyi sürdürmeyiniz. Eğer ishal birkaç gün içinde durmaz veya ateşiniz yükselirse doktorunuza bildiriniz.

Loperamid’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Kabızlık meydana gelmesinin istenmediği durumlarda,
 • Karaciğer yetmezliğiniz veya su kaybınız varsa,
 • Alınan yanıtın değişkenliği nedeniyle çocuklarda, Loperamid’i uzun süre kullanmayınız.

İshalde vücut sıvı ve elektrolit kaybına uğrar; bu nedenle Loperamid tedavisine başladığınız zaman, uygulanmakta olan sıvı ve elektrolit tedavisini kesmeyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LOPERMİD’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE LOPERMİD KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde henüz yeterli klinik araştırma yapılmamıştır. Hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Loperamid anne sütüne, bebek üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde geçmektedir.

Loperamid’i emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LOPERMİD KULLANABİLİR Mİ?

Loperamid kullanımı sırasında yorgunluk, uyuşukluk ve sersemlik hissi gibi yan etkiler görülebilir. Loperamid tedavisi sırasında araç ve makine kullanmayınız.

LOPERMİD’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LOPERMİD KULLANIMI

Loperamid’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

LOPERMİD NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ani gelişen (akut) ishal tedavisinde;

12 yaşından büyük çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda: Tedaviye 2 tablet (4 mg) ile başlanır ve her sulu dışkılamadan sonra 1 tablet (2 mg) daha verilir. Günlük doz 8 tablet (16 mg)’i geçmemelidir.

Günlük ortalama doz 3-4 tablettir.

Genellikle ilk 48 saat içinde tedaviye klinik cevap alınır.

9-12 yaş arası çocuklarda: En fazla 5 gün kullanılmak üzere, ishal kontrol altına alınana kadar günde 4 defa 1 tablet (2 mg) alınmalıdır.

9-12 yaş arası çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yetişkin ve yaşlılarda uzun süren ishal tedavisinde;

Yetişkinlerde hastalığın şiddetine göre tedaviye bölünmüş dozlar halinde günde 2 veya 4 tablet ile başlanmalıdır. Günlük doz maksimum 8 tablet (16 mg)’e kadar çıkarılabilir.

Yetişkin ve yaşlılarda irritabl bağırsak sendromu ile birlikte görülen ishalin belirtilere yönelik tedavisinde;

2 tablet (4 mg) ile tedaviye başlanmalıdır. Hastalığın şiddetine göre günde 2 veya 4 tablet, bölünmüş dozlar halinde alınabilir. Gerekirse maksimum günlük doz 8 tablet (16 mg)’e kadar çıkarılabilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Loperamid, ağız yoluyla yeterli miktarda sıvı ile alınır (bir bardak su ile).

Çocuklarda Loperamid Kullanımı: 

9 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Loperamid Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Loperamid Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise, ilk geçiş metabolizması azaldığı için, Loperamid dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Loperamid’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Loperamid Kullandıysanız:

Loperamid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

Hayvanlarda yapılan deneyler, insanlarda yüksek doz zehirlenmelerinin kabızlık, santral depresyon ve gastrointestinal tahriş gibi belirtilere yol açacağını göstermiştir.

Çocukların bu etkilere karşı daha duyarlı oldukları unutulmamalıdır.

Loperamid’i Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Loperamid İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

LOPERMİD’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Loperamid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Loperamid’in yan etkilerini, ishal durumunda zaten görülen belirtiler nedeniyle saptamak pek kolay olmaz. Ancak görülen yan etkiler çok ciddi değildir ve daha çok uzun süren ishallerin tedavisinde ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden biri olursa, Loperamid’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik belirtiler (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Loperamid’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın ağrısı,
 • Şişkinlik ve rahatsızlık,
 • Bulantı, kusma,
 • Kabızlık,
 • Yorgunluk hissi,
 • Uyuşukluk ve sersemlik hali,
 • Ağız kuruluğu.

Bunlar Loperamid’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LOPERMİD SAKLANMASI

 • Loperamid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Loperamid’i 20°C ‘nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza edilir.
 • Loperamid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Loperamid’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Loperamid’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16/02/2015 tarihinde onaylanmıştır

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git