Hastalıklar ve Tedaviler

Laroxyl Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Laroxyl İlacın Yan Etkileri

Laroxyl depresyon belirtilerinin giderilmesinde, özellikle endojen depresyonun tedavisinde kullanılır.

Laroxyl kısaca nedir?

 • Laroxyl nedir? Laroxyl, amitriptilin adı verilen etkin madde içeren bir ilaçtır. Her draje 10 mg amitriptilin içerir. Drajeler pastel kırmızı renkli ve kokusuzdur. Laroxyl 30 adet draje içeren beyaz opak şişe ambalajlarda sunulmuştur.
 • Laroxyl ne için kullanılır? Laroxyl depresyon belirtilerinin giderilmesinde, özellikle endojen depresyonun tedavisinde kullanılır.
 • Laroxyl nasıl kullanılır? Önerilen başlangıç dozu günde üç kez bir draje Laroxyl (10 mg veya 25 mg)’dır. Gerekli olduğunda istenilen terapötik yanıt alınana kadar, doz kademeli olarak artırılabilir. Laroxyl’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Laroxyl yaşlılarda her zaman daha düşük dozda başlanarak kullanılır. Yaşlı hastalarda ve hafif depresyon vakalarında önerilen başlangıç dozu günde üç kez 10 mg’dır.
 • Laroxyl kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken durumlar: İlacın içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde, kan hastalığı olan kişilerde, şizofreni ve manik depresif bozukluğu olan kişilerde, karaciğer ya da kalp damar hastalığı olan kişilerde, hipertiroidi sorunu olan ve tiroid bozukluğu için ilaç kullanan kişilerde, epilepsi hastalığı olan kişilerde ve havale öyküsü olan kişilerde, glokom sorunu olan kişilerde, anestezi uygulanması gereken durumlarda, emzirme ve hamilelik döneminde, araç ve makine kullanan kişilerde, böbrek hastalığı olan kişilerde, karaciğer hastalığı olan kişilerde, alkol kullanan kişilerde Laroxyl kullanılmamalıdır ya da bu ilacı veren doktora bu durumlar konusunda mutlaka bilgi verilmelidir.
 •  Laroxyl’in olası yan etkileri: Tüm ilaçlar gibi Laroxyl’in içeriğinde bulunan bazı maddelere karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde deri döküntüsü, güneşe ya da ışığa karşı aşırı hassasiyet, yüzde şişkinlik (ödem), nefes darlığı ve şok gibi yan etkiler görülebilir. Laroxyl’in diğer yan etkileri arasında boğaz ağrısı, ağız ülserleri, tekrarlayan enfeksiyonlar, kanama veya kolay morarma, cinsel istek ve fonksiyon bozuklukları, erkek ve kadınlarda göğüslerde şişme, testislerde şişme, anne sütünün aşırı üretimi, kan şekeri düzeyinde değişiklikler, iştah artışı, sık idrara çıkma ve daha birçok yan etki görülebilir.

”Üstte verilen bilgiler Laroxyl’in kısa bilgileridir. Laroxyl hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki KULLANMA TALİMATINA bakınız”. 

Laroxyl 10 mg draje kullanım talimatı

Laroxyl’in etkin maddesi:

10 mg Amitriptilin içerir.

Laroxyl’in yardımcı maddeleri:

Çekirdek kısmı: Laktoz, Mısır nişastası, Povidon, Talk, Magnezyum stearat

Kaplama kısmı: Şeker, Arap zamkı, Talk, Pirinç nişastası, Titanyum dioksit (E171), Kırmızı demir oksit (E172), Etil selüloz, Polietilen glikol 6000, Karboksimetilselüloz sodyum, Gliserol triasetat, Metakrilik asit kopolimeri, Kau parafin, Sıvı parafın gibi yardımcı maddeleri içerir.

Laroxyl 10 mg draje ağız yolu ile uygulama içindir. 

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Laroxyl nedir?

Laroxyl, amitriptilin adı verilen etkin madde içeren bir ilaçtır. Her draje 10 mg amitriptilin içerir. Drajeler pastel kırmızı renkli ve kokusuzdur. Laroxyl 30 adet draje içeren beyaz opak şişe ambalajlarda bulunur.

Laroxyl trisiklik antidepresan adı verilen ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar beyindeki kimyasal maddelerin düzeyini değiştirerek depresyon semptomlarını (belirtilerini) düzeltir.

Laroxyl hangi hastalıklarda kullanılır? (Laroxyl’in endikasyonları)

 • Depresyon semptomlarının tedavisinde kullanılır.
 • Laroxyl depresyon belirtilerinin giderilmesinde, özellikle endojen depresyonun tedavisinde kullanılır.

Laroxyl ne için kullanılır

Laroxyl kullanımın sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

 • İlacın etkin maddesi olan amitriptilin, diğer trisiklik depresyon gidericilere veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Laroxyl kullanmayınız.
 • Yakın zamanda önce kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirmişseniz, kalp atım düzensizliği (kardiyak aritmi), her düzeydeki kalp bloğu ya da yetmezliğiniz varsa Laroxyl kullanmayınız.
 • Artmış ya da abartılı davranış periyoduna girdiyseniz (mani depresif bozukluk gibi) Laroxyl kullanmayınız.
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa Laroxyl kullanmayınız.
 • Laroxyl, monoamin oksidaz inhibitörleriyle birlikte alınmamalıdır. Monoamin oksidaz inhibitörleriyle tedavi gören hastalarda, monoamino oksidaz inhibitörlerinin kesilmesinden sonra Laroxyl tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir ara geçmelidir.
 • Hamileyseniz Laroxyl kullanmayınız.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız Laroxyl kullanmayınız.
 • Alkol kullanıyorsanız Laroxyl kullanmayınız.
 • Çocuklarda Laroxyl kullanımı önerilmemektedir.

Laroxyl’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (Urarılar/Önlemler)

 • Kan hastalığınız varsa
 • Başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa (örn, şizofreni, manik depresyon gibi)
 • Karaciğer ya da kardiyovasküler (kalp-damar) hastalığınız varsa
 • İdrar yapma güçlüğü ya da prostat büyümesi varsa
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa ve tiroid bozukluğu tedavisi için ilaç alıyorsanız
 • Sara (epilepsi) veya havale (konvülsiyon) öykünüz varsa
 • Elektrokonvülzif tedavi (EKT) görüyorsanız
 • Göz basıncınızda artış varsa (glokom)
 • Uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar kullanıyorsanız Laroxyl kullanımı konusunda dikkatli olunuz ya da doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Laroxyl tedavisi sırasında anestezi uygulanması (diş tedavileri için de geçerlidir) kalp atım düzensizliği (aritmi) ve düşük tansiyon (hipotansiyon) riskini artırabilir. Eğer anestezi gerekliyse, anesteziste hastanın Laroxyl ile tedavi görmekte olduğu söylenmelidir.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yalandan izlenmesi gereklidir. Laroxyl depresyon belirtilerinin giderilmesinde, özellikle endojen depresyonun tedavisinde kullanılır. Laroxyl’in çocuk hastalarda kullanımı yoktur.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Laroxl’in özel kullanım durumları

 • Hamilelikte Laroxyl kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Laroxyl, özellikle hamileliğin ilk üç ve son üç ayında kullanılmamalıdır. Son üç ayında kullanırsanız bebekte geri çekilme semptomları (belirtileri) görülebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde Laroxyl kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Laroxyl kullanmayınız.
 • Karaciğer yetmezliği durumunda Laroxyl kullanımı: Ciddi karaciğer yetmezliği probleminiz varsa Laroxyl’i kullanmayınız.
 • Böbrek yetmezliği durumunda Laroxyl kullanımı: Kronik böbrek hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirebilir.
 • Araç ve makine kullananlar Laroxyl kullanabilir mi? Laroxyl dikkatinizi zayıflatabileceği için ve alkolün merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini şiddetlendirebileceğinden, beceri gerektiren işlerdeki (araba kullanma, makine kullanma vs) performansınızı değiştirebilir. Laroxyl uyanık kalma yeteneğinizi bozabilir, ilaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Laroxyl’in yiyecek ve içeceklerle kullanımı: Laroxyl kullanırken alkollü içecekler almayınız.

Laroxyl’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe laktoz ve sukroz vardır. Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir şeker çeşidine karşı hassas olduğunuz söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün gliserol triasetat, karboksimetilselüloz sodyum içermektedir. Bu maddelere karşı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte Laroxyl kullanımı

Laroxyl alırken aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz:

 • Altretamin (bazı kanser tiplerinin tedavisinde kullanılır)
 • Apraklonidin ve brimonidin (glokom tedavisinde kullanılır)
 • Baklofen (kas gevşetici olarak kullanılır)
 • Nefopam, tramadol, kodein ve dihidrokodein gibi ağrı kesiciler
 • Amiodaron, diltiazem, disopramid, prokainamid, propafenon, kinidin, sotalol ve verapamil gibi bazı kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Anjina tedavisi için dilaltı veya sprey şeklinde kullandığınız ilaçlar (gliseril trinitrat, isosorbit dinitrat gibi ilaçlar)
 • Rifampisin veya linezolid (enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
 • Karbamazepin ya da fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 • Terfenadin (alerji tedavisinde kullanılır)
 • Metilfenidat (dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (ADHD) tedavisinde kullanılır)
 • Guanetidin, debrisokin, betanidin ya da klonidin ya da diüretik (su atıcı tabletler) gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Klozapin, pimozid, tioridazin, klorpromazin, haloperidol, prokloıpeıazin, sulpirid gibi antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ilaçlar
 • Simetidin (ülser tedavisinde kullanılır)
 • Etiklorvinol (uyku tedavisinde kullanılır)
 • Entakapon ya da selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Doğum kontrol hapları
 • Sibutramin (iştah kesici olarak kullanılır)
 • Adrenalin (epinefrin), efedrin, izoprenalin, noradrenalin (norepinefrin), fenilefrin ve fenilpropanolamin (birçok öksürük ve soğuk algınlığı ilacında bulunabilir) gibi sempatomimetik ilaçlar
 • Ritonavir (HIV tedavisinde kullanılır).
 • Flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır) bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandınız ise Laroxyl ilacını size reçete eden doktorunuza bu ilaçları kullandığınızı belirtmeyi unutmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Laroxyl nasıl kullanır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Laroxyl’i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Laroxyl’i aşağıdaki talimatlara göre kullanınız.

Yetişkinlerde Laroxyl kullanımı: 

Önerilen başlangıç dozu günde üç kez bir draje Laroxyl (10 mg veya 25 mg)’dır. Gerekli olduğunda istenilen terapötik yanıt alınana kadar, doz kademeli olarak artırılabilir.

İdame dozu genellikle, günde 2-4 draje Laroxyl (25 mg’dır. İdame tedavisinde verilecek miktar tek doz halinde ve tercihen akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir. Nadir olarak günlük dozun 150 mg’ı aşması gerekebilir; ancak bununla birlikte, hastanede yatan hastalarda dozun 300 mg’a kadar yükseltilmesi bazen gerekli olabilir.

Laroxyl’in yiyecek ve içeceklerle kullanımı:

Laroxyl kullanırken alkollü içecekler almayınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

İlacınızı ağız yoluyla alınız. Bir bardak su ile drajeleri yutunuz.

Çocuklarda Laroxyl kullanımı:

Laroxyl’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Laroxyl kullanımı:

Laroxyl’e yaşlı hastalarda her zaman daha düşük dozlarla başlanmalıdır. Yaşlı hastalarda ve hafif depresyon vakalarında önerilen başlangıç dozu günde üç kez 10 mg’dır. Bu hastalarda günde 50 mg’lık idame dozu yeterli olabilmektedir. İdame tedavisi için toplam doz, bir kerede ve tercihen akşamlan ya da yatmadan hemen önce verilebilir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Laroxyl kullanımı:

Ciddi karaciğer yetmezliği probleminiz varsa Laroxyl’i kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği durumunda Laroxyl kullanımı:

Kronik böbrek hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirebilir.

Eğer Laroxyl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Laroxyl kullandıysanız: 

Doz aşımının düzensiz kalp atışı, kan basıncı düşüklüğü, göz bebeklerinde büyüme, sersemlik, vücut ısısında düşüş, nöbetler, koma, ajitasyon, kas sertliği, bulantı ve ateş gibi belirtileri bulunmaktadır. Özellikle alkol ile birlikte alındığında, aşırı doza bağlı yan etkilerin daha şiddetli olma ihtimali vardır. Laroxyl’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Laroxyl’i kullanmayı unutursanız:

Laroxyl’i, ilacınızı kullanmayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alın ve bir sonraki doz zamanında ilacı önerildiği şekilde kullanmaya devam edin. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Laroxyl tedavisi sona erdiğinde oluşabilecek etkiler

Depresyondaki hastalarda intihar olasılığı bulunduğu akılda tutulmalıdır ve özellikle tedavinin erken dönemlerinde hastalar dikkatle gözlenmelidirler. Laroxyl ani olarak kesildiğinde yoksunluk semptomlarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle, uzun süreli kullanımdan sonra, özellikle Laroxyl, yüksek dozda verilmiş ise yavaş yavaş azaltarak kesilmelidir. Bununla birlikte tedaviyi erken bırakmak isterseniz doktorunuzla konuşunuz.

İlacın kesilmesine bağlı bulantı, halsizlik, baş ağrısı, rüya ve uyku bozukluğu, irritabilite ve huzursuzluk, mani ya da hipomani (abartılı mizaç ve/veya mizaç yükselmesi) semptomları (belirtileri) ilaç kesildikten 2-7 gün sonra ortaya çıkabilir.

Laroxyl’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Laroxyl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden alerjik reaksiyon görülürse, Laroxyl’i kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz: 

Alerjik reaksiyonlar

 • Deri döküntüsü (kaşıntılı olabilir).
 • Güneşe veya yoğun ışık veren lambalara karşı hassasiyet olabilir.
 • Şişkin yüz veya dil (nefes darlığı, şok ve yere yığılmaya neden olacak kadar şiddetli olabilir).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Laroxyl’in hematolojik sistem ile ilgili yan etkileri:

 • Kemik iliği depresyonu veya bazı kan hücrelerinde azalma
 • Kanama veya kolayca morarma gibi hematolojik yan etkiler görülebilir.

Laroxyl’in üst solunum yolu ile ilgili yan etkileri:

 • Boğaz ağrısı
 • Ağız ülserleri
 • Tekrarlayan enfeksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.

Laroxyl’in endokrin sistemi ve metabolizması ile ilgili yan etkileri:

 • Cinsel fonksiyon veya cinsel istek bozuklukları
 • Erkeklerde ve kadınlarda göğüste şişme
 • Testislerde şişme
 • Anne sütünün aşırı üretimi
 • Kan şekeri seviyelerinde değişiklikler
 • İştah artışı ve kilo artışı
 • Daha sık idrara çıkmanıza neden olan antidiüretik hormonun uygun olmayan salgısı gibi endokrin sistem ve metabolizması ile ilgili yan etkileri görülebilir.

Laroxyl’in beyin ve merkezi sinir sistemi ile ilgili yan etkileri:

 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk veya uyku hali
 • Halsizlik
 • Baş ağrısı
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Konfüzyon
 • Uyumada güçlük, kabus görme,
 • Hafif hiperaktivite
 • Abandı davranış
 • Delüzyonlar
 • Var olmayan şeyler görme
 • Anksiyete
 • Heyecan
 • Disoryantasyon (nerede olduğunu bilmeme)
 • Huzursuzluk
 • Karıncalanma ve batma hissi
 • Koordinasyon eksikliği
 • Titrek hareketler, tremor
 • Antikolinerjik etkiler (ağız kuruluğu, ateş, konstipasyon, bulanık veya çift görme, idrar yapma güçlüğü, göz bebeği büyümesi, glokom ve ince barsak blokajı) gibi beyin ve merkezi sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir.

Laroxyl’in kalp ile ilgili yan etkileri:

 • Ayağa kalkınca baygınlık hissi (postural hipotansiyon)
 • Kan basıncında artış
 • Hızlı atan kalp
 • Palpitasyonlar
 • Kalp krizi
 • Felç
 • Düzensiz veya yavaş kalp atışı ve çok düşük kan basıncı gibi kalp ile ilgili yan etkiler görülebilir.

Laroxyl’in sindirim sistemi ile ilgili yan etkileri: 

 • Hasta hissetmek veya olmak
 • Diyare
 • İştah kaybı
 • Aızdaki mukus membranlarının inflamasyonu
 • Şişmiş tükürük bezleri
 • Abdominal ağrılar
 • Kara dil hastalığı
 • Tat alma bozukluğu gibi sindirim sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir.

Laroxyl’in karaciğer ile ilgili yan etkileri:

 • Hepatit
 • Sanlık (cildin ve/veya gözlerin beyazlaşması ve sarılaşması) da dahil olmak üzere karaciğer fonksiyonunda değişiklikler (kan testlerinde görülebilir), karaciğer ile ilgili yan etkiler bu şekilde görülebilir.

Laroxyl’in diğer yan etkileri:

 • Artmış terleme
 • Saç kaybı
 • Kulaklarda çınlama
 • İdrara çıkma ihtiyacında artış
 • Kemik kırılması riskinde artış gibi yan etkiler de görülebilir.

Yatak ıslatma tedavisi için verilen Laroxyl’in yan etkileri: 

 • Uyku hali
 • Hafif terleme
 • Kaşıntı
 • Davranış değişiklikleri
 • Antikolinerjik etkiler (ağız kuruluğu, ateş, konstipasyon, bulanık veya çift görme, idrar yapma güçlüğü, göz bebeği büyümesi, glokom ve ince barsak blokajı) gibi yan etkiler yatak ıslatma tedavisi için verilen hastalarda görülebilen yan etkiler arasındadır.

Laroxyl tedavisi bırakıldıktan sonra görülebilen şikayetler:

 • Hasta hissetmek
 • Keyifsizlik ve baş ağrısı
 • Rüya ve uyku bozuklukları
 • İrritabilite ve huzursuzluk
 • Mani veya hipomani (abartılı ruh hali ve/veya elasyon) gibi belirtiler tabletlerin kesilmesinden sonraki 2-7 gün içinde görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Laroxyl nasıl saklanır?

 • Laroxyl’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Laroxyl’i 30“C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Laroxyl’i orijinal ambalajında saklayınız.
 • Laroxyl’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Laroxyl’ i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 30.11.2012 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Depresyon nedenleri ve tedavisi
 2. Benzodiazepinler nedir
 3. Yas tutma nedenleri ve tedavisi
 4. Psikoz nedenleri ve tedavisi
 5. Tükenmişlik sendromu nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git