Ağrılar ve Tedavileri

Leodex Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Leodex Plus Yan Etkileri

LEODEX PLUS 25 mg/4 mg film kaplı tablet kullanma talimatı

Leodex Plus’ın etkin maddeleri: Her bir film kaplı tablet 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36,90 mg deksketoprofen trometamol ve 4 mg tiyokolşikosid içerir.

Leodex Plus’ın yardımcı maddeleri: Prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, gliserol distearat, hidroksipropil metil selüloz, propilen glikol, titanyum dioksit, talk ve sarı demir oksit gibi yardımcı maddeler içerir.

Leodex Plus ağız yoluyla alınır.

Leodex Kullanma Talimatı

LEODEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

Leodex Plus etkin madde olarak deksketoprofen ve tiyokolşikosid içerir.

Leodex Plus sarı renkli, iki tarafı düz, yuvarlak bikonveks tabletlerden oluşmaktadır. 10, 14 ve 20 film kaplı tablet içeren, blisterlerde sunulmaktadır.

Leodex Plus içeriğindeki deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid antienflamatuar ilaçlar=NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

Leodex Plus içeriğindeki tiyokolşikosid, esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmları ile ilişkili semptomların (hastalık belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.

Leodex Plus; kireçlenme, vertebral kolonun ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde, ameliyat sonrasında oluşan ağrının tedavisinde kullanılır.

LEODEX PLUS kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer,

 • Deksketoprofen, tiyokolşikosid ya da Leodex Plus içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Aspirin veya diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Kanama problemleriniz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Astım atakları, akut alerjik nezle (burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı), nazal polipler (burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler), kurdeşen, anjiyoödem (alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme) veya aspirin diğer steorid olmayan antienflamatuar ilaçları aldıktan sonra göğüste hırıltı meydana geliyorsa,
 • Daha önceden ya da süregelen mide ülseri (yara)/kanama, sindirim bozukluğunuz veya iltihabın (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) neden olduğu bağırsak problemleriniz varsa,
 • Mide veya bağırsak kanaması öykünüz varsa,
 • Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antienflamatuar ilaçların (NSAİİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta ve şiddetli böbrek sorunlarınız veya şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi dönemdeyseniz ve ameliyat öncesi ağrı tedavisi almanız gerekiyorsa,
 • Hamile iseniz,
 • Emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Leodex Plus kullanılmamalıdır.

Leodex Plus’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda da kullanımı önerilmemektedir.

LEODEX PLUS kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer,

 • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz varsa,
 • İlacın kullanımı sırasında ishal görülürse,
 • Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa,
 • Sıvı tutulumu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız,
 • Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa,
 • Sistemik lupus eritematozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ doku hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları),
 • Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi),
 • Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz,
 • 18 yaşın altındaysanız, bunlar gibi durumlarda tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Leodex Plus gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (miyokard infarktüsü) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

Yaşlıysanız, yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülser kanaması ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (yaşlılarda Leodex Plus kullanımı bölümüne bakınız). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz.

Üreme problemi olan bir kadın iseniz (deksketoprofen üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız),

Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örn. seçici serotonin geri alım inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullanıyorsanız. Böyle durumlarda,  Leodex Plus almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).

Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, Leodex Plus hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi gastrointestinal yan etkilere neden olabilir.

Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz:

 • Dışkıdan kan gelmesi,
 • Siyah renkte katranımsı dışkı,
 • Kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi.

Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karın ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

Açıklanamayan kilo aldığınızda veya vücudunuzda ödem (şişlik) oluştuğunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bulantı, halsizlik, yorgunluk, sarılık, kaşıntı, sağ üst kadran hassasiyeti, grip benzeri semptomlar gibi hepatotoksisitenin (karaciğer zehirlenmesi) belirti ve semptomlarından biri sizde oluşursa, tedaviyi bırakınız ve hemen tıbbi yardım alınız.

Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, Leodex Plus’da hastaneye yatma ile sonuçlanabilen eksfoliyatif dermatit (derinin soyulup dökülmesine neden olan cilt hastalığı), Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonları herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızarıklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

Diğer NSAİİ’ler ile olduğu gibi, deksketoprofen enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) belirtilerini maskeleyebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda LEODEX PLUS kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Leodex Plus kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Leodex Plus hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Leodex Plus kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Leodex Plus emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Leodex kullanılır mı? Leodex Plus’ın böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir. Leodex Plus’ın karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Araç ve makine kullananlar Leodex Plus kullanabilir mi? Leodex Plus baş dönmesi, sersemleme, uyuşukluk ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır.

 Leodex Plus yiyecek ve içecekler ile kullanılır mı? Leodex Plus’ı yiyecek ile almanız mide ve bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

LEODEX PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Leodex Plus her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte LEODEX PLUS kullanımı

Leodex Plus’ın yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

Leodex Plus’ın kas iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

 • Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antienflamatuar (iltihap tedavisinde kullanılan) ilaçlar,
 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin ve diğer ilaçlar,
 • Bazı duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan lityum,
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat,
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin,
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfometoksazol.

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri,
 • Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin,
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin,
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri,
 • Diyabet (şeker hastalığı) için kullanılan klorpropamid, glibenklamid ve sulfonilüre,
 • İdrar söktürücü olarak kullanılan furosemid.

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn: siprofloksasin, levofloksasin),
 • Bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin ve takrolimus,
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (örn. kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar),
 • Gut hastalığının tedavisinde kullanılan probenesid,
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin,
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler),
 • Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LEODEX PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz Leodex Plus ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;

 • Tedavi dozu günde 3 defa bir Leodex Plus 25 mg/4mg film kaplı tablettir.
 • Tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Leodex Plus sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Leodex Plus tok karnına alınmalıdır.
 • Film kaplı tabletleri yeterli miktar su ile bütün olarak alınız. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Leodex Plus kullanımı:

Leodex Plus 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Leodex Plus kullanımı:

Leodex Plus’ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliği durumunda Leodex Plus kullanımı:

Leodex Plus’ın böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Leodex Plus kullanımı:

Leodex Plus’ın karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer Leodex Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Leodex Plus kullandıysanız: Leodex Plus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Leodex Plus’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Leodex Plusile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Eğer  Leodex Plus kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuza danışarak  Leodex Plus kullanımını sonlandırabilirsiniz.

LEODEX PLUS’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Leodex Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Leodex Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anafilaktik reaksiyon),
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde, yüzde veya dudaklarda ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem),
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde şişlik, kızarıklık, açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Baygınlık (vazovagal senkop), bayılma,
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 • Deri döküntüleri,
 • Karın ağrısı, kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması,
 • Çarpıntı,
 • Havayollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Leodex Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Peptik ülser,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Düşük kan basıncı,
 • Çok yavaş nefes alıp verme,
 • Nefes darlığı,
 • Hızlı kalp atışı,
 • Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali,
 • Baş dönmesi (Vertigo),
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kan testleri),
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit),
 • Kanda akyuvar sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının azlığı (trombositopeni),
 • Pankreasta iltihaplanma,
 • Böbrek sorunları,
 • Prostat sorunları.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı ve/veya kusma,
 • Karın ağrısı,
 • İshal, kabızlık,
 • Sindirim sorunları (hazımsızlık), şişkinlik,
 • Mide ağrısı, mide sorunları,
 • İştah kaybı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Sersemlik,
 • Uyuklama, uyku düzensizlikleri,
 • Sinirlilik,
 • Baş ağrısı,
 • Bulanık görme,
 • Işığa karşı duyarlılık,
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus),
 • Kızarma,
 • Yorgunluk,
 • Ağrı,
 • Sırt ağrısı,
 • Ateş ve titreme hissi,
 • Genel kırıklık, keyifsizlik hissi,
 • Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi),
 • Duyularda anormallik,
 • Kaşıntı,
 • Deri döküntüsü,
 • Deride hassasiyet,
 • Kaşınma,
 • Akne,
 • Terleme artışı,
 • Sık idrara çıkma,
 • Adet düzensizlikleri.

Bunlar Leodex Plus’un hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Daha önce antienflamatuar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama) Leodex Plus kullanımını bırakınız ve doktorunuza veya hastaneye başvurunuz.

Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez Leodex Plus kullanımını bırakınız.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda), kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

Leodex Plus gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard infarktüsü) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antienflamatuar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAMJ’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LEODEX PLUS nasıl saklanmalı?

 • Leodex Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Leodex Plus’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Leodex Plus’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Leodex Plus’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Leodex Plus’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 16.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Osteoartrit (kireçlenme) neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Sırt ağrısı neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Bel ağrısı neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Omurga romatizması nedir
 5. Ağrı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git