Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavileri

Kolera Nedir? Kolera Hastalığı Belirtileri

Kolera, vibro coholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı, akut ve şiddetli ishal ile seyreden ve kusmanın da eşlik ettiği bir hastalıktır.

Kolera nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kolera, vibro coholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı, akut ve şiddetli ishal ile seyreden ve kusmanın da eşlik ettiği bir hastalıktır. Kolera, kolera vibrionu adı verilen ve koleralı hastaların dışkılarından tecrit edilen bir mikroorganizma dır. Kolera, ilk olarak Kahire ve Hindistanda’ki hastalardan 1883’de Robert Koch tarafından görülerek tanımlanmıştır.

Kolera vibrionu kısa, hafif eğri 1,5 – 3 micron boyunda 0,4 – 0,6 micron eninde hareketli, gram negatif, kültürlerden alınan preparatlarda balık dizilerine benzeyen bir canlıdır. Kolera illeti kolera illeti adiyye veya illeti mahüf olarak da adlandırılır. Dışkıdan alınan örneklerin laboratuvar incelemeleri sonucu meydana çıkar. Kolera bulaşmış hastalarda ani başlayan karın ağrısız ishal, bulantısız kusma ve bacaklarda kramplara, kısa zamanda su ve elektrolit kaybına neden olur.

Kolera hastalığı nasıl bulaşır?

Hastalığı taşıyan insanların dışkıları ve kusmukları ile bakteri bulaşmış suyun içilmesi, yiyeceklerin yenmesi nedeni ile hastalık yayılma gösterebilir. Kolera salgın olarak seyreden, ortaya çıktığı bölgede yayılım gösteren, insanlık için çok tehlikeli, öldürücü salgınlara neden olan bir hastalıktır.

Normal şartlarda evcil hayvanlardan ve deneysel olarak laboratuvar hayvanlarında kolera hastalığını meydana çıkarmak mümkün değildir. Çeşitli yollarla yayılan kolera virüsü, düşük sıcaklıklarda yaşayabildiği gibi, ılık ve nemli ortamları daha çok sever ve bu şartlarda daha çabuk çoğalır. Kolera hijyen şartlarının yetersizliğinden meydana gelen bir hastalık olduğu gibi bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu temizliktir.

Kolera hastalığı belirtileri

Kolera belirtileri

Kolera belirtileri

Kolera hastalığında bazen hafif seyreden belirtiler görülür iken, bazende hiç belirti vermeyebilir. Fakat ciddi derecede olan kolera vakalarında tedavi hemen başlamaz ise ölüme neden olur. Şiddetli ishale ve kusmaya neden olan hastalık vücut sıvılarının çok hızlı bir şekilde azalmasına neden olur. Dışkılama sayısı günde 30 – 40 defayı geçebilir.

Bunun sonucunda eloktrolit kaybı oluştuğu için koleranın diğer klinik bulguları ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler halsizlik, ağız kuruluğu, dilin paslı görülmesi, gözlerin çökmesi, deride turgor azaldığı için ellerin çamaşırcı elleri gibi buruşması, nabız atışında zayıflama, bacak ve kol kaslarında ağrılı kramplar oluşur. Şiddetli su kaybı ve şoku takiben hasta bir saat içerisinde ölebilir.

Kolera hastalığı teşhisi

Kolera teşhisinde, hastanın dışkısında oluşan vibrioların görülmesi sonucu tanıyı koymak mümkün olabilir. Bu noktada tespit edilen koleraya diyare kolerası denilir. Hastalar 2-3 gün içinde iyileşir ve kusma, ishal ve bulantı kaybolabileceği gibi zaman içinde şikayetler tekrar ortaya çıkar. Bu tip hastalar kolera virüsünün yayılmasına etken olan hastalar oldukları için tanılarının acil olarak konulması ve tedavilerinin yapılması gereklidir.

Kolerin kolera gravisin hafif seyirli şeklidir. Kolera sikka koleranın en ağır seyreden şeklidir ve hızlı başlar, ishal oluşmadan kollaps ve şok ölüm ile sonuçlanır. Tifoid şekil kolera, koleranın tifo ile karışan şeklidir. Koleranın laboratuvar incelemeleri tanısında kusmuk ve dışkı örnekleri kullanılır.

Kolera hastalığı tedavisi

Kolera hastalığının tedavisi çok gecikmemiş hastalarda çok zor değildir. Hastalığın ilk belirtileri görüldükten sonra hastaya hemen sıvı verilir ise hastalığı tamamen tedavi etmek mümkün olabilir. Tedavide, vücudun ihtiyacı olan su ve tuz karışımı temiz su ile karıştırılır ve hastaya çok miktarda ağız yolundan verilir. Tedavi sırasında hazır ORS solüsyonu bulunamaz ise 1 çay kaşığı şeker + 1 çay kaşığı tuz + 1 litre içme suyuna eklenerek hazırlanan sıvı tüketilir.

Kolera hastalığından korunma yolları

Koleradan korunma yolları

Koleradan korunma yolları

Kolera virüsü, insan vücudu dışında diğer ortamlarda çok uzun yaşayamadığı için tek taşıyan insandır. Bulaş yolu, taşıyıcı – bulaşmış olan ortam – hasta – taşıyıcı şeklinde varlığını sürdürür. Bulaşma olmaması için ilk olarak taşıyıcı insanlar tespit edilmeli ve tedavileri uygulanmalıdır. Mekanik taşıyıcı faktör olan ev içi böcekler ortadan kaldırılmalıdır. Hastalar, hastalık konusunda eğitim almış kişiler tarafından bakılmalı ve ortam bulaşıcılığı en aza indirilmelidir.

Hastaların kullandıkları eşyalar dezenfekte edilmelidir. Hastaların kullandıkları tuvaletler ve kanalizasyonlara kireç kaymağı gibi dezenfekte ürünleri kullanılmalıdır. Kolera hastalığından korunma öncelikle çevre önlemleri alınarak sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra kolera salgını olan dönemlerde kolera aşısı yaptırmak fayda sağlayabileceği gibi, aşı tam koruma yöntemi değildir.

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Bruselloz hastalığı nedir
  2. Tifüs neden olur
  3. Boğmaca nedir
  4. Difteri nedir
  5. Bağırsak enfeksiyonu neden olur
  6. İshal neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git