Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Kız Çocuklarında Vajinal Kaşıntı Neden Olur?

Vulvovajinit, vulva ve /veya vajina bölgesinin enflamasyonu olarak tamınlanır. Genellikle ergenlik öncesi dönemde ve ergenlik dönemindeki kızlarda görülür ve sıklıkla vainal akıntı, kaşıntılı irritasyonlar ile karakterize bir durumdur.

Vulvovajinit nedir?

Vulvovajinit, vulva ve /veya vajina bölgesinin enflamasyonu olarak tamınlanır. Genellikle kız çocuklarında, ergenlik öncesi dönemde ve ergenliğe erişmiş kızlarda görülür ve sıklıkla vainal akıntı, kaşıntılı irritasyonlar ile karakteriz vajina enfeksiyonudur. Çocukluk döneminde enfeksiyon vulvada başlar ve ikincil olarak vajinaya doğru yayılır. Vulvovajinit ergenlik dönemine gelen kızlarda ise ilk cinsel deneyim ile başlar ve vajinal bölgede daha çok şikayetler oluşur.

Kızlarda vulvovajinit neden olur?

Ergenlik dönemi öncesi kız çocuklarının vulvovajina bölgeleri hassastır. Çünkü genital bölge rektuma daha yakındır ve çocuklarda olgunlaşma ile gelişen labial yağ yastıkları ve pubik kıllar henüz gelişmemiştir ve vulva bu dönemde korunmasızdır. Pubertal dönemde (ergenlik öncesi dönem) kızların vulvar derisi ince ve hassastır ve travmalara karşı çok duyarlıdır.

Yine ergenlik dönemi öncesi kız çocuklarında östrojen hormonu yetersizliği vardır ve buna bağlı olarak ta vajinal mukozaları ince, yetersiz ve vajen pH’sının nötral ya da alkali olması nedeni ile kızlar vulvovajinite karşı daha duyarlıdır. Çocuklar tuvalette temizlenirken dikkat etmediği, kirli elleri ile vajinalarına dokundukları için de kız çocuklarında vulvovajinit görülme sıklığını arttırır.

Ayrıca çocukları sıkı ve pmuklu olmayan çamaşırlar giydirmek, çocuğun çok kilolu olması gibi etkenler de kız çocuklarında vulvovajinite neden olabilir. Diğer vulvovajinit nedenleri ise intravajinal yabancı cisim, labial adezyonlar ve çocuklara uygulanan cinsel istismardır.

Vulvovajinit neden olur

Vulvovajinit neden olur

Vulvovajinit sınıflandırma

Vulvovajinitler nedenlerine göre non-spesifik ve ikincil inokülasyona bağlı ve spesifik volvovajinitler olarak sınıflandırlır.

Non-spesifik (herhangi bir etkene bağlı olmayan) vulvovajinitler : Hijyen bozukluğuna veya yabancı cisim nedeni ile ikincil olarak gelişen enfeksiyonlardan kaynaklanır.

İkincil inokülasyona bağlı vajinitler : Üst solunum yolları ve üriner sistem enfeksiyonları gibi başka vücut sistemlerindeki enfeksiyonların direkt teması ile ya da kan yolu ile vajina bölgesine ulaşması sonucu gelişen volvovajinitlerdir.

Spesifik (enfeksiyonlara özgü) vulvovajinitler : Bu vulvovajinit tipinde birincil enfeksiyon ön plandadır. Bu tip vulvovajinite genellikle cinsel yolla bulaşn enfeksiyonlar etkendir. Etkenler arasında N gonorrhoeae, G vaginalis, Herpesvirüs, T pallidum, C albicans, T vaginalis gibi enfeksiyon etkenleri sayılabilir.

Kız çocuklarında vulvovajinit belirtileri ve teşhisi

Vulvovajinitin teşhisinde çocuğun ailesinden ya da kendini ifade edebilecek kız çocuğundan alınacak iyi bir öykü oldukça önemlidir. Vulvovajinitin genel belirtileri vajinal akıntı ve kaşıntı, rahatsızlık hissi, ağrı, idrar yaparken sızlama gibi belirtilerdir.

Bebek veya küçük çocukların anneleri bezelerde ya da iç çamaşırlarında akıntı, anormal vajinal koku ve vulvada kızarıklık gibi belirtileri fark edebilir. Teşhiste perianal temizlik, çocuğun genital bölgesinin sabun ve köpük banyosuna maruz kalması gibi irritanlar aileye veya çocuk büyük ise çocuğa sorulur.

Bunların yanı sıra tanıda anal bölgede kaşıntı, alerjik sorunlar, çocuk ya da ailede yakın zamanda geçirilen enfeksiyonel bir hastalık, ergenlik çağına ulaşmış kızlarda cinsel aktiviteler de sorgulanarak değerlendilir. Fizik muayene sırasında çocuğun perine ve vulvar introitus dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Çocuğun akıntısı var ise akıntıdan örnek alınarak gram boyama ve kültür tetkikleri ve idrar testleri yapılır. Yine kan testleri yapılır ve gaita testi ile de parazit yumurtası varlığı araştırılır.

Vulvovajinit tanısı

Vulvovajinit tanısı

Kız çocuklarında vulvovajinit tedavisi

Pediatri bölümüne baş vuran vulvovajinitli çocuklarda hastalığın % 25-75’ini herhangi bir etkene bağlı olmadan gelişen (non-spesifik) vulvovajinitler oluşturur. Çocukların perinelerinin temiz ve kuru tutulması şikayetlerin giderilmesi ve tekrar eden vulvovajinitlerin önlenmesinde oldukça önemlidir. Tedavide genellikle gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalara karşı etkili antibiyotik grubu ilaçlar kullanılır. Tedaviye dirençli ve kötü kokulu veya kanlı akıntı ile birlikte görülen rekürren enfeksiyonlarda tümör varlığı veya yabancı cisim varlığını araştırmak için vajinoskopi yapılabilir.

Vücutta bulunan ya da geçirilen başka bir enfeksiyona bağlı gelişen (ikincil inokülasyona bağlı) vulvovajinitlerde diğer enfeksiyon da tedavi edilir ve etkenin vulva ile doğrudan teması önlenir.

Ergenlik çağındaki kızlarda en sık görülen vulvovajinitler direkt vajina bölgesine bağlı vajinitlerdir ve bunlar arasında genellikle Bakteriyel vajinozis, Kandida vulvovajiniti ve Trikomonas vulvovajiniti görülmektedir. Bu tip vulvovajinitin tedavisinde anoeroplara yönelik ağız yolu ile ve kremler şeklinde antibiyotik tedavisi uygulanır.

Kandidal vulvovajinit ergenlik öncesi kız çocuklarında ender görülür iken, ergenlik çağındaki kızlarda oldukça sık görülür. Kandidal vulvovajinitler antibiyotik kullanımı, şeker hastalığı, bağışıklık sitemi yetmezliği gibi etkenlere bağlı olarak ikincil olarak gelişebilir. Bu tip vulvovajinitlerin en belirgin bulguları beyaz renkli akıntı ve kaşıntıdır. Tedavisinde antifungal sürülen kremler veya daha ağır olgularda ağız yolu ile alınan antifungal haplar verilir.

Trikomonas vulvovajinitlerde etken bir protozoon olan trikomonas vajinolistir. Trikomonas vajiniti kız çocuklarında ve ergenlik çağındaki kız çocuklarında cinsel istismar veya cinsel aktivite olmadığı sürece meydana gelmez. Tanı genellikle vajinal akıntıdan alınan örneklerin incelenmesi ile konulur. Tedavisi ağız yolu ile verilen metronidazol ilaç tedavisi şeklinde verilir ve aynı zamanda bireyin cinsel partneri de tedavi görmelidir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda tuvalet eğitimi nasıl verilir 
  2. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları
  3. Erken yaşta adet görme nedenleri 
  4. Ergenlik nedir

129 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git