Hastalıklar ve Tedaviler

Lansor Kapsül Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Lansor’un Yan Etkileri

Lansor, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.

Lansor 30 mg mikropellet kapsül kullanma talimatı nedir?

Lansor’un etkin maddesi nedir? Lansoprazol 30 mg içerir.

Lansor’un yardımcı maddeleri: Magnezyum karbonat, sakkaroz, nişasta, hidroksipropil selüloz, metakrilik asit kopolimeri, talk, polietilen glikol 6000, polisorbat 80, kolloidal silika, saf su, titanyum dioksit (E171) içerir.

Lansor kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: Eritrosin, (El27), titanyum dioksit (El 71), sarı demir oksit, (El 72), jelatin içerir.

Lansor ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Lansor nedir?

Lansor, lansoprazol etkin maddesini içerir. Bir kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur. Lansoprazol, proton pompası inhibitörü olarak sınıflandırılan ilaç grubuna dahildir. Proton pompası inhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarını düşürür.

Lansor 30 mg mikropellet kapsül, opak sert jelatin kapsüller içinde bağırsakta açılan mikrokürecikler içerir. Lansor, 14 ve 28 kapsül içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

Lansor ne için kullanılır? (Lansor’un endikasyonları)

Lansor, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.

 • Duodenal (onikiparmak bağırsağı) ve mide ülserlerinin engellenmesi ve tedavisinde
 • Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit) tedavisinde
 • Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan Helicobacter pylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde
 • Steroid olmayan yangı giderici ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde
 • Gastroözofageal reflü hastalığında (mide asidinin yemek borusuna kaçarak hasara ve iltihaplanmaya sebep olduğu hastalık)
 • Midedeki aşırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumlarında), bunlar gibi durumlarda Lansor kullanılabilir.

Lansor Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Lansor kullanılmaması gereken durumlar (lansor’un kontrendikasyonları)

Eğer; 

 • Lansoprazol veya kapsülün içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı önceden herhangi bir alerjik reaksiyon gösterdiyseniz Lansor kullanmayınız.
 • Atazanavir içeren ilaçlar (HIV tedavisi için) kullanıyorsanız Lansor’u kullanmayınız.

Lansor kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer;

 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa (doz ayarlanmasına ihtiyaç duyulabilir)
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız
 • Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız
 • Kanda düşük magnezyum seviyeniz varsa
 • Tedavi sırasında ishaliniz olursa, bunlar gibi durumlarda Lansor kullanırken dikkatli olunuz ya da bu ilacı reçete eden doktorunuza bu durumlarınız hakkında bilgi veriniz.

Lansor ile ülser tedavisine başlamadan önce kötü huylu mide kanseri olabileceği bakımından değerlendirme yapılmalıdır. Özellikle bir yıldan uzun süredir lansoprazol gibi bir proton pompa inhibitörü kullanıyorsanız, kalça, el bileği ya da omurgada kırık riski hafif oranda artabilir. Eğer osteoporoz (kemik erimesi) ve zayıflığı varsa veya kortikosteroid adı verilen ilaçlardan osteoporoz riski normalden daha yüksek olabilir, bu nedenle kullandığınız ilaçlar ve sağlık durumunuz hakkında doktorunuza bilgi vermeniz gerekir.

Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin (hormonal) tümörlerin teşhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri kromogranin  A (CgA) düzeylerini arttırmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal sistem ile sinir sistemi arasında yer alan kanserler) için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için lansoprazol tedavisine ara verilmeli ve test aynı laboratuvarda tekrar edilmelidir.

Lansor mide-barsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Lansor kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Lansor kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik sırasında Lansor’u kullanmanız önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Lansor kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde Lansor’u kullanmanız önerilmemektedir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Lansor kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve günlük doz yarıya indirilmelidir. .

Araç ve makine kullananlar Lansor kullanabilir mi? Lansor kullanırken baş dönmesi, yorgunluk, hastalık hali, baş ağrısı veya görüşünüzle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

Lansor’un yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması: Lansor, aç karnına alınmalıdır.

Lansor’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Lansor şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Lansor kullanımından etkilenebilecek ilaçlar aşağıda belirtilmektedir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz: 

 • Atazanavir (HIV tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Ketokonazol, itrakonazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır)
 • Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılır)
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • St John’s wort (Hypericum perforatum, binbirdelikotu) (hafif şiddette depresyonların tedavisinde kullanılır)
 • Antiasitler (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 • Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Lansor nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 • Eğer Lansor’u günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer Lansor’u günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.

Mide ülseri tedavisinde Lansor kullanımı: 

4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg kullanılır.

Onikiparmak bağırsağı ülseri tedavisinde Lansor kullanımı: 

2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mq kullanılır.

Reflü özofajit tedavisinde Lansor kullanımı: 

4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg şeklinde kullanılır.

Reflü özofajitin önlenmesinde Lansor kullanımı: 

Günde bir defa 15 mg şeklinde kullanılır.

Sürekli steroid olmayan antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç tedavisi gereken hastalardaki NSAİ ilaç ile ilişkili duodenal ve bening gastrik ülser tedavisinde Lansor kullanımı: 

4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg şeklinde kullanılır.

Uzun süreli NSAİ ilaç tedavisi gereken risk altındaki hastalardaki (>65 yaş ya da gastrik veya duodenal ülser geçmişi) NSAİ ilaç ile ilişkili gastrik ve duodenal ülserin önlenmesinde Lansor kullanımı: 

Günde bir defa 15 mg kullanılır.

Gastroözofageal reflü hastalığında Lansor kullanımı:

4 hafta boyunca günde bir defa 15 mg veya 30 mg kullanılır.

Zollinger-Ellison sendromunda Lansor kullanımı:

Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 180 mg’akadar uygulanabilmektedir.

H.pylorfnin neden olduğu ülserlerin tedavisinde Lansor kullanımı: 

Aşağıdaki antibiyotiklerle birlikte kombine olarak tavsiye edilen lansoprazol dozu 7 gün boyunca günde 2 kez 30 mg: klaritromisin 250-500 mg günde iki kez + amoksisilin 1 g günde 2 kez klaritromisin 250 mg günde iki kez + metronidazol 400-500 mg günde 2 kez.

Uygulama yolu ve metodu: 

Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

Kapsül yutma zorluğu olan hastalarda çalışmalar ve klinik uygulamalara göre kapsüller aşağıdaki gibi kullanılabilir: 

 • Kapsül açılır. Mikrokürecikler az bir miktar su, elma/domates suyu ile karıştırılır veya yumuşak bir gıda (örn.; yoğurt, elma püresi) üzerine serpilerek yutulur.
 • Kapsül açılır. Nazogastrik tüple (özellikle yutma güçlüğü çeken kişilerde ağız yoluyla beslenme sağlanamadığında, burundan mideye indirilen beslenme tüpü) uygulama için mikrokürecikler 40 ml elma suyu ile karıştırılır.
 • Karışım hazırlandıktan sonra ilaç hemen uygulanmalıdır.
 • Mikrokürecikler çiğnenmemeli ve ezilmemelidir.
 • Diğer içecek ve sıvılarda kullanım klinik olarak çalışılmadığı için tavsiye edilmez.

Çocuklarda Lansor kullanımı: 

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Lansor kullanımı: 

65 yas üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

Böbrek yetmezliği durumunda Lansor kullanımı: 

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği durumunda lansor kullanımı: 

Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve günlük doz yarıya indirilmelidir. .

Kullanmanız gerekenden daha fazla Lansor kullandıysanız: 

Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır. Lansor’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lansor’u kullanmayı unutursanız: 

Bir dozunuzu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın.

Lansor ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Lansor kullanımının sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

Eğer Lansor’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz 

Lansor’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Lansor’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Lansor kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Lansor’un yaygın görülen (tedavi edilen 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Gaz
 • Ağız veya boğazın kuruması
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Yorgunluk, bunlar Lansor’un yaygın görülebilen yan etkileridir.

Lansor’un yaygın olmayan (tedavi edilen 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma)
 • Eozinofil adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofili)
 • Beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma
 • Depresyon
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kalça, el bileği ya da omurgada kırık
 • Ödem, bunlar Lansor’un yaygın olmayan yan etkileridir.

Lansor’un seyrek görülen (tedavi edilen 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Kansızlık
 • Uykusuzluk
 • Hayal görme
 • Zihin karışıklığı
 • Huzursuzluk
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Uyuşma
 • Uykululuk hali
 • Titreme
 • Görme bozuklukları
 • Dil iltihabı
 • Yemek borusu kandidiyazı (Bir tür mantar hastalığı)
 • Pankreas iltihabı
 • Tat alma bozuklukları
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Nokta şeklindeki deri altı kanamaları
 • Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum
 • Saç kaybı
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
 • Erkekte meme büyümesi
 • Ateş
 • Aşırı terleme
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • İştahsızlık
 • Cinsel güçsüzlük
 • Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem), bunlar Lansor’un seyrek görülen yan etkileridir.

Lansor’un çok seyrek görülen (tedavi edilen 10000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
 • Pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma)
 • Kolit (kalın bağırsak iltihabı)
 • Ağız içinde iltihap
 • Steven-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin seviyelerinde artış
 • Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi), bunlar Lansor’un çok seyrek görülen yan etkileridir.

Lansor’un sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden tahmin edilemeyen) yan etkileri: 

Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Lansor nasıl saklanır?

 • Lansor’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Lansor’u 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Ambalaj açıldıktan sonra 25°C’de oda sıcaklığında saklanması koşulu ile kapsüller en geç 12 ay içinde tüketilmelidir. 12 ay geçtikten sonra şişede kalan kapsüller tekrar kullanılmamalıdır. Her kullanımdan sonra şişenin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
 • Lansor son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanılmalıdır.
 • Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra Lansor kullanılmamalıdır.
 • Eğer üründe ya da ambalajda bozukluklar fark ederseniz Lansor’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 30.01.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide ve duodenum ülseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Mide ağrısı nedenleri ve tedavisi
 3. Helikobakter pilori nedenleri ve tedavisi
 4. Gastroözofageal reflü nedenleri ve tedavisi
 5. Mide ve bağırsak gazı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git