Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Lercadip Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Lercadip İlaç Prospektüsü

LERCADİP 20 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film tablet 18.8 mg lerkanidipin’e eşdeğer 20.00 mg lerkanidipin hidroklorür içermektedir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon K 30, magnezyum stearat, hipromelloz, talk, titanyum dioksit (E171), makrogol 6000, ferrik oksid (E 172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Lercadip Prospektüs

LERCADIP NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Lercadip 20 mg film tabletler; Pembe renkli, yuvarlak, iki yüzü bombeli, çentikli, homojen, film kaplı tabletler halindedir.

Lercadip etkin madde olarak 20 mg lerkanidipin hidroklorür içeren 30 tabletlik kutularda sunulmaktadır.

Lercadip, dihidropiridin grubu bir kalsiyum antagonistidir ve kalsiyumun hücre zarından kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine akımını durdurur. Antihipertansif etkisi, damar düz kasları üzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ile kan basıncını azaltmasından kaynaklanmaktadır.

Lercadip hafif ile orta şiddetli hipertansiyonu (yüksek kan basıncını) tedavi etmek için kullanılır.

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

LERCADIP KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine ya da dihidropiridin grubuna bağlı başka bir ilaca (amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin, lasidipin) karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Gebeyseniz ya da bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Tedavi edilmemiş kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kalpten çıkan kan akışının tıkanması gibi bir durumunuz varsa,
 • Stabil olmayan anjina (dinlenme anında ortaya çıkan ve uzun süre devam eden anjina, kalp spazmı) gibi durumlarınız varsa,
 • Son bir ay içinde geçirilmiş kalp krizi öykünüz varsa,
 • Şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • CYP3A4 izoenzim inhibitörü ilaçlar (örn. Antifungal ilaçlar; ketokonazol veya itrakonazol gibi, Makrolid antibiyotikler; eritromisin, troleandomisin gibi, Antiviraller; ritonavir gibi) kullanıyorsanız,
 • Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç) adı verilen bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Greyfurt veya greyfurt suyu tüketiyorsanız, bunlar gibi durumlarda Lercadip kullanmayınız.

LERCADIP’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Kalp pili ile tedavi edilmemiş başka bir kalp rahatsızlığınız varsa ya da daha önceden var olan anjina pektorisiniz varsa,
 • Karaciğer ya da böbrek rahatsızlıklarınız var ise ya da diyalize giriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Lercadip’i dikkatli kullanınız.

Lercadip kullanırken hamile olduğunuzu (ya da olabileceğinizi) düşünüyorsanız ya da emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız (hamilelik ve emzirme dönemlerinde Lercadip kullanımı böllümüne bakınız).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

LERCADIP’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

 • Lercadip’i yemeklerden önce alın.
 • Lercadip ile tedavi sırasında alkol alındığında Lercadip’in etkisi artabilir, bu nedenle alkol ile kullanılmamalıdır.
 • Greyfurt ya da greyfurt suyu ile kullanmayınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE LERCADIP KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamıyorsanız, Lercadip kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE LERCADIP KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Lercadip kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LERCADIP KULLANABİLİR Mİ?

Lercadip kullanımında baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk ve nadiren uyku hali görülebileceğinden araç ve makine kullanımında dikkat edilmelidir.

Lercadip’in sizi nasıl etkileyeceğini öğrenene kadar araç ve makine kullanmayınız.

LERCADIP’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Lercadip laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Lercadip her dozunda 1,302 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LERCADIP KULLANIMI

Lercadip’i aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıyorsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz:

 • Lercadip ile birlikte kullanımı güvenli olabilmesine rağmen beta-blokörler (örn. metoprolol), diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar) veya ADE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),
 • Simetidin (ülser, sindirim güçlüğü ya da mide yanması için 800 mg’dan fazla kullanılması),
 • Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Midazolam (uyumaya yardım için kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Astemizol (alerjilerde kullanılan bir ilaç),
 • Terfenadin (alerjilerde kullanılan bir ilaç),
 • Amiodaron ve kinidin (hızlı kalp atımının tedavisi için kullanılan ilaçlar),
 • Fenitoin ya da karbamazepin (epilepsi için kullanılan ilaçlar).

Doktorunuz kan basıncınızın normalden daha sık izlenmesini isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LERCADIP NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Lercadip’i ne kadar ve ne sıklıkta kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Önerilen doz 10 mg’dır, doz alınan cevaba bağlı olarak 20 mg’a çıkartılabilir.

Maksimum antihipertansiyon etkisinin görülmesi yaklaşık 2 hafta alabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Lercadip ağız yolu ile alınır. İlaç çiğnenmeden yutulmalıdır.

Yağlı bir öğün ilacın kandaki seviyesini büyük ölçüde arttırabileceğinden, Lercadip genellikle her gün aynı saatte olmak üzere, günde bir kere, tercihen kahvaltıdan en az 15 dakika önce kullanılır.

Çocuklarda Lercadip Kullanımı:

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Lercadip Kullanımı:

Klinik deneyimler günlük doz ayarlamasının gerekli olmadığını gösterse de yaşlılarda tedaviye başlandığında özel dikkat gerekmektedir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Lercadip Kullanımı:

Hafif ile orta şiddette böbrek yetmezliğinde Lercadip önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak günlük dozun 20 mg’a arttırılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği mevcut ise Lercadip kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Lercadip Kullanımı:

Hafif ile orta şiddette karaciğer yetmezliğinde Lercadip önerilen dozlarda kullanılabilir. Ancak günlük dozun 20 mg’a arttırılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği mevcut ise Lercadip kullanılmamalıdır.

Eğer Lercadip’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Lercadip Kullandıysanız:

Size reçete edilen dozu aşmayınız.

Doktorunuzun size önerdiği dozdan daha fazla almışsanız veya doz aşımı durumu varsa, hemen tıbbi müdahale için başvurunuz ve eğer mümkünse tablet ve/veya ambalajı da yanınızda götürünüz.

Doğru dozdan daha fazlasını alırsanız, kan basıncınızın çok fazla düşmesine ve kalbinizin düzensiz veya daha hızlı atmasına neden olabilir. Bu durum bilinç kaybıyla sonuçlanabilir.

Lercadip’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lercadip Kullanmayı Unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız o dozu atlayınız ve sonrasında, dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Lercadip İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Lercadip almayı bırakırsanız kan basıncınız tekrar yükselebilir. İlacı almayı bırakmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

LERCADIP’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Lercadip’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Lercadip’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek (1000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Anjina pektoris (kalbe giden kan akımında yetersizliğe bağlı göğüs ağrısı).

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Göğüs ağrısı,
 • Kan basıncında düşme,
 • Bayılma,
 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, kurdeşen dahil).

Daha önce anjina pektorisi olan hastalar, Lercadip’in dahil olduğu gruptaki ilaçlarla bu atakların sıklığı, süresi ya da şiddetinde artış görebilirler.

İzole kalp krizi vakaları görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Seyrek (1000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Uyku hali,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Mide yanması,
 • Mide ağrısı,
 • İshal,
 • Deri döküntüsü,
 • Kas ağrısı,
 • İdrar miktarında artış,
 • Yorgunluk.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Diş etlerinde şişme,
 • Karaciğer fonksiyonlarında değişiklikler (kan testi ile tespit edilir),
 • İdrara çıkma sıklığında artış.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.btck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LERCADIP NASIL SAKLANMALI?

 • Lercadip’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Lercadip’i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Lercadip’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Lercadip’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Lercadip’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 04/01/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Hipertansiyon Nedir, Neden Olur
 2. Malign Hipertansiyon Nedir
 3. Concor Nedir, Ne İçin Kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git