Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Levotiron Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Levotiron İlacın Yan etkileri

Levotiron 75 mg tablet kullanma talimatı nedir?

Levotiron’un etkin maddesi nedir? Her bir tablet 75 mcg levotiroksin sodyum içerir.

Levotiron’un yardımcı maddeleri: Mısır nişastası, magnezyum stearat, laktoz monohidrat FP, Gelatin 80 Bloom, kroskarmeloz sodyum gibi yardımcı maddeleri içerir.

Levotiron ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Levotiron nedir ve ne için kullanılır?

Bir yüzünde “+” şeklinde çentik bulunan diğer yüzü “75” baskılı, yuvarlak, beyaz tabletler 75 mcg levotiroksin sodyum içerir. 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Levotiron’un içeriğinde bulunan levotiroksin etken maddesi, tiroid bezinin hastalıklarında ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sentetik bir tiroid hormonudur. Etkisi tiroid tarafından salgılanan doğal hormonlar ile aynıdır.

Levotiron kullanım alanları: 

 • Normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatr tedavi etmek için kullanılır.
 • Cerrahi sonrasında guatrın nüksetmesini önlemek için kullanılır.
 • Tiroid bezi yeteri kadar çalışmadığında, doğal tiroid hormonlarının işlevini yerine getirmek için kullanılır.
 • Tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesini baskılamak için kullanılır.

Hormonların aşırı düzeyde üretimi antitiroid ilaçlarla tedavi edildiğinde, tiroid hormon düzeylerini dengelemek amacıyla kullanılan Levotiron 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram ve 100 mikrogram dozlarında kullanılır.

Levotiron İlacın Yan Etkileri

Levotiron kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • İlacın içerisindeki etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık) durumunda
 • Tedavi edilmemiş adrenal bezi, hipofiz bezi işlev bozukluğu veya tiroid hormonlarının aşırı üretimi (tiretoksikoz) durumunda
 • Akut kalp hastalığında (kalp krizi veya kalp iltihabı) durumunda, bunlar gibi durumlarda Levotiron kullanılmamalıdır.

Gebelikte de levotiron ile birlikte antitiroid ilaçlar kullanılmaz (gebelikte kullanım bölümüne bakınız).

Levotiron kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Kalbin kan damarlarında yetersiz düzeyde kan akışı (anjina pektoris) varsa
 • Kalp yetmezliği varsa
 • Hızlı ve düzensiz kalp ritmi varsa
 • Yüksek kan basıncı varsa, bunlar gibi durumlarda Levotiron kullanımı sırasında dikkatli olunuz veya hastalığınızı takip eden doktorunuza bu ilacın size reçete edildiğini bildiriniz veya bu ilacı size reçete eden doktorunuza bu hastalıklarınız hakkında bilgi veriniz.

Yine, arterlerde yağ kalıntıları (arteriyoskleroz) varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuz tarafından izlenmeniz gerekir.

Levotiron kullanmadan önce veya bir tiroid supresyon (baskılama) testi yaptırmadan önce bu rahatsızlıklar tıbbi kontrol altına alınmalıdır. Levotiron kullanırken tiroid hormonları yakından takip edilmelidir. Bu rahatsızlıkların sizde olup olmadığından emin değilseniz veya bu rahatsızlıklar olduğu halde herhangi bir tedavi görmüyorsanız, doktorunuza danışın.

Doktorunuz öncelikle sizde herhangi bir adrenal bezi, hipofiz bezi işlev bozukluğu veya kontrol altına alınmamış aşırı düzeyde hormon üretimi (tiroid otonomisi) ile seyreden tiroid bezi işlev bozukluğu olup olmadığını araştıracaktır.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, doktorunuza danışın: 

 • Menopoz veya postmenopoz dönemindeyseniz, osteoporoz riski nedeniyle doktorunuzun tiroid fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol etmesi gerekebilir.
 • Levotiroksin içeren bir ilaçtan başka birine geçiş yaptıysanız, ilacın etkisi biraz farklı olabilir; yakın takip altında olmanız ve dozun ayarlanması gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda levotiron kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Levotiron kullnılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelik döneminde Levotiron kullanımına devam edilmelidir. İlacın dozunun değiştirilmesi gerekeceğinden, doktorunuza başvurun. Tiroid hormonlarının aşırı üretimini tedavi etmek amacıyla bir antitiroid ilacı ile birlikte Levotiron kullanıyorsanız, doktorunuz gebelik döneminde Levotiron kullanımına ara vermenizi söyleyecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Levotiron kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde, doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda Levotiron kullanımına devam edilmelidir. İlaç anne sütüne geçse de, bu oran çocuğunuzu etkileyecek düzeyde değildir.

Böbrek/Karaciğer yemezliği durumunda Levotiron kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

Araç ve makine kullananlar Levotiron  kullanabilir mi? İlacın araba ve makine kullanımı üzerindeki etkisini araştıran herhangi bir çalışma yoktur. Bununla birlikte, levotiroksin doğal tiroid hormonu gibi olduğundan, Levotiron’un araba ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olacağı düşünülmemektedir.

Levotiron’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Eğer soyalı besinler tüketiyorsanız ve özellikle de yediğiniz miktarda değişiklik yaptıysanız doktorunuza bildirin. Soyalı besinler, bağırsaklarda Levotiron emilimini azaltabileceğinden, ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Levotiron’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Levotiron laktoz içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Her bir Levotiron tablet 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (3,5 mg sodyum kroskarmeloz) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte levotiron kullanımı nasıl olmalı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; Levotiron diğer ilaçlar ile etkileşebilir:

Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürücü ilaçlar) ile birlikte Levotiron kullanımı: Levotiron antidiyabetik ilaçların etkisini azaltabileceğinden, özellikle Levotiron tedavisine başlamadan önce kan şekerinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. Levotiron kullanırken, antidiyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

Kumarin türevleri (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar) ile birlikte Levotiron kullanımı: Levotiron bu tür ilaçların etkisini artırabileceğinden özellikle yaşlı kişilerde olmak üzere kanama riskini arttırabilir. Levotiron tedavisi başlangıcında ve süresince kan pıhtılaşma değerlerinize baktırmanız gerekebilir. Levotiron kullanırken, kullandığınız kumarin ilacının dozunun ayarlanması gerekebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmak zorundaysanız, önerilen zaman aralıklarına uymalısınız: 

 • Safra asitlerini bağlayacak ve yüksek kolesterolü düşürecek ilaçlar (örn. kolestiramin veya kolestipol gibi). Bu tür ilaçlar levotiroksin sodyumun bağırsaklardan emilimini bloke edebileceğinden, Levotiron bu ilaçlardan 4-5 saat önce alınmalıdır.
 • Antasitler (asitlere bağlı hazımsızlığı rahatlatmak için), sukralfat (mide veya bağırsak ülserleri için) ve alüminyum içeren, demir içeren diğer ilaçlar ile kalsiyum karbonat gibi). Bu tür ilaçlar levotiroksin sodyumun etkisini azaltabileceğinden, Levotiron bu ilaçlardan en az 2 saat önce alınmalıdır.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; bu ilaçlar Levotiron’un etkisini azaltabilir: 

 • Propiltiourasil (antitiroid ilacı)
 • Glukokortikoidler (antialerjik ve antiinflamatuvar ilaçlar)
 • Beta-blokerler (kan basıncını düşürücü ilaçlar; aynı zamanda kalp hastalıklarının tedavisinde de kullanılır)
 • Sertralin (antidepresif ilaç)
 • Klorokin veya proguanil (sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılır)
 • Barbitüratlar veya karbamazepin (antiepileptik ilaçtır, davranış bozukluklarını kontrol etmek ve bazı ağrı tiplerini hafifletmek için de kullanılır) gibi birtakım karaciğer enzimlerini aktive eden ilaçlar (sedatifler, uyku hapları)
 • Menopoz döneminde veya menopozdan sonra hormon replasmanı için veya gebelikten korunmak için kullanılan östrojen içeren ilaçlar
 • Sevelamer (fosfat bağlayan ilaçtır, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılır)
 • Tirosin-kinaz inhibitörleri (kanser ilaçları ve antiinflamatuvar ilaçlar).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; bu ilaçlar Levotiron’un etkisini artırabilir: 

 • Salisilatlar (ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılan ilaçlar)
 • Dikumarol (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan ilaç)
 • 250 mg gibi yüksek dozlarda furosemid (diüretik ilaç)
 • Klofibrat (kan lipid düşürücü ilaç).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; bu ilaçlar Levotiron’un etkisini değiştirebilir: 

 • Ritonavir, indinavir, lopinavir (proteaz inhibitörü, HIV enfeksiyon ajanı)
 • Fenitoin (anti-epileptik ilaç)

Tiroid hormon seviyelerinizi düzenli kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Levotiron dozunuzun yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Amiodaron kullanıyorsanız doktorunuza bildirin; bu ilaç tiroid bezinizin işlevini ve aktivitesini etkileyebilir.

Tanı amacıyla iyot içeren kontrast maddeli bir test veya tarama yaptıracaksanız, doktorunuza Levotiron kullandığınızı bildirin; tiroid fonksiyonunuzu etkileyebilecek bir enjeksiyon yapılabilir.

Doktorunuza veya eczacınıza yakın zamanda reçeteli ve reçetesiz olarak kullandığınız tüm ilaçları bildirin. Tiroid hormonları, kilo vermek amacıyla kullanmaya uygun değildir. Tiroid hormon düzeyleriniz normal ise, tiroid ilaçları sizi zayıflatmaz. Doktor tavsiyesi olmadan ilacın dozunu artırdığınız takdirde, ciddi veya hatta yaşamı tehdit eden durumlar görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Levotiron nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Levotiron’u her zaman doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda kullanın. Emin olamadığınız zaman, doktorunuza danışın.

Doktorunuz, muayeneler ve laboratuvar testleri sonucuna göre sizin için en uygun dozu belirleyecektir. Genellikle düşük bir dozda tedaviye başlanır ve tam doza ulaşılana kadar, 2 ile 4 haftada bir doz artırılır. Tedavinin ilk haftalarında doz ayarlamasını yapmak için bir takım laboratuvar testleri yaptırmanız gerekir.

Levotiron Kullanım Şekli ve Dozu

Uygulama yolu ve metodu: 

Levotiron, ağız yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Sabahları (kahvaltıdan en az yarım saat önce) aç karnına, tercihen bir miktar sıvı ile (örn. yarım bardak su) alınır.

Tedavi süresi

Tedavinin süresi, Levotiron’u kullandığınız duruma göre değişir. Bu nedenle ne kadar süre kullanmanız gerektiğini doktorunuza danışın. Genellikle hastaların tedavisi yaşam boyu devam eder.

Çocuklarda Levotiron kullanımı: 

Eğer bebeğiniz doğuştan hipotiroid ise, hızlı replasman önemli olduğu için doktorunuz daha yüksek doz başlamanızı isteyebilir. Öngörülen başlangıç dozu ilk 3 ay için kg vücut ağırlığı başına 10 ile 15 mikrogramdır. Daha sonra, doktorunuz dozu çocuğunuza göre ayarlayacaktır. Bebeklere doz, günün ilk öğününden en az yarım saat önce tek seferde verilir. Tabletler, verilmeden hemen önce ezilir, biraz su ile karıştırılır ve bir miktar sıvı ile verilir. Karışım her zaman hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Levotiron kullanımı:

Yaşlı hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmeli, tedaviye düşük dozda başlanmalıdır (örn. 12.5 mikrogram/gün) ve tiroid hormonları takip edilerek, uzun aralıklarla ve daha sık tiroid hormon seviye kontrolü ile doz yavaşça artırılmalıdır (örn. 2 haftada bir doz artışı 12.5 mikrogram/gün olacak şekilde). Bununla birlikte ideal dozun altında bir dozun da TSH düzeyini tam olarak düzeltemeyeceği unutulmamalıdır.

Özel durumlarda Levotiron kullanımı: 

Özel kullanımı yoktur.

Olağan doz aralığı yukarıdaki tabloda verilmiştir.Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, Levotiron’un daha düşük dozu kişiye özgün olarak yeterli olabilir;

 • Yaşlı bir hastaysanız
 • Kalp hastalığı sorunlarınız varsa
 • Ciddi düzeyde veya uzun süredir tiroid fonksiyonlarınız az çalışıyorsa
 • Zayıfsanız veya guatrınız büyükse, bunlar gibi durumlarda düşük doz ve kişiye özgün ayarlanır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Levotiron kullandıysanız: Nabızda hızlanma, endişe, huzursuzluk ve istemsiz hareketler gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda, derhal doktorunuza başvurun. Levotiron’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Levotiron kullanmayı unutursanız: Unuttuğunuz tableti de göz önünde bulundurarak iki doz içmeyin, ertesi gün normal günlük dozunuz işe devam edin. Levotiron’un kullanımına ilişkin sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Levotiron ile tedavi sona erdiğinde oluşabilecek etkiler: Eğer Levotiron kullanım endikasyonu olan hipotiroid kalıcı iyileşmeden önce tedavi kesilirse, hipotiroidizm bulguları ortaya çıkabilir. Eğer kalıcı iyileşme sebebiyle tedavi sonlandırılırsa herhangi bir yan etki gözlenmez.

Levotiron’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Levotiron’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yan etkilerden bazıları ciddi olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Levotiron’u kullanmayı durdurunuz ve HEMENdoktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Alerjik tepkiler boğaz veya yüz şişliği (anjiyoödem)

Levotiron kişinin tolerans sınırını geçerse veya aşırı doz alınırsa, özellikle tedavinin başlangıcında ilacın dozu birdenbire aşırı düzeyde artırılmışsa, sıklığı bilinmeyen şu belirtiler görülebilir.

Levotiron’un endokrin sistem ile ilgili yan etkileri:

Tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi (hipertiroidizm), adet bozuklukları gibi endokrin sistem yan etkileri olabilir.

Levotiron’un sinir sistemi ile ilgili yan etkileri:

Baş ağrısı, psödomotor serebri (beyin içi dokularını besleyen sıvının göz sinirine zarar vermesi), titreme, huzursuzluk, uykusuzluk gibi sinir sistemi yan etkileri olabilir.

Levotiron’un kardiyak sistem ile ilgili yan etkileri: 

Kalp ritm bozuklukları, kalpte bir çeşit atım bozukluğu, çarpıntı, kalp atımının hızlanması, kalp sıkışması, göğüs ağrısı gibi kardiyak sistem yan etkileri olabilir.

Levotiron’un gastrointestinal sistem ile ilgili yan etkileri: 

İshal, kusma gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkiler olabilir.

Levotiron’un deri ve deri altı dokular ile ilgili yan etkileri: 

Aşırı terleme gibi deri ve deri altı dokulara ait yan etki görülebilir.

Levotiron’un kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemikler ile ilgili yan etkileri: 

Kas zayıflığı, kas spazmı gibi kas ve iskelet sistemine ait yan etkiler olabilir.

Levotiron’un genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin yan etkileri: 

 • Al basması
 • Ateş

Araştırmalar:

Kilo kaybı

Bu yan etkilerden herhangi biri görülürse, doktorunuza başvurun. Doktorunuz, birkaç günlüğüne tedavinize ara verebilir veya yan etkiler ortadan kaybolana dek ilacın dozunu azaltabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması 

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Levotiron nasıl saklanır?

 • Levotiron’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Levotiron’u 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Levotiron’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Levotiron’u kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

Bu kullanma talimatı 27/03/2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Antitiroid ilaçlar ne için kullanılır
 2. Guatr büyümesi neden olur
 3. Hipertiroidi nedir ve neden olur
 4. Hipotiroidi nedir ve neden olur
 5. Hashimato hastalığı nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git