Hastalıklar ve Tedaviler

Kreon Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Kreon Yan Etkileri

KREON 25000IU enterik kaplı minimikrosfer içeren sert jelatin kapsül kullanma talimatı

Kreon’un etkin maddeleri: Her kapsül, 300 mg domuz kaynaklı pankreatin’e eşdeğer; 25000 Ph. Eur. Ünite Lipaz, 18000 Ph. Eur. Ünite Amilaz, 1000 Ph. Eur. Ünite Proteaz içerir.

Kreon’un yardımcı maddeleri: Makrogol 4000, hipromelloz ftalat, setil alkol, trietil sitrat, dimetikon, sığır kaynaklı jelatin, demir oksit (E 172), titanyum dioksit (E 171), sodyum lauril sülfat gibi yardımcı maddeler içermektedir.

Kreon ağız yoluyla alınır. 

Kreon Kullanma Talimatı

KREON nedir ve ne için kullanılır?

Kreon, HDPE (yüksek dansiteli polietilen) şişelerde 100 kapsüllük ambalajlarda sunulan turuncu kapak ve renksiz gövdeden oluşan sert jelatin kapsüldür.

Kreon kapsüller, besinleri sindirmek için kullanılan doğal enzim karışımı içerir.

Enzimler domuz pankreas bezlerinden elde edilmiştir.

Kreon, yüksek dozda pankreatik enzim karışımıdır. Pankreatik enzim karışımları, besinleri sindirmek için vücutları kendi enzimlerini yeterli ölçüde yapamayan insanlar tarafından kullanılır.

Kreon Hangi Hastalıklarda Kullanılır

KREON kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer domuza, domuz ürünlerine veya Kreon’un diğer herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa, bunlar sizin için geçerliyse Kreon kullanmayınız. Doktorunuza tekrar danışınız.

KREON kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Yüksek doz pankreatin ürünleri alan kistik fibrozlu hastalarda, fibrozan kolonopati olarak adlandırılan, bağırsağın daraldığı seyrek görülen bir bağırsak durumu rapor edilmiştir. Eğer kistik fibrozunuz varsa ve günde kg başına 10000 lipaz üniteden fazla alırsanız ve olağan dışı sindirim sistemi şikayetleri ya da var olan şikayetlerde değişiklik olursa doktorunuza söyleyiniz.

Hayvansal (domuz) kaynaklı protein alerjiniz varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda KREON kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Kreon kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz veya hamile kalmaya çalşıyorsanız doktor tavsiyesi olmadan Kreon’u kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Kreon kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kreon emzirme sırasında kullanılabilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Kreon kullanımı: Özel bir önlem belirtilmemiştir.

Araç ve makine kullananlar Kreon kullanabilir mi? Kreon’un araç ve makine kullanımını etkileme olasılığı düşüktür.

Kreon’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Kreon’daki enzimler, yiyecekler bağırsaktan geçerken onları sindirerek etki gösterir. Bu nedenle, Kreon’u daima ana ve ara öğünler ile aynı anda alınız. Bu, enzimlerin yiyeceklerle karışmasını sağlar. Bol su içiniz.

Kreon’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte KREON kullanımı

Kreon’un diğer ilaçlarla etkileşimi bildirilmemiştir.

Herhangi bir sebepten dolayı Kreon kullanmamanız gerektiğini düşünüyorsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KREON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kaç kapsül kullanacağınızla ilgili olarak her zaman doktorunuzun tavsiyesine uyunuz.

Eğer doktorunuz kullandığınız kapsül sayısını arttırmanızı tavsiye ederse, dozunuzu yavaş olarak arttırmalısınız. Eğer hala yağlı dışkınız veya karın ağrınız varsa, doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Kreon’u daima ana ve ara öğünler ile aynı anda alınız. Bol su içiniz.
 • Kapsülleri bütün olarak yutun veya gerekirse dikkatlice açın ve granülleri ezmeden asidik sıvı ile (örn. elma, portakal veya ananas suyu) veya yumuşak bir yiyecek ile (örn. elma püresi veya yoğurt) karıştırın. Karışımı ezmeden veya çiğnemeden hemen yutun.
 • Her gün bol sıvı tüketin.
 • Asidik olamayan besin veya sıvı ile karıştırmak, granülleri ezmek ya da çiğnemek, ağzınızda tahrişe sebep olabilir veya Kreon’un vücudunuzdaki çalışma şeklini değiştirebilir.
 • Kreon kapsülü veya içeriğini ağzınızda bekletmeyiniz.
 • Karışımı saklamayınız.

Çocuklarda Kreon kullanımı:

Çocuklarda kullanım dozu doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Yaşlılarda Kreon kullanımı:

Doz, erişkinlerdeki ile aynıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Kreon kullanımı:

Özel bir önlem belirtilmemiştir.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Kreon’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Kreon kullandıysanız: Kreon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bol su içiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Çok yüksek dozlarda, bazı hastaların kanlarında ve idrarlarında yüksek dozda ürik asit bulunmuştur.

Kreon’u kullanmayı unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız, bir sonraki öğününüze kadar bekleyiniz ve her zamanki dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kreon ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz söyleyinceye kadar Kreon tedavinizi bırakmayınız. Bir çok hasta hayatı boyunca pankreatik enzim içeren ilaçları kullanmak zorunda kalabilir.

Kreon’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Kreon’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Kreon’un çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkileri:

Karın ağrısı,

Şiddetli veya uzun süreli karın ağrınız ya da karnınızda olağan dışı şikayetleriniz olursa derhal doktorunuza başvurunuz.

Kreon’un yaygın (100 hastanın 1-10’unda görülebilen) yan etkileri:

 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Bulantı veya kusma,
 • Şişkinlik.

Kreon’un yaygın olmayan (1000 hastanın 1-10’unda görülebilen) yan etkileri:

Döküntü gibi deri reaksiyonları.

Kullanım sırasında bazı hastalarda, sıklığı bilinmeyen aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:

 • Döküntünün eşlik ettiği veya etmediği kaşıntı,
 • Ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar,
 • Şiddetli veya uzun süren karın ağrısı (fibrozan kolonopati – kalın bağırsaklardaki bağ dokusu artışı ile ilgili bir hastalık),
 • Kurdeşen.

Aşırı yüksek dozlarda, bazı hastaların kanlarında ve idrarlarında yüksek dozda ürik asit bulunmuştur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçen veya geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz. ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck,gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

KREON nasıl saklanmalı?

 • Kreon’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Kreon’u 25°C altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajı içerisinde saklayınız. Açtıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında saklanması koşuluyla 6 ay içinde kullanılmalıdır. Nemden korumak için kabını sıkıca kapalı tutunuz.
 • Kreon’u içerisindeki enzimler doğal ürünlerdir ve besinleri sindirme güçleri zamanla azalır. Eğer şişe sıcak ortamlarda bırakılırsa (örn. araçların torpido gözü), sindirme etkileri daha hızlı azalır.
 • Kreon’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Kreon’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 13.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Enzim nedir, enzimlerin görevleri
 2. Amilaz nedir, amilaz yüksekliği neden olur
 3. Laktaz eksikliği neden olur
 4. Pankreatit nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git