Hastalıklar ve Tedaviler

Kusma Neden Olur? Kusma Nasıl Tedavi Edilir?

Kusma mide içeriğinin veya yenen gıdaların yedikten bir zaman sonra ya da hemen geri gelmesidir. Kusma problemi mutlaka bir öğürme veya mide bulantısı ile birlikte olur. Kusma birçok nedenden kaynaklanabilir. Kusma her yaş grubunda görülebileceği gibi, çok sık karşılaşılan çocukluk çağı problemlerinden biridir. Kusma basit bir nedenden kaynaklanabileceği gibi ciddi bir hastalığın belirtilerinden biride olabilir.

Kusmaya neden olan hastalıklar

Kusma mide içeriğinin veya yenen gıdaların yedikten bir zaman sonra ya da hemen geri gelmesidir. Kusma problemi mutlaka bir öğürme veya mide bulantısı ile birlikte olur. Kusma birçok nedenden kaynaklanabilir. Kusma her yaş grubunda görülebileceği gibi, çok sık karşılaşılan çocukluk çağı problemlerinden biridir. Kusma basit bir nedenden kaynaklanabileceği gibi ciddi bir hastalığın belirtilerinden biride olabilir.

Bu sebepler sindirim sistemi ile ilgili olabildiği gibi, ilaçlar, sistemik bazı hastalıkların belirtisi olarak mekanik sebeplerden, ülser gibi tıkanma ya da darlık yapan tümörler ile ilgili, ince bağırsak seviyesinde ya da kalın bağırsak seviyesinde tıkanmalar ile ilgili, santral sebepler denilen beyin ile ilgili rahatsızlıklar, safra kesesi hastalıklarından, psikojenik nedenli, gebeliğe bağlı, kanser ilaçları, enfeksiyonel hastalıklar, geçirilen ağır travmalar gibi çok farklı nedenlerden dolayı kusma ve mide bulantıları oluşabilir.

Kusmaya neden olan hastalıklar

Bebeklerde ve 2 -5 yaş arası çocuklarda kusma nedenleri : İnkansere herni, kernikterus, malrotasyon, makenyum ileusu, menenjit, nekrozitan enterokolit, tıkanmalar, pnömoni, pilor stenozu, sepsis, toksinler, üriner sistem enfeksiyonları, volvulus, peptik ülser, metabolik asidoz, reye sendromu, ensefalit, beyin tümörü, apandisit, gastroenterit ve travmalar gibi etkenler bebeklerde kusmaya neden olabilir.

6 -11 ve üzeri yaş arası çocuklarda kusma nedenleri : Apandisit, fonksiyonel ağrı, gastroenterit, henoch-scholein purpurası, inkansere herni, inflamatuar bağırsak hastalıkları, tıkanıklıklar, peptik ülser, pnömoni, renal taşlar, sickle cell ağrılı kriz, streptokokal faranjit, yumurtalık ya da testis torsiyonu, toksinler, travmalar, üriner sistem enfeksiyonları, pankreatit, kolesistit, adet dönemleri ve amiloidoz birikimi gibi etkenler kusmaya neden olabilir.

Erişkinlerde kusma nedenleri : Mide çıkış ve ince bağırsak tıkanıklıkları, gastropareziler, kronik intestinal psodoobstrüksiyonlar, fonksiyonel disepsi, mide ve duodenal ülserleri, pankreatit ve panreatik kanserler, akut hepaitt, akut kolesistit, akut apandisit, corhn hastalığı, akut mezentherik iskemi, migren ağrıları, beyin tümörleri veya ödem oluşması, apseler, beyinde su toplanması, menenjit, viseral nöropatiler, iç kulak sıvı dengesi bozukluğu (meniere hastalığı), orta ve iç kulak iltihabı, safra taşları, diyabetik ketoasidoz, akut gasroenterit, viral ve bakteriyel nedenler, dışkılama bozuklukları, kanser ve kemoterapi tedavisi, bazı ilaçlar, radyasyon tedavileri, aşırı alkol, üriner sistem enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri, taş düşürme, bazı kalp rahatsızlıkları, gebelik, adet dönemleri, psikolojik nedenler ve fonksiyonel bozukluklar gibi pek çok neden hem erişkinlerde hem çocuklarda akut ya da kronik kusmalara neden olabilir.

Kusma tipleri

Kusmalar genellikle üç tipte değerlendirilir. Kusmanın içeriği, gıda içerir tarzda kusma, berrak sıvı şeklinde kusma, safralı kusma, kanlı kusma ve dışkımsı kusma olarak farklı şekillerde olabilir.

Regürjitasyon (GÖR) : Yenilen yiyecek ve içeceklerin kusma olmadan ağza gelmesidir. Özofagus ve mide arasındaki kapakçığın bozulması sonucu ortaya çıkan reflü durumudur. Bebeklerde genellikle aşırı ve bebeği beslerken yanlış pozisyonda tutmadan kaynaklanır.

Öğürmeler ile projektil kusma : Ani ve tazzikli şekilde olan kusma şeklidir ve genellikle sindirim siteminde oluşan tıkanmalar, metabolik hastalıklar ve zehirlenmeler nedeni ile meydana gelir.

Bulantı olmadan projektil kusma : Bulantısız projektil kusma genellikle beyin ile ilgili durumlardan ve psikolojik olarak kaynaklanabilir.

Kusma ve mide bulantısı psikolojik olabilir mi?

Kusmanın önemli bir nedeni de psikolojik nedenler olarak adlandırılır. Duygusal çöküşler, stres ve depresyon kusmalar ile birlikte seyredebilir. Genç kızlarda çok sık karşılaşılan bir durum olan kilo verme isteği kaygıya neden olarak, yemeklerden sonra kusma alışkanlık haline dönüşebilir. Tekrarlayan ataklar şeklinde kusmalar psikolojik olabilir. Bu kusmaların strese bağlı kusma olduğunun anlaşılması için bazı testlerin yapılması gereklidir. Yapılan kan tetkikleri normal ve hasta sadece stresli dönemlerinde kusma yaşıyor ise hastanın mutlaka bir psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

Beslenme şekli kusmaya neden olur mu?

Çok asitli içecekler çok fazla içildiğinde özellikle aç karnına içilir ise kusmaya yol açabilir. Yemek yerken çok fazla yemek, hızlı yemek ve mideyi gereğinden fazla doldurmak, tam temizlenmeyen meyve ve sebzeler de kusmaya neden olabilir.Bozulmuş gıdalar özellikle yaz aylarında dışarıda bekletilen ve bozulan gıdalar mide bulantısına ve kusmaya sebep olabilir.

Kusmanın nedeni nasıl anlaşılır?

Kusmanın tedavisi

Kusmanın tedavisi

Kusma şikayeti ile baş vuran hastalarda gereken kan tetkikleri idrar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri gibi tanı metotları kullanılır, Genç kadınlarda gebelik testi yapılır. Yatarak ya da ayakta direkt batın grafileri çekilir. Batın grafileri normal görünümde olan hastalarda üst sindirim sistemi endoskopisi veya baryumlu grafi tetkiki istenir.

Bilgisayarlı tomografi tetkiki, manyetik rezonans görüntüleme beyin patolojilerini saptamak için uygulanır. Kalp hastalıkları için elektrokardiyografi ve ekokardiyografi tetkikleri yapılır. Kusmaya neden olan faktör tespit edildikten sonra altta yatan nedene yönelik tedavi planı yapılır. Hastada aşırı derecede kusma var ise acil serviste yapılacak müdahaleler ile tedavi edilir.

Kusmayı önlemek için bir tedavi yöntemi var mıdır?

Kusmanın nedeni bilinmiyor ise öncelikle kusmaya neden olan faktörün bilinmesi gereklidir. Kusma kişinin kendi fark ettiği bir nedene bağlı değil ve tekrarlayan kusmalar oluyor ise doktora baş vurmak en doğru seçim olur. Kusmanın nedeni araştırıldıktan sonra hastanın sıkıntısının geçmesi için gerekli ilaç doktor tarafından verilebilir. Kemoterapi tedavisi gören hastalarda genellikle kusma oluşabildiği için gereken ilaç ve yöntemler onkoloji doktorları tarafından zaten uygulanır. Psikolojik kusmalarda yine sebebe yönelik tedavi yapılır.

Ayrıca kusma şikayeti sık olan kişilerin hiç bir zaman aşırı yemek yememesi gerekir. Aç karnına ağrı kesici, aspirin tarzı ilaçlar, alkol alınmaması önemlidir. Besinlerin hijyenine dikkat edilmeli, taze meyve ve sebzeler çok iyi yıkanmalı, pişirilen yemekler kesinlikle buzdolabında bekletilmeli, buzdolabında bekletilen yemekler tekrar tekrar ısıtılmamalı, çok acılı, salçalı, soslu besinleri mümkün olduğunca tüketmemeye dikkat etmek, nane çayı içmek gibi evde alınabilecek önlemler ile sık sık kusma şikayeti olan kişilerin şikayetlerinde azalma sağlanabilir.

Mide ağrısı neden olur?Mide fıtığı nedir?Mide spazmı neden olur?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git