Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (Fmf)

Kolsin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Kolsin İlacın Yan Etkileri

KOLSIN draje kullanma talimatı nedir?

Kolsin’in etkin maddesi: Her bir drajede 0.5 mg kolşisin içerir.

Kolsin’in yardımcı maddeleri: Laktoz, mısır nişastası, primojel, Ponceau 4R, talk, magnezyum stearat, şeker, arap zamkı, titandioksit, Ewaks gibi yardımcı maddeler içerir.

Kolsin ağızdan uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

KOLSIN nedir ve ne için kullanılır?

Kolsin, kırmızı renkte, yuvarlak draje şeklinde sunulmaktadır. Kolşisin etkin maddesini içermektedir.

Kolsin 60 draje içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

Kolsin, akut ve kronik gut (damla) hastalığı ve ailevi Akdeniz hummasının (karın ağrısı, eklem ağrısı, şişlik ve ateşle nöbetler halinde seyreden kalıtımsal bir hastalık) profilaksi (hastalığın oluşumunu veya gelişimini önlemek amacıyla yapılan koruyucu tedavi) ve tedavisinde ve keza Behçet hastalığı (ağızda ve cinsel bölgede ağrılı yaralar, göz problemleri ve deri bulgularıyla seyreden, vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturduğu bir hastalık) sendromunun tedavisinde kullanılır.

Kolsin Hangi Hastalıklarda Kullanılır

KOLSIN kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Kolsin’in kontrendikasyonları)

Eğer,

 • Kolşisine ve Kolsin’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa
 • Ciddi sindirim sistemi rahatsızlığınız varsa
 • Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa (kreatinin klerensi değeri 10 mL/dakika’nın altında ise)
 • Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa
 • Kötü huylu kan hastalığınız varsa
 • Size hemodiyaliz uygulanıyorsa
 • Hamileyseniz, bunlar gibi durumlarda Kolsin’i kullanmayınız.

KOLSIN kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse Kolsin kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

Eğer,

 • Herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa
 • Mide veya barsak ülseriniz varsa
 • Spastik kolon denilen bir rahatsızlığınız varsa
 • Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız varsa
 • Yaşlı ve güçten düşmüş iseniz
 • Emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Kolsin kullanırken dikkatli olunuz veya doktor kontrolü altında kullanınız.

Kolsin sperm yapımında bozukluğa yol açabilmektedir.

Özellikle en yüksek dozda alındığında Kolsin mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı yapabilir. Eğer sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa bu etkiler tehlikeli olabilir. Bu nedenle herhangi bir sindirim şikayetiniz var ise Kolsin kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer tedaviniz sırasında güçsüzlük hali ortaya çıkarsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Kolsin, B12 vitamininin vücutta yetersiz emilmesine neden olur. Doktorunuz vitamin takviyesi almanızı isteyebilir.

Uzun süre Kolsin ile tedavi edildiğinizde doktorunuz kan sayımları yaptırmanızı isteyebilir. Böyle bir durumda testi yaptırmayı unutmayınız.

Kolsin kandaki kan pulcuklarında (trombosit) azalmaya sebep olabilir. Bu da kanama eğilimini artırabilir. Aynca Kolsin idrarda yapılan eritrosit (kırmızı kan hücresi) ve hemoglobin (kana rengini veren eleman) tahlillerinde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir tahlil yaptırmadan önce doktorunuza Kolsin kullandığınızı söylemelisiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda KOLSIN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Kolsin kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kolsin hamilelikte kullanıldığında bebek üzerine zararlı etkiler (kromozom hasarı) göstermektedir. Hamilelik sırasında Kolsin kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Kolsin kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kolsin anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, doktorunuz Kolsin’e veya bebeğinizi emzirmeye ara vermenizi isteyebilir.

Araç ve makine kullananlar Kolsin kullanabilir mi? Kolsin’in araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi saptanmamıştır.

Kolsin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Bazı sindirim şikayetlerini önlemek için ilacınızı yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra bol su ile alınız.

KOLSIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kolsin laktoz ve şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Kolsin renklendirici madde olarak Ponceau 4R içermektedir. Bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte KOLSIN kullanımı nasıl olmalı?

Kolsin aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılmamalı veya dikkatli kullanılmalıdır:

Alkol: Kolsin ile birlikte alkol kullanıldığında, özellikle alkoliklerde sindirim sistemi üzerine zararlı etkiler artmaktadır. Aynca alkol kandaki ürik asit düzeylerini artırır ve bu da koruyucu gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.

Ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar: Bu ilaçlar Kolsin ile birlikte kullanıldığında bazı kan rahatsızlıkların riskini artırabilir.

Kanser ilaçları: Hücre bozulmasına yol açan ilaçlar veya bumetanid, diazoksit, tiazid grubu idrar söktürücüler, etakrinik asit, furosemid, mekamilamin, pirazinamid veya triamteren maddelerini içeren ilaçlar. Bu ilaçlar kandaki ürik asit miktarını artırabilir ve koruyucu gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.

B12 vitamini: Uzun süre veya yüksek dozlarda Kolsin kullanılması B12 vitamininin emilimini azaltabilir.

Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamada kullanılır) maddesini içeren ilaçlar: Bu ilaç Kolsin ile birlikte kullanıldığında böbrek üzerine zararlı etkiler olabilir ve kas bozuklukları artabilir.

Tolbutamid (şeker hastalığında kullanılır): Bu ilaç Kolsin’in zararlı etkilerini artırabilir.

Kötü huylu kan bozukluklarına yol açan, kemik iliğini bozan ilaçlar, radyasyon tedavisi Kolsin bu ilaçların kemik iliği ve kan üzerine zararlı etkilerini artırabilir.

Kolşisin vücuttaki CYP3A4 enzimi tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Aynı enzimi etkileyen herhangi bir ilaç (örn. klaritromisin, eritromisin gibi antibiyotikler) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kolsin nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kolsin’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kolsin’in dozu hastalığın şiddetine göre ayarlanmaktadır.

Yetişkinlerde akut gut hastalığı (ayrıca kalsiyum pirofosfat birikmesi) durumunda Kolsin kullanımı:

Koruyucu olarak (krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için sürekli olarak) kullanım: Başlangıçta günde bir defa 1 draje kullanılır. Gerekirse doz günde iki defa 1’er drajeye çıkarılabilir. Hafif şiddetteki durumlarda haftada 1-4 defa 1’er draje kullanımı yeterli olabilir.

Akut atak durumunda: Tedavi amacıyla ilk belirti ile birlikte 1 veya 2 draje alınır. Daha sonra, ağrı geçinceye kadar veya bulantı, kusma ve ishal oluncaya kadar veya toplam 6 mg’lık maksimum doza (12 draje) ulaşılıncaya kadar her 1-2 saatte bir 1’er draje ile devam edilir. Atak geçtiği zaman ilaç alımı durdurulur.

Ailevi Akdeniz humması ve amiloidoz (organlarda amiloid proteini birikimi ile oluşan bir hastalık) baskılanmasında Kolsin kullanımı:

Koruyucu amaçla: Önce günde 1 defa 1 draje verilir. Gerekiyorsa ve doz tolere edilebiliyorsa günde 2 mg’a kadar toplam doz bölünerek verilebilir. 2 veya 3’e bölünmek suretiyle toplam 2 mg’a kadar günlük dozlara çıkılabilir.

Akut atağın baskılanması için: Saatte bir olmak üzere 4 defa 1’er draje ile başlanır. Daha sonra o gün için iki saatte bir 2 defa 1’er draje ile devam edilir. Daha sonra 12 saatte bir 1 draje uygulamasıyla iki gün daha tedavi sürdürülür. Bu üç günlük tedavinin herhangi bir anında atak bariz olarak kontrol altına alınmışsa uygulama kesilebilir.

Behçet hastalığında Kolsin kullanımı:

3’e bölünerek günlük 1-1.5 mg doz kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Bazı sindirim şikayetlerini önlemek için ilacınızı yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra bol su ile alınız.

Çocuklarda ailevi Akdeniz ateşi hastalığında Kolsin kullanımı: 

5 yaşından küçük olanlarda günde bir defa 1 draje; 5 yaş ve daha büyük olan çocuklarda günde iki defa 1’er draje. Çocuklar büyüdükçe dozun ayarlanması gerekebilir.

Not: Tedaviye başladığında 5 yaşından küçük olan çocuklarda, genellikle 7 yaş civarında dozda artış (günde 2 drajeye artış) gerektiği; ve 5 yaşından sonra tedaviye başlanılan çocuklar ise 12.5 yaş civarında doz artışına ihtiyaç duyduğu (günde 3 draje) bildirilmektedir.

Kolsin’in bu hastalık dışında çocuklarda etkili ve güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.

Yaşlılarda Kolsin kullanımı: 

Doktorunuz dozunuzu belirleyecektir.

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekmektedir.

Böbrek fonksiyon yetmezliği (kreatin klerensi 10 – 50 mL/dak. arasında) olan erişkinlerde doz:

Koruyucu kullanım için: Günde bir defa 1 draje.

Akut atak tedavisinde kullanım: Normal dozun yarısı (günde en fazla 3 mg).

Böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer Kolsi’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Kolsin kullandıysanız: 

Aşırı doz aldıysanız belirtiler 2 ile 72 saate kadar görülmeyebilir. İlk belirtiler ağızda ve boğazda yanma ve soyulma hissi, yutmada güçlüktür. Bu belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal takip eder. İshal şiddetli ve kanlı olabilir; bağırsaklarda ağrı, burulma olabilir.

Aşırı dozda Kolsin kullanılması damar hasarı ile birlikte sıvı kaybı, tansiyonda düşme ve şoka neden olabilir. Kaslarda zayıflama veya felç meydana gelebilir ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Kemik iliği hasarı, kalp kasında hasar ortaya çıkabilir.

Karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı birikmesi meydana gelebilir. 5. günden sonra kan tablosu bozuklukları ortaya çıkar. İdrarda kan çıkması ve idrara çıkmada azalma böbrek harabiyetinin bir göstergesidir. Adale zayıflaması ve bir felç gelişebilir. Hastanın genellikle bilinci yerindedir, buna rağmen, nöbetler meydana gelebilir. Solunum durması, kalp durması veya kan enfeksiyonu sonucunda ölüm görülebilir.

Sağ kalan hastalarda, doz aşımından yaklaşık 10 gün sonra saç dökülmesi, kan tablosunda değişiklik ve ağızda iltihap ortaya çıkabilir.

Kolsin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kolsin’i kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız ve bir sonraki dozunuzun zamanı yakın değilse hatırlar hatırlamaz alınız. Bir sonraki dozunuz yakın ise bekleyip o dozunuzu alınız. Her iki durumda da ilacınızı normal şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Kolsin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviniz sonlandığında olumsuz bir etki beklenmemektedir. İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanmalısınız.

Kolsin’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Kolsin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Kolsin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta) gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri
 • Bazı kan değerlerinde azalmalar (agranülositoz, trombositopeni), kemik iliği bozukluğu, aplastik anemi (bir çeşit kansızlık). Bunlar kan testi ile anlaşılır.
 • Şiddetli ishal
 • Sindirim sisteminde kanama.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • His kaybı veya felç
 • Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı
 • Sarılık
 • Halsizlik
 • Böbrek hasarı (idrara çıkamama, idrarda kan bulunması gibi durumlar ile anlaşılabilir)
 • Cilt rahatsızlıkları, ciltte kanamalar
 • Kas bozuklukları, kas erimesi ve ağrılı kasılmalar gösteren ve rabdomiyoliz denilen bir rahatsızlık.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Geçici saç dökülmesi
 • Sperm yapımında bozulma Bunlar Kolsin’in hafif yan etkisidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Kolsin nasıl saklanır?

 • Kolsin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Kolsin!i 30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Kolsin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Kolsin’i kullanmayınız.
 • Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Kolsin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 28.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Colchicum dispert nedir ve ne için kullanılır
 2. Akdeniz ateşi hastalığı nedir ve neden olur
 3. Behçet hastalığı nedir ve neden olur
 4. Gut hastalığı nedir ve neden olur
 5. Akut karın ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git