Ağrılar ve Tedavileri

Kordotomi Nedir? Kordotomi İşlemi Nasıl Yapılır?

Kordotomi, omurilik içindeki sinir lifi demetlerinin kesildiği cerrahi bir işlemdir.

Kordotomi tedavisi nedir?

Kordotomi, omurilik içindeki sinir lifi demetlerinin kesildiği cerrahi bir işlemdir. Kordotomi diğer tedavilere yanıt vermeyen ağır ve sürekli ağrısı olan hastalarda uygulanır. Kordotomi işlemi sıklıkla kanserli hatalarda gövdenin alt kısmındaki ekstremitelerdeki ağrıyı tedavi etme amaçlı uygulanan bir yöntemdir.

Kordotomi, Mezotelyoma gibi asbest maruziyeti sonucu meydana gelen kanserin tedavisinde ve dirençli tek tarafı etkileyen ağrılarda da uygulanabilir. Kordotominin başarı oranı yaklaşık %90’dır.  Kordotomi genellikle bir kez uygulanır, ancak bazen ağrıyı daha fazla azaltmak için tekrar uygulanabilir.

Perkütan kortomi nedir?

Günümüzde kanser ağrılarını gidermek için perkütan kordotomi işlemi de uygulanmaktadır. Bu işlem girişimsel bir işlemdir. Bu yöntemde klasik kordotomi gibi açık cerrahi uygulanmaz, genel anestezi uygulanmaz, neşter kullanılmaz. Bu işlem bilgisayarlı görüntüleme eşliğinde yapılır.

Perkütan kordotomi sırasında iğne elektrotlar ağrıyı taşıyan yolun (lateral spinotalmik traktus) ön tarafında omuriliğin içerisine yerleştirilir, radyofrekans yöntemiyle ağrı duyusunu beyne taşıyan yollar görüntüleme eşliğinde bulunur ve bu yollar tahrip edilir. Bu işlem yapılırken hastaya sedasyon yapılır. Kordotomi işlemi genellikle morfin türü ilaçlar ile geçmeyen ağrılarda uygulanır.

Kordotomi yönteminin yan etkileri

Kordotomi işlemi ağrıyı geçirmede oldukça etkilidir fakat bu işlemin de yan etkileri vardır. Kordotominin yan etkileri arasında bulantı, kusma, işlemin yapıldığı yerin karşı tarafında güçsüzlük, halsizlik, anormal duyu, üriner retansiyon (idrar yapamama ya da idrarın tam boşaltılamaması),  özellikle iki taraflı servikal kordotomide uyku apnesi gibi yan etkiler vardır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Radyıfrekans ablasyon nedir
  2. Balon kateter işlemi nedir
  3. Bant ligasyonu nedir
  4. Alveloplasti nedir
  5. Antral irigasyon nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git