Erkek Hastalıkları ve Tedavileri

Levitra Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Levitra’nın Yan Etkileri Nelerdir?

LEVITRA 20 mg film kaplı tablet kullanma talimatı

Levitra’nın etkin maddesi: Her bir tablet 20 mg vardenafile eşdeğer 23.705 mg vardenafil monohidroklorür trihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Krospovidon, magnezyum stearat, mikrokristalize selüloz, kolloidal silikon dioksit anhidr, polietilen glikol (makrogol 400), hipromelloz (hidroksipropil-metilselüloz), titanyum dioksit, sarı demir III oksit, kırmızı demir III oksit gibi yardımcı maddeler içerir.

Levitra ağız yoluyla alınır.

Levitra Kullanma Talimatı

LEVITRA nedir ve ne için kullanılır?

Levitra, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Levitra’nın etkin maddesi vardenafil, fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna dahildir. PDE5’in baskılanması, kaslarda gevşemeye ve penise kan akımının artmasına neden olur. Sonuç olarak penis sertleşmesi sağlanır.

Levitra, bir yüzünde BAYER logosu, diğer yüzünde “20” ifadesi bulunan turuncu renkte, yuvarlak, film kaplı tablettir. Her kutuda 2 ya da 4 tablet bulunur.

Levitra, erkeklerde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tedavisinde kullanılır. Sertleşme sorunu bir erkekte cinsel aktivite için gereken penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. 

Levitra Ne İçin Kullanılır

LEVITRA kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, dudaklarda, dilde ve yüzde şişme ve/veya nefes darlığını içerir.) varsa,
 • Kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar (göğüs ağrısı için kullanılan gliseril trinitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit donörleri) kullanıyorsanız (bu ilaçların Levitra ile birlikte kullanılması tansiyonunuzu ciddi şekilde etkileyebilir.),
 • HIV (İnsan İmmün Yetersizlik Virüsü) tedavisinde kullanılan ilaçları (indinavir veya ritonavir gibi) kullanıyorsanız,
 • Non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi (yeterli kan gitmemesi nedeniyle görme sinirlerinde gelişen hasara bağlı görme kaybı yaşanması durumu) adlı göz hastalığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Diyaliz tedavisi gerektiren böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Düşük tansiyonunuz varsa,
 • Son 6 ay içerisinde felç ya da kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrınız (stabil olmayan anjina) varsa,
 • Göz retinası ile ilgili (örn. retinitis pigmentoza gibi) genetik bir hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Levitra kullanmayınız.

LEVITRA’nın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Kalp hastalığınız varsa (kalp hastalığı nedeniyle cinsel aktivite önerilmeyen erkeklerde genel olarak erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ajanlar kullanılmamalıdır.),
 • Kalpten çıkan damarlarda darlık varsa,
 • Kalp ritim bozukluğu (kardiyak aritmi) veya elektrokardiyografi (EKG)’nizi etkileyen kalıtsal kalp hastalılarınız varsa,
 • Kalp ritminizde bozukluk olan QT uzamasına ya da torsades de pointes’e neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Peniste yapısal bir bozukluk (angülasyon, korpus kavernozumda fibrozis ya da peyronie hastalığı gibi) varsa,
 • Penisin sürekli sertleşmesi gibi bir hastalığınız (priapizm gibi) varsa (bu hastalıklar kan hücrelerinin parçalandığı kansızlık ve kan hücrelerinde gelişen kanser (orak hücreli anemi, multipl miyelom ve lösemi) rahatsızlıklarını da kapsar.),
 • Orta düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Kanama bozukluğunuz varsa (örn. hemofili gibi),
 • Mide ülseriniz (gastrik veya peptik ülser) varsa,
 • Sertleşme sorunu için başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa-bloker grubundan ilaç kullanıyorsanız,
 • Ketokonazol veya itrakonazol adlı mantar ilacı kullanıyorsanız,
 • Antibiyotik olan eritromisin veya klaritromisin kullanıyorsanız,
 • Pıhtı eritici bir ilaç olan heparin kullanıyorsanız,
 • Greyfurt suyu içiyorsanız, bunlar gibi durumlarda Levitra dikkatli kullanılmalıdır. 

Ani görme kaybınız olursa, Levitra kullanımını kesip acilen doktorunuza başvurunuz. Özellikle yaşlı, kan akışkanlığı azalmış hastalarda gözün retina tabakasına giden damarlarda tıkanma oluşması riski artmaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda LEVITRA kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Levitra kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levitra erkekler içindir. Kadınlarda, çocuklarda ve bebelerde kullanılmaz.

Emzirme döneminde Levitra kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Levitra erkekler içindir. Kadınlarda, çocuklarda ve bebeklerde kullanılmaz.

Araç ve makine kullananlar Levitra kullanabilir mi? Baş dönmesi ve görme bozukluğu gibi yan etkileri olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında Levitra kullanılmamalıdır.

Levitra’nın yiyecek ve içeceklerle kullanılması: Levitra yiyecekler ile birlikte veya tek başına içilebilir. Ancak ilacın etkisini değiştirebileceğinden, ağır ya da yağlı yemeklerden sonra Levitra alınması önerilmez.

LEVITRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında bilgiler

Herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte LEVITRA kullanmı nasıl olmalı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Levitra’nın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Antibiyotik olan eritromisin, klaritromisin,
 • Mantar tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol,
 • HIV tedavisinde kullanılan indinavir, ritonavir,
 • Kalp ritim bozukluğu (aritmi) tedavisinde kullanılan kinidin, prokainamid, amiodaron ve satalol,
 • Kalp hastalıklarında kullanılan nitratlar ve nitrik oksit vericileri,
 • Kalp damar hastalıklarında kullanılan nikorandil,
 • Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa-blokerler (tamsulosin, terazosin veya alfuzosin gibi).

Levitra’nın sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan diğer tedaviler ile birlikte uygulanmasının güvenlik ve etkinliği incelenmemiştir. Bu nedenle Levitra sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan başka ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LEVITRA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıysa, Levitra’yı cinsel aktiviteden yaklaşık 25-60 dakika önce alınız.

Önerilen başlangıç dozu 10 mg’dır. Etkililik ve tolerabilitesine göre doz 20 mg’a çıkarılabilir ya da 5 mg’a indirilebilir. Önerilen maksimum doz günde 1 kez 20 mg’dır. Doktorunuz tarafından önerilen doz günde en fazla bir kez alınır. Yapılan çalışmalar Levitra’nın cinsel aktiviteden 4-5 saat öncesinde  alındığında da etkili olacağını göstermiştir.

Tedaviden yanıt alınması için cinsel uyarı gereklidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Levitra ağız yoluyla alınır. Yemeklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.

Çocuklarda Levitra kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlerde Levitra kullanılmaz.

Yaşlılarda Levitra kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Levitra’nın en yüksek dozu olan 20 mg film kaplı tabletin tolere edilebilirliği, yaşlı hastalarda (≥65 yaş)  daha düşük olabilir.

Böbrek yetmezliği durumunda Levitra kullanımı:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına gerek duyulmamaktadır. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu 5 mg olarak verilmelidir. Tolere edilebilirlik etkililiğe dayalı olarak doz, 10 mg ve 20 mg’a yükseltilebilir. Diyalize giren hastalarda Levitra kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği durumunda Levitra kullanımı:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek duyulmaz. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu 5 mg olmalıdır, en fazla 10 mg’a yükseltilebilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda Levitra kullanımı önerilmez.

Levitra ile eş zamanlı başka ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Eğer Levitra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Levitra kullandıysanız: Şiddetli sırt ağrınız olabilir.

Levitra kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Levitra ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Levitra ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda doktorunuza danışınız.

LEVITRA’nın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Levitra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Levitra’nın çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkileri:

Baş ağrısı.

Levitra’nın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Baş dönmesi,
 • Damar genişlemesine bağlı kızarıklık,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Hazımsızlık.

Levitra’nın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Alerjik ödem ve anjiyoödem (aşırı duyarlılığa bağlı dudaklarda, dilde, boğazda, yüzde şişme),
 • Uyku bozukluğu, uyku hali,
 • Yanma duygusu,
 • His azalması,
 • Görsel bozukluk, gözde kanlanma, gözde ağrı ve rahatsızlık hissi, ışığa karşı duyarlılık, görsel renk eğilmeleri,
 • Kulak çınlaması,
 • Baş dönmesi,
 • Çarpıntı, kalp hızında artış,
 • Nefes darlığı,
 • Sinüs konjesyonu (buruna açılan hava boşluğunda şişme),
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı, kusma, ishal,
 • Mide asidinin yemek borusuna geri gelmesi (reflü), mide iltihabı,
 • Karın ağrısı,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Kızarıklık,
 • Döküntü,
 • Sırt ağrısı,
 • Kreatinin fosfokinaz enziminde artış,
 • Kas sertleşmesi, kramplar, kas ağrısı,
 • Sertleşme artışı,
 • Kendini kötü hissetme.

Levitra’nın seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Gözde iltihaplanma, göz içi basıncında artış, göz yaşı salgısında artış,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Endişe,
 • Bayılma,
 • Nöbet,
 • Hafıza kaybı,
 • Kalp krizi, ventriküler kalp ritim bozukluğu,
 • Angina pektoris (kalp damarlarındaki aterosklerotik daralmaya bağlı yetersiz kanlanmadan kaynaklanan ve sıklıkla göğsün ortasında hissedilen bir baskı, sıkışma hissi ile birlikte bazen sol kola yayılan ağrı, terleme ve nefes darlığı ile karakterize kalp hastalığı),
 • Tansiyon yüksekliği, tansiyon düşüklüğü,
 • Burun kanaması,
 • Karciğer enzimi olan gamma-glutamil-transferazlarda artış (karaciğer fonksiyon testleri ile tespit edilebilir.),
 • Işığa duyarlılık reaksiyonu,
 • Priapizm (istemeden gerçekleşen uzun süreli ağrılı sertleşme),
 • Göğüs ağrısı.

Levitra’nın sıklığı bilinmeyen (eldeki verilere göre tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Görme sinirinde damarsal olmayan zedelenme,
 • Görme kusurları,
 • Ani işitme kaybı.

Yaşlı hastalar (≥ 65 yaş), genç hastalara (< 65 yaş) göre daha yüksek sıklıkta baş ağrısı ve baş dönmesi yaşamıştır. Yüksek tansiyonu olan hastalarda yan etkilerin (özellikle baş dönmesi) görülme sıklığı biraz daha yüksektir.

Ayrıca pazarlama sonrası çalışmalarda bu sınıftaki diğer bir ürün ile ilgili aşağıdaki vakalar bildirilmiştir:

 • Beyin damarları ile ilgili kanama,
 • Kalp ile ilgili ani ölüm,
 • Geçici iskemik atak (beyine giden kan damarlarının geçici olarak tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü felç),
 • Hareket etme ile ilişkisi olmayan göğüs ağrısı,
 • Kalp ritim bozukluğu,
 • Ciddi kalp damar hastalıkları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak veya 0 800 314 00 09 numaralı yan etki bildirimi hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmış olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LEVITRA nasıl saklanmalı?

 • Levitra’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Levitra’yı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Levitra’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden sonra Levitra’yı kullanmayınız. “Son Kull. Ta.” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü ilacın son kullanma tarihidir.
 • Eğer üründe veya ambalajda bozukluk fark ederseniz Levitra’yı kullanmayınız

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 20/12/2013 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Erektil disfonksiyon nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Andropoz nedir, neden olur, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 3. Cinsel problem ne demek
 4. Sinegra nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git