Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Konjonktivit Nedir? Konjonktivit – Konjonktiva İltihabı Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Konjonktivit, etkilenen gözde kızarıklık, rahatsızlık ve akıntıya neden olan konjonktiva enflamasyonudur.

Konjonktiva nedir?

Sklerayı (göz akı) örten ve göz kapaklarının içini döşeyen şeffaf mebrana konjonktiva denir. Konjonktivadaki hücreler göz kapaklarını ve korneayı kayganlaştıran bir sıvı üretirler.

Konjonktivit nedir?

Konjonktivit, etkilenen gözde kızarıklık, rahatsızlık ve akıntıya neden olan konjonktiva enflamasyonudur. Konjonktivit iki ana grupta değerlendirilir. Bunlar; enfeksiyöz konjonktivitler ve kozmetiklere, polenlere karşı alerjik yanıtın neden olduğu alerjik konjontivitlerdir.

Konjonktivit tipleri ve nedenleri

Bakteriyel konjonktivit neden olur? Bakteriyel konjonktivit en sık karşılaşılan ve çocuklarda da sık ortaya çıkan göz enfeksiyonudur. Bakteriyel konjonktivit etkenleri arasında sıklıkla S.aureus, S. epidermidis, Streptokok, E. coli, H. influenza gibi organizmalar sayılabilir. Hiperakut bakteriyel konjonktivit etkeni ise Neisseria Gonore’dir.

Klamidyal konjonktivit neden olur? Klamidyal konjonktivitlerin etkeni Klamidia Trachomatis’dir. Gözde iki türlü enfeksiyona neden olur. Bunlardan birincisi Adult inkluzyonlu konjonktivit, diğeri ise Trahom’dur.

Viral konjonktivit neden olur? Viral konjonktivitlet sık görülürler. Viral konjonktivit etkenleri arasında Adenovirüsler, Herpes simpleks ve Herpes zoster,  Vaccinia virüs, Molluskum, Enterovirüsler gibi etkenler sayılabilir. Viral konjonktivitler salgına sebep olabilir. Viral konjonktivitler genellikle tek taraflı başlar ve 1-2 hafta sonra diğer göze bulaşır.

Toksik veya dev papiller konjonktivit neden olur? Toksik konjontivitler uzun süre kullanılan bazı ilaçların yan etkileri sonucu foliküler veya dev papiller konjonktivit şeklinde meydana gelir. Göz kuruluğu olan kişilerde daha sık toksik reaksiyonlar ortaya çıkar.

Alerjik konjonktivit neden olur? Alerjik konjonktivit dört klinik formda kendini gösterir; mevsimsel ya da yıl boyu süren alerjik konjonktivit, vernal konjonktivit, atopik keratokonjonktivit ve dev papiller konjonktivit. Mevsimsel konjonktivit (saman nezlesi) oküler alerjinin en sık nedenidir. Mevsimsel konjonktivite sıklıkla ot ve çimen polenleri yol açar. Ev tozu akarları ve hayvan alerjenleri tüm yıl boyunca alerjik konjonktivite neden olurlar. Vernal keratokonjonktivit nadir görülen bir konjonktivit tipidir ve dünyanın daha sıcak ve kuru bölgelerinde daha sık görülür. Dev papiller konjonktivit lensler, temizleme ürünleri ve koruyucuları, göz damlası solüsyonları gibi etkenlere karşı intolerans nedeni ile oluşur.

Yenidoğan konjonktiviti neden olur? Yenidoğan konjonktiviti doğumdan sonra ilk aylarda görülür ve tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Yenidoğan konjonktivitleri; kimyasal yenidoğan konjonktiviti, bakteriyel yenidoğan konjonktiviti, klamidyal yenidoğan konjonktiviti ve viral yenidoğan konjoktiviti şeklinde ortaya çıkar.

Konjonktivit belirtileri

Konjonktivitler genellikle birbirlerine benzer belirtiler gösterirler.

Bakteriyel konjonktivit belirtileri: Bakteriyel konjonktivit genellikle kalın, sarımsı ve yeşil renkte akıntı, göz kapağında kolaylıkla fark edilebilen şişlik, hassasiyet, gözde belirgin kızarıklık, çapaklanma, bazen göz yaşarması, ışığa karşı hassasiyet, kulak çevresinde lenfadenopati ve ağrı gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bazı hastalarda ve bazen hastalık kornea tabakasına da zarar verebilir ve görmeyi bozabilir.

Klamidyal konjonktivit belirtileri: Gözlerde sulanma, ışığa karşı hassasiyet, ağrı, kapak ödemi, kuru göz sendromu, mukopürülan akıntı, konjonktivada kızarıklık, enfekte gözün kapağında düşme gibi belirtiler görülebilir.

Viral konjonktivit belirtileri: Virüslerin neden olduğu konjonktivitler genellikle tek gözde gelişirler, iki taraflı olanlarda bir taraf daha fazla tutulmuştur. Sıklıkla geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası ortaya çıkarlar. Gözlerde kızarıklık, yanma hissi, gözde batma hissi, çapaklanma (özellikle sabah saatlerinde), akıntı, göz kapaklarında şişlik, bulanık görme, göz ağrısı ve kulak çevresinde lenfadenopati gibi şikayetlere neden olur.

Dev Papiller konjonktivit belirtileri: Belirtiler arasında göz yaşarması, ışığa karşı hassasiyet, gözlerde yanma, gözde yabancı cisim hissi, görme bulanıklığı, müköz akıntı, palpebral eritem, ödem, kontakt lense dayanıksızlık gibi belirtiler sayılabilir.

Alerjik konjonktivit belirtileri: Alerjik konjonktivit alerjiye neden olan etken ile temas sonucu şikayetlere sebep olur. Şikayetler genellikle gözlerde kaşınma, gözlerde yanma hissi, batma hissi, çapaklanma, kanlanma, sulanma, ışığa ve güneşe karşı aşırı hassasiyet ve görme bozukluğu, gözlerde ağrı gibi şikayetlerdir. Alerjik konjonktivitte akıntı berraktır. Alerjik konjontivit ile birlikte burun akıntısı, burunda kaşıntı, burunda tıkanıklık ve alerjik rinit görülebilir.

Yenidoğan konjonktiviti belirtileri: Göz zarında şişlik, pürülan akıntı, ihmal edildiğinde ya da tedavisi geç kaldığında N. Gonorrhoeae’nin kornea epiteline penetre olabilmesinden dolayı korna ulkusu ve perforasyonu gibi ikincil korneal tutulum gelişebilir. Bebeğin göz kapakları, iltihaplı sıvı biriktiği için sert ve ödemli olur.

Konjonktivit tedavisi

Konjonktivit gözün beyaz tabakasının kızarıklık, kaşıntı, çapaklanma, yanma, batma ile seyreden hastalığıdır. Bu durumun temelinde alerji, kuru göz hastalığı ve mikrobik etkenler vardır. Konjonktivitlerin tedavisi mutlaka uzman bir göz doktoru tarafından yapılmalıdır. Çünkü konjonktivitin tipinin ayırt edilmesi ve buna göre tedavisinin düzenlenmesi önemlidir.

Bakteriyel konjonktivit tedavisi: Bakteriyel olan konjonktivit tedavisinde iltihaba neden olan etkenin tespit edilmesi ve bu etkene yönelik tedavi uygulanması gerekir. Bakteriyel konjonktivit tedavisi uzman göz doktorunun reçete edeceği antibiyotikli damlalar ve sistemik oral antibiyotikler ile yapılır.

Klamidyal konjonktivit tedavisi: Klamidyal konjonktivit tedavisinde sistemik oral antibiyotik ve topikal antibiyotik damlalar kullanılır.

Viral konjonktivit tedavisi: Viral konjonktivitlerin önemli bir kısmı birkaç haftada kendiliğinden gerilerler. Fakat bazı virüsler ile meydana gelen konjonktivitler tedavi edilmez ise tekrarlayan iltihaplanmalar ile gözün üzerinde bir leke oluşturur ve görme seviyesini bozabilir. Özellikle uçuk virüsü göze yerleşmiş ve buna bağlı konjonktivit oluşmuş ve görme merkezine yerleşmiş ise kalıcı görme kusurlarına sebep olabilir. Tedavide; soğuk kompres, vazokonstriktörler ve yapay göz yaşı kullanılır.

Viral konjonktivitler bulaşıcı özellik taşıdığı için başkalarına bulaştırmamak önemlidir. Bu nedenle eller temiz tutulmalı, başkaları ile kişisel eşyalar paylaşılmamalı, hastalık geçene kadar çocuklar okula, yetişkinler işe gitmemeli, evdeki bireyler ile aynı havlu kullanılmamalı eller göze her değdiğinde yıkanmalı gibi önlemler alınmalıdır.

Dev papiller konjonktivit tedavisi: Konjonktivit lens kullanımına bağlı gelişmiş ise lens kullanımına ara verilmesi, lens bakım solüsyonunun değiştirilmesi, tek kullanımlık lenslere geçilmesi önerilir. Tedavide ilaç olarak genellikle topikal steroid kullanılır, ancak yan etkilerinden dolayı uzun süre kullanımı önerilmez. Belirtiler varken göz kapaklarına soğuk kompres de yapılabilir.

Alerjik konjonktivit tedavisi: Kaşıntı ile birlikte seyreden kızarıklık alerjik konjonktivit olabileceğini düşündürür. Alerjik konjonktivitin tedavisinde göz damlaları ile alerjinin yapmış olduğu kaşıntı ve kızarıklığın giderilmesine yönelik tedavi uygulanır. Eğer kuru göze bağlı tahriş nedeni ile konjonktivit gelişmiş ise bunun tedavisi suni gözyaşı damlaları ile yapılır. Alerjik konjonktivitlerde bazen ağız yolu ile alınan antihistaminikler verilebilir. Alerjik konjonktivitlerde durumun iyi değerlendirilmesi ve diğer konjonktivitlerden ayırt edilmesi önemlidir.

Yenidoğan konjonktiviti tedavisi: Yenidoğan konjonktivit tedavisinde topikal penisilin, intravenöz penisilin tedavisi, penisiline dirençli olan şuşların artış göstermesi durumunda sefotaksim veya seftriakson tedavileri de uygulanabilir. Yenidoğanın Klamidyal konjonktivitinde de bu duruma uygun tedavi uygulanır.

Konjonktivitten korunma yöntemleri

Göz iltihabı olarak da tanımlanan konjonktivit hastalığından korunmak için temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir.

 • Eller sık sık yıkanmalı
 • Başkalarının kullandığı özel eşyalar kullanılmamalı
 • Havuzların temizliğine dikkat edilmeli
 • Uçuk virüsü ve gözünde konjonktivit olan çocuklar ya da yetişkinler havuza girmemeli
 • Ortak kullanılan toplu taşıma araçlarına binenler ellerini yıkamadan mümkün olduğunca gözlerine dokunmamalı
 • Lens kullananlar lenslerinin hijyenine dikkat etmeli ve lens solüsyonları sık sık değiştirilmeli
 • Bilgisayar ekranlarına gereksiz yere bakılmamalı ve bilgisayar başında çalışanlar göz kuruluğu olmaması için sık sık göz kırpma egzersizleri yapmalı
 • Tozlu ortamlarda çalışanlar önlemlerini almalı
 • Alerjik göz hastalığı olan kişiler doktor kontrollerini ihmal etmemeli gibi önlemler konjonktivitten korunmak için alınabilecek önlemlerdir.

Konjonktivitten korunma yöntemler

Benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda konjonktivit neden olur
 2. Alerjik konjonktivit nedir
 3. Pterjium nedenleri ve tedavisi
 4. Patonol göz damlası nedir ve ne için kullanılır
 5. Blaferit nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git