Hastalıklar ve Tedaviler

Klozapin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Klozapin’in Yan Etkileri

Klozapin, dibenzodiazepin türevi olup antidopaminerjik-anti-serotonerjik aktivitesinin yanında, adrenerjik, histaminerjik ve muskarinik reseptör antagonizması yapan bir antipsikotik ajandır. Klozapin, şizofreni, şizoafektif ve bipolar bozukluğun dirençli olgularının tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçtır. Ağız yoluyla alınır.

Klozapin ne için kullanılır?

Başka ilaçlara cevap vermeyen ya da mutad ilaçların yan etkileri dolayısıyla kullanılamadığı hastalarda kullanılır. Şiddetli, dirençli şizofreninin kontrol altına alınmasında yararlıdır ve hastaya daha normal bir yaşam kalitesi sağlar. Klozapin, demanslı hastaların davranış problemlerinin tedavisi için de önerilmektedir.

Klozapin’in yan etkileri

 • Kabızlık,
 • Yatak ıslatma,
 • Gece salya akması,
 • Kilo alımı,
 • Baş dönmesi,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Sakinlik,
 • Titreme,
 • Taşikardi,
 • Ortostatik hipotansiyon,
 • Hiperglisemi,
 • Dislipidemi,
 • Metabolik sendrom,
 • Epileptik nöbetler.

Beyaz kan hücrelerinin sayısında ciddi düşüşe neden olabileceğinden, kullanımı sırasında düzenli kan sayımı yapılmalıdır. En ciddi ve ölümcül yan etkilerinden biri de agranülositozdur.

Kas ile ilgili yan etkileri; kardiyomiyopati, miyokardit ve rabdomiyolizdir. Klozapinin dirençli vakalarda tercih edilmesi nedeniyle diğer ilaçlarla birlikte sık kullanılır. Lityumun rabdomiyoliz yaptığını gösteren çalışmalar olmakla birlikte, kombinasyon tedavisinde serum osmolaritesini değiştirerek Klozapinin kas ile ilgili yan etkilerini arttırabileceği ileri sürülmektedir.

Tedavinin ilk haftalarında hastaların %10-20’sinde geçici hipertermi olur. Genellikle hipertermi benign ve kendini sınırlayıcıdır.

Klozapin tedavisinde venöz tromboemboli gelişebilir. Tedavinin ilk 3 ayında pulmoner embolizm gelişme riski daha yüksektir.

Klozapin etkin maddesini içeren ilaçlar

 • Colonex 25 mg 50 tablet,
 • Colonex 100 mg 50 tablet.

 

 • Leponex 25 mg 50 tablet,
 • Leponex 100 mg 50 tablet.

 

 • Colozaril 25 mg 50 tablet,
 • Clorazil 100 mg 100 tablet.

Benzer sağlık yazıları

 1. Şizofreni nedir
 2. Bipolar bozukluk nedir
 3. Demans hastalığı nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git