Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Köpeklerde Ehrlichia (Erlişiyozis) Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Köpeklerde erlişiyozis tropikal ve subtropikal bölgelerde daha fazla görülmekle birlikte, tüm dünyada yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir.

Ehrlichia canis (E. canis), Rikettsia familyasında, Ehrlichia genusunda yer alan obligat, intraselluler, gram negatif, pleomorfik ve zorunlu hücre içi bir kolloidal yapıya sahip bir bakteridir. E. canis; köpek, kedi, koyun, keçi, at gibi hayvanlar ve insanlarda enfeksiyon oluşturabilmektedir. Etken monositlerde, kırmızı kan hücrelerinde, tükürük bezlerinde ve intestinal hücrelerde bozukluğa neden olmaktadır.

Köpeklerde erlişiyozis tropikal ve subtropikal bölgelerde daha fazla görülmekle birlikte, tüm dünyada yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir.

Köpeklere erlişiyozis (Ehrlichia canis) nasıl bulaşır?

Erlişiyozisin bulaşmasında keneler ve mevsimsel faktörler önemli rol oynamakta ve hastalığın görülme sıklığı genellikle kenelerin aktivitelerinin yüksek olduğu mevsimlerde artmaktadır.

Erlişiyozis etkenleri “Rhipicephalus sanguineus” adındaki kahverengi köpek kenesi aracılığıyla taşınmaktadır. Enfekte kenenin salyası ya da enfekte köpekten kan nakli ile hastalık bulaşmaktadır.

Hastalık her cins ve her yaştaki köpeklerde görülebilmekle birlikte, Doberman Pinscher ve Alman Çoban köpeklerinin daha yatkın oldukları bilinmektedir.

Köpeklerde erlişiyozis (Ehrlichia canis) belirtileri ve komplikasyonları

Köpeklerde Ehrlichia bakterisinin sebep olduğu iki farklı lökotropik hastalık söz konusudur. Bunlar; daha sık karşılaşılan E. canis’in sebep olduğu “köpek monositik erlişiyozis” ve E. ewingi’nin sebep olduğu “köpek granülositik erlişiyozis”dir.

Hastalığın akut evresi genellikle köpek enfeksiyonu aldıktan sonra 8 ile 21 gün içerisinde başlamakta ve hastalık tablosu 14 ile 6 ay arasında sürebilmektedir. Hastalığın akut, subklinik ve kronik olmak üzere 3 evresinin olduğu bilinmektedir.

Köpeklerde akut evre erlişiyozis belirtileri ve komplikasyonları: Ateş, depresyon, aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, lenf bezleri büyümesi ile birlikte kanama diyatezi sonucu oluşan mukoz membran peteşileri, nefes darlığı, vestibüler disfonksiyon, bazen orta şiddette burun kanaması, aşırı duyarlılık ve merkezi sinir sistemi ile ilgili patolojiler görülebilmektedir.

Köpeklerde subklinik erlişiyozis belirtileri ve bulguları: Subklinik formda trombositopeni hafif olarak seyrini sürdürürken, hiperglobulinemi gelişir. Subklinik evrede kilo kaybı azalır ve köpekler eski hallerine geri dönmeye başlarlar. Vücut ısıları normal seviyeye düşmeye başlar.

Köpeklerde kronik erlişiyozis belirtileri ve komplikasyonları: Akut veya subklinik evrelerde tedavisi yapılmayan erlişiyozis durumunda, hastalığın kronik evresi ortaya çıkar. Kronik evre yıllarca devam edebilir ve köpeklerde sekonder enfeksiyon (ikincil bir enfeksiyon) varlığına göre, hastalık çok şiddetli ya da herhangi bir şikayetin görülmediği tabloyla seyir gösterebilir. Şiddetlenen kronik evrede anemi, burun kanamaları, skrotum ve ekstremitelerde ödem, generalize lenfadenopati (yaygın lenf bezi büyümeleri), dalak büyümesi, karaciğer büyümesi, üriner sistem bozuklukları, peteşiyel kanamalar, idrarda kanama, üveit, korneada ödem, retina kanaması, nadir olarak da artrit gözlenir. Kıllarda matlık, skrotum bölgesinde kızarıklık, çift taraflı burun akıntısı, kemik iliği ödemi, organlarda perivasküler plazma hücre infiltrasyonu ve meningoensefalit gibi belirtiler ve komplikasyonlar da gelişebilir.

Köpeklerde erlişiyozis (Ehrlichia canis) teşhisi

Ehrlichia canis ve Babesia canis enfeksiyonlarında birçok klinik, hematolojik ve biyokimyasal bulgularla karşılaşılmasına rağmen bu enfeksiyonların tanısını koymak oldukça zordur.

Tanı; klinik bulgular, laboratuvar bulguları, serolojik testler ve moleküler tanı yöntemleriyle konulabilmektedir. Tam kan sayımı son derece önemlidir. Klinik olarak tanı konmasında en yararlı ve en güvenilir yöntem serolojik testlerdir. Teşhiste kullanılan birçok serolojik test vardır. İmmünofloresans Antikor Testi (IFAT) ve Polymerase Chain Reaction (PCR) testi gibi testler en yaygın kullanılan serolojik yöntemlerdir.

Ayrıca erlişiyozis olgularının endemik alanlarda kene popülasyonlarının en fazla aktif olduğu bahar ve yaz aylarında sık olarak ortaya çıktığı da göz önünde tutulmalıdır.

Köpeklerde erlişiyozis (Ehrlichia canis) tedavisi

Erlişiyozis tedavisinde, semisentetik tetrasiklin türevi antibiyotikler kullanılmaktadır. Kronik enfekte köpeklerde tedavinin süresi daha uzun zaman alabilir.

E. canis ile enfekte pansitopenik ve şiddetli hasta köpeklerde yaşam şansını arttırmak için, destekleyici sağaltım amacıyla dengeli kristaloid solüsyonlar ve/veya kan transfüzyonları uygulanabilmektedir.

Anemik ve pansitopenik köpeklerde hematopoetik büyüme faktörleri’nin kullanılabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır.

Glukokortikoidler hastalığın immün kökenli klinik bulgularını hafifletmede tercih edilebilir. .

Köpeklerde babesiozis belirtileri ve tedavisi

Köpeklerde genç hastalığı

Köpeklerden bulaşan hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git