Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Lazer Tedavisi Yapılan Göz Hastalıkları

Lazer teknolojisi, göz hastalıkları tedavisinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Farklı göz hastalıkları için farklı lazer yöntemleri vardır. Halk arasında gözlükten kurtulma ameliyatı ya da göz çizdirme olarak bilinen operasyonlar excimer lazer kullanılarak yapılan ameliyatlardır.

Göz hastalıkları ve lazer tedavisi

Lazer teknolojisi, göz hastalıkları tedavisinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Farklı göz hastalıkları için farklı lazer yöntemleri vardır. Halk arasında gözlükten kurtulma ameliyatı ya da göz çizdirme olarak bilinen operasyonlar excimer lazer kullanılarak yapılan ameliyatlardır.

Lazer tıp dünyasının pek çok alanında olduğu gibi göz hastalıkları tedavisinde de başarılı sonuçlar vermektedir. 5-10 dakikalık bir lazer operasyonu ile gözlük ve lenslerden kurtulmak mümkün olabilmektedir. 10 derecelik miyoplar, 6 derecelik astigmat, 6 derecelik hipermetroplar lazer tedavisi ile tamamen iyileşebilmektedir.

Lazer ameliyatı 18 yaşını doldurmuş, son iki senede 0.50 dereceden fazla göz kusuru değişmemiş, kornea dokusu kalınlığı yeterli olan hastalarda uygulanabilir.

Lazer tedavisi yapılan göz hastalıkları

Miyop (uzağı görememe) : En sık görülen kırılma kusurudur ve uzağı görme bozulmuştur. Yüksek dereceli miyoplarda yakın görmede etkilenmiştir. Nedeni, gelen görüntünün göz arkasındaki retina tabakasının önünde odaklanmasıdır. Miyop gençlerde daha sık görülür. İlk belirtisi gözleri kısarak bakmaktır.

Hipermetrop (yakını görememe) : Yakın görme bozulmuştur ve yüksek dereceli hipermetroplar da uzak görmede etkilenebilir. Nedeni, gelen görüntünün retina tabakasının arkasında odaklanmasıdır. Yakını görememe çocuklarda ve ileri yaşlarda daha sık görülen bir göz sorunudur.

Astigmat (çarpık görme) : Cisimler çarpık ya da iç içe geçmiş gibi görünür. Öndeki şeffaf tabakanın düzgünlüğünün bozulmasına bağlı olarak görüntü birkaç odağa birden düşer. Bu rahatsızlıkta uzak ve yakın görme çarpık algılanır. Astigmat bulunan hastalarda miyop ve hipermetrop sorunu da bulunmaktadır.

Presbiyopsi (yaşlı göz) : 40 yaşın üzerinde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan görememe sorunudur. Bu sorun ile birlikte yaşın ilerlemesi sonucu yakını görememe problemi de artar. Bu durum göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi nedeni ile gelişir. Presbiyopsi, hipermetrop olan kişilerde daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

Katarakt : Göz bebeğinin arkasındaki doğal merceğin görme kapasitesini düşürecek derecede şeffaflığını yitirerek bulanıklaşması dır. Kataraktın en önemli sebebi yaşlanma dır. Katarakt, genellikle 60 yaş üzeri insanlarda görülse de doğuştan kataraktlı bebekler ve orta yaşlarda da görülen kataraktlı hastalar da vardır. Katarakt bulanık görme, çift görme, perdeli görme, geceleri zor görme, ışık saçılmaları ve sık sık gözlük numarası değiştirme ihtiyacı gibi şikayetlere neden olur.

Günümüzde, presbiyopsi dışındaki kırılma kusurları excimer lazer ile tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemler PRK, bıçaklı LASIK, LASEK, wavefront, lazer bıçaklı LASIK ve Epi-LASIK olarak bilinen lazer yöntemlerinin ortak noktası, excimer lazer tedavisinin kullanılmasıdır.

Göz hastalıklarında uygulanan lazer yöntemleri

Göz hastalıkları ve lazer tedavisi

Göz hastalıkları ve lazer tedavisi

PRK lazer tedavisi nedir : PRK lazer tedavisi günümüzde çok fazla tercih edilmeyen eski bir yöntemdir. Bu işlem sırasında gözün en arka kısmındaki şeffaf tabaka damla ile uyuşturulur ve en dışındaki epitelyum zarı kazınarak atılır. Bundan sonra excimer lazer uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir. İşlem sonrası 3-5 gün gözde ağrı, batma, sulanma ve bulanık görme gibi sorunlar olabilir. Net görme 1-2 hafta arasında başlar.


LASIK lazer tedavisi nedir : LASIK lazer en sık tercih edilen yöntemdir. Korneadan keratom denilen otomatik bıçaklı bir teknik ile çok ince bir kapak kaldırılır ve altındaki kısma excimer lazer uygulanarak kırılma kusuru düzeltilir.

Sonrasında kapak yerine yerleştirilir. Bu işlem kısa süren ve ağrısı az olan bir işlemdir. Tedaviden hemen sonra hasta görmeye başlar ve ertesi gün görme netleşir. Göz yapısı uygun olan hastalarda LASIK yöntemi ile 8-10 derecelik miyop, 4-6 derecelik hipermetrop, 5 derecelik astigmat başarılı bir şekilde düzeltilebilir.


LASEK lazer tedavisi nedir : Kornea tabakası LASIK tedavisine uygun kalınlıkta olmayan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. LASIK tedavisinden farkı, korneadan kapak kaldırma işlemi yapmaya gerek duyulmamasıdır. LASEK tedavisinde kornea tabakası üzerinde bulunan epitelyum zarı özel bir solüsyon yardımı ile oyularak kenara çekilir.

Daha sonra excimer lazer uygulanır ve kırılma kusuru düzeltilir. İşlemden sonra iyileşmenin daha çabuk olması için geçici kontakt lens takılır. LASEK tedavisinden sonra 3-5 gün hafif ağrı sulanma, batma hissi, puslu görme, ışığa karşı hassasiyet gibi şikayetler görülebilir. İşlemden sonra görmede düzelme 1-2 haftaya kadar başlar.

Epi-LASIK lazer tedavisi nedir : Epi – LASIK tedavisi LASEK tedavisi ile benzerlik gösterir. Kornea tabakasının epitelyum zarı, keratom adı verilen ve otomatik çalışan, ucunda sert plastik bulunan cihaz ile kaldırılır. Lazer uygulanır ve sonrasında zar tekrar yerine yerleştirilir. LASEK tedavisine göre tedaviden sonra iyileşme daha hızlı, şikayetler daha az, işlemin başarısı daha yüksektir.


İntralase Femtosecond Lazer Keratom (Lazer bıçağı) tedavisi nedir : Lazer yöntemleri arasında oldukça gelişmiş bir teknolojidir ve LASIK tedavisi ile benzer özelliktedir. Fakat bu işlemde korneadan kapak kaldırma işlemi otomatik bıçak ile değil, lazer ile yapılır.

Bu sayede yapılan işlemin emniyeti en yüksek seviyeye çıkar ve tedavi sonrası görme kalitesi daha yüksek olur. Bu tedavi sayesinde, şeffaf tabaka kalınlığı az olan veya tabaka çok düz olduğu için LASIK işlemi uygulanamayan hastaların tedavi şansı daha yüksek olur. Yüksek dereceli miyop ve hipermetroplar da, karışık astigmat sorunu olanlarda ya da wavefront tedavisi yapılması gereken hastalarda lazer keratom tercih edilen bir yöntemdir.


Wavefront lazer tedavisi nedir : Excimer lazer teknolojisinin en gelişmiş yöntemidir. Standart lazer tedavisinde sadece göz bozuklukları düzeltilir iken, Wavefront tedavisi ile şeffaf tabaka (kornea tabakası), göz merceği ve gözün diğer kısımlarındaki ışık saçılma ölçümleri dikkate alınarak ”kişiye özel” tedavi uygulanabilmektedir.

Aberasyon olarak adlandırılan ışık saçılmalarını azaltmada, tedavi sonrasında daha kaliteli görmeyi sağlamada etkili bir yöntemdir. Işık saçılmaları olan ve göz bebeği büyüklüğü olan, gece araç kullanmakta sıkıntısı olan hastalarda wavefront yardımlı excimer lazer tedavisi tercih edilen bir yöntemdir. Bunların dışında normal lazer tedavisi olduğu halde ışık saçılmaları devam eden hastalarda da wavefront lazer yöntemi uygulanır.

Femtosaniye Lazer tedavisi nedir :Ayrıca son yıllarda katarakt cerrahisinde de lazer yardımı ile tedaviler uygulanmaktadır. Femtosaniye Lazer teknolojisi sayesinde miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinden sonra katarakt cerrahisi de lazer yardımı ile tedavi yapılmaktadır. Femtosaniye Lazer yöntemi ile katarakt ameliyatlarının en önemli aşaması olan yapay göz içi merceğinin yerleştirildiği yuva kusursuz bir şekilde hazırlanır.

Femtosaniye lazer teknolojisi – lazer ile katarakt tedavisi olarak tanımlanan Fako cerrahisinin en önemli aşamalarının kişiye özel ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak iyileşme sürecini kısaltmakta ve daha güvenli ameliyat yapılabilmesine yardımcı olmaktadır.

Excimer lazer tedavisi öncesi nelere dikkat edilir?

Gözde miyop, astigmat ya da hipermetrop dışında başka bir hastalık varlığı (katarakt, glokom ve diyabetik retinopati gibi), göz derecesinin ilerlemesinin durmuş olması gibi problemlerin olmaması gerekir.

İşlemden önce gerekli olan tüm muayene ve tetkiklerin (kornea topografisi, optik olarak ölçülmüş kornea kalınlığı, pakimetri, wavefront ölçümü, göz tansiyonu ölçümü, göz dibi muayene gibi) yapılmış olması ve çıkan sonuçların lazer tedavisine uygun olması gereklidir.

Göze uygulanacak tedavinin (PRK, standart LASIK, LASEK, Wavefront, Epi-LASIK gibi yöntemlerin) dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Excimer lazer tedavisinin riskleri var mıdır?

Lazer ile yapılan göz ameliyatı riskleri

Lazer ile yapılan göz ameliyatı riskleri

Lazer ile göz hastalıkları güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir. Lazer tedavisinde gözü kaybetme riski yoktur. Lazer tedavisi deneyimli bir doktor, iyi cihazlar ve iyi ekip ile yapıldığında son derece başarılı bir tedavidir.

Excimer lazer tedavisi dünya genelinde oldukça yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. Excimer lazer tedavisinde de her cerrahide olduğu gibi % 1’lik komplikasyon oluşabilir.Lazer tedavisi sonrası enfeksiyon riski vardır. Ancak doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanıldığında bu risk azalır.

İyi yapılan bir lazer tedavisi sonrası görme kusuru bozukluğu tekrar oluşmadığı bilinmekle beraber, numaranın istenilen seviyeye düşmemesi gibi bir riski olabilir. Görme kusurunun tekrar geri gelmesi genellikle durmamış göze uygulanan tedavi sonrası ya da uygulanan tedavinin yeterli olmaması nedeni ile oluşur.

Lazer operasyonu sonrasında korneada yeterli direnç kalmamış ise kornea ektazisi gelişebilir. Kornea ektazisi, korneanın fazla dikleşmesi anlamına gelir. Tüm lazer operasyonlarında korneanın yeterli direncini koruması için korneanın arka kısmında en az 300 mikronluk güvenli kalınlık bırakılmalıdır. Ektazi gelişen hastalarda düzeltme amaçlı tekrar operasyon yapılır.

Lazer ile yapılan göz ameliyatının iyileşme süresi

Lazer tedavisinin en önemli avantajlarından biri iyileşmenin hızlı olmasıdır. Lazer ile yapılan göz ameliyatının ertesi günü hasta günlük yaşamına geri dönebilmektedir. Diğer avantajlarından biri de ağrısız bir yöntem olmasıdır. Lazer tedavisinden sonra görmenin geri gelmesi daha erken olur. Lazer tedavisi uygulanan hasta 1-2 hafta sonra denize, havuza girebilir. Yine lazer ile göz ameliyatı sonrası 1-2 hafta geçtikten sonra makyaj yapılabilir.

Lazer ile yapılan göz ameliyatlarının fiyatları neden farklı?

Tıbbi uygulamalarda da rekabet ortamı vardır ve bu nedenle bu tür tedavi yöntemleri bir endüstri gibi yansımaktadır. Bu duruma bağlı olarak yatırımlar yapılır ve fiyatlarda oynamalar olur. Lazer ile göz hastalıklarının tedavisinde uygulamanın fiyatına göre karar vermek hasta açısından zordur.

Bu tedavilerde normalin çok altında fiyata tedavi uygulanır ise bu durumda tedavinin kalitesinde de düşüklük olduğunu düşündürebilir. Çünkü maliyetin altında tedavi uygulanıyor ise mutlaka başka bir şeylerden kısıtlama yapılır.

Lazer ile yapılan göz ameliyatı sonrası tekrar bir problem gelişir ise bazen bu durumun telafisi imkansız olabilmektedir. Bu nedenle bu tür ameliyatlarda tedavinin fiyatından ziyade, tedavinin kalitesine, kullanılan aletlerin kalitesine ve doktorun deneyimine güvenebilmek önemlidir.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Miyop belirtileri ve tedavisi
  2. Hipermetrop nedir
  3. Astigmat nedir
  4. Katarakt nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git