Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Levokast Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Levokast’ın Yan Etkileri

LEVOKAST 5 mg/10 mg film kaplı tablet kullanma talimatı

Levokast ağız yoluyla alınır.

Levokast’ın etkin maddeleri: Her bir film kaplı tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum içerir.

Levokast’ın rardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, nişasta 1500, kolloidal anhidrus silika, makrogol (polietilen glikol), talk, polivinil alkol-hidrolize gibi yardımcı maddeleri içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

LEVOKAST nedir?

Levokast 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren, pembe renkli, yuvarlak bikonveks film kaplı tabletlerdir. Levosetirizin alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır. Montelukast lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir. Montelukast steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir.

Levokast 30 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

LEVOKAST ne için kullanılır?

Levokast alerjik rinit (nezle) ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve astım semptomlarının giderilmesinde kullanılır.

Levokast ayrıca, 15 yaş ve üzeri hastalarda alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı (kronik idiyopatik ürtiker) ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıkhk gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Levokast Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Astım kısaca nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir inflamasyondur.

Astım belirtileri;

 • Öksürük,
 • Hırıltılı solunum,
 • Göğüs sıkışması,
 • Nefes darlığı gibi belirtileri içermektedir.

Alerjik rinit kısaca nedir?

Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.

Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

Alerjik rinit belirtileri;

 • Burun tıkanıklığı,
 • Burun akıntısı ve/veya burun kaşıntısı,
 • Hapşırık gibi belirtileri içerebilir.

Ürtiker kısaca nedir?

Ürtiker (kurdeşen) alerjinin yol açtığı bir deri hastalığıdır.

Derideki belirtileri;

Kaşıntı,

Kabartı,

Kızarıklık.

LEVOKAST kullanılmaması gereken durumlar (LEVOKAST’ın kontrendikasyonları)

Eğer,

Levokast’ın herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa Levokast kullanılmamalıdır.

Ağır böbrek yetmezliğiniz (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatinin kandan temizlenme hızı 10 mL dak.’nın altında ise) varsa Levokast kullanılmamalıdır.

LEVOKAST kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Mevcut film kaplı tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, Levokast’ın 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.
 • Levokast alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), Lvokast’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer astımınız varsa;

 • Levokast ile tedavi sırasında astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Levokast akut astım ataklarının tedavisinde hiçbir zaman kullanılmamalıdır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir.
 • Levokast doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gibi gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşarsanız doktorunuza başvurunuz.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, Levokast alırken aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçlar almamaya özen gösterilmelidir veya mümkün olduğunca alınmaması gerekir.

Levokast’ın etkin maddelerinden biri olan montelukastın kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir. Bu tür değişiklikler ile karşılaşmanız halinde mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda LEVOKAST kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Levokast kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Levokast almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz bu dönemde Levokast kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Levokast kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levokast, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Levokast kullanabilir mi? Levokast’ın içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur. Levokast’ın içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

Levokast’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Levokast yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınabilir.

LEVOKAST’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte LEVOKAST kullanımı nasıl olmalı?

Bazı ilaçlar Levokast’ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya Levokast diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, Levokast’a başlamadan önce kullandığınız diğer ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

Hassasiyeti olan hastalarda levosetirizin sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Gıdalar ile birlikte alındığında emilim hızında azalma olmasına karşın emilim miktarı değişmemektedir.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler:

 • Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır).
 • Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır).
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır).
 • Gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LEVOKAST nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Levokast ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

Alerjik rinit ve astım için Levokast kullanımı: 

Astım belirtileri yaşamasanız bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün almalısınız.

Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacı daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.

Levokast’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmalısınız.

Doktorunuzun size söyledikleri;

 • Astım atakları için kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını almayı bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Levokast, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır.

Levokast’ın aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Çocuklarda Levokast kullanımı:

Levokast’15 yaş altı çocuk hastalarda kullanmayınız.

Yaşlılarda Levokast kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek yetmezliği olanlarda Levokast kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir. Ağır böbrek yetmezliği varsa Levokast’ı kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği olanlarda Levokast kullanımı:

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer Levokast’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Lvokast kullandıysanız: Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir. Levokast içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler karın ağrısı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir. Kullanmanız gerekenden fazla Levokast kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Levokast’ı kullanmayı unutursanız: İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Levokast ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Eğer Levokast kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levokast belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullanıldığında, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, Levokast tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

LEVOKAST’ın olasın yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Levokast’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Levokast’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi,
 • Nefes alma veya yutma güçlükleri,
 • Göğüs darlığı veya hırıltı solunum,
 • Kurdeşen,
 • Ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içeren alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu),
 • İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon),
 • Grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik, solunum bulgularının kötüleşmesi ve/veya döküntü,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Çarpıntı,
 • Nefes darlığı,
 • Görme bozukluğu,
 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Levokast’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Levokast’ın çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkileri:

Üst solunum yolu enfeksiyonu.

Levokast’ın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Halsizlik,
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Döküntü,
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme.

Levokast’ın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Bitkinlik,
 • Hazımsızlık,
 • Karın ağrısı,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kabuslar dahil rüya anormallikleri,
 • Uykusuzluk,
 • Uyurgezerlik,
 • Sinirlilik,
 • Anksiyete,
 • Depresyon,
 • Huzursuzluk,
 • Agresif davranışlar ya da düşmanlık hissetme,
 • Baş dönmesi,
 • Karıncalanma hissi,
 • His kaybı,
 • Nöbet geçirme,
 • Burun kanaması,
 • Vücutta morarmalar,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas krampları dahil olmak üzere kas ağrısı,
 • Bacaklarda su toplaması,
 • Genel halsizlik durumu (asteni).

Levokast’ın seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Kanama eğiliminde artış,
 • Titreme,
 • Çarpıntı,
 • Dikkat eksikliği,
 • Unutkanlık.

Levokast’ın çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Halüsinasyon (gerçekte var olmayan şeyleri görmek),
 • Disoryantasyon (zaman-mekan bilincini yitirme),
 • İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil),
 • Davranış değişiklikleri,
 • Hepatit (karaciğer iltihabı),
 • Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlik (eritema nodozum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme),
 • Akciğerde şişme (iltihaplanma).

Levokast’ın sıklığı bilinmeyen (Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilen) yan etkileri:

 • İştah artışı,
 • Tat alma duyusunda bozukluk,
 • Sinirlilik,
 • Kasılmalar,
 • Sersemlik,
 • Bayılma,
 • Görme bozukluğu,
 • Bulanık görme,
 • Nefes alma da güçlük,
 • İdrar yaparken yanma,
 • İdrarı tam yapamama,
 • Kilo artışı,
 • Anormal karaciğer fonksiyonu (karaciğer test sonuçlarının anormal değerde olması),
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi).

Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LEVOKAST nasıl saklanır?

 • Levokast’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
 • Levokast’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Levokast’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Levokast’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 27.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Astım ve alerjik astım nedenleri ve tedavisi
 2. Alerjik rinit belirtileri ve tedavisi
 3. Ürtiker türleri ve ürtiker belirtileri
 4. Polen alerjisi belirtileri
 5. Alerji nedir ve alerji nasıl oluşur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git