Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Levmont Tablet Nedir, Ne İçin Kullanılır? Levmont Yan Etkileri

LEVMONT 5/10 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yolu ile alınır.

Etkin maddeler: Her bir film tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz anhidrus DC (inek sütü kaynaklı), kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, mannitol SD (E 421), kırmızı demir oksit (E 172), kroskarmelloz sodyum, hidroksi propil selüloz, L-Lösin, opadry II 85G34784 pink içeriği [polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E 171), makrogol/PEG 3350, lesitin (soya) (E 322), kırmızı demir oksit (E 172) ve FD&C mavi no:2 indigo karmin alüminyum lak (E 132)] içerir.

Levmont Tablet Nasıl Kullanılır

LEVMONT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (LEVMONT ENDİKASYONLARI)

Levmont 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletlerdir. Levmont 30 ve 90 tablet içeren PA/Al/PVC-Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Levosetirizin alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır. Montelukast lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir. Montelukast steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir.

 • Levmont alerjik rinit (burun iltihabı) ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde kullanılır.
 • Levmont, ayrıca, 15 yaş ve üzeri hastalarda antihistaminiklere dirençli, alerjinin yol açtığı bir deri hastalığının (kronik idiyopatik ürtiker) tedavisinde kullanılır.

LEVMONT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (LEVMONT KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Levmont’un herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak’nın altında ise),
 • Fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa.

LEVMONT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Mevcut film kaplı tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, Levmont 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.
 • Levmont alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizinin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol ve beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.
 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Levmont’un akut astım ataklarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. Levmont doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, Levmont alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • Levmont alırken duygu durum değişiklikleri (aşırı davranış, saldırgan davranış veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, iletişimden kopuk olma hali, rüya anormallikleri, varsanı, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı [intihar girişimi dahil] ve titreme) yaşarsanız en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEVMONT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Levmont’u yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alabilirsiniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE LEVMONT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız Levmont almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz bu dönemde Levmont kullanıp kullanmayacağınızı değerlendirecektir.

Levmont gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE LEVMONT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levmont, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LEVMONT KULLANABİLİR Mİ?

 • Levmont’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler, önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.
 • Levmont’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

LEVMONT’İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Levmont laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Levmont lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LEVMONT KULLANIMI

Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler:

 • Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler:

Bazı ilaçlar Levmont’un etki mekanizmasını değiştirebilir veya Levmont diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, Levmont’a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır),
 • Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır),
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır),
 • Gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LEVMONT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Levmont almanız gerektiğine karar verecektir.

Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı olan kronik idiyopatik ürtikerdeki tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Levmont, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte bütün olarak alınmalıdır.

Levmont’un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Film kaplı tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Çocuklarda Levmont Kullanımı: 

15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda Levmont Kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Levmont Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Ağır böbrek yetmezliği varsa Levmont’u kullanmayınız.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Levmont Kullanımı:

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer Levmont’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Levmont Kullandıysanız:

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

Levmont içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler;

 • Karın ağrısı,
 • Uyku hali,
 • Susama,
 • Baş ağrısı,
 • Kusma ve aşırı hareketliliktir.

Levmont’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Levmont Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Levmont İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Eğer Levmont kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levmont belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullanıldığında, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, Levmont tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

LEVMONT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Levmont’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Levmont içindeki etkin maddelerden levosetirizine dair veriler:

Aşağıdakilerden biri olursa, Levmont’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi,
 • Nefes alma veya yutma güçlükleri (göğüs darlığı veya hırıltılı solunum),
 • Kurdeşen,
 • Ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içeren alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu),
 • İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon),
 • Grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik, solunum bulgularının kötüleşmesi ve/veya döküntü,
 • Anormal karaciğer fonksiyonu,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Çarpıntı,
 • Nefes darlığı,
 • Görme bozukluğu,
 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Levmont’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

DİĞER YAN ETKİLER

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Uykuya eğilim,
 • Ağız kuruluğu,
 • Yorgunluk,
 • Halsizlik,
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Döküntü,
 • Ateş,
 • Karın ağrısı,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Takatsızlık,
 • Kabızlık,
 • Hazımsızlık,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kabuslar dahil rüya anormallikleri,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Anksiyete,
 • Huzursuzluk,
 • Agresif davranışlar ya da düşmanlık hissetme,
 • Uyurgezerlik,
 • Depresyon,
 • Baş dönmesi,
 • Rehavet,
 • Karıncalanma hissi,
 • His kaybı,
 • Nöbet geçirme,
 • Burun kanaması,
 • Morluk,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas krampları dahil olmak üzere kas ağrısı,
 • Bacaklarda su toplaması,
 • Karın ağrısı,
 • Genel halsizlik durumu (asteni).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kanama eğiliminde artış,
 • Titreme,
 • Çarpıntı,
 • Dikkat eksikliği,
 • Unutkanlık.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Halüsinasyon (gerçekte var olmayan şeyleri görmek),
 • İntihar düşüncesi ve davranışı,
 • Davranış değişiklikleri.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • İştah artışı,
 • Sinirlilik,
 • Kasılmalar,
 • Sersemlik,
 • Bayılma,
 • Tat alma duyusunda bozukluk,
 • Görme bozukluğu,
 • Bulanık görme,
 • Nefes almada güçlük,
 • İdrar yaparken yanma,
 • İdrarı tam yapamama,
 • Kilo artışı,
 • Okülojirasyon (Göz küresinin istem dışı herhangi bir yönde hareketi).

Bunlar Levmont’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LEVMONT’UN SAKLANMASI

 • Levmont’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Levmont’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.
 • Levmont’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Levmont’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Levmont’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 10.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git