Ağrılar ve Tedavileri

Ketoprofen Nedir? Ketoprofen Ne İşe Yarar? Ketoprofen İçeren İlaçlar

Ketoprofen, analjezik ve antipiretik etkileri olan, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlardan biridir.

KETOPROFEN NE İÇİN KULLANILIR?

 • Ketoprofen genellikle artrit ile ilişkili enflamatuvar ağrılar için kullanılır.
 • Ketoprofen diş etlerinin iltihaplanması nedeniyle oluşan diş ağrıları için de reçete edilebilir.
 • Kas-iskelet ağrılarının tedavisinde topikal formları kullanılır.
 • Ketoprofen kapsülleri adet ağrısı (adet kanamasından önce veya adet kanaması sırasında ortaya çıkan ağrı) dahil olmak üzere ağrıyı hafifletmek için kullanılır.

Ketoprofen hayvanlarda da kullanılır. Hayvanlarda (örn atlarda) en sık kas-iskelet ağrısı, eklem problemleri, yumuşak doku yaralanması ve laminitis için de kullanılır.

KETOPROFEN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Ketoprofene ve aspirin ya da diğer non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlara karşı daha önce astım, bronkospazm, rinit, ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları gösteren kişilerde Ketoprofen kullanılmamalıdır.
 • Daha önce Ketoprofen kullanıp mide-bağırsak kanaması, delinmesi geçirenlerde, mide ve duodenum ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE KETOPROFEN KULLANILIR MI?

Hamilelik: Prostaglandin sentezinin inhibisyonu, gebeliği ve/veya embriyo/fetal gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir. Çok gerekli olmadıkça, gebeliğin ilk veya ikinci trimesterinde olan hamilelere Ketoprofen verilmemelidir. Gebeliğin 6. ayından itibaren Ketoprofen kesinlikle kullanılmamalıdır.

Emzirme: Ketoprofenin anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin net bir veri yoktur. Pek çok ilaç anne sütüne geçtiğinden ve Ketoprofenin ciddi yan etki etme ihtimali olduğundan, ilacın anne açısından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak emzirmenin kesilmesine ya da ilacın kesilmesine karar verilmelidir. Ketoprofenin  emzikli kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

KETOPROFEN ve İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer NSAİİ’ler ve yüksek doz salisilatlar birlikte kullanıldığında gastrointestinal ülser ve kanama riskinde artış olabilir.

 • Antikoagülanlar ve trombosit agresyonu inhibitörleri: Kanama riskinde artışa neden olabilir. Eğer bu ilaçlar Ketoprofen ile eş zamanlı kullanılacak ise hastanın yakından izlenmesi gerekir.
 • Lityum (bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılır): Böbrek aracılığıyla lityum atılımının azalmasından dolayı, plazma lityum seviyesinde bazen ciddi düzeye ulaşabilen artış olabilir.
 • Metotreksat (kanser ve sedef hastalığında kullanılır): Hematolojik metotreksat toksisitesi riski artabilir.
 • Zidovudin (HIV/AIDS tedavisinde kullanılır): NSAİİ’ler ile eş zamanlı kullanılırsa hemotolojik toksisite riski artmaktadır.
 • Kortikosteroidler: Gastrointestinal ülser ve kanama riskinde artış olduğu bilinmektedir.
 • Diüretikler: Sekonder böbrek yetmezliği riskini arttırabilir.
 • Pentoksifilin: Kanama riskinde artış söz konusudur.
 • Mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır): NSAİİ’ler mifepristonun etkisini azaltabileceğinden, mifepriston alımını takip eden 8-12 gün süresince NSAİİ’ler kullanılmamalıdır.
 • Probenesid (gut hastalığında kullanılır): Eş zamanlı probenesid uygulanması Ketoprofenin plazma klerensini azaltabilir.
 • Trombolitikler (kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar): Kanama riskini arttırabilir.
 • Siklosporin (organ naklinden sonra vücudun organı reddetmesini önlemek için kullanılan ilaç): Özellikle yaşlı hastalarda nefrotoksisite riskinde artışa neden olabilir.
 • Takrolimus (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç): NSAİİ’lerin takrolimus ile eş zamanlı (özellikle yaşlı hastalarda) kullanımında olası nefrotoksisite riski artmaktadır.
 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri: Antihipertansif etkide azalmaya ve böbrek fonksiyonunda bozulmaya veya kötüleşmeye neden olabilir.

KETOPROFEN’İN BAZI YAN ETKİLERİ

Yaygın yan etkiler;

Seyrek yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Parestezi (ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme hissi),
 • Hemorajik anemi,
 • Bulanık görme,
 • Kulak çınlaması,
 • Astım atağı,
 • Peptik ülser,
 • Ağızda iltihaplanma,
 • Hepatit,
 • Kilo artışı.

KETOPROFEN İÇEREN İLAÇLAR

Ketoprofen 10 mg 20 Tablets.

Ketoprofen 150 mg 30 prolonged Release Tablets.

Ketoprofen 100 mg/mL Sterile Solution.

Ketoprofen Vita 2.5% Dermal Gel.

Ketoprofen 2.5% Fastum Gel.

Ketoprofene Teva L.P. 200 mg.

 

Profenid 100 MG/2 ML IM Enjeksiyonluk Çözelti.

Profenid 100 mg  I.V. inyectable.

 

Profenid S.R. 200 mg 2 x 10 Sustained Release Tablets

Profenid 100 mg 30 Film Coated Tablets.

Profenid E-100 10 bilisters x 10 Enteric Coated Tablets.

 

Profenid 50 mg 24 Capsulas.

Profenid 100 mg 20 Capsulas.

 

Profenid 1 mg/ml 150 ml Şurup.

 

Profenid 60 g %2.5 Jel.

 

Bi-Profenid 100 mg Uzatılmış Salımlı Çentikli 20 Tablet.

Bi-Profenid 150 mg 20 Tablet.

Bi-Profenid 150 mg 20 Comprimidos.

 

Fastjel %2.5 50 g jel.

 

Toprec 25 mg 20 Comprimes.

 

Myorelax – KT 10 x 10 Tablets.

 

Ketonal 50 mg 10 kapsulex.

 

Ketoprogel 2.5% Dermic gel.

Benzer Konularımız

 1. Arveles Nedir ve Ne İçin Kullanılır
 2. Deksalgin Nedir ve Ne İçin Kullanılır
 3. Leodex Nedir ve Ne İçin Kullanılır
 4. Romatizma Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git