Enfeksiyon Hastalıkları

Koyunlarda Çiçek Hastalığı Belirtileri, Bulaşma Yolları ve Korunma Yöntemleri

Çiçek hastalığı, çiçek hastalığı virüsünün neden olduğu oldukça enfeksiyöz bir hastalıktır. Çiçek hastalığı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda görülen bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Koyun-keçi çiçek hastalığının tarihsel geçmişinin insan çiçek hastalığı kadar eski olduğu bilinmektedir. Koyun-keçi çiçek hastalığı, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) kriterlerine göre mücadele edilmesi öncelikli hastalıklar arasındadır.

Koyun-keçi çiçek hastalığı nasıl bulaşır?

Koyun ve keçi çiçeği virüsü özellikle solunan hava, salya damlacıkları, çiçek döküntüleri ve süt ile yayılır.

Çiçek hastalığının yayılmasında önemli bir diğer etken, çiçek hastalığına yakalanmış koyun ve keçilere ait yiyeceklerin, alet ve ekipmanların sağlıklı koyun ve keçilerde kullanılmasıdır.

Hastalık olmayan sürülerde hastalığın ortaya çıkmasındaki en önemli etken, dışarıdan çiçek hastalığına yakalanmış hayvanların kontrol edilmeden sürüye karıştırılmasıdır. Bu nedenle sürüye karıştırılacak hayvanın veya hayvanların veteriner kontrolünden geçmesi ve sağlık raporunun olması, diğer hayvanların sağlığı için son derece önemlidir.

Koyun-keçi çiçek hastalığı belirtileri

Hayvan cinslerinde hastalığın klinik belirtilerinin şiddeti değişiklik göstermekle birlikte, genellikle çiçek hastalığına yakalanan hayvanlarda beden ısısı yüksekliği, nabız ve solunum sayılarında artış, vücutlarının çeşitli bölgelerinde (burun ucu, kuyruk altı, göğüs, bacak araları, karın ve koltuk altı gibi) tipik çiçek lezyonları (hayvanın derisinde püstüllere dönüşen veziküller ortaya çıkar ve bu püstüller sonradan kabuklanır.), burun akıntısı, gözlerde şişme, iştahsızlık, değişik derecelerde solunum zorluğu, öksürük ve idrar yapma zorluğu gözlenir. Organlarda da lezyonlar oluşabilir, en sık etkilenen organ akciğerdir.

Belirtileri sıralayacak olursak;

 • Vücut ısısında yükselme,
 • Nabız ve solunum sayısında artış,
 • İştahsızlık,
 • Burun, dudak, kuyruk altı, göğüs ve karın bölgeleri, memeler, bacak araları gibi vücut bölgelerinde çiçek lezyonları,
 • Burun akıntısı,
 • Gözlerde şişme,
 • Değişik derecelerde solunum güçlüğü,
 • Öksürük,
 • İdrar yapma zorluğu.

Koyun-keçi çiçek hastalığı tedavisi ve korunma

Koyun-keçi çiçeği hastalığı 3 ile 4 hafta kadar sürer. Hastalığın şiddetli seyrettiği dönemde kuzularda ölüm riski yüksektir. Koyunlarda ölüm daha seyrektir. Hastalığın seyrinde beslenme, bakım ve hijyen koşulları çok önemlidir.

Tedavi; genel sağlık kurallarını ve sekonder (ikincil olarak gelişen) enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisi ve aşılama gibi yöntemleri içerir.

Koyun, keçi, kuzu ve oğlakların koyun-keçi çiçek hastalığından korunması için aşı yapılmaktadır. Aşıların hastalıklarla mücadelede önemli yeri vardır. Hayvanların yaşadığı çevrede hastalık yoksa yılda bir kez aşı yapılması yeterli olabilir.

Korunma ve önlemler:

 • Dışarıdan satın alınan koyun ve keçiler en az 21 gün süreyle karantina altına alınarak sağlıklı hayvanlardan ayrı olarak tutulmalıdır.
 • Eğer sürüde hastalık çıkmışsa, hasta hayvanlar sağlıklı hayvanlardan ayrılmalı ve bulundukları ağıllar dezenfekte edilmeli, hastalığın bulaşması riski olan tüm koyun ve keçilere çiçek aşısı yapılmalıdır.
 • Koyun-keçi çiçek hastalığına yakalanmış hayvanların bulundukları yerlere giren bakıcılar o yerden çıktığında gerekli dezenfeksiyonu yapmalıdır.
 • Ölen hayvanlar derin kuyulara kireç dökülerek gömülmelidir.
 • Karantina bölgesine dışarıdan hayvan girmesine ve içeriden hayvan çıkmasına izin verilmemeli, karantina kaldırılana kadar buradaki hayvanların yünleri, derileri, hayvan yemleri, buralarda kullanılan alet ve ekipmanlar ve sürü köpekleri dışarı çıkarılmamalıdır.
 • Hastalıklı veya hasta olduğundan şüphe edilen hayvanlarda kullanılan her türlü alet ve malzeme dezenfekte edildikten sonra karantina bölgesi dışında kullanılmalıdır.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git