Doku Hastalıkları

Kienböck Hastalığı Nedir? Kienböck Hastalığı Belirtileri

Kienböck hastalığı el bileğinde lunatum adı verilen kemikte kan eksikliği nedeniyle kemik dokusunun ölmesi anlamına gelmesidir.

Kienböck hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kienböck hastalığı el bileğinde lunatum adı verilen kemikte kan eksikliği nedeniyle kemik dokusunun ölmesi anlamına gelmesidir. Bu hastalık el bileği kemiklerini oluşturan ve bu kemiklerin arasında yerini alan lunatum kemiğinin avasküler nekrozudur. Lunatum el bileğinde bulunan 8 küçük kemikten birisidir. Lunat el bileğinin ortasında bulunur ve her iki yanında bulunan iki küçük kemik (skafoid ve trikuetrum) ile birlikte el bileği eklemini oluşturur. Üst tarafta ön kol kemikleri ile (radius, ulna ) ile eklemi oluşturur.

Kemik kanlanma bozukluğu sonucu (kemik ölümü) değişen derecelerde lunatum kollapsı avasküler değişikliklere eşlik eder. Kienböck hastalığı bu duruma ve buna bağlı olarak gelişen el bileği rahatsızlıkları olarak tanımlanabilir. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görüldüğü bilinir ve en sık rastlanan yaş dönemi 20-40 yaşları arasıdır.

Kienböck hastalığının oluşma sebepleri farklılık gösterdiği gibi bunlar arasında, akut travmatik olaylar, bir kaç defa meydana gelen el bileği burkulmaları, yaralanmaları ve ezilmeleri, (lunatum) yani el bileğindeki küçük kemiklerin kırıklarının kaynamasındaki yetersizlik, ön kolda bulunan ulna kemiğinin varyansı yani unla kemiğinin radiyus kemiğine göre daha kısa olması halinde kienböck hastalığı daha sık görülebilir. Lunatum kemiğinin vaskülaritesi yani damarlarının beslenmesi ve interosseöz yani iki kemiğin arasındaki basınç değişikliğine bağlı olarak da kienböck hastalığı meydana çıkabilir.

Kienböck hastalığı belirtileri

Kienböck hastalığının belirtileri hastalarda genelde el bileği ağrısı olarak kendini gösterir iken, bu durum hastalar tarafından travmaya bağlı olduğu düşünülür. Şikayetlerin başlangıcı genellikle sesiz olur ve hastalığın erken evresinde ağrı genelde lunatum yani el bileğindeki küçük kemiklerde yoğunlaşır. Hareket ettirme ile oluşan ağrı ve şişlik gibi iltihabi kızarıklık semptomları ile birlikte de belirtiler gösterebilir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte hastalar sertlikten klik sesi veya gıcırdama ve gün geçtikçe artan el bileği ağrılarından şikayet ederler.

Kienböck hastalığı teşhisi

Kienböck hastalığı tedavisi

Kienböck hastalığı teşhisi

Kienböck hastalığının tanısı ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi uzmanları tarafından yapılacak fiziki muayenede el bileği sırtında, diğer el ile karşılaştırıldığında farklı boyutlarda şişlik olarak görülebilir. Doktorun dokunması ile el bileği sırtında lunatum bölgesinde hassasiyet olarak kendini belli eder. Hastalığın ciddiyetine göre elin kavrama gücü azalabilir ve hareket aralığı boyunca ağrı oluşabilir.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde eklem hareket aralığı azalır ve hareket ile krepitasyon (gıcırdama) meydana olur. Başlangıçta normal radyografik bulguları olmasına rağmen, daha sonra tipik olarak, kırık hatların ve ilerleyici kollapsın eşlik ettiği artmış lunatum dansitesi ortaya çıkar. Yardımcı görüntüleme teknikleri olarak X-ray’inyanında, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) görüntüleme teknikleri istenebilir. MRG yöntemi özellikle klinik belirtilerin kienböck hastalığını düşündürdüğü, fakat radyografilerin negatif olduğu erken evrelerde faydalıdır.

Kienböck hastalığı tedavisi

Kienböck hastalığının tedavisi üç bölümden oluşur ve bunlardan birincisi tıbbi ilaç tedavisi, ikincisi fizik tedavi, üçüncü olarak da bu yöntemler ile geçmeyen vakalarda son olarak cerrahi tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavide yapılacak ameliyat erken evrede ve geç ilerlemiş evrede hastalık tablosuna göre değişebilir.

Hastalık erken evrede ise artroskopikkapitatpol eksizyonu, ulnar kısalık var ise radyal kısaltma ve açılandırma osteotomisi, daha fazla ilerlemiş hastalık evresinde inter karpal füzyonlar, vasküler demet implantasyonu, ileri derecede osteoartrit (kireçlenme) oluştuğunda ise proksimal sıra karpektomi ve el bileği artrodezi tedavileri uygulanır. Fakat öncelikle iyi bir fizik tedavi merkezinde uygun süre içerisinde sağlam ve kaliteli bir fizik tedavisi görmek gerekmektedir. Fizik tedavi ve ilaç tedavisi yeterli olmaz ise uzman bir el cerrahisi ile ameliyat kararı verilebilir.

Bilek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Bilek ağrısı nedenleri ve tedavisi
  2. Ganglion kisti nedenleri ve tedavisi
  3. Karpal tünel sendromu nedenleri
  4. Karpal tünel sendromu teşhisi ve tedavisi
  5. El bileği neden kırılır
  6. Karpal tünel sendromundan korunma

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git