Hastalıklar ve Tedaviler

Konjestif Kalp Yetmezliği (Sağ Kalp Yetmezliği) Nedir, Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Konjestif kalp yetmezliği, sağ kalp yetmezliği olarak da bilinir. Bu durum idiopatik (nedeni bilinmeyen) olabileceği gibi, çoğunlukla neden pulmoner hipertansiyondur

Konjestif kalp yetmezliği, sağ kalp yetmezliği olarak da bilinir. Bu durum idiopatik (nedeni bilinmeyen) olabileceği gibi, çoğunlukla neden pulmoner hipertansiyondur (akciğerlere kan ileten arterlerde artan kan basıncı). Pulmoner hipertansiyon genellikle sol kalp yetmezliği ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı sebebiyle olur. Sağ kalp yetmezliği ayrıca triküspit yetersizlik, konjenital kalp defekti, koroner arter iskemisi, alkol toksikasyonu, diyabet hastalığı ve miyokardit gibi nedenlerle de olabilir.

Konjestif kalp yetmezliği (sağ kalp yetmezliği) belirtileri ve bulguları

Sağ taraftaki kalp yetmezliğinin tüm türlerinde kalpten toplardamar sistemine geri basınç vardır. Sağ kalp yetmezliğinde periferik ödem ön plandadır. Ödem bacaklarda, karında, ayaklardadır. Yatan hastalarda ise sırtta ve kalçada ödem olabilir.

 • Şişkin boyun toplardamarları,
 • Periferik dokularda ödem (gode bırakan ödem),
 • Halsizlik,
 • Yorgunluk hali,
 • Dispne (nefes darlığı),
 • S3 gallop ritmi,
 • Hepatomegali (karaciğer büyümesi) ve splenomegali (dalak büyümesi),
 • İştahsızlık,
 • Tuz ve su birikmesine bağlı hipertansiyon.

Ek olarak bağırsaklarda konjesyon meydana gelebilir. Bu da sıkıntıya ve hazımsızlığa neden olur.

Konjestif  kalp yetmezliğinde (sağ kalp yetmezliği) tanı yöntemleri

Kalp yetmezliğinden şüphelenildiğinde hastanın öyküsü alınır ve fizik muayenesi yapılır. Duruma göre uygun teşhis yöntemleri istenir. Kalp yetmezliği tanısında elektrokardiyografi ve ekokardiyografi en yararlı teşhis yöntemleridir.

Gerekli hastalarda ileri görüntüleme yöntemleri (miyokart perfüzyon sintigrafisi, dobutamin stres ekokardiyografi, kardiyak manyetik rezonans görüntüleme gibi) kullanılabilir.

Konjestif kalp yetmezliği (sağ kalp yetmezliği) tedavisi

Tedavideki temel amaç, yaşam kalitesini ve süresini arttırmaktır. Kalp yetmezliğindeki temel tedavi prensibi, düzeltilebilir kalp yetmezliği nedenlerine yönelik tedavi ve yetmezliğin seyrini ağırlaştıran faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Akut kalp yetmezliği atakları kendi kendine geçebilir ya da acil, hayat kurtaran tedaviye ihtiyaç olabilir. Acil kalp yetmezliği tedavisi hastanın dik oturduğu yatak istirahati, böbreklerden daha çok ürenin çıkmasını sağlamak için diüretik ilaçlar verilir. Diüretik ilaçlar sayesinde vücut sıvı fazlalığından kurtulur ve kan hacmi azalır.

Kalp yetersizliğinde diğer kullanılan ilaçlar; vazodilatörler, beta blokerler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, anjiyotensin II reseptör bokerleri, Hydralizin ve nitrat kombinasyonları gibi ilaçlardır.

Kalp yetersizliği kronik bir hastalık olduğu için teşhis ve tedavi kadar, uzun dönem takip ve destek de bir o kadar önemlidir.

Kalp yetmezliğinde genel tedavi ilkeleri;

 • Obez hastaların kilo vermesi,
 • Sigaranın, alkolün bırakılması,
 • Hiperlipidemi gibi diğer risk faktörlerinin tedavi edilmesi,
 • Tuz tüketiminin kısıtlanması,
 • Hiponatremi varlığında sıvı kısıtlaması yapılması,
 • Hastanın aşırı aktiviteden kaçınması,
 • Akut dönem dışında yatak istirahati vermekten kaçınılması,
 • Hipertansiyonun tedavi edilmesi,
 • Pulmoner ve sistemik tromboembolileri önlemek için antikoagülan tedavisi,
 • Aritmi tedavisi.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kalp yetmezliği nedir ve neden olur
 2. Nefes darlığı neden olur
 3. Ödem neden olur
 4. Hepatomegali neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git