Hastalıklar ve Tedaviler

Lipitor Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Lipitor Yan Etkileri

LIPITOR 40 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Lipitor ağızdan alınır.

Lipidor etkin maddesi: Her tablet, 40 mg atorvastatine eşdeğer 43,4 mg atorvastatin kalsiyum içerir.

Lipitor yardımcı maddeleri: Kalsiyum karbonat (E 170), mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, polisorbat 80 (E433), hidroksipropil selüloz (E463), saf su, magnezyum stearat (E572), film kaplama (hidroksipropil metilselüloz (E464), polietilen glikol 8000; titanyum dioksit (E171) ve talk içeren film kaplaması), simetikon emülsiyonu (simetikon, stearat emülsifıye edicileri, kıvam artırıcı, benzoik asit (E210), sorbik asit (E200) ve su içeren emülsiyon) gibi yardımcı maddeler ve sığır kaynaklı laktoz monohidrat hammaddesi içermektedir.

Lipitor Kullanma Talimatı

LIPITOR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Her bir film kaplı tablet, 40 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Lipitor beyaz, yuvarlak, bir tarafında “40” diğer tarafında “ATV” baskılı film kaplı tablettir.

Lipitor statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

Lipitor, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, Lipitor bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

LIPITOR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız (yaklaşık 1 ay önceden Lipitor kullanımını kesmenizi doktorunuz önerecektir),
 • Daha önce Lipitor’a ya da yardımcı maddelerine karşı alerjik reaksiyon geçirdiyseniz,
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlar olduysa,
 • Aşırı miktarda alkol aldıysanız, bunlar gibi durumlarda Lipitor’u kullanmayınız.

LIPITOR’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
 • Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,
 • Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örn. statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),
 • Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
 • Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz varsa,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
 • 70 yaşından daha yaşlı iseniz, bunlar gibi durumlarda dikkatli olunuz.

Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa, bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa, şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız, fusidik asit ve Lipitor’un beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz Lipitor tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LIPITOR’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Lipitor kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek Lipitor’un etkilerini değiştirebilir.

HAMİLELİKTE LIPITOR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Lipitor kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE LIPITOR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Lipitor kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LIPITOR KULLANABİLİR Mİ?

Lipitor kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Alet ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

LIPITOR’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Lipitor laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Lipitor sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu gözönünde bulundurunuz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LIPITOR KULLANIMI

Bazı ilaçlar Lipitor’un etkililiğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkililiği Lipitor tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz Lipitor dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Lipitor ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar;

 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar (örn. siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar),
 • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar (örn. eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampin, fusidik asit gibi ilaçlar),
 • Lipid düzenleyici başka ilaçlar (örn. gemfıbrozil, fenofıbrat, kolestipol),
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri (örn. verapamil, diltiazem),
 • Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar (örn. digoksin, amiodaron),
 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, nelfınavir gibi (proteaz inhibitörleri) ilaçlar,
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir (proteaz inhibitörü).

Lipitor ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar;

 • Ezetimib (kolesterol düşürücü),
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır),
 • Doğum kontrol hapları,
 • Stiripentol (sara nöbeti engelleyici),
 • Simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır),
 • Fenazon (ağrı kesici),
 • Antiasitler (alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları),
 • Sarı kantaron (St. John’s Wort).

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız Lipitor kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden Lipitor kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. Lipitor ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, kas hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, kas hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda Lipitor kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LIPITOR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Lipitor’un yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.

Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. Lipitor’un en yüksek dozu günde bir kez 80 mg’dır.

Lipitor tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet Lipitor tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

 Lipitor’u doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Lipitor tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.

Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

Çocuklarda Lipitor Kullanımı:

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 80 mg’dır.

Yaşlılarda Lipitor Kullanımı:

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında Lipitor’un güvenliliği, etkililiği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Lipitor Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Lipitor Kullanımı:

Lipitor aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Lipitor ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer Lipitor’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Lipitor Kullandıysanız: Lipitor dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 Lipitor’u Kullanmayı Unutursanız: Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lipitor İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.

LIPITOR’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Lipitor’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lipitor’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.

 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde, cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali,
 • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü,

Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda Lipitor’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz Lipitor kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz daha devam ederse bunu derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için başka testler yapabilir.

Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu bir karaciğer problemi olabileceğine işaret edebilir. Doktorunuz siz Lipitor almaya başlamadan önce veya Lipitor alırken karaciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır.

Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

 • Yorgunluk ya da zayıflık hissi,
 • İştah kaybı,
 • Üst karın ağrısı,
 • Koyu amber renkli idrar,
 • Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması.

Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), Eritema multiforme (lekeli kırmızı döküntü), Görme bozukluğu, bulanık görme, Duyma kaybı, Tendon yaralanmaları, Karaciğer yetmezliği, Tat almada değişiklik, Erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Çok seyrek durumlar Lipitor kullanan 10.000 hastada 1’den azını etkiler (bu da Lipitor kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir).

Diğer Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Burun yollarında iltihap,burun kanaması,
 • Boğaz ağrısı,
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz),
 • Kan kreatin kinaz seviyelerinde artış,
 • Baş ağrısı,
 • Mide bulantısı,
 • Gaz, hazımsızlık, kabızlık, ishal,
 • Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı,
 • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • İştah kaybı,
 • Kilo alımı,
 • Kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz),
 • Kabus görme, uykusuzluk,
 • Sersemlik,
 • Keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma,
 • Tat duyusunda değişiklik,
 • Hafıza kaybı,
 • Bulanık görme,
 • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama,
 • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı,
 • Pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı),
 • Hepatit (karaciğer iltihabı),
 • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen,
 • Saç dökülmesi,
 • Boyun ağrısı,
 • Kas yorgunluğu,
 • Yorgunluk,
 • İyi hissetmeme, güçsüzlük,
 • Göğüs ağrısı,
 • Özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık,
 • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Göz bozukluğu,
 • Beklenmeyen kanama veya morarma,
 • Sarılık (deri ve göz aklarının sararması),
 • Tendon zedelenmesi.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri;

 • Bir alerjik reaksiyon – semptomlar; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps,
 • İşitme kaybı,
 • Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi).

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri;

Devamlı kas zayıflığı.

Statinlerle (Lipitor ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler;

 • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon)
 • Cinsel zorluklar,
 • Depresyon,
 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,
 • Şeker hastalığı (diyabet), kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LIPITOR NASIL SAKLANIR?

 • Lipitor’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Lipitor’u 25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Lipitor’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Lipitor’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Lipitor’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 27.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Yüksek Kolesterol Neden Olur
 2. Kolesterol Değerleri ve Kolesterol İçin Risk Faktörleri
 3. Yüksek Kolesterolden Korunma Yolları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git