C

Köpeklerde Genç Hastalığı Nedir? Canine Distemper Enfeksiyonu Tedavisi

Köpek Gençlik Hastalığı veya Canine Distemper (CD), sindirim, solunum ve merkezi sinir sistemini etkileyen, başta köpekler olmak üzere tilki ve dağ gelinciği gibi diğer hayvanlar ile deniz memelilerinde de görülebilen öldürücü virüs kaynaklı bir enfeksiyondur.

Dünya genelinde enzootik yayılım gösteren Canine Distemper Virüs enfeksiyonu uzun bir geçmişe sahiptir. Canine Distemper Virüs enfeksiyonunun köpekler arasında bulaşma oranı, insanlar arasındaki kızamık ve çiçek enfeksiyonları gibidir.

Köpek gençlik hastalığı (canine distemper) nedenleri

Canine Distemper, Mononegaviraller takımı içerisinde bulunan Paramyxviridae ailesinin Morbillivirus genusu içerisinde yer almaktadır. Morbilliviruslar, hayvan ve insan popülasyonlarında yaygın görülen, ekonomik kayıplara neden olabilen önemli enfeksiyonlara neden olmaktadır.

Köpek gençlik (canine distemper) enfeksiyonu nasıl bulaşır?

Canine Distemper Virüsü konak dışında bulaşma özelliğini çok uzun süre koruyamaz. Enfeksiyonun en önemli bulaşma yolu, ateşli dönemdeki enfekte hayvanların diğer enfeksiyona duyarlı hayvanlarla olan yakın temasıdır.

Solunum sekresyonları ile damlacık enfeksiyonu Canine Distemper Virüsü’nün en önemli bulaşma yoludur. Birbirleriyle yakın temasta bulunan hayvanlar, enfekte damlacıkları alarak enfeksiyonu kaparlar. Enfekte hayvanların gaitası (dışkısı), idrarı, oral, nazal ve konjonktival akıntıları gibi vücut salgıları ve atıkları bol miktarda virüs içermektedir. Canine Distemper Virüsyle enfekte hayvanlar, enfeksiyona takiben 60-90 gün sonra bile virüs saçmaya devam edebilirler.

Özellikle kış mevsiminde kapalı alanlarda toplu olarak barındırılan, kapalı yerlerde birbiriyle çok yakın ve/veya temas halinde olan hayvanlar açısından enfeksiyonun bulaşma ve yayılma olasılığı daha fazladır.

Virüs ile enfekte yem ve su kaplarının sağlıklı hayvanlar ile paylaşılması da enfeksiyonun bulaşmasında etkendir.

Canine Distemper Virüsü ile enfekte anneler transplasental yolla enfeksiyonu yavrularına bulaştırabilirler.

Köpek gençlik hastalığı (canine distemper) belirtileri

Canine Distemper Virüs enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan klinik belirtilerin çeşitliliği hastalığın multisistemik oluşunu ortaya koymaktadır. Epiteliyotropik karakterli CDV birçok sistemde enfeksiyon oluşturur.

Klinik bulgular özellikle sindirim, solunum ve merkezi sinir sistemleri kaynaklıdır. Gelişen klinik bulgular ve hastalığın süresi; virüs şuşuna, konağın yaşına, konağın immün sisteminin durumuna ve sekonder (ikincil) bakteriyel enfeksiyonların varlığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle bulaşmayı takiben 2-6 hafta sonra hastalığın ilk belirtileri görülmeye başlar.

Köpek gençlik hastalığında sindirim sistemi belirtileri ve bulguları;

 • İştahsızlık,
 • Kusma,
 • İshal ve ishale ve kusmaya bağlı sıvı kaybı,
 • Kötü kokulu ve sümüksü dışkılama (dışkı şeritler halinde kan damlacıkları içerebilir),
 • Farenjit.

Köpek gençlik hastalığında solunum sistemi belirtileri ve bulguları;

 • Nazal akıntı (burun akıntısı sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişirse mukopurulent bir hal alır),
 • Sekonder bakteriyel enfeksiyon söz konusu olur ise bronkopnömoni gelişmesi,
 • Bronkopnömoniye bağlı öksürük.

Köpek gençlik hastalığında göz belirtileri ve bulguları;

 • Konjonktival akıntı,
 • Enfeksiyonu atlatan hayvanlarda retina atrofisine bağlı olarak retinal lezyonlar,
 • Lakrimal bezlerin kabuklaşmasına bağlı kerat0konjonktivit sikka.

Köpek gençlik hastalığında nörolojik belirtiler ve bulgular;

Merkezi sinir sistemi bulguları, hastalığın sistemik bulguları ile eş zamanlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, hastalığın iyileşme sürecini takiben de görülebilmektedir. Bu süre bir-beş hafta arasında değişmektedir.

Canine Distemper Virüsü’nün nörolojik bulguları, değişken olmakla birlikte sıklıkla enfeksiyondan etkilenen sinir dokusunun dağılımı ile ilişkilidir.

 • Ekstremite kasları etkilenen hayvanlarda yürüme bozukluğu, bazı durumlarda parezilerin görülmesi,
 • Optik nöron lezyonlarına bağlı görme bozukluğunun gelişmesi,
 • Beynin beyaz maddesinin etkilenmesinden kaynaklanan, kas gruplarında meydana gelen istemsiz kasılmalar ile karakterize myoklonus.

Canine Distemper Virüsü ile enfekte yaşlı köpeklerde (6 yaş üzeri) hastalık genelde ensefalomiyelit ile seyreder. Hastalığın bu formuna “Old Dog Encephalitis” ya da “Multifokal Distemper Ensefalomiyelitis” denir.

Köpek gençlik hastalığında görülen diğer belirtiler ve bulgular;

 • Larenjit,
 • Tonsillit,
 • Yüksek ateş,
 • Durgunluk,
 • İstemsiz idrar kaçırma,
 • Romatoid artrit,
 • Eklemlerde sertleşme,
 • Gebe hayvanlarda abortus (düşük), zayıf ve hasta yavruların doğması,
 • Hasta doğan yavrularda diş gelişimi ile ilgili problemler, kardiyomiyopati, nefes darlığı, depresyon ve iştahsızlığın olması.

Köpek gençlik hastalığı (canine distemper) teşhisi

Canine Distemper Virüsü teşhisi öncelikle öykü ve klinik belirtiler ve bulgular doğrultusunda konulur. Tabi sadece klinik belirtilere ve bulgulara dayanarak kesin tanı koymak mümkün değildir. Teşhisi doğrulamak için diğer başka laboratuvar testlerinden de yararlanmak gerekir.

Hemotolojik inceleme: Kanda, idrarda, nasal ve oküler sürüntülerde, beyin omurilik sıvısında virüse ait bulgular aranır.

Serolojik inceleme: Serolojik testler hastalığın teşhisinde ya da aşılama sonrası kontrollerde antikor varlığının ve titresinin belirlenmesi için kullanılır.

Virolojik inceleme: Virolojik tanıda birçok klinik örnek (nazal ve konjonktival akıntılar, lökosit dışkı) kullanılabilir.

Canine Distemper Virüsü Tanısı

Köpek gençlik hastalığı (canine distemper) tedavisi

Canine distemper enfeksiyonuna karşı bilinen etkin bir tedavi yoktur. Ancak gelişen sekonder (ikincil) bakteriyel enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Sekonder enfeksiyonlarda en çok solunum ve sindirim sistemini etkileyen Bordetella bronchiseptica’ya rastlanmaktadır.

Sistemik tedavi olarak kusmayı engellemek için antiemetikler, ishal ve kusma nedeniyle sıvı kaybetmiş hayvanlara elektrolit tedavisi uygulanabilir.

Nörolojik atakları önlemek için antikonvansiyonel ilaçlar kullanılabilir. Destekleyici tedavi olarak da iştah arttırmaya yönelik B vitamini, merkezi sinir sistemindeki doku hasarını azaltmak için de A, C, E vitaminleri verilebilir.

Canine distemper enfeksiyonundan köpeklerimizi nasıl koruruz?

Korunma ve kontrol amaçlı 1940’lı yıllardan beri aşı kullanılmaktadır. Ancak bu yıllarda kullanılmaya başlanan inaktif CDV aşısının enfeksiyonu kontrol altına almada yeterli olmadığı belirtilmiştir.

1950’den itibaren kullanılmaya başlanan canlı CDV aşılarının daha koruyucu özellikte olduğu bilinmektedir. Günümüzde de uygulanmakta olan canlı CDV aşıları ve aşı programları sayesinde enfeksiyon kontrol altına alınabilmektedir.

Canine Distemper Virüs enfeksiyonuna karşı korunmanın en güvenilir yolu aşılamadır. Günümüzde CDV enfeksiyonuna karşı halen modifiye canlı aşılar kullanılmaktadır.

Köpeklerde konjonktivit

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git