Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Klacid MR Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Klacid MR Tablet ve Yan Etkileri

Klacid MR Tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir

Klacıd MR 500 mg kontrollü salım tablet kullanma talimatı nedir?

Klacid MR Tablet’in etkin maddesi nedir? Her kontrollü salım tablette 500 mg klaritromisin mevcuttur.

Klacid MR Tablet’in yardımcı maddeleri: Anhidrat sitrik asit, sodyum aljinat, sodyum kalsiyum aljinat, laktoz, Povidon K30, talk, stearik asit, magnezyum stearat, metilhidroksi propil selüloz 6cps, polietilen glikol 400, polietilen glikol 8000, titanyum dioksit, Dye Yellow (kinolin sarısı (E104 Alüminyum Lake)), sorbik asit gibi yardımcı maddeleri içerir.

Klacid MR Tablet ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Klacıd mr tablet nedir?

Klacid MR Tabletler, oval şeklinde, sarı renkli tabletlerdir. Bir kutuda 7 tablet, 14 tablet ve 20 tablet olmak üzere üç ayrı ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir Klacid MR Tablet, 500 mg klaritromisin içerir. Klacid MR Tablet’ten etkin madde yavaş salınır, bu nedenle ilacı günde bir kez alabilirsiniz.

Klacid MR Tablet (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.

Klacıd mr tablet ne için kullanılır? (Klacıd mr tablet’in endikasyonları)

Klacid MR Tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

 • Sinüzit (sinüs iltihabı), farenjit (yutak iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Folikülit (kıl kökü iltihabı), selülit (deri altı dokusu iltihabı), erizipel (yılancık) gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

Klacid MR Tablet Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Klacıd MR Tablet kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Klacıd MR tablet’in kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Eritromisin ya da azitromisin gibi makrolid antibiyotiklere karşı veya Klacid MR Tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjisi (aşırı duyarlılığı) olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Migren için ergotamin ya da dihidroergotamin tablet ya da ergotamin inhalasyon ürünü kullanıyorsanız, Klacid MR Tablet kullanılmamalıdır.
 • Terfenadin ya da astemizol (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır) ya da sisaprid (mide hastalığı için kullanılır) ya da pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız, Klacid MR Tablet kullanılmamalıdır.
 • Midazolam (sakinleştirici) içeren ve ağız yoluyla kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız, Klacid MR Tablet kullanılmamalıdır.
 • Kolesterol yüksekliği için statin adı verilen ilaçlardan (örn. lovastatin ya da simvastatin) kullanıyorsanız, Klacid MR Tablet kullanılmamalıdır.
 • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varken kolşisin (gut hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, Klacid MR Tablet kullanılmamalıdır.
 • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritminiz (çarpıntı) varsa, Klacid MR Tablet kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Böbrekleriniz’de ileri derecede bir yetmezlik varsa (kreatinin klerensi 30 ml/dakika’dan az olan hastalar) bu ilacı kullanmayınız. Çünkü günde bir defa uygulanan Klacid MR 500 mg Tablet ile doz azaltılması mümkün değildir. Bu gibi hastalarda klaritromisin hemen salınan formülleri kullanılabilir.
 • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda klaritromisin kullanılmamalıdır.
 • Sizde ya da ailenizde şiddetli anormal kalp atımına yol açabilecek (uzun QT sendromu) gibi belli kalp sorunları varsa, Klacid MR Tablet kullanılmamalıdır.

Klacıd MR tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Hamile iseniz ya da emziriyorsanız, Klacid MR Tablet kullanmayınız.
 • İshal olursanız veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
 • Orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğunuz var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir. Ancak böbrekleriniz normal çalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise, Klacid MR Tablet doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.
 • Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazı böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
 • Kas zafiyeti belirtileri şiddetlendiyse hemen doktorunuza bildiriniz veya Kalcid MR tablet’i kullanmayı durdurunuz.
 • Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperenfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
 • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kan şekerini düzenleyen ilaçlar) ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
 • Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve pıhtılaşma zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) alındığında, pıhtılaşma zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
 • Statinler (kolesterolü düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda ayarlanmalıdır.
 • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar) kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.
 • Klaritromisin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.
 • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Önemli uyarı!

Klacid MR Tablet dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler. Klacid MR Tablet bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte Klacid MR Tablet veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Klacıd MR Tablet kullanımı nasıl olmalı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

Eğer şu ilaçları kullanıyorsanız kan düzeylerinde artış görülebilir;

 • Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç)
 • Alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç)
 • Astemizol (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç)
 • Bromokriptin (bazı beyin hastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç)
 • Disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Ergot alkaloidleri (sinir sistemi veya genito-üriner sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Feksobarbital (sakinleştirici grubu iiaç)
 • Karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kinidin (kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç)
 • Lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Midazolam (sakinleştirici grubu ilaç)
 • Omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar, örn. varfarin)
 • Pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Rifabutin (çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sirolimus ve takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar)
 • Teofilin (solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç)
 • Triazolam (sinir sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç)
 • Vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Rifampisin (bir tür antibiyotik), fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital. Bu sıralamada bahsi geçen ilaçları kullanıyorsanız kan düzeylerinde artış olabilir.

Rifampisin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Rifampisin (bir tür antibiyotik) klaritromisin metabolizmasını arttırabilir. Bu durum, etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilacın plazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisin bu ilacın düzeyini artabilir.

Epilepsi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan bu ilaçlar) klaritromisin metabolizmasını arttırabilir. Bu durum, etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçların plazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisin bu ilaçların düzeyini artabilir.

St John bitkisi ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: St John bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan bir bitki) Klaritromisin metabolizmasını arttırabilir. Bu durum, etkinliğinin azalmasına yol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir.

Rifabutin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden okluğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken kiantromısır serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.

Zidovudin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Klaritromisinin zidovudin (AIDS [HIV enfeksiyonu] tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.

Ritonavir ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir. atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.

Sisaprid İle birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür.

Pimozid ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür.

Terfenadin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür.

Kinidin ile birlikte Klacid MR tablet kullanımı: Kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür.

Disopiramid ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür

Terfenadin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Makrolid grubu antibıyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makroiidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.

Ergotamin veya dihidroergotamin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

Metabolizma sistemini uyaran bazı ilaçlar ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.

Fosfodiesteraz inhibitorleri ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitorleri (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.

Mantar enfeksiyonu ve HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Klaritromisin ve atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitorleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

Kolşisin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

Ranitidin bizmut sitrat ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Böbrekleri ileri derecede bozuk (kreatinin klerensi 30 ml/dak’dan az) olan ya da akut porfiri adlı bir kan hastalığına sahip olan hastalarda, klaritromisinin ranitidin bizmut sitrat (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) tedavisiyle birlikte alınması önerilmez.

Verapamil, amlodipin veya diltiazem gibi ilaçlarla birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: Klaritromisin ile eşzamanlı olarak verapamil, amlodipin veya diltiazem (kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.

 Etravirin ile birlikte Klacid MR Tablet kullanımı: HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

Şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız:

 • Metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Beta-laktam antibiyotikleri
 • Takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) veya bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özel durumlarda klacıd MR tablet kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Klacid MR Tablet kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, Klacid MR Tablet’in dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan hamilelik döneminde kullanılması önerilmez. Klacid MR Tablet diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesi yapacaktır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Klacid MR Tablet kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır. Klacid MR Tablet’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullananlar Klacid MR Tablet’i kullanabilir mi? Klacid MR Tablet’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

Klacid MR Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Yiyeceklerle birlikte bir bardak su ile alınmalıdır.

Klacıd MR Tablet’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Klacid MR Tablet’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Klacid MR Tabletler sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Klacıd MR tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz Klacid MR Tablet ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Eğer Klacid MR Tablet’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

Klacid MR Tablet’in yetişkinler için önerilen genel dozu yiyecekler ile birlikte, günde bir defa 500 mg’dır. Daha şiddetli hastalıklarda, doz günde bir defada 2 tablete (1000 mg) çıkartılabilir. Toplumdan kazanılmış pnömoni ve sinüzit için gereken 6-14 günlük tedavinin dışında, normal tedavi süresi 5-14 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Klacid MR Tabletler bütün olarak kırılmadan ve çiğnenmeden her gün aynı saatte yutulmalıdır. Böylelikle kanınızdaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.
 • Klacid MR Tablet’i ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.
 • Doktorunuz Kalcid MR Tablet ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.
 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Çocuklarda Klacid MR Tablet Kullanımı:

Klacid MR Tablet 12 yaşından küçük çocuklarda çalışılma yapılmadığından çocuklara verilmemelidir. Bu yaş altındaki çocuklarda kullanılmak üzere süspansiyon formları bulunmaktadır.

Yaşlılarda Klacid MR Tablet Kullanımı:

Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarlaması düşünülmelidir.

Böbrek yetmezliği durumunda Klacid MR Tablet Kullanımı:

Uygulama sırasında doz azaltılması mümkün olmadığından, Klacid MR Tablet önemli böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dakika’dan az olan) kullanılmamalıdır. Bu hasta grubunda hemen salınan klaritromisin tabletlerinden yararlanılabilir. Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 – 60 ml/dakika), günde en çok bir klaritromisin kontrollü salım tablet olacak şekilde doz %50 azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Klacid MR Tablet Kullanımı:

Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara Klacid MR Tablet uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Klacid MR Tablet böbrek fonksiyonları normal ama karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir.

Eğer Klacid MR Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Klacid MR Tablet kullandıysanız: Klacid MR Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı miktarlarda Klacid MR Tablet alımının, mide-bağırsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir.

Klacid MR Tablet’i kullanmayı unutursanız: Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya devam ediniz. Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Klacid MR Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız. Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

Klacıd MR Tablet’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Klacid MR Tablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Klacid MR Tablet’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen aşırı duyarlılığa bağlı yan etkiler ortaya çıkabilir:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epidermal nekroliz/Stevens-Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası gibi) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar) görülebilir.

Üstte bahsi geçen yan etkilerden biri olursa, Klacid MR Tablet’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Klacid MR Tablet’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Çarpıntı
 • Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)
 • Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)
 • Şiddetli kaşınma (pruritus)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Burun kanaması (epistaksis).

 

Klacid MR Tablet’in sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da karında hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve bulguları
 • Eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları
 • Bazı ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)
 • Kalpte şiddetli ritm bozuklukları
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)
 • Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi
 • İskelet kası yıkımı (rabdomiyaliz)
 • Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)
 • Erizipel (deri üzerinde iltihaplı kızartı ile belirgin akut ateşli hastalık)
 • Eritrazma (kırmızımsı veya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı)
 • Agranülositoz (Titreme nöbetleri, ateş yükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması)
 • Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)
 • Böbrek yetmezliği.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen);

 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim
 • Akyuvarlar ve kan pulcuklarında azalma
 • Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Kandidiaziz (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)
 • Gastroenterit (karın ağrısı, kusma ve ishal ile seyreder)
 • Vajinal enfeksiyon
 • Tremor (titreme)
 • Duyma bozukluğu
 • Mide ve yemek borusunda ters yönde akış (Gece yatarken ve eğilince göğüs ortasında yanma hissi)
 • Gastrit (yemek sonrası midede yanma)
 • Rektum veya anüs ağrısı (proktalji)
 • Ağız kuruluğu
 • Geğirme
 • Karın şişliği
 • Miyalji (kas ağrısı)
 • Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen);

 • Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırı ve kendinden farklılaşma, mani (aşırı mutlu ve özgüvenli davranış ile belirgin ruhsal bozukluk)
 • İşitme kaybı
 • Konvülsiyonlar (nöbet)
 • Kas ağrısı
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya karıncalanma hali (parestezi)
 • Kanama (hemoraji)
 • Akne
 • Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR – pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı
 • Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)
 • Anormal renkte idrar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olan (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen);

 • İshal
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Uykusuzluk.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen);

 • İştahsızlık
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Karında gerginlik
 • Mide ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Endişe ve kuruntu hali
 • Kulak çınlaması
 • Titremeler
 • Halsizlik.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen);

 • Davranış değişikliği
 • Kötü rüyalar
 • Zihin karmaşası
 • Tad alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik
 • Diş renginde bozulma.

Bu yan etkiler, Klacid MR Tablet’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Klacıd MR Tablet nasıl saklanır?

 • Klacid MR Tablet’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.
 • Klacid MR Tablet’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda muhafaza ediniz ve ışıktan koruyunuz.
 • Klacid MR Tablet’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Klacid MR Tablet’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 09.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Sinüzit nedir ve neden olur
 2. Farenjit nedir ve neden olur
 3. Pnömoni nedir ve neden olur
 4. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 5. Folikülit nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git