Cinsel Yaşam

Lifta Tablet Nedir? Lifta İlaç Ne İşe Yarar? Lifta Tablet Etkisi Kaç Saat Sürer? Lifta Yan Etkileri

LİFTA 20 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Tadalafil. Her film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz granül (sığır sütü kaynaklı), laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı) kroskarmeloz sodyum, hidroksipropil selüloz (EF), sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz (PH 102), magnezyum stearat, HPMC 5, titanyum dioksit, talk, sarı demir oksit, triasetin gibi yardımcı maddeler içerir.

Lifta Tablet Prospektüs

LİFTA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (LİFTA ENDİKASYONLARI)

Lifta 20 mg, koyu sarı renkli, bir yüzünde “20” baskılı badem şeklinde film kaplı tablet, 2, 4 ve 8 tabletlik blister ambalajda sunulmaktadır.

Lifta, yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. Lifta’nın cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir.

Lifta, tadalafil etkin maddesini içeren, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben Lifta, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa Lifta yardımcı olmayacaktır.

Cinsel uyarının olmadığı durumlarda Lifta’nın tek başına işe yaramayacağı önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.

LİFTA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Tadalafil’e veya Lifta’nın içinde yer alan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa.
 • Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız. Bu grup ilaçlar (nitratlar), koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı (anjina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır. Lifta’nın bu ilaçların etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da yakın zamanda (son 90 gün içinde) kalp krizi geçirdiyseniz.
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı ya da cinsel birleşme sırasında göğüs ağrınız varsa.
 • Son 6 ayda New York Heart Association sınıflandırmasına göre “Sınıf 2” ya da daha ağır kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Kontrol edilemeyen kalp ritim bozukluğunuz (aritmi) varsa.
 • Tansiyonunuz çok düşükse (<90/50 mm Hg) ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa.
 • Yakın zamanda (son 6 ay içerisinde) felç geçirdiyseniz.
 • Göz felci olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle görme kaybınız olduysa.
 • Riosiguat kullanıyorsanız. Bu ilaç akciğerde yüksek kan basıncı (pulmoner arteriyel hipertansiyon) ve kan pıhtısına bağlı akciğerde yüksek kan basıncı (kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon) tedavisi için kullanılır.
 • Lifta gibi PDE5 inhibitörlerinin bu ilacın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Riosiguat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.

LİFTA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Lifta’yı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.

Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Aşağıdaki nedenler, Lifta’nın sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacı almadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücreli anemi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste şekil bozukluğunuz varsa.
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa.
 • Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşme varsa.
 • Leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda Lifta’nın etkili olup olmadığı bilinmemektedir.
 • Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, Lifta kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Tadalafil kullanan bazı hastalarda azalmış veya ani işitme kaybı kaydedilmiştir. Olayın doğrudan tadalafil ile ilişkili olup olmadığı bilinmese de, işitmede azalma veya ani işitme kaybı yaşarsanız, Lifta kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Lifta kadınların veya 18 yaş altı erkeklerin kullanımı için tasarlanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LİFTA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Lifta’yı aç veya tok karnına kullanabilirsiniz.

 • Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için “Lifta Nasıl Kullanılır?” bölümüne bakınız.
 • Greyfurt suyu Lifta’nın etkisi üzerine etkili olabilir ve dikkatle kullanılmalıdır.

Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE LİFTA KULLANILIR MI?

Hamilelik:

Geçerli değildir.

Köpekler tedavi edildiğinde testislerde sperm gelişiminde azalma meydana gelmiştir. Sperm sayısında azalma bazı erkeklerde görülmüştür. Bu etkilerin doğurganlık eksikliğine yol açması olası değildir.

Emzirme:

Geçerli değildir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LİFTA KULLANABİLİR Mİ?

Klinik araştırmalarda tadalafil kullanan erkeklerin bazılarında baş dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, taşıt veya makine kullanmadan önce ilaçlara karşı nasıl bir tepki gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

LİFTA’NINİÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Lifta, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LİFTA KULLANIMI

Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte Lifta kullanmamalısınız.

Aşağıdaki ilaçları Lifta’ya birlikte kullanacaksanız Lifta ya da belirtilen ilaçlar etkilenebileceği için doktorunuz ya da eczacınıza bilgi veriniz:

 • Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandırılan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır),
 • Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar,
 • Riosiguat (pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılır),
 • 5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır),
 • Ketokonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için) ve AIDS ya da HIV enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri,
 • Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar),
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol (gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

Eğer doktorunuz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte Lifta kullanmayınız.

Eğer, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanız, Lifta’yı diğer bu tür ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LİFTA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Lifta’yı kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Genel olarak önerilen doz, cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce alınan 10 mg’dır. 10 mg tadalafilin yeterli bir etki göstermediği hastalarda doz 20 mg’a yükseltilebilir.

Günlük maksimum 1 doz kullanılmalıdır.

 • Tadalafilin 10 mg veya 20 mg’lık dozları öngörülen cinsel aktiviteden önce alınmalıdır ve sürekli kullanım için önerilmemektedir.
 • Lifta 20 mg film tablet ürününün bölünerek kullanılması uygun değildir.
 • Lifta’yı cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız.
 • Cinsel uyarı olmadığı durumlarda Lifta’nın etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.
 • Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer Lifta aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini arttıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı % 0,08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Lifta tabletler yalnız erkeklerde ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. Lifta aç veya tok karnına alınabilir.

Çocuklarda Lifta Kullanımı:   

Lifta, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir.

Özel Kullanım Durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Lifta’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Lifta Kullandıysanız:

Lifta’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. “Olası yan etkiler” bölümünde  belirtilen yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz.

Lifta Kullanmayı Unutursanız:

Hatırlar hatırlamaz dozunuzu hemen alınız, ancak unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Lifta İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

LİFTA TABLET’İN ETKİSİ KAÇ SAAT SÜRER?

Lifta, tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir.

LİFTA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Lifta’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler normalde hafif ile orta derece arasındadır.

Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lifta’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon (döküntü dahil) (sıklık: yaygın olmayan).
 • Göğüs ağrısı- nitrat kullanmayınız, derhal medikal yardım aramalısınız (sıklık: yaygın olmayan).
 • Lifta kullandıktan sonra uzamış ve ağrılı sertleşme, priapizm (sıklık: seyrek). Eğer bunun gibi 4 saatten daha uzun süren sertleşme ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Ani görüş kaybı (sıklık: seyrek).

Raporlanan Diğer Yan Etkiler:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Kas ağrıları,
 • Kollar ve bacaklarda ağrı,
 • Yüzde kızarma,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Hazımsızlık.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Mide ağrısı,
 • Bulantı, kusma,
 • Reflü,
 • Bulanık görme, göz ağrısı,
 • Nefes almada zorluk,
 • İdrarda kan varlığı,
 • Uzamış sertleşme,
 • Çarpıntı hissi, hızlı kalp atımı,
 • Yüksek tansiyon, düşük tansiyon,
 • Burun kanaması,
 • Kulaklarda çınlama,
 • Ellerde ayaklarda ve bileklerde şişme,
 • Yorgun hissetme.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bayılma, nöbet ve geçici hafıza kaybı,
 • Göz kapaklarının şişmesi, kırmızı gözler,
 • Ani duyma azalması ya da kaybı,
 • Kurdeşen (cilt yüzeyindeki kaşıntılı kırmızı şerit şeklinde döküntüdür),
 • İdrar yolundan kan gelmesi,
 • Menide kan varlığı,
 • Terlemede artış.

Tadalafil kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Bu erkeklerin çoğunda bu ilacı kullanmadan önce kalp problemleri olduğu biliniyordu.

Tek veya her iki gözde seyrek olarak görme yeteneğinde kısmi, geçici veya kalıcı azalma veya görme kaybı rapor edilmiştir.

Klinik araştırmalarda tadalafil kullanan erkeklerde görülen bazı ilave seyrek yan etkiler:

 • Migren,
 • Yüzün şişmesi,
 • Yüzün ya da boğazın şişmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Gözlere giden kan akışını etkileyen bazı bozukluklar,
 • Düzensiz kalp atımı,
 • Angina ve ani kardiyak ölüm.

75 yaş üzerinde Lifta kullanan erkeklerde baş dönmesi yan etkisi daha sıklıkla rapor edilmiştir.

65 yaş üzerinde Lifta kullanan erkeklerde ishal yan etkisi daha sıklıkla rapor edilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LİFTA’NIN SAKLANMASI

 • Lifta’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Lifta tabletler, nemden korumak için orijinal ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Lifta’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Lifta’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Lifta’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Benzer Sağlık Yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git