Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavileri

Koyun ve Keçi Vebası (PPR) Belirtileri ve Tedavisi

Küçükbaş hayvan vebası (Peste des Petits Ruminants – PPR), koyun ve keçilerde yüksek ölüm oranlarına neden olan ve hayvancılık sektöründe önemli kayıplara yol açan endemik seyirli viral bir hastalıktır.

Koyun ve Keçi Vebası (PPR) Nasıl Bulaşır?

Mevsimsel bir insidans farklılığı olmamasına karşın, salgınlar yağışlı ya da soğuk kuru mevsimlerde, hayvan hareketlerinin yoğun olduğu dönemlerde ve doğum mevsiminde daha sık görülmektedir.

Hastalık istisnai durumların dışında her zaman hastalıktan ari bölgelere hasta hayvanların girmesiyle nakledilir. Hastalık sindirim ve solunum yoluyla bulaşır. Bulaşma hasta ve duyarlı hayvanlar arasında direkt olarak oluşur. Virüs, hasta hayvanların tüm salgılarıyla çevreye yayılır. Hastalık bütün sürüye hızlıca yayılabilir. 

Koyun ve Keçi Vebasında Klinik Bulgular ve Belirtiler

Bulaşıcı ve genellikle akut seyirli bir hastalıktır.

Perakut (aniden şiddeti belirtiyle başlayan) olgularda, 1 ya da 2 gün süren yüksek ateş, depresyon, iştahsızlık, solunum güçlüğü, ishal gibi belirtiler ve bulgular söz konusudur ve bu durum genellikle ölümle sonuçlanır.

Akut enfeksiyonda PPR, 3-6 günlük inkübasyon süresi dönemi sonunda ateş (rektal ısı 40-41 derece), öksürük, burun ve göz akıntısı ile kendini gösterir. Bu akıntılar başlangıçta sulu ve berrak iken daha sonra irinli bir özellik taşır ve bu akıntılar nedeniyle hayvanın göz kapakları birbirine yapışır, burun deliklerinde kabuklanmalar oluşur. Bunlara takiben dudakların iç yüzünde, ağız mukozasında ve diş etlerinde konjesyon, erozyon, ülser, grimsi nekroz odakları ve difterik plaklar oluşur, ancak erozyon ve ülser gibi ağız lezyonlarının görülmediği PPR olguları da bildirilmiştir.

Ateşin başlamasından 3-4 gün sonra sıklıkla kanlı olabilen ishal görülür. PPR virüsünün immün sistemi (bağışıklık sistemini) baskılamasından dolayı, bakterilerin neden olduğu fibrinli pnömoni veya bronkopnömoni belirtileri de bu arada ortaya çıkar ve bu durum ölümle sonuçlanır. Özellikle oğlak ve kuzularda ölüm oranı daha yüksektir.

Koyun ve Keçi Vebası (PPR) Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalığın perakut ve akut formlarını teşhis etmek daha kolaydır, ancak belirsiz durumların teşhisi zordur. Pnömoni ya da diyare (ishal) salgınlarında PPR olabileceğinin akla getirilmesi önemlidir.

Teşhisi kesinleştirmede laboratuvar testleri büyük önem taşır. PPR’ın sığır vebasından ayrımı, kompetitif ELISA testi ile mümkündür. Virüsün ayırt edilmesi için örneklerin hastalığın başlangıcında alınması önemlidir, eğer örneklerin alınması gecikirse bakteriyel enfeksiyonlar virüsü gizleyebilir. Hastalığı geçiren hayvanlar iyileştikten 15 gün sonra alınan kan serum örnekleri ile de virüse özgü antikorların tespiti yapılabilir.

PPR, küçükbaş hayvanlarda benzer problemlere ve ölüme neden olabilen çeşitli hastalıklarla (örn. mikotik stomatitis, pnömonik pastörellozis, koksidiyoz, koyun ve keçi çiçeği gibi) karışabilir. Bu nedenle hastalığın ayırıcı tanısının yapılması önem taşımaktadır.

Koyun ve Keçi Vebası (PPR) Nasıl Tedavi Edilir?

Koyun ve keçi vebası virüs kaynaklı bir hastalıktır, bu nedenle ilaçla tedavisi mümkün değildir. Fakat ishali olmayan ve özellikle de daha büyük oğlaklar ve kuzularda destekleyici tedaviler işe yarayabilir. İkincil enfeksiyonlara karşı antibiyotikler kullanılabilir. Üç gün süreyle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik uygun tedavi verilebilir.

Koyun ve Keçi Vebasından Hayvanlarımızı Nasıl Koruyabiliriz?

Koyun ve keçi vebasından hayvanlarımızı ancak aşı ile koruyabiliriz. Veba aşısı Devlet Programında koyun ve keçilere Eylül-Ekim aylarında yapılır.

PPR’ın yayılmasını kontrol altına almak için;

  • Hayvan hareketlerinin kontrolü,
  • Karantina uygulanması,
  • Hasta hayvanların imhası,
  • Hastalık tespit edilen yerlerde hastalığın görülmediği fakat maruz kalma ihtimali olan hayvanlara aşı yapılması büyük önem taşır.

Benzer Sağlık Yazıları

  1. Veba Hastalığı Nedir
  2. Koyunlarda Çiçek Hastalığı
  3. Orf Hastalığı Nedir
  4. Ant Etvac Anthrax Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git