Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Lantus SoloStar Nedir? Lantus SoloStar Ne İşe Yarar? Lantus SoloStar Kullanım Şekli ve Dozu

LANTUS SOLOSTAR ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI

100U/mL Subkutan Kullanım İçin B Enjeksiyonluk Çözelti.

Deri Altına Uygulanır.

Etkin madde: İnsülin glarjin her bir mL, 100 U insülin glarjin (3,64 mg’a eşdeğer) içermektedir.

Yardımcı Maddeler: Çinko klorür, m-krezol, gliserol, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Lantus Prospektüs

LANTUS SOLOSTAR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Lantus, insülin glarjin içeren enjeksiyonluk çözeltidir. İnsülin glarjin insan insülinine çok benzeyen, değiştirilmiş insülindir. Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmektedir. İnsülin glarjinin uzun ve sabit olarak kan şekerini düşürme etkisi bulunmaktadır.

Lantus şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan yetişkinler, adolesanlar (ergenler) ve 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda yüksek kan şekerini düşürmek için kullanılır. Şeker hastalığı (diabetes mellitus) vücudunuzun kan şekerini kontrol etmek için yeterli insülini üretemediği bir hastalıktır. İnsülin glarjin uzun süreli ve sürekli kan şekeri düşürücü etkiye sahiptir.

LANTUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer insülin glarjine veya Lantus formülasyonundaki herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa, bu ilacı kullanmayınız.

LANTUS’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Dozaj, izlem (kan ve idrar testleri), diyet ve fiziksel aktivite (fiziksel çalışma ve egzersiz), enjeksiyon tekniği için doktorunuz tarafından önerilen talimatları kesinlikle uygulayınız.

Kan şekeriniz çok düşükse (hipoglisemi) metnin sonundaki hipoglisemi talimatlarına uyunuz.

SEYEHAT

Seyahat etmeden önce doktorunuz ile görüşünüz. Aşağıdaki konularda konuşmaya ihtiyacınız olabilir:

 • Seyahat edeceğiniz ülkede insülin bulunma durumu,
 • İnsülin enjektörü bulunma durumu,
 • Seyahat sırasında insülinin doğru olarak saklanması,
 • Öğünlerin zamanı ve seyahat sırasında insülin uygulaması,
 • Zaman dilimi değişikliklerine bağlı olası etkiler,
 • Seyahat edeceğiniz ülkedeki olası yeni sağlık riskleri,
 • Kendinizi iyi hissetmediğiniz veya hastalanma gibi acil durumlarda yapmanız gerekenler.

HASTALIKLAR ve YAKINMALAR

Aşağıdaki durumlarda, şekerinizin düzenlenmesi çok dikkat gerektirebilir. Böylesi durumlarda çoğu zaman bir doktora ihtiyacınız olacaktır. Hemen bir doktor ile temas kurunuz.

 • Hasta iseniz veya büyük bir yaranız varsa kan şekeriniz artabilir (hiperglisemi).
 • Yeterli miktarda yemiyorsanız, kan şekeriniz çok düşebilir (hipoglisemi).

Tip I şeker hastalığınız (insüline bağımlı diabetes mellitus) var ise insülin kullanmayı bırakmayın ve yeterli miktarda karbonhidrat almaya devam edin. Her zaman, size bakan veya tedavi eden kişiye insüline ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

Uzun zamandır devam eden tip 2 şeker hastalığı (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı) ve kalp hastalığı olan veya daha önce inme geçirmiş, pioglitazon ve insülinle tedavi edilen bazı hastalarda kalp yetersizliği ortaya çıkmıştır. Sizde olağan dışı nefes darlığı veya hızla kilo alma veya vücudun bir yerinde şişme (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri ortaya çıkarsa, en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LANTUS’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Eğer alkol alıyorsanız kan şekeri seviyeniz yükselebilir ya da düşebilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE LANTUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Gebelik sırasında ve doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için şeker hastalığınızın dikkatli biçimde kontrol edilmesi ve kan şekeri düşüklüğünün önlenmesi önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE LANTUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebek emziriyorsanız, insülin dozunuzun ya da diyetinizin ayarlanması gerekebileceğinden doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR LANTUS KULLANABİLİR Mİ?

Aşağıdaki durumlarda odaklanma ve tepki verme yeteneğiniz azalabilir:

 • Hipoglisemi (düşük kan şekeri düzeyi),
 • Hiperglisemi (yüksek kan şekeri düzeyi),
 • Görme ile ilgili sorunlar.

Kendiniz ve başkaları için risk oluşturabilecek tüm durumlarda (araç ve makine kullanımı gibi) bu olası sorunu dikkate alınız.

Aşağıdaki durumlarda araç kullanma konusunda öneri için doktorunuz ile temasa geçiniz:

 • Sık hipoglisemi atağı geçiriyorsanız,
 • Hipogliseminin ilk uyarıcı belirtilerinin azalması ya da ortadan kalkması halinde.

LANTUS’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE LANTUS KULLANIMI

Bazı ilaçlar kan şekeri seviyesinin düşmesine, bazıları yükselmesine, bazıları da duruma göre her ikisine de neden olabilir. Her bir durumda, çok yüksek veya çok alçak kan şekeri seviyesinden korunmak için insülin dozunuzun ayarlanması gerekebilir. Yalnızca yeni bir ilaç kullanmaya başlarken değil, bir ilacı kestiğiniz zaman da dikkatli olmalısınız.

Özellikle aşağıda sayılanlar başta olmak üzere, eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız veya son zamanlarda aldınız ise, hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Bu ilaçlar kan şekerinizin düşmesine neden olabilir:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar,
 • Belli bazı kalp hastalıkları, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiotensin dönüştürücü enzimi baskılayan ilaçlar (ADE inhibitörleri),
 • Belli bazı kalp hastalıklarında kullanılan dizopiramid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin ve monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri,
 • Kan yağlarının anormal yüksekliğini azaltmak için kullanılan fibratlar,
 • Dolaşım sorunlarında kan akımının düzenlenmesi için kullanılan pentoksifilin,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan propoksifen ve salisilatlar (örn. aspirin),
 • Sülfonamid antibiyotikleri (sülfometaksazol, sulfasetamid gibi).

Bu ilaçlar kan şekerinizin yükselmesine neden olabilir:

 • Enflamasyonu tedavi etmek için kullanılan kortikosteroidler (kortizol),
 • Kadınlarda üreme ile ilgili bozukluklarda kullanılan bir hormon türevi olan danazol,
 • Akut tansiyon yükselmesi tedavisinde kullanılan diazoksid,
 • Aşırı sıvı tutulması ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler),
 • Glukagon (şiddetli hipogliseminin tedavisinde kullanılan pankreas hormonu),
 • Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan isoniazid,
 • Östrojenler ve progestinler (örn. doğum kontrol ilaçları),
 • Ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan fenotiazin türevleri,
 • Büyüme hormonu somatropin,
 • Sempatik sinir sistemini uyaran ilaçlar [örn. astım hastalığını tedavi etmek için kullanılan salbutamol, terbutalin veya epinefrin (adrenalin)],
 • Tiroid hormonları (tiroid bezi hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
 • Psikoz adı verilen ağır ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. olanzapin ve klozapin),
 • HIV virüsünün neden olduğu enfeksiyonun tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri adı verilen ilaçlar.

Bu ilaçları aldığınızda kan şekeriniz düşebilir veya yükselebilir:

 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta blokörler (örn. nebivolol, karvedilol),
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan klonidin,
 • Psikiyatrik bozuklukların (ruh hastalıklarının) tedavisinde kullanılan lityum tuzları.

Parazitlerin neden olduğu bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan pentamidin (kan şekeri düşüklüğüne yol açabilir ve bazen bunu kan şekeri yükselmesi izleyebilir).

Sempatik sinir sistemini uyaran diğer ilaçlar (örn. klonidin, guanetidin ve rezerpin) gibi beta blokör ilaçlar da kan şekerinizin düştüğüne (hipoglisemi) ilişkin belirtilerin zayıflamasına veya tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir.

Bu tür ilaçlardan birini alıp almadığınızdan emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LANTUS SOLOSTAR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yaşam tarzınız, kan şekeri (glukoz) testi sonucunuz ve daha önceki insülin dozunuz doğrultusunda doktorunuz:

 • Günde ne kadar ve ne zaman Lantus’a ihtiyacınız olacağını,
 • Ne zaman kan şekeri seviyenizi kontrol etmeniz gerektiğini ve idrar testi yaptırıp yaptırmayacağınızı,
 • Ne zaman daha yüksek veya daha düşük Lantus dozuna ihtiyacınız olacağını söyleyecektir.

Lantus uzun etkili bir insülindir. Doktorunuz yüksek kan şekerine karşı kısa etkili bir insülin veya bir tablet ile birlikte kullanmanızı söyleyebilir.

Her gün, günün aynı saatinde, bir adet Lantus enjeksiyonuna ihtiyacınız vardır.

Pek çok faktör kan şekeri seviyenizi etkileyebilir. Kan şekeri seviyenizdeki değişikliklere doğru tepki verebilmek ve kan şekeri seviyenizin aşırı yükselmesini veya düşmesini önlemek için bu faktörlerin neler olduğunu bilmeniz gerekir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, “olası yan etkiler nelerdir” başlıklı bölümde yer alan kutu içindeki bilgilere bakınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Lantus cilt altına enjekte edilerek uygulanır. Damar içine enjekte etmeyiniz çünkü bu ilacın etkisini değiştirecektir ve kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir.

Doktorunuz, Lantus’un enjekte edilmesi gereken deri bölgesini size gösterecektir. Her bir enjeksiyonda kullandığınız deri bölgesini dönüşümlü olarak değiştiriniz.

Diğer insülinlerden Lantus’a geçerken kullanılmakta olan diyabet ilaçlarının dozunun ayarlanması gerekebilir. Diğer insülinlerden Lantus geçiş sırasında ve bunu izleyen ilk haftalarda yakından izlenmeniz önerilmektedir.

Çocuklarda Lantus Kullanımı:

Lantus adolesanlarda ve 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir.

Lantus Solostar kullanım şekli

Lantus Solostar insülin glarjin içeren kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemidir.

Bu kullanma talimatının sonunda yer alan SoloStar’ın Kullanımı” bölümünü dikkatle okuyunuz. Kalemi, SoloStar’ın kullanımı’nda tanımlandığı gibi kullanınız.

Her enjeksiyondan önce kaleminize yeni bir iğne takınız ve güvenlilik testi yapınız. Sadece SoloStar enjeksiyon kalemiyle uyumlu olan iğne uçlarını kullanınız (SoloStar’ın Kullanımı bölümüne bakınız). Kullanmadan önce enjeksiyon kaleminin içindeki kartuşu görsel olarak inceleyiniz. Eğer partikül (parçacık) fark ederseniz SoloStar’ı kullanmayınız. Eğer çözelti berrak ve renksiz ise ve görülebilir tanecik içermiyorsa kullanınız. Kullanmadan önce çalkalamanız veya karıştırmanız gerekmez. Muhtemel bir hastalık bulaşmasını önlemek için, her bir kalem yalnız bir hasta tarafından kullanılmalıdır.

Alkol veya başka dezenfektan veya diğer maddelerin insülin ile karışmadığından emin olunuz.

Kan şekeri seviyenizin beklenmedik bir şekilde kötüye gittiğini fark ederseniz, her zaman yeni bir kalem kullanınız. SoloStar enjeksiyon kaleminizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, lütfen sağlık uzmanına danışınız.

Boş kalemleri yeniden doldurmayınız ve uygun şekilde atınız.

Eğer SoloStar hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa bu kalemi atınız ve yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi kullanınız.

Eğer Lantus’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Lantus Kullandıysanız:

Gereğinden fazla Lantus enjekte ettiyseniz, kan şekeri düzeyiniz çok düşebilir (hipoglisemi). Böyle bir durumda kan şekerinizi sık aralıklarla kontrol ediniz. Genel olarak, hipoglisemiyi önlemek için daha fazla yemeli ve kan şekerinizi ölçmelisiniz. Hipoglisemi tedavisi konusunda bilgi için, hiperglisemi ve hipoglisemi hakkında bilgiler bölümüne bakınız.

Lantus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lantus Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Uygulamanız gereken Lantus dozunu kaçırdıysanız ya da çok düşük doz enjekte ettiyseniz, kan şekerinin düzeyi çok yükselecektir (hiperglisemi). Böyle bir durumda kan şekerinizi sık aralıklarla kontrol ediniz. Hiperglisemi tedavisi konusunda bilgi için, hiperglisemi ve hipoglisemi hakkında bilgiler bölümüne bakınız.

Lantus İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tedaviyi durdurduğunuzda, bu şiddetli hiperglisemiye (kan şekerinin yükselmesi) ve ketoasidoza (vücudun şeker yerine yağları kullanmaya başlamasından dolayı kanda asit düzeylerinin yükselmesi) yol açacaktır. Ne yapılması gerektiğini söyleyecek olan doktorunuzla konuşmadan Lantus kullanımınızı durdurmayınız.

İnsülinlerin Karıştırılmaması:

Lantus ve diğer insülinler arasında ilaç uygulama karışıklığını önlemek için insülin etiketini her enjeksiyon öncesi mutlaka kontrol ediniz.

LANTUS’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Lantus’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, Lantus’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Düşük kan şekeri seviyesi (hipoglisemi) çok ciddi olabilir. Kan şekeriniz çok fazla düşerse bilincinizi kaybedebilirsiniz. Ciddi hipoglisemi beyin hasarına neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir. Eğer sizde hipoglisemi belirtileri varsa, kan şekerinizi yükseltmek için acilen doğru girişimleri yapmalısınız.

İnsülinlere karşı gelişebilecek şiddetli alerjik reaksiyonlar;

 • Geniş deri reaksiyonları (bütün vücut üzerinde döküntü ve kaşıntı),
 • Deride veya mukoz membranlarda ciddi şişme (anjiyo-ödem),
 • Nefes darlığı, kalp çarpıntısı ile kan basıncında düşüş ve terleme.

Bunlar insülinlere karşı gelişebilen şiddetli alerjik reaksiyonların belirtileri olabilir ve yaşamı tehdit edici hale gelebilir.

Bunlar Lantus’un ciddi yan etkileridir.

Çok yaygın (en az 10 kişiden birini etkileyen) yan etkiler nelerdir?

Hipoglisemi: Bütün insülinlerde olduğu gibi en sık görülen yan etki hipoglisemidir. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) kanınızda yeterli şeker olmaması demektir. Hipoglisemi ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu bölümün sonundaki “hiperglisemi ve hipoglisemi hakkında bilgiler” bölümüne bakınız.

Yaygın (en fazla 10 kişiden birini etkileyen) yan etkiler nelerdir?

Enjeksiyon yerindeki deri değişiklikleri: Sıklıkla aynı deri bölgesine enjeksiyon yaparsanız, bu bölgedeki deri altı yağ dokusu küçülebilir (lipoatrofi) veya kalınlaşabilir (lipohipertrofi). Yağ dokusunun kalınlaşması hastaların % 1-2’sinde oluşabilir, küçülme ise daha seyrek oluşabilir. Böyle bir bölgeye enjekte edilen insülin işlevini göremeyebilir. Her enjeksiyonda enjeksiyon yerinin değiştirilmesi bu tür deri değişikliklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Deri ve alerjik reaksiyonlar: Hastaların % 3-4’ünde enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar ortaya çıkabilir (örn. kızarıklık, enjeksiyon yerinde anormal yoğun ağrı, kaşıntı, kurdeşen, şişlik veya iltihap). Bu alerjik deri reaksiyonları enjeksiyon bölgesinin çevresine de yayılabilirler. Küçük reaksiyonların çoğu birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki sürede geçmektedir.

Seyrek (en fazla 1000 kişiden birini etkileyen) yan etkiler nelerdir?

İnsüline karşı ciddi alerjik reaksiyonlar: Bu reaksiyonlar geniş deri reaksiyonları (bütün vücut üzerinde döküntü ve kaşıntı), deride veya mukoz membranlarda ciddi şişme (anjiyo-ödem), nefes darlığı, kalp çarpıntısı ile kan basıncında düşüş ve terlemedir. Bunlar insülinlere karşı gelişebilen şiddetli alerjik reaksiyonların belirtileri olabilir ve yaşamı tehdit edici hale gelebilir.

Göz reaksiyonları: Kan şekerinizin kontrolünde belirgin bir değişim (düzelme ya da kötüleşme) olması görmenizde geçici bir kötüleşmeye neden olabilir. Eğer ilerleyici retinopatiniz varsa (diyabet ile ilişkili bir göz hastalığı) ciddi hipoglisemi atakları geçici görme kaybına yol açabilir.

Genel bozukluklar: Seyrek olarak, insülin tedavisi eklem ve ayak bileklerinde şişme ile geçici olarak vücudunuzda suyun tutulmasına da neden olabilir.

Çok seyrek (en fazla 10000 kişiden birini etkileyen) yan etkiler nelerdir?

Tat duyusu bozukluğu (disguzi) ve kas ağrısı (miyalji) oluşabilir.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemeyen) yan etkiler nelerdir?

İnsülin tedavisi, vücudunuzun insüline karşı antikor (insüline karşı etki gösteren maddeler) üretmesine neden olabilir. Seyrek olarak, bu durum insülin dozunuzda değişiklik gerektirebilir.

Pediyatrik hastalarda (18 yaş hastalarda) görülebilen yan etkiler nelerdir?

Genel olarak, 18 yaş ve altındaki hastalar için güvenlilik profili 18 yaş üstü hastalar ile benzerdir.

18 yaş ve altındaki hastalarda erişkinlere göre, göreceli olarak daha sık enjeksiyon yeri reaksiyonları ve deri reaksiyonları bildirilmektedir. 2 yaş altındaki hastalarda herhangi bir klinik çalışma güvenlilik bilgisi mevcut değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

LANTUS SOLOSTAR’IN SAKLANMASI

 • Lantus Solostar’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Lantus’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Lantus’u kullanmayınız.
 • Kullanılmamış kalemlerin saklanması: 2°C-8°C arası sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Solostar’ı buzdolabında dondurucu bölme veya soğutma paketi ile doğrudan temasını önleyiniz. Kullanıma hazır dolu kalemleri ışıktan korumak için karton kutusunda saklayınız.
 • Kullanımdaki kalemlerin saklanması: Kullanılmakta olan kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemleri veya yedek olarak taşınan kartuşlar en fazla 4 hafta süre ile 25°C altındaki oda sıcaklığında direkt ışıktan ve ısıdan korunmak şartıyla saklanabilir. Kullanımdaki kalem buzdolabında saklanmamalıdır. Bu süreden sonra kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Lantus Solostar’ları şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No: 193 Levent-Şişli-İstanbul.

Tel: 0212 3391000.

Faks: 0212 33910 89.

Üretim yeri:

Sanofi Aventis Pharma Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main, Almanya.

Bu kullanma talimatı 06.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

KULLANIMA HAZIR DOLU KALEMDE ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, LANTUS SLOSTAR KALEMİ KULLANMA TALİMATI

SoloStar, insülin enjeksiyonu için kullanıma hazır dolu bir kalemdir. Doktorunuz kullanma becerinize dayanarak SoloStar’ın sizin için uygun olduğuna karar vermiştir. SoloStar’ı kullanmadan önce uygun enjeksiyon uygulama tekniği hakkında doktor, eczacı ya da hemşireniz ile konuşunuz.

SoloStar enjeksiyon kalemini kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz. Eğer tüm talimatları takip edemezseniz, talimatları takip edebilecek birinden yardım alarak SoloStar’ı kullanınız.

Kalemi bu talimattaki gibi tutunuz. Dozu doğru okuyabilmek için, aşağıda gösterildiği gibi, kalemi iğne sol tarafta, doz seçici sağda olacak şekilde yatay biçimde tutunuz. 1 ünitelik artışlarla, 1 ile 80 ünite arasında bir doz seçebilirsiniz (her kalemde birden fazla doz bulunmaktadır).

Gelecekte referans için, bu kullanma talimatını saklayınız. SoloStar ya da şeker hastalığı hakkında bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz ya da bu kullanma talimatındaki Sanofi telefon numarasını arayınız.

Lantus Enjeksiyon Kaleminin Şematik Çizelgesi

SoloStar’ın Kullanımı İçin Önemli Bilgiler

 • Her kullanımdan önce yeni bir iğne takınız. Sadece SoloStar enjeksiyon kalemiyle uyumlu iğne kullanınız.
 • İğneyi takmadan önce doz seçmeyiniz ve/veya enjeksiyon düğmesine basmayınız.
 • Her zaman her enjeksiyondan önce güvenlilik testini uygulayınız.
 • Bu kalem sadece sizin kullanımınız içindir. Başka kimseyle paylaşmayınız.
 • Size enjeksiyonu bir başkası yapıyorsa, bu kişinin iğne batmasıyla ilgili kazaları ya da enfeksiyon bulaşmasını engellemek açısından gereken önlemleri alması gerekir.
 • Eğer SoloStar enjeksiyon kalemi zarar gördüyse veya düzgün bir şekilde çalıştığından emin değilseniz, bu kalemi kesinlikle kullanmayınız.
 • Kullandığınız SoloStar enjeksiyon kaleminin kaybolma veya bozulma ihtimaline karşı, her zaman ayrı yedek bir SoloStar kalemi bulundurunuz.

I. Adım İnsülinin Kontrol Edilmesi:

A. Doğru insülin olduğundan emin olmak için, SoloStar üzerindeki etiketi kontrol ediniz. Lantus SoloStar, gri renklidir ve enjeksiyon düğmesi mordur.

B. Kalemin kapağı çıkarınız.

C. İnsülinin görünüşünü kontrol ediniz. Lantus berrak bir insülindir. İnsülin çözeltisi bulanıksa, renkliyse veya tanecik içeriyorsa kullanmayınız.

2. Adım İğnenin Takılması:

Her zaman her enjeksiyon için yeni bir steril iğne kullanınız. Bu, bulaşma ve potansiyel iğne tıkanmasını önlemeye yardımcı olur.

A. Yeni iğne üzerindeki koruyucu filmi çıkarınız.

B. Kalemle iğneyi aynı hizada tutarak iğneyi kaleme takınız (iğne tipine bağlı olarak çevirerek veya bastırarak takınız).

Lantus İnsülin İğnesinin Doğru Tutarak Takılması

İğne doğru tutulmadan takılırsa, kauçuk diske zarar verilebilir ve sızdırmaya neden olabilir veya iğnenin kırılmasına neden olabilir.

Lantus İğne Takılırken Böyle Tutulmamalıdır

3. Adım Güvenlilik Testinin Yapılması:

Her zaman her enjeksiyondan önce güvenlilik testi yapınız.

Bu sayede:

 • Kalem ve iğnenin doğru çalıştığından emin olursunuz.
 • Hava kabarcıklarını çıkarırsınız. Böylece doğru dozu aldığınızı garanti altına alırsınız.

A. Dozaj seçiciyi çevirerek 2 ünite doz seçiniz.

Lantus Dozaj Seçicisi

B. İğnenin dış kapağını çıkarınız ve kenara koyunuz, bu kapağı enjeksiyondan sonra kullandığınız iğneyi atmak için kullanacaksınız. İğne iç kapağını çıkarınız ve atınız.

Lantus İğnesinin Saklanması ve Atılması Gereken Kapakları

C. İğne yukarıya doğru gelecek şekilde kalemi tutunuz.

D. İnsülin haznesine vurarak, hava kabarcıklarının iğneye doğru toplanmasını sağlayınız.

E. Enjeksiyon düğmesine sonuna kadar basınız. İğnenin ucundan insülini kontrol ediniz.

Lantus İğnenin Uygulama İçin Hazırlanması

İğnenin ucundan insülin görülene kadar güvenlilik testini birkaç kez daha yapmanız gerekebilir.

 • Eğer iğnenin ucundan insülin gelmiyorsa, hava kabarcıkları için kontrol ediniz ve hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için güvenlilik testini iki defa daha tekrar ediniz.
 • Eğer hala hiç insülin gelmiyorsa, iğne ucu tıkalı olabilir. Bu durumda iğnenizi değiştiriniz ve aynı işlemleri tekrar deneyiniz.
 • İğne değiştirildikten sonra da insülin gelmiyorsa, SoloStar arızalı olabilir. Bu SoloStar enjeksiyon kalemini kullanmayınız.

4. Adım Dozun seçimi:

Doz ayarlaması 1 ünitelik artışlar halinde yapılabilir. En az 1 ünite, en fazla 80 üniteye kadar doz seçilebilir. Eğer 80 üniteden daha fazla doza ihtiyacınız varsa, iki veya daha fazla sayıda enjeksiyon ile bu dozu uygulayabilirsiniz.

A. Güvenlilik testini yaptıktan sonra, doz penceresinin “0” göstermesini kontrol ediniz.

B. Doktorunuzun sizin için önerdiği dozu seçiniz (aşağıdaki örnekte, seçilen doz 30 ünitedir). Dozunuzu ayarlarken istediğiniz üniteyi geçtiyseniz geri çevirebilirsiniz.

Lantus Enjeksiyon Öncesi Doz Ayarının Yapılması

 • Çevirme sırasında enjeksiyon düğmesine basmayınız, aksi halde iğne ucundan insülin çıkar.
 • Dozaj Seçiciyi, kalemde kalan ünite sayısından daha fazla bir sayıya ayarlama yapamazsınız. Çevirmek için doz seçiciyi zorlamayınız. Bu durumda kalemde kalan miktarı enjekte edebilir ve kalan miktarı yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi açıp kullanarak tamamlayabilirsiniz veya tüm dozunuzu yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi kullanarak alabilirsiniz.

5. Adım İnsülin Dozunun Enjekte Edilmesi:

A. Doktonfınuz veya hemşireniz tarafından tavsiye edilen enjeksiyon tekniğini kullanınız.

B. İğneyi derinize batırınız.

Lantus Enjeksiyon İğnesinin Deriye Batırılması

C. Enjeksiyon düğmesine sonuna kadar basarak dozu enjekte ediniz. Enjeksiyon bittiğinde doz penceresindeki sayı “0”’a dönecektir.

Lantus Enjeksiyon Uygulama Sırasında Enjeksiyon Düğmesinin Basılması ve Süresi

D. Enjeksiyon düğmesini basılı tutunuz. İğne ucunu ciltteki uygulama bölgesinden çekmeden önce, enjeksiyon düğmesi basılı konumdayken, yavaş yavaş 10’a kadar sayınız. Böylece dozun tam olarak deri altına verildiğini garanti altına almış olursunuz.

Kalemin pistonu her doz ile ileri gidecektir. Piston toplam 300 ünite insülin kullanıldıktan sonra kartuşun sonuna ulaşacaktır.

6. Adım İğnenin Çıkarılması ve Atılması:

Her zaman her enjeksiyondan sonra iğneyi çıkarınız ve SoloStar enjeksiyon kalemini iğnesiz olarak saklayınız.

Böylece:

 • Bulaşma ve/veya enfeksiyonu önlersiniz.
 • İnsülin haznesi içine hava girişini ve insülin kaçağını engellersiniz. Bunlar yanlış dozlama yapılmasına yol açabilir.

A. İğne dış kapağını iğneye tekrar takarak, iğneyi kalemden çıkarınız. Kazara iğne ile yaralanma riskini azaltmak için asla iğne iç kapağını takmayınız. Enjeksiyonunuz başka biri tarafından yapılıyorsa, bu kişi de iğnenin çıkarılması ve atılması sırasında özel önlemler almalıdır. İğne batmasıyla ilişkili kazaları ve hastalık geçişi riskini azaltmak için, iğnelerin çıkarılması ve atılması (örn. tek elle kapatma tekniği) için tavsiye edilen güvenlilik önlemlerine uyunuz.

B. Sağlık personeli tarafından size söylendiği şekilde, iğneleri güvenli biçimde atınız.

C. Her zaman kaleminiz ucuna kalem kapağını tekrar takınız ve bir sonraki enjeksiyonunuza kadar kaleminizi bu şekilde saklayınız.

SoloStar Enjeksiyonun Saklanması:

 • Lütfen Solostar’ın nasıl saklanacağını kullanma talimatının diğer tarafındaki insülin kısmından (Lantus SoloStar’ın saklanması bölümüne bakınız) kontrol ediniz.
 • SoloStar’ı serin bir yerde saklarsanız, enjeksiyonu yapmadan 1-2 saat önce kaleminizi normal oda sıcaklığına gelmesi için serin yerden çıkarınız. Soğuk insülin enjekte edildiğinde daha fazla acı verir.
 • Boş kalemleri asla kullanmayınız ve uygun bir şekilde atınız.

SoloStar Enjeksiyonun Bakımı:

 • SoloStar enjeksiyon kaleminizi kirden ve tozdan koruyunuz.
 • Kaleminizin dışını nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
 • Kaleminizi suya sokmayınız, yıkamayınız, yağlamayınız. Bu işlemler kaleminize zarar verebilir.
 • SoloStar enjeksiyon kaleminiz doğru ve güvenli çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özenli kullanınız, kaleminizin zarar görebileceği durumlardan sakınınız. Kaleminizin hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız, yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi kullanınız.

HİPERGLİSEMİ ve HİPOGLİSEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Her zaman yanınızda şeker (en az 20 gram) taşıyınız. Diyabetli olduğunuzu gösteren bilgileri içeren bir kart taşıyınız.

Diyabet Hastalarında Hiperglisemi (Yüksek Kan Şekeri Düzeyi) Neden Olur?

Kan şekeriniz çok yüksek ise (hiperglisemi), yeterli insülin enjeksiyonu yapmamış olabilirsiniz.

Kan şekeriniz aşağıdaki nedenlerden dolayı çok yüksek olabilir:

 • İnsülininizi enjekte etmemiş ya da yeterli dozda enjekte etmemiş olabilirsiniz ya da uygun saklanmaması nedeniyle etkisi azalmış olabilir.
 • İnsülin kaleminiz düzgün çalışmıyor olabilir.
 • Fiziksel hareketiniz azalmış olabilir, stres altında olabilirsiniz (duygusal stres, heyecan) ya da yaralanma, ameliyat, ateşli hastalık ya da bazı diğer hastalıklar söz konusu olabilir.
 • Bazı başka ilaçlar alıyor ya da almış olabilirsiniz (“diğer ilaçlar ile birlikte Lantus kullanımı” bölümüne bakınız).

Hipergliseminin Uyarıcı Belirtileri Nelerdir?

 • Susama,
 • İdrara çıkmada artış,
 • Yorgunluk,
 • Kuru deri,
 • Yüzde kızarma,
 • İştahsızlık,
 • Kan basıncının düşmesi,
 • Çarpıntı,
 • İdrarda şeker ve keton cisimlerinin artması, bunlar kan şekerinizin çok yüksek olduğunu gösteren belirtilerdir. Mide ağrısı, hızlı ve derin soluma, uyku hali ya da hatta bilinç kaybı insülin yetmezliğinin sonucu oluşan ciddi koşulların (ketoasidoz) belirtisi olabilir.

Hiperglisemi Ortaya Çıktığında Ne Yapmalısınız?

Hemen kan şekerinizi ve idrardaki keton cisimlerini ölçünüz. Ciddi hiperglisemi veya ketoasidoz her zaman bir doktor tarafından ve normal olarak bir hastanede tedavi edilmelidir.

Diyabet Hastalarında Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri Düzeyi) Neden Olur?

Kan şekeriniz çok fazla düşerse bilincinizi kaybedebilirsiniz. Ciddi hipoglisemi, kalp krizi ya da beyin hasarına neden olabilir ve hatta yaşamı tehdit edebilir. Doğru girişimde bulunabilmek için kan şekerinizin ne zaman çok düştüğünü bilmelisiniz.

Kan şekeriniz aşağıdaki nedenlerle çok düşük olabilir:

 • Çok fazla insülin enjekte etmiş olabilirsiniz,
 • Öğünü kaçırmış ya da geciktirmiş olabilirsiniz,
 • Yeterince yememiş ya da normalden daha düşük karbonhidratlı yemek yemiş olabilirsiniz (şeker ve şekere benzer maddelere karbonhidrat denir; yapay tatlandırıcılar karbonhidrat değildir).
 • Kusma veya ishal nedeniyle karbonhidrat kaybetmiş olabilirsiniz.
 • Yeterince yemek yemeksizin alkol almış olabilirsiniz.
 • Fiziksel hareket miktarınız alışkın olduğunuzdan fazla ya da fiziksel hareket türünüz alışkın olduğunuzdan farklı olabilir.
 • Yaralanma, ameliyat ya da stres sonrası iyileşme döneminde olabilirsiniz.
 • Ateşli hastalık ya da başka bir hastalık sonrası iyileşme döneminde olabilirsiniz.
 • Bazı başka ilaçlar almış ya da alırken kesmiş olabilirsiniz (“diğer ilaçlar ile birlikte Lantus kullanımı” bölümüne bakınız).

Kan şekeri düşüklüğü aşağıdaki durumlarda daha sık görülebilir:

 • İnsülin tedavisine yeni başlamış ya da başka bir insülin preparatından Lantus’a geçmişseniz (daha önceki bazal insülin tedavisinden Lantusa geçerken hipoglisemi oluşursa, bu durumun geceden daha çok sabah görülmesi beklenir).
 • Kan şekeri düzeyiniz neredeyse normal ya da kararsızsa (değişkendir).
 • İnsülin enjeksiyonu yaptığınız bölgeyi değiştirdiyseniz (örn. uyluktan ön kola).
 • Ciddi böbrek ya da karaciğer hastalığı ya da hipotiroidizm gibi başka hastalıklarınız varsa.

Hipogliseminin Uyarıcı Belirtileri Nelerdir?

Vücuttaki belirtiler;

 • Terleme, nemli deri,
 • Endişe,
 • Hızlı kalp atışı,
 • Kan basıncı yüksekliği,
 • Çarpıntı ve kalp atımında düzensizlik. Bu belirtiler sıklıkla beyinde kan şekeri düşüklüğü belirtilerinden önce gelişir.

Beyin ile ilgili belirtiler;

 • Baş ağrısı,
 • Aşırı açlık,
 • Bulantı, kusma,
 • Halsizlik,
 • Uyku hali, uyku bozuklukları,
 • Hareketsiz duramama,
 • Saldırgan davranışlar,
 • Dikkat dağınıklığı,
 • Tepkisizlik,
 • Depresyon,
 • Zihin karışıklığı,
 • Konuşma bozukluğu (bazen konuşma kaybı),
 • Görme bozukluğu,
 • Titreme,
 • Felç,
 • Duyu bozukluğu (parestezi), hissizlik ve ağız bölgesinde his bozukluğu,
 • Sersemlik,
 • Kontrol kaybı,
 • Kendine bakamama,
 • Nöbet ve bilinç kaybı. Bu belirtiler beyinde şeker düzeyinin düşük olduğunu gösterir.

Hipogliseminin ilk belirtileri (uyarıcı belirtiler) aşağıdaki durumlarda değişebilir, daha hafif olabilir ya da her ikisi birden söz konusu olabilir:

 • Yaşlı iseniz, uzun süredir şeker hastalığınız varsa veya diyabet nedeniyle gelişen belli bir sinir sistemi hastalığına (otonomik nöropati) sahipseniz,
 • Yakın zamanda hipoglisemi geçirmiş iseniz (örn. bir gün önce) veya yavaş şekilde gelişmiş ise,
 • Hemen hemen normal ya da normale yakın kan şekeri düzeyine sahip iseniz,
 • Yakın zamanda hayvan insülininden Lantus gibi insan insülinine geçmiş iseniz,
 • Başka ilaçlar alıyorsanız veya almış iseniz (diğer ilaçlar ile birlikte Lantus kullanımı bölümüne bakınız).

Böyle durumlarda sorunu anlayamadan hipoglisemi (hatta bilinç kaybı) gelişebilir. Uyarıcı belirtilere karşı dikkatli olunuz. Gerektiğinde daha sık kan şekeri testi yapılması, gözden kaçabilecek hafif hipoglisemi ataklarının fark edilmesini sağlar. Uyarıcı belirtileri tanıma konusunda kendinize güvenmediğiniz durumlarda, sizi ve başkalarını hipoglisemi nedeniyle riske atacak hareketlerden (örn. araç kullanmak) kaçınınız.

Hipoglisemi Ortaya Çıktığında Ne Yapmalısınız?

1- İnsülin enjekte etmeyiniz. Hemen glukoz, küp şeker ya da şekerli içecek şeklinde 10-20 g şeker alınız (bir kaşık dolusu şeker veya glukoz tabletlerin ne kadar şeker içerdiğini ölçünüz’. Dikkat! Yapay tatlandırıcılar ve bunlarla tatlandırılmış besinlerin (örn. diyet içecekler) hipoglisemiyi düzeltmediğini unutmayınız.

2- Bundan sonra kan şekerinizi uzun süreli yükseltecek besinler alınız (örn. ekmek veya makarna). Doktorunuz bunu sizinle konuşmuş olacaktır.

Lantus uzun süre etkili bir ilaç olduğundan hipogliseminin düzelmesi zaman alabilir.

3- Hipoglisemi tekrarlarsa yeniden 10-20 g şeker alınız.

4- Hipoglisemiyi kontrol edemiyorsanız ya da tekrarlar ise hemen doktorunuzla konuşunuz.

Akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza aşağıdakileri söyleyiniz:

Şekeri yutamayacak durumda ya da bilinciniz kapalı ise glukoz ya da glukagon (kan şekerini artıran bir ilaç) enjeksiyonuna ihtiyacınız olacaktır. Bu enjeksiyonlar hipogliseminiz olduğu kesinleşmemiş olsa da yapılmalıdır.

Şeker (glukoz) aldıktan sonra hipogliseminin doğrulanması için hemen kan şekeri testi yapılması önerilmektedir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Şeker hastalığı ve korunma yolları
 3. Şeker hastalığı ve egzersiz yapmanın önemi nedir
 4. Şeker hastalığına bağlı sinir hasarları (diyabetik nöropati)
 5. Şekersiz diyabet (diabetes insipitus) nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git