İlaçlar ve İlaç Kullanım Bilgileri

Levopront Şurup Nedir? Levopront Ne İçin Kullanılır? Levopront Yan Etkileri

LEVOPRONT 30 MG/5 ML ŞURUP KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 1 ml’de 6 mg Levodropropizin içerir.

Yardımcı maddeler: Metil-p hidroksibenzoat, Propil-p hidroksibenzoat, Sakkaroz, Kiraz aroması, Monohidrat sitrik asit, Sodyum hidroksit, Saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Levopront Prospektüs

LEVOPRONT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Levopront, 150 ml’lik şişede, 5 ml’lik işaretli ölçek ile beraber sunulan şuruptur.

Levopront etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün giderilmesinde kullanılır.

LEVOPRONT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Levodropropizine veya Levopront’un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
 • Hasta 2 yaşın altında çocuk ise,
 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
 • Balgam çıkarmanın zor olduğu bazı hastalıklarınız (kartagener sendromu ve diğer mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları) varsa, bunlar gibi durumlarda Levopront’u kullanmayınız.

LEVOPRONT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa,
 • 65 yaşın üstünde iseniz,
 • 6 yaşın altında iseniz, bunlar gibi durumlarda doktorunuza danışmadan Levopront’u kullanmayınız.

Levopront uzun süreli tedavilerde kullanılmamalıdır. Öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEVOPRONT’UN YİYECEK ve İÇECEK İLE KULLANILMASI

Levopront’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla birlikte, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE LEVOPRONT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levopront plasenta bariyerini geçtiğinden, bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE LEVOPRONT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levopront anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LEVOPRONT KULLANABİLİR Mİ?

Uyku haline neden olacağı için araç veya herhangi bir makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

LEVOPRONT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Levopront sakkaroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Levopront metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LEVOPRONT KULLANIMI

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile Levopront arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

LEVOPRONT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Levopront erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6’şar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde kullanılır.

İlaç maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Levopront’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla birlikte, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Levopront sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Çocuklarda Levopront Kullanımı:

3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

 • 10-20 kilogram arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar),
 • 20-30 kilogram arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek),
 • 30 kilogramın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 ml (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda Levopront Kullanımı:

Levopront dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Levopront Kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında, fayda risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer Levopront’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Levopront Kullandıysanız:

Levopront’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Levopront’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Levopront İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

LEVOPRONT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Levopront’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Levopront’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Soluk almada zorluk,
 • Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme,
 • Ani kan basıncı düşmesi,
 • Yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Levopront’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bulantı, kusma,
 • Hazımsızlık,
 • Midede yanma hissi,
 • İshal,
 • Dil iltihabı, ağız yaraları,
 • Halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk,
 • Titreme,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Çarpıntı,
 • Kalp atımının hızlanması,
 • Asabiyet,
 • Uyku hali,
 • Benlik kaybı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı).

Bu Levopront’un hafif yan etkisidir. Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LEVOPRONT’UN SAKLANMASI

 • Levopront’u çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Levopront’u 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Levopront’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Levopront’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 09.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Öksürük Neden Olur
 2. Çocuklarda Öksürük Nedenleri
 3. Zatürre Belirtileri ve Tedavisi
 4. Soğuk Algınlığı Nedir
 5. Notuss Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git