Cinsel Yaşam

Klomifen – Klomen Nedir? Klomifen Nasıl Kullanılır?

Klomifen sitrat, steroid yapısında olmayan, hem östrojenik, hem de anti-östrojenik özellikleri bulunan ovülasyon oluşturucu bir bir moleküldür.

Klomifen (klomen) nedir?

Klomifen sitrat, steroid yapısında olmayan, hem östrojenik, hem de anti-östrojenik özellikleri bulunan ovülasyon oluşturucu bir bir moleküldür.

Klomifen sitrat ile östrojenin yapısal benzerliği klomifenin etki mekanizmasını açıklamada yardımcıdır. Östrojen reseptörü ihtiva eden hipotalamus, hipofiz, over, endometrium, vajen ve serviks gibi dokularla etkileşime girer.  Gonadotropik hormonların (FSH, LH) uyarılması over (yumurtalık) foliküllerinin olgunlaşmasını ve endokrin aktivitesini canlandırır. Buna bağlı olarak korpus luteum gelişir ve fonksiyonları çalışır hale gelir.

Klomifen’in farmakolojik özellikleri

Klomifen, ağız yoluyla alındıktan sonra tam olarak emilir. Plazma yarılanma süresi 5 gündür. Karaciğerde metabolize olan Klomifen temel olarak dışkı ile atılır.

Klomifen ne için kullanılır?

 • Klomifen, hipotalamus, hipofiz-over (yumurtalık) aksı normal olan anovülar, infertil kadınlarda ovulasyonun sağlanması için kullanılır.
 • Luteal faz disfonksiyonun düzeltilmesi için kullanılır.
 • İn-vitro fertilizasyon (tüp bebek) işleminde kullanılır.
 • Multipl folikül gelişiminin temini için kullanılır.
 • Oligospermik infertil erkeklerde (primer, hipotalamus, hipofiz ve testis yetmezliği olmayan) sperm sayısının arttırılması için kullanılır.

Klomifen ne için kullanılır

Klomifen kullanımının sakıncalı olduğu durumlar

Klomifen’in bazı durumlarda kullanılması sakıncalıdır.

 • Klomifen sitrata karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz.
 • Hamilelik sırasında ya da hamilelik şüphesi olanlarda kullanılmamalıdır ve gebelik oluştuktan sonra Klomifen tedavisi kesilmelidir.
 • Tiroid ve adrenal fonksiyonlarında bozukluk olanlarda ve bu hastalıkların kontrol altına alınamadığı durumlarda Klomifen kullanılmaz.
 • Hipofiz tümörü gibi intrakniyal lezyonları olanlarda Klomifen kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer hastalığı olanlarda Klomifen kullanılmaz.
 • Sebebi bilinmeyen anormal rahim kanaması olanlarda Klomifen kullanılmaz.
 • Over (yumurtalık) kisti ya da büyümesi (polikistik over sendromu hariç) olanlarda Klomifen kullanımı sakıncalıdır.

Klomifen kullanırken nelere dikkat etmeli? (Uyarılar/Önlemler)

Klomifen tedavisi alırken görme bulanıklığı ya da başka görme bozuklukları ile ilgili şikayetler gelişebileceği için hastalar bu açıdan uyarılmalı ve bu tür şikayetler ortaya çıktığında tedavi bırakılmalı ve hastanın göz muayenesi yapılmalıdır.

Klomifen tedavisi sırasında nadiren Ovaryen hiperstümilasyon sendromu görülebilir. Bu sendromun geliştiği hastalarda karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, nefes darlığı, yumurtalık büyümesi, plevral efüzyon, kan hacmi düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir, bu nedenle bu tür hastaların yakından takip edilmesi gerekir.

Klomifen tedavisi başlamadan önce hastanın tam pelvik muayenesinin yapılması ve over kisti, endometruyum kanseri gibi olasılıkların ayırt edilmesi ve her kürden önce bu muayenenin tekrar edilmesi gerekir.

Yumurtalık kisti (polikistik over sendromu hariç) olan hastalarda yumurtalık (over) büyümesine neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Klomifen tedavisi sırasında meydana gelebilecek yumurtalık genişlemesini önleme amaçlı tedaviye, yanıtın alınabileceği en düşük dozda başlanması önemlidir. Tedavi esnasında yumurtalık büyümesi oluşur ise tedaviye ara verilmesi gerekir. Tedavi sırasında meydana gelen rahim büyümesi ve kistler tedavi kesildikten sonra kendiliğinden geriler, bu nedenle çok gerekmedikçe cerrahi işlemden kaçınılmalıdır.

Klomifen tedavisi sırasında %90 tek ve %10 oranında ikiz gebelik oluşabileceği bilinmektedir. Üçüz veya daha fazla sayıda %1’den azdır. Bu oluşabilecek gelişmeler klomifen tedavisine başlanmadan önce hastaya ve eşine anlatılmalıdır.

Klomifen hamilelikte kullanılmamalıdır.

Klomifenin yan etkileri

Klomifen tedavisinde önerilen dozlarda oluşabilecek yan etkiler çok önemli değildir ve tedaviyi çok fazla etkilemez. Bu tedavi uzun süre uygulandığında yan etkilerde artış olabilir.

Klomifen’in sık görülen yan etkileri:

 • Vazomotor kızarmalar veya sıcak basması
 • Karın bölgesinde huzursuzluk
 • Pelvik ağrı
 • Baş ağrısı
 • Anormal rahim kanamaları
 • Yumurtalık büyümesi
 • Göğüslerde gerginlik ve dolgunluk
 • Saç dökülmesi
 • Görme bozuklukları, ışık hassasiyeti gibi yan etkiler Klomifen ilacının sık görülen yan etkileridir.

Klomifen’in seyrek görülen yan etkileri: 

 • Bulantı ve kusma
 • Gerginlik ve uyku bozuklukları
 • Baş dönmesi
 • Sık ve fazla miktarda idrar yapma
 • Tirigliserit yüksekliği
 • Karaciğer enflamasyonu
 • Ürtiker gibi belirtiler Klomifen ilacının seyrek görülen yan etkileridir.

Nadir görülen ve tartışmalı olan bir yan etkisi de over (yumurtalık) kanseridir,

Beklenmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. 

Klomifen’in başka ilaçlar ile etkileşimi ve diğer etkileşimleri

Klomifen, başka gonadotropik ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Klomifen nasıl kullanılır?

Kadınlarda Klomifen kullanımı: Kadınlarda ilk kür için önerilen doz 5 gün süreyle günde 50 mg’dır (yani bir tablet). Progestan kullanımı ile sağlanan adet kanaması ya da kendiliğinden adet kanaması olan hastalarda Klomifen tedavisi adet döngüsünün 5. günü başlar ve günde 50 mg (bir tablet) verilerek tedaviye 5 gün devam edilir fakat adet kanaması olmayan kadınlarda Klomifen tedavisi herhangi bir günde başlanabilir. 5o mg’lık dozla ovulasyon (yumurtlama) sağlanırsa dozun arttırılmasına gerek kalmaz. Eğer ilk kürde ovulasyon (yumurtlama) sağlanmamış ise ilk kürden 30 gün sonra ikinci adet döngüsünde doz 100 mg’a çıkarılabilir. Maksimumum günlük doz önerisi 250 mg’dır fakat 3-6 kür tedaviden sonra da ovulasyon (yumurtlama sağlanmaz ise tedavi kesilir.

Erkeklerde Klomifen kullanımı: Erkeklerde günlük doz 25-50 mg’dır ve tedavi 25 gün boyunca devam eder ve tedaviye 5 gün ara verilir, Klomifen tedavisi bu şekilde en az 6 ay sürdürülür (yani 6 kür uygulanmış olur).

Klomifen’i yüksek dozda başlamaya genellikle gerek yoktur. Yapılan çalışmalara göre 50 mg Klomifen dozu ile 100 mg Klomifen dozunun hamilelik oranları bakımından bir farkının olmadığı bilinmektedir. 100 mg doz ile tedaviye başlanan hastalarda daha ciddi yan etkiler görülebilir. Dozlar arttırılırken 50 mg’lık şeklinde 200-250 mg’a kadar arttırılması şeklinde tavsiye edilir.

Klomifen ilaç nasıl saklanır?

 • Klomifen serin ve kuru yerde saklanır.
 • Klomifen çocukların erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklanır.

Klomifen’in hamilelik için kullanımında başarı oranı nedir?

Uygun olarak seçilen hastalarda, ilacın yumurtlamayı sağlama oranı %80 ve gebe kalma oranı da %40’dır.

Progestan ilacıyla adet kanaması sağlanmış hastalarda gebe kalma oranı %20-25’dir. Bu ilaç ile hamile kalan kadınların genellikle ikiz gebelikleri olur. Klomifen ilacıyla hamilelikte düşük gelişmesi oranı normal olarak hamile kalanlar ile aynıdır. Bu gebeliklerin bebeklerinde doğumsal malformasyon oranı da normal gebeliğe göre artmış değildir ve çocuğun doğumdan sonra yaşam şansı ve performansı da normaldir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Progestan nedir ve ne için kullanılır
 2. Doğum kontrol haplarının çeşitleri
 3. Kadınlarda kısırlık neden olur
 4. Erkeklerde kısırlık neden olur
 5. Adet düzensizliği neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git