Enfeksiyon Hastalıkları

Klamoks Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Klamoks Prospektüs

KLAMOKS BID 1000 mg film tablet kullanma talimatı

Klamoks ağızdan alınır.

Klamoks’un etkin maddeleri: Her tablette; 875 mg amoksisiline eşdeğer 980 mg amoksisilin trihidrat DC (buzağı) ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer 151.15 mg potasyum klavulanat içerir.

Klamoks’un yardımcı maddeleri: Kroskarmeloz sodyum, kolloidal susuz silika, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, hidrokşipropil metil selüloz, titanyum dioksit, propilen glikol, etil selüloz gibi yardımcı maddeler içerir.

Klamoks Kullanma Talimatı

KLAMOKS nedir ve ne için kullanılır?

Klamoks, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır. Etkin madde olarak 875 mg amoksisilin (amoksisilin trihidrat DC olarak (buzağı)) ve 125 mg klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) içermektedir.

Klamoks BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda 10 ve 14 adet beyaz, beyazımsı bir yüzü KF harfi baskılı diğer yüzü çentikli film kaplı oblong tabletler halindedir.

Klamoks, aşağıdaki durumlarda Klamoks’a duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

 • Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • İdrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar,
 • Çıban, apse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Diş apseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar,
 • Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.

KLAMOKS kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Geçmişte, Klamoks veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz, bunlar gibi durumlarda Klamoks’u kullanmayınız.

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, Klamoks tedavisi derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (antiperistaltik) ilaçlar vermeyiniz.

KLAMOKS’un dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa (Klamoks kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir).
 • Klamoks’u doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla Klamoks’tan etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn. mantar enfeksiyonu gibi).
 • Amoksisilin/klavulanik asit uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, Klamoks’u kullanırken doz ayarlaması ya da doktorunuzun takibi gerekebilir.
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Bu durumun, tedavinin sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görülmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KLAMOKS’un yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Klamoks mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelikte KLAMOKS kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde KLAMOKS kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klamoks’un iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asidin sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makine kullananlar KLAMOKS kullanabilir mi?

Klamoks alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

KLAMOKS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Klamoks’un her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

Klamoks’un her dozu 400 mg/kg’dan daha az propilen glikol ihtiva eder, dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte KLAMOKS kullanımı

 • Klamoks’la birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız, alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 • Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır), doktorunuz Klamoks dozunu ayarlama kararı verebilir.
 • Klamoks’la birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 • Klamoks, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Klamoks, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Klamoks ile doğum kontrol haplarının birlikte kullanımı, doğum kontrol haplarının etkililiğini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KLAMOKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet.

Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g (1000 mg) tablet.

Diş enfeksiyonlarında doz;

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün süresince günde iki kez 625 mg tablet.

Tedavi süresi:

Tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri çiğnemeden bütün olarak yutunuz. Eğer gerekirse, yutma kolaylığı sağlaması açısından tabletleri ikiye bölebilirsiniz. İki yarıyı peşpeşe, beklemeden ve çiğnemeden yutunuz.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Çocuklarda Klamoks kullanımı:

Klamoks’un tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için Klamoks’un süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda Klamoks kullanımı:

Veri bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Klamoks kullanımı:

Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Kan diyaliz tedavisi alanlarda Klamoks kullanımı:

Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız dikkatli yapılmalıdır.

Eğer Klamoks’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Klamoks kullandıysanız:

Klamoks’u  kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Klamoks tedavisi alan bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

Klamoks dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Klamoks’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Klamoks’u kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Klamoks ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Klamoks’u, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile Klamoks’u almayı bırakmamalısınız.

KLAMOKS’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Klamoks’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Klamoks’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler;

 • Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem),
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi),
 • İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom),
 • Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (toksik epidermal nekrolizis),
 • İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (bülloz döküntülü dermatit),
 • Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (akut generalize ekzantemöz).

Seyrek görülen yan etkiler;

Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Klamoks’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler;

 • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz),
 • Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi),
 • Kanama ve kanama zamanında (protrombin zamanı) uzama,
 • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal,
 • Dilin renginin siyah renk olması,
 • Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit),
 • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri),
 • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit),
 • Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sarılık).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek görülen yan etkiler;

 • Diş renginde değişiklik, (genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.),
 • Aşırı hareketlilik,
 • Kasılma, nöbet ya da çırpınma.

Yaygın olmayan yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Sindirim güçlüğü,
 • Deride döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen.

Karaciğer fonksiyon testlerinde orta dereceli artış (bu gruptaki antibiyotiklerin kullanımı ile ortaya çıkabilmektedir).

Yaygın görülen yan etkiler;

 • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis),
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma.

Bunlar Klamoks’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

KLAMOKS nasıl saklanır?

 • Klamoks’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Klamoks’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Klamoks’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Klamoks’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Klamoks’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Bademcik iltihabı nedenleri ve tedavisi
 2. İdrar yolu iltihabı nedenleri ve tedavisi
 3. Fronkül ve karbonkül nedenleri ve tedavisi
 4. Dişeti iltihabı nedenleri ve tedavisi
 5. Üretra iltihabı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git