Hastalıklar ve Tedaviler

Kaygı Bozukluğu Belirtileri (Anksiyete Bozukluğu Nedir?)

Kaygı bozuklukları ya da tıptaki adı ile anksiyete bozukluğu Latince'de tıkanma, boğulma anlamına gelen ''angere'' kökünden türetilmiştir ve içerisinde kendine has karakteristik özellikler ve belirtiler gösteren birçok tanının yer aldığı geniş ve kapsayıcı bir tanı kategorisidir. Kaygı bozukluğunun birçok şekli vardır. Bunların içerisinde en sık rastlanan ve en çok bilinenleri fobiler yani korkulardır.

Kaygı (anksiyete) bozukluğu nedenleri ve tedavisi

Kaygı bozuklukları ya da tıptaki adı ile anksiyete bozukluğu Latince’de tıkanma, boğulma anlamına gelen ”angere” kökünden türetilmiştir ve içerisinde kendine has karakteristik özellikler ve belirtiler gösteren birçok tanının yer aldığı geniş ve kapsayıcı bir tanı kategorisidir. Kaygı bozukluğunun birçok şekli vardır. Bunların içerisinde en sık rastlanan ve en çok bilinenleri fobiler yani korkulardır.

Kaygı bozukluğu farklı tiplerde değerlendirilir. Fobiler ve panik bozukluklar ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı kaygı bozukluğu şeklinde ortaya çıkan kaygı bozuklukları da vardır. Kaygı bozuklukları her 100 kişiden 30 kişide görülen bir durumdur.

Bunların yanı sıra geçirilen herhangi bir travma sonrası stres bozukluğu adı verilen ve bazen ani başlayan bazen de kronikleşen travmaya bağlı veya travma sonrasında ortaya çıkan kaygı bozukluklarıdır. Kaygı bozukluğu kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha sık görülür.

Kaygı bozuklukları her yaş grubunda görülebilir. Kaygı bozuklukları çocukluk yaşlarında, ergenlikte, orta yaş grubunda, menopoz döneminde, hamileliklerde, erkeklerin andropoz döneminde de görülebilir.

Fobik bozukluk nedir?

Fobi, herhangi bir nesneye, objeye, canlı ya da cansız herhangi bir şeye karşı hissedilen çok şiddetli bir korku ve kaçınma tepkisi demektir.


Hayvan fobisi nedir? : En yaygın olarak bilineni ve rastlananı hayvanlara karşı (kedi, köpek, yılan, akrep, arı, böcekler ve fare gibi) hayvanlara karşı hissedilen korkulardır.

Yükseklik fobisi nedir? : Uçağa binmekten korkmak, yükseklikten korkmak, yüksek bir yerde kalmaktan ya da çalışmaktan korkmak gibi yükseklik korkuları vardır.

Kapalı kalma fobisi nedir? : Kapalı dar bir alanda kalmaktan korkmak (kapının üzerine kilitlenmesi, asansörde kalma, bir yerde sıkışıp kalma gibi) kapalı kalma korkusu gibi korkulardır.

Doktor fobisi nedir? : Kan, iğne, dişçiye gitme, ameliyat olma gibi medikal durumlardan korkmak ta yaygın görülen kaygı bozukluğu çeşitleridir.

Panik bozukluk nedir?

Fobilere ek olarak özellikle son yıllarda oldukça sık karşılaşılan diğer bir kaygı bozukluğu ise panik bozukluktur. Panik bozukluk kaygının oldukça şiddetli hissedildiği, kaygı, endişe ve yoğun korku duygularına, bedensel şiddetli şikayetlerin eklendiği ve kişinin yoğun bir kriz şeklinde yaşadığı ataklardır. Bu atakların art arda gelmesi ve gün içinde ya da ardışık zamanlarda tekrarlaması da panik bozukluk olarak tanımlanır.

Kaygı (anksiyete) bozukluğu neden olur?

Her türlü psikolojik hastalıklarda olduğu gibi kaygı bozukluklarının da temelinde yatan nedenler, genellikle kişinin iç dünyasında ihtiyaç duyduğu ve istediği şeyler ile dış dünyada karşılaştığı gerçekler, sınırlar ve engeller arasında sıkışmışlık halidir. En temelde ve kökte yatan, nedensel faktörler tanımlanabilir. Kaygı bozukluğu nedenleri nedensel faktörler ve tetikleyici faktörler olarak iki ana grupta değerlendirilir.

Çoğunlukla bu nedensel faktörler alt yapıyı ve zemini hazırlayan unsurları oluşturur. Herhangi bir kaygı bozukluğunun ya da bunlardan birinin ortaya çıkmasını tetikleyen faktörler de stresli olaylardır. Kişinin hayatında yaşanan veya değişen herhangi bir değişim, kriz (hastalık haberi, ölüm, kayıp, iş ile ilgili değişiklikler, ev satma veya evsiz kalma, parasal kayıplar, ayrılıklar, yaşanan yerin değişmesi, borçlanma, menzuniyet, terfi gibi olaylar) olumlu ya da olumsuz fark etmeyebilir ve her ikisi de kaygıyı tetikleyebilir.

Bunların yanı sıra psikologların ve psikiyatristlerin çok sık karşılaştığı kaygı bozukluğu tipleri de vardır. Örneğin, ifade edilememiş duygular, ifade edilememiş kızgınlıklar ve kırgınlıklar, bastırılmış duygular, bastırılmış tepkiler yani çözülememiş bütün meseleler aslında bir şeylere dönüşür. Bu durum genellikle bazen fiziksel bir hastalık (vücudun bir yerinde bir hastalık, bir ağrı) olarak kendini belli edebilir iken, bazende kaygı bozukluğu, duygu durum bozukluğu gibi bozukluklar ile kendini gösterir.

Kaygı (anksiyete) bozukluğu belirtileri

Kaygı bozukluğu belirtileri

Kaygı bozukluğu belirtileri

Kaygı bozuklukları belirtilerini 4 boyutta tanımlamak gerekir. Bunlardan birincisi duygusal belirtiler, ikincisi düşünsel belirtiler, üçüncüsü bedensel belirtiler ve dördüncü olarak ta davranışsal belirtilerdir.

Anksiyete bozukluğunda duygusal belirtiler : Duygusal belirtilerde en sık görülenler korku, kaygı, endişe, tedirginlik, huzursuzluk, iç sıkıntısı, bunaltı, daralma duyguları, kendini sıkışmış hissetme, çabuk irkilme, heyecanlanma, sinirlilik, çıldırma hissi, ölüm korkusu, kontrolünü kaybedecekmiş hissi, bazen nedensiz olarak belirtilen korku hali, durum şiddetlendikçe de dehşet, terörize olma ve panik olma hali gibi belirtiler görülür.

Anksiyete bozukluğunda düşünsel belirtiler : Düşünsel belirtiler genellikle duygusal belirtilere eşlik eden belirtilerdir. Bu belirtiler kötü bir şeyler olacakmış ve ya oluyormuş hissi, var olmayan bir şeyleri varmış gibi göstermek, yaşadığı yerden kaçma hissi, bir şeyleri kaybetme korkusu, birilerinin kendisine kötü bir şeyler yapacağını düşünmesi ki, bu kişiler hastanın en yakınları bile olabilir.

Anksiyete bozukluğunda bedensel belirtiler : Bu duygusal ve düşünsel belirtilere kaygının kısır döngüsü içinde eşlik eden oldukça şiddetli bedensel tepkiler de vardır.

Bu belirtilerden en çok görülenleri kalpte çarpıntı, tansiyonda yükselme, terleme, titreme veya hiç üşümeme, ateş basması ve/veya sıcaklık artışı, ağız kuruluğu, nefes almakta güçlük, göğüste ağrı, mide bulantısı, bazılarında buz kesme, dizlerin bağının çözülmesi, sürekli bayılacakmış gibi olma, halsizlik, yorgunluk, yutma güçlüğü, uyku uyuyamama, kulak çınlaması, yüzde kızarma, baş dönmesi, kaslarda gerginlik ve ağrı, vücudun herhangi bir yerinde sıkışmışlık, karıncalanma, uyuşma, ağrı, sancı, felç geçirdiğini zannetme, kendini aynada farklı görme, ellerin veya dizlerin, ayakların hiç durmadan oynaması gibi bedensel şikayetlerdir.

Anksiyete bozukluğunda davranış belirtileri : Bu üç boyuta ek olarak birde davranış değişiklikleri şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Bu davranış belirtileri aslında duygusal, düşünsel ve bedensel belirtiler ile baş edebilmek için, hastanın geliştirdiği savunma davranışlarıdır.

Örneğin, kalabalık içine karışmak istememek, açık yerlere ya da kapalı yerlere girmekten çekinmek ve buralardan uzak durmak, hastane ve tanıdığı bir insanın evinde kendini daha güvende hissetmek ve buralardan dışarı çıkmamak gibi bazı güvenlik kaçma ve kaçınma davranışları sergilemeye başlar.

Zaman içerisinde bu 4 boyuttaki belirtiler birleştiği zaman, hastanın günlük yaşamdaki iş yaşamını, genel yaşam düzenini ve verimliliğini son derece sekteye uğratmaya ve etkilemeye başlar, bireyin yaşam çemberini daraltır ve belirgin bir sıkışmışlık hali yaratmaya başlar.

Kaygı bozukluğu teşhisi ve sebep olduğu rahatsızlıklar

Fiziksel kaynaklı olduğu düşünülen birçok rahatsızlığın temelinde psikolojik nedenlere dayalı olması oldukça sık görülen bir durumdur. Kaygı bozukluğunun temelinde bedensel olarak çok fazla belirti olduğu için çoğunlukla psikiyatrik bir tanı konulmadan önce, hastanenin kardiyoloji bölümleri, kalp damar bölümleri, dahiliye bölümleri, gastroentroloji bölümleri, kulak burun boğaz bölümleri ile ilgili olan rahatsızlıklar taranır.

Kaygı bozukluğu tanısı konulmadan önce bu tür fiziksel hastalıklar ile bu bozukluk karışmaktadır. Bütün tetkik ve muayeneler yapıldıktan sonra fiziksel hiç bir etkenin olmadığı saptanır ise hasta psikiyatri uzmanına yönlendirilir.Fakat bazı fiziksel rahatsızlıklar da görünürde, kaygı bozukluğu gibi bir duruma taklit edebilir. Bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.

Örneğin, hipotiroidi (tiroid hormonu eksikliği), hipertiroid (tiroid hormonu fazlalığı), hipoglisemi (şeker düşüklüğü), B 12 vitamini eksikliği, madde kullanımı, kansızlık gibi fiziksel durumlar da kaygı bozuklukları yaratabilir.

Bunlara ek olarak psikolojik açıdan bakıldığında da yardım alınmadan ve tedavi edilmeden uzun süre devam eder ise kaygı bozukluğu ile birlikte depresyon da hastanın yaşamını etkilemeye başlar ve tanı ve değerlendirme sırasında kaygı bozukluğu ve depresyon birbiri ile karışabilir. Bu nedenle kaygı bozukluğunun doğru teşhisi ve tedavisi oldukça önemlidir.

Kaygı (anksiyete) bozukluğu tedavi gerektirir mi?

Anksiyete bozukluğu tedavisi

Anksiyete bozukluğu tedavisi

Psikoterapi birbirine paralel birden fazla hedefe ulaşmak anlamına gelir. Bunlardan birincisi, öncelikle kişide var olan belirtilerin, semptomlarını azaltmak ve ortadan kaldırmaktır. Çünkü bu şikayetler hastanın yaşam kalitesinde düşüklüğe ve işlevsel yaşamında başarısızlığa neden olur. Psikoterapide en önemli yöntem, hastada görülen şikayetlere neden olan ve altta yatan faktörlerin kanıtlanması ve tedavisinin yapılmasıdır.

Şikayetler, doktorlar için bir şifredir ve doktorun bu şifreyi doğru deşifre etmesi tedavinin başarısı için son derece önemlidir. Kaygı bozukluğu kişinin kendisinin baş edebileceği boyuta aşmış ve bu durum herhangi bir psikiyatrik veya psikolojik destek ile tedavi edilmemiş ise gittikçe yaşam çemberini daraltmaya başlar.

Daralan yaşam çemberinde hastanın aile hayatı, sosyal yaşantısı, iş verimliliği, okul başarısı daha fazla etkilenmeye başlar. Bu durum uzun vadeli biriktiğinde hem psikiyatrik hemde fiziksel sıkıntılar yaratır. Mesela depresyon kaygı bozukluğunun neden olduğu en önemli psikiyatrik sıkıntıdır.

Kaygı (ankiyete) bozukluğu tedavisi

Kaygı bozukluklarında uzman psikolog ya da psikiyatrist ile görüşmek ve tedavi sürecine girmek gereklidir. Bilişsel davranışçı terapiler, kaygı bozuklukları tedavisinde etkin rol oynar. Uygulanacak terapi ile hasta tedavi edilmenin yanı sıra hastalığa neden olan kaygı faktörlerini de yönetebilme yeteneğini kazanır.

Davranış terapileri istenmeyen davranışların sonlandırılması ve hastanın kendisini rahatlatmayı öğrenmesini sağlar. Davranış terapisi sayesinde kaygı bozukluklarında meydana çıkan belirtiler tamamen yok edilebilir.

Bilişsel terapiler ise kişinin kendi düşüncelerini daha iyi anlamasına negatif düşünceleri, pozitif düşünceler ile değiştirmeyi amaçlar. Kaygı bozukluğu tedavisinde gereken durumlarda ilaç tedavisi de verilir. İlaç tedavisi en az 6 -12 ay sürmelidir. İlaç tedavisi gerekir ise daha uzun da sürebilir. İlaç tedavisi dozu azaltarak doktor kontrolü altında bırakılır. İlaç tedavisinin yanı sıra psikoterapi tedavisi alınır ise tedavi daha etkili ve kalıcı olur.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

 1. Manik depresif bozukluk nedir
 2. Otizm hastalığı nedenleri
 3. Obsesif kompulsif bozukluk nedir
 4. Pazartesi sendromu neden olur

28 Yorum

 1. Avatar

  Mustafa

  22 Eylül 2016 at 00:15

  Merhaba ben haberlerde çikan kalp krizi vakalarinin kendimdede olucagini düşünmeden edemiyorum kaygi endişe stresimde var kalple yada başka bir terimle ilgili sorunum bu psikolojik mi tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Eylül 2016 at 15:30

   Ciddi bir kalp sorununuz yok ise, evet kaygı bozukluğu gibi bir durumun içinde olabilirsiniz. Bir psikiyatri uzmanına gitmeniz faydalı olur.

   Sağlık dileğiyle.

 2. Avatar

  Recep

  10 Ekim 2016 at 11:51

  Hocam 4 senedir anksiyete yaşıyorum kalp doktoruna gittim bişey yok.Psikiyatri antidepresan verebilirim dedi bende bi daha gitmedim.İlk başlarda çok ağırdı fakat sonra 3 aydır sadece heyecanlandığım zamanlar geliyor çarpıntı,titreme yapıyor xanax a başlamak istiyorum.Kafamda bişey olourmu korkusu var sürekli bi iş yaparken.Xanax a başlamalımıyım?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Ekim 2016 at 23:31

   Tekrar psikiyatri doktorunuza gitmeden ilaç kullanmaya başlamamalısınız. Yaşadıklarınız hakkında doktora doğru bilgilendirmeniz de önemlidir. Bu ilaçlar doktor reçetesi ve takibi olmadan kullanılmamalıdır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 3. Avatar

  zeynep

  26 Aralık 2016 at 12:11

  ailemden hiç kimse beni anlamıyor başkalarına gidince de kızıyorlar ben13 yaşında bir kızım yuarda belrtilen tesişlerden hepsini yaşadım pisikologa götürün diyorum beni anlamıyorlar bir şeyin yok diuolar ben ne yapmalıyım? üstelik panik atağımda var ve benim yalan söylediğimi okuldan kaçmak için yaptığımı düşünüyorlar geçmişteki sözlerimi yüzüme söyleyip bana ders vermeye çalışıyorlar ne yapmalıyım bıktım artık yeterrr

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Aralık 2016 at 13:29

   Şu sıralar ergenlik döneminde olduğunuz için bu tür sorunlar yaşamanızın nedeni hormonsal dalgalanmalar olabilir. Kaygı bozukluğu orta ya da ağır şiddette olabilen bir duygusal durumdur. Kaygı bozukluklarının farklı tipleri vardır. Bazı beyin ile ilgili problemler de kaygı bozukluğuna neden olabilir.

   Ailene psikiyatriste değilde nöroloji veya endokrinoloji bölümüne gitmeyi ikna edebilirsin. Nörolojik değerlendirme sonucu da kaygı bozukluğunun olup olmadığı anlaşılabilir.

   Bunları ailen ile daha detaylı konuşabilirsin.

   Buradan bir uzman yardımı almanızı tavsiye etme dışında bir öneride bulunmak mümkün değildir, çünkü bu durumun farklı tipleri, farklı nedenleri, her hastada farklı belirtileri olabilir.

   Sağlık dileğiyle.

 4. Avatar

  YENER

  23 Ocak 2017 at 11:08

  MERHABA HOCAM ÇOK KARAMSAR KYGILI KÖTÜ HABER BEKLENTİSİ YAKINLARINI KAYBETME KORKUSU ZEVK ALMAMA SİNİRLİK VAR BİRDE GÖĞÜS VE KAS AĞRILARI VAR KORKTUM AKCİĞER KANSERİ VS FELAKET SENARYOLARI BAŞLADI BENDE PSİKİYATRİ UZMANIM WELBUTRİN XL 300 VE GYREX 50 VERDİ BU SEMPTOMLARIM ÇOK UZUN SENEDİR VAR.AİLEMDE ANNEM MAJÖR DEPRESYON TEDAVİSİ ALIYOR.SİZCE BENİM DURUMUM NEDİR

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Ocak 2017 at 15:10

   Depresyon ve anksiyete bozuklukları tıbbi hastalıkların en sık görülenlerindendir. Depresyon sinsi ve karmaşık formları olduğundan dolayı tanısı biraz daha zor konulur iken, anksiyete tanısı daha kolay konulabilir. Doktorunuzun size hangi tanıyı koyduğu ilaç reçetesinin tanı kısmında yazması lazım.

   WELLBUTRIN XL 300 mg ilaç, majör depresif bozukluğu (majör depresyon) tedavisinde kullanılmaktadır.

   GYREX 50 mg ilaç, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (antipsikotikler) olarak bilinen ilaç grubunda bir ilaçtır. GYREX halüsinasyonlar görmek, garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri, zihin karışıklığı, kederli duygu durumu, aşırı çoşkulu duygu durumu gibi şikayetler ile seyir gösteren psikiyatrik bozukluklarda kullanılan bir ilaçtır.

   Bu ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli kullanmanız önemlidir. Bu tür ilaçlar doktor tedaviyi sonlandırana kadar bırakılmamalıdır. Bu tür ilaçlar doktor kontrolü altında aşamalı olarak bırakılır genellikle. Biraz düzeldikten sonra hasta tamam ben iyiyim deyip bırakır ve bu da durumun daha da kötüleşmesine sebep olur (bu yanlıştır). Doktor kontrolü önemlidir.

   Birçok sitemik, endokrinolojik veya nörolojik hastalıklarda da depresif belirtiler görülebilir. Yani bazı hastalarda bu tür depresif sorunların altında yatan sistemik, endokronilojik veya nörolojik bir hastalık da olabilir ve özellikle gençlerde altta yatan durumun araştırılması da önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 5. Avatar

  zeynep

  8 Mayıs 2017 at 11:42

  Merhaba.31 yaşındayım sürekli korkular yaşıyorum.En ufak bir seste irkiliyorum yada kapıdan çıkarken biriyle karşılaşınca sıçrıyorum.Yaşadığım herhangi bir korkuda titreme nöbeti geçiriyorum.İş yerinde bana birşey söylenecek diye sürekli kalbim çarpıyor.İzin almaya giderken bile kalbim çarpıyor yüzüm kızarıyor ne diyeceğimi şaşırıyorum.Korkudan boğazım düğümleniyor.Göğsüme ağrılar saplanıyor.defalarca kardiyolojiye gittim herşey normal çıktı.geceleri yattığımda kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum.yada sevdiklerimin yada benim acı bir şekilde öldüğünü hayal ediyorum.kendime sürekli telkinlerde bulunuyorum sakinleşmem gerektiği konusunda ama yapamıyorum.sizce kendi kendime bu problemleri halledebilir miyim yoksa uzman yardımı mı almalıyım?Teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Mayıs 2017 at 01:24

   Anlattığınız durumlar ciddi bir panik atak, kaygı bozuklukları, psikoz gibi durumlara bağlı olabilir. Daha önce yaşamış olduğunuz psikolojik bir yıkımın bir atağı olabilir ve bu tür ataklar yine bir olayda hemen tetiklenebilir ve daha ciddi durumlara dönüşebilir.

   Bir psikiyatri uzmanına gitmeyi ve gerekirse yardım almayı ihmal etmemeniz önemlidir.

 6. Avatar

  neriman

  10 Haziran 2017 at 01:12

  Bende kendimi bildim bileli tikler ve tırnak yeme sorunum var ayrıca çok sinirliyim öfke patlamalarım var. Çocuklarıma karşı çok asabiyim hoş kendimi bildim bileli sinirli bir yapım var.Bu durumumdan hiçmi hiç hoşnut değilim doktora gittim bana rixper ve zedprex adlı ilaçtan verdi fakat ramazanda olduğumuz için başlayamadım inşallah iyi gelir diye düşünüyorum ve bir an önce bu sinirli yapımdan kurtulmak istiyorum..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Haziran 2017 at 15:52

   Bu durum için hem nörolojik hem de psikiyatrik iyi bir değerlendirme önemlidir. Eğer psikolojik bir rahatsızlığınız varsa oruç tutmanız çok doğru olmaz, çünkü gece uyku düzeninin bozulması, öğünlerin düzenli olmaması, açlık ve susuzluk psikolojik rahatsızlıkları daha da tetikleyebilir. Ayrıca öfke patlamaları reaktif hipoglisemiye (ani şeker düşüklüğüne, gizli şekere) ve bu duruma neden olan altta yatan soruna bağlı da olabilir, bu nedenle iç hastalıkları ya da endokrinoloji bölümünde buna yönelik tetkiklerin de yapılması gerekir.

   Bu tür öfke krizleri menopoz dönemlerinde de olabilir (menopoz göstergeleri de endokrinoloji de araştırılır).

   Paranoid kişilik bozukluğu, depresyon, kullanılan bazı ilaçlar, bipolar bozukluk gibi durumlar bu tür sorunlara neden olabilir.

   Endokrinolojide hipogliseminin ve bu duruma neden olabilecek faktörlerin araştırılmasını ihmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 7. Avatar

  ismail pakaç

  17 Temmuz 2017 at 20:43

  merhaba hocam bende kaygı bozukluğu teşhisi kondu bunu nasıl tedavi edebilirm.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Temmuz 2017 at 14:00

   Teşhisi koyan doktorunuz gerekli görürse uygun tedaviyi verecektir. Bunların dışında kaygı bozukluğu sorunu olan insanların yaşam tarzında da değişiklikler yapılması (düzenli beslenme, düzenli yürüyüş yapma, düzenli uyku saatleri, sizin kaygınızı arttıran kişilerden mümkünse uzak durma ya da onlarla kaygınızı arttıracak muhabbetlere girmeme, kötü alışkınlıklardan (sigara, alkol, madde, aşırı çay, aşırı kahve gibi stresi arttıran içeceklerden) kaçınma, imkanınız varsa sizi rahatlatacak bir tatile çıkma, sizi rahatsız eden yerlerden uzak durmaya çalışma, sizi rahatlatacak hobilerle uğraşma gibi yaşam tarzı değişiklikleri faydalı olabilir. Bunlar hakkında da doktorunuzdan bilgi almanız önemlidir. Her hastanın kaygı bozukluğu sebebine ve tipine göre uygulayacağı yaşam tarzı değişiklikleri farklı olması da gerekebilir. Durumun ciddiyetine göre psikoterapi gerekebilir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 8. Avatar

  Can

  19 Temmuz 2017 at 02:13

  Merhaba hocam 8 yaşımda sigaraya başladım 12 13 yaşımdan sonra Her türlü maddeyi kullandım son 4 5 yıldır metamfetamin kristal buz kullanıyorum şu an 20 yaşındayim Askerim son 1 yıldır kendimi ifade edememe ortam içinde konusamama çekinme susma gibi bi durum yaşıyorum 1 yıl öncesine kadar baya bi arkadaş cevrem vardı hepsi madde para çıkar uğruna beni terk etti kendimi eve kapatmıştim kimseyle iletişim kuramiyordum annem le babamla kardeşlerimle kimseyle konuşamıyordum 1 ay kadar madde kullanmadım odanın içinde resimlerle kağıtla kalemle urasirdim aynaya bakıp kendime ben kimim diye soru lar soruyordum evin içinde göz felan görüyordum kendimi gece 12 gibi sokağa atıyordum sabah 7 8 gibi eve geliyordum yemek su felan icmiyordum o 1 ay içerisinde içten içe ediyordum 8 kilo kaybım vardı madde kullanırken bile kilo kaybetmiyordum bu kadar neyse işte en son namaz kılmaya başladım kilomu biraz toparladim dışarıda gelmelerimi bıraktım sonra askere geldim bukez askerde komutanların ne dediğini duymuyorum mesela gidip duymadım efendim diyemiyorum mesela herhangi birşey anlatsa anlamıyorum unutuyorum komutanların yanindayken konuşamıyorum dilim tutuluyor korkudanmi Deil ama bilmiyorum işte konuşamıyorum mesela başıma herhangi bir vaka geldiği zaman kendimi ifade edemiyorum asker arkadaşlarım genelinde ciddi muhabbet edeceğim kimse yok çoğunun konuşmalarını umursamiyorum bile yaptıkları esprilere gulmuyorum bile bu piskiyatri doktoru bana hava değişimi verdi 21 gün memleketime geldim 1 tane arkadaşım vardı ben askerdeyken 75 kiloydum buraya gelince bu arkadaşımla metamfetamin kullandigimiz için 1 haftada 5 6 kilo eridim madde bana haz vermiyor bu arkadasimin yanında 1 seneye kadar makina gibi konuşan ben Şimdik hiç konusmuyorum bana diyor senin moralin mi bozuk diyorum moralim bozuk değil ama ben bu maddeyi içtiğim zaman suskunlasiyordum ilk içtiğim yillarda için ce mutlu olurdum Şimdik için ce put gibi sakinlesiyorum askeri birliğime 1 hafta sonra katılacağım 9 ay askerliğim var ben 9 ay boyunca bidaha memleketime ızine bile gelmek istemiyorum gelip madde kullanmak böyle aciz duruma düşmek istemiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Temmuz 2017 at 23:54

   Anlattığınız durumlar iyi ve uzun süreli psikoterapi görmeden sadece psikiyatristin verdiği ilaç ya da hava değişimi tedavisiyle başa çıkabileceğiniz bir durum gibi görünmüyor, bu nedenle psikiyatri uzmanınızdan psikoterapi için bilgi almanızda fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 9. Avatar

  Kubra

  18 Kasım 2017 at 05:03

  Merhaba hocam, ben bundan 7 gün önce arka arka stres yaşadım. Bundan 4 sene önce babamı kaybettim intihar eti. O zamanlar 17 yaşındaydım. Şimdi 21 yaşındayım. Bundan üç ay önce deprem yasamıstım ve su son 7 gün stres yasayınca iyi düsünemez oldum. Hep olumsuz şeyler geliyor aklıma. Daha önce böyle değildim ve sürekli kalp bölgemde batma hissediyorum, sol kolumda uyuşma, bazen de kafamda ağri oluyor. Hastalık mı var diye düşünüyorum hep, aklıma hep en kötüsü geliyor. Nedir acaba?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Kasım 2017 at 22:23

   Anlattığınız şikayetler panik atak belirtileri olabilir. Kalbe bıçak saplanır gibi giren ağrılar genellikle kasa bağlı olur. Oldukça zor bir süreç yaşamışsınız, bunlara bağlı olarak hem ağrılar tetiklenebilir hem de panik atak başlayabilir. Ruhsal muayenelerde hastalar genellikle baş, boyun ve bel ağrılarından şikayet ederler.

   Genel olarak ruhsal sıkıntılarla ilişkili ama bedensel belirtiler gösteren hastalıklar ”psikomatik bozukluklar” olarak adlandırılır. Çeşitli baş ağrıları, cilt sorunları, irritabl bağırsak sendromu, miyofasyal ağrı sendromu gibi bozukluklar bunlara örnek olarak verilebilir. Anlattığınız şikayetler bu tür bir psikomatik bozukluğa bağlı da olabilir.

   Bir psikiyatri uzmanına gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Buradan bir sonuç alamazsanız ağrı kliniğine de başvurabilirsiniz.

   Salıklı kalmanız dileğiyle…

 10. Avatar

  Melek

  18 Şubat 2018 at 19:07

  Merhaba hocam benim tiklerim var uzun sure risperdal kullandim ama yan etki yapmaya baslayinca biraktim sontasinda degisik antipsikotikler kullandim ama hepsi yan etki yapti dolayisiyla ilac icemiyorum dokyorlar kaygi bozuklugundan oluyor tikler dediler ne yapmaliyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Şubat 2018 at 01:27

   Tikler motor veya vokal kasların istemsiz kasılmaları sonucu ortaya çıkan; ani, aralıklı, ritmik olmayan hareketlerdir. Tikler motor ve vokal tikler olmak üzere iki temel başlık altında değerlendirilir.

   MOTOR TİKLER; göz kırpma, baş sallama, omuz silkme ve benzeri tikleri içerebileceği gibi birçok istemsiz hareketin aynı anda ortaya çıktığı kompleks tikler şeklinde de olabilir.

   VOKAL TİKLER; bu tür tikler ise boğaz temizleme, sesinden karmaşık sesler çıkarma ve çeşitli konuşma bozukluklarından koprolaliye kadar değişkenlik gösterebilir.

   TİKLERİN OLUŞUM NEDENLERİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALAR BULUNMAKTADIR.

   Tik bozuklukları; ister motor tikler, ister vokal tikler olsun, bunlar gelip geçiciyse genellikle stresin veya o sırada yaşanan günlük olayların etkisinin olduğu söylenmektedir, ancak daha karmaşık ve kronik tiklerde (özellikle tourette sendromu gibi hastalıklara bağlı tiklerde) beyin ile ilgili bir takım bozuklukların bu duruma neden olabileceği konusunda çalışmalarla desteklenen görüşler vardır. Özellikle beyindeki dopamin, noradrenalin ve serotonin sistemi ile ilgili bazı problemler (yani nörokimyasal bir takım problemler) ya da bazal ganglionlar denilen, özellikle hareketten sorumlu bölgelerde var olan yapısal bir takım bozuklukların, karmaşık tiklerin ortaya çıkmasında etkili olduğu hakkında görüşler mevcuttur.

   Tiklerle ilgi yapılan ailesel çalışmalarda genetik faktörlerin de tiklerle ilişkisinin olduğu gösterilmiştir.

   Psikolojik faktörlerin etkili olduğu tikler genellikle motor tiklerdir.

   Sizde hangi tür tiklerin olduğuna bağlı değişmekle birlikte, tikleriniz nörolojik problemlere bağlı ya da psikolojik problemlere bağlı olabilir. Eğer şimdiye kadar sadece psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilip tedavi edildiyseniz, bir de nörolojik değerlendirme ve tedaviye ihtiyacınız olabilir veya şimdiye kadar nörolojik tedavi gördüyseniz, psikiyatrik tedavi almanız gerekebilir.

   TİK BOZUKLUĞUNUN TEŞHİSİNDE BAZI HASTALIKLARA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN HAREKET BOZUKLUKLARININ AYIRICI TANISI DA ÖNEMLİDİR.

   Ayrıcı tanıda; Huntington koresi, multipl skleroz, Lesch-Nyhan sendromu, Sydenham koresi, postviral ensefalit ve kafa travmaları gibi durumların göz önünde bulundurulması gerekir. Bunun yanında tikler bazı ilaçların yan etkileri ile de karıştırılabilir.

   Doktorlarınız ile bunlar hakkında da görüşmeniz faydalı olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 11. Avatar

  Canan

  26 Şubat 2018 at 00:15

  Merhaba hocam ben nişanlığım bir ay önce nişan atmıştım tekrar barıştık ama böyle bi olayın olması beni çok strese soktu yakın bi zaman içinde düğünüm olacak ama ben çok korkuyorum sürekli olumsuz şeyler düşünüyorum uyuyamıyorum kafamda sürekli olumsuz düşünceler geçiyo önceden böyle düşüncelerim yoktu ama nişan attıktan sonra evlenmekten korkmaya başladim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mart 2018 at 22:34

   Daha önce ayrılık noktasına geldiğiniz dönem olduğu için, bu süreçte anksiyete bozukluğu başlamış olabilir. Bu tür bozukluklar geçirilen stresli olaylardan sonra ortaya çıkabilir. Bir psikiyatri uzmanına veya bir psikoloğa gitmeniz ve destek almanız faydalı olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 12. Avatar

  Rabia

  14 Haziran 2018 at 16:08

  Merhaba hocam benim küçüklüğümden beri hastane iğne korkum var hastaneye gidebiliyorum bir başkası için ama kendim için çok çok zorda kalmadan gidemiyorum kan tutuyor zorlarsam bayılıyorum bunun için ne yapmalıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Haziran 2018 at 17:38

   HEMATOFOBİ (KAN KORKUSU), kana karşı hissedilen aşırı ve önlenemeyen korku durumudur. Diğer pek çok fobiden farklı olarak bu korkunun akut durumlarında, vazovagal senkop (bayılma) gibi fizyolojik reaksiyonlar ile kendini gösterebilir. Benzer reaksiyonlar travmatofobi (yaralanma korkusu) ve tripanofobi (iğne korkusu) gibi fobilerde de görülür.

   Hematofobi (kan korkusu) sıklıkla çocukluk veya ergenlik döneminde direkt veya şahit olunan travmalar nedeniyle ortaya çıkar. Ayrıca genetik bileşeni de bulunmaktadır.

   Fobilerde genellikle mesleki durumdaki bir değişikliğin kişinin yıllarca kaçındığı veya küçümsediği bir durumla yüzleşmesi gerektiğinde tedavi yolu arama gerekliliği ortaya çıkar.

   Tedavi daha çok vazovagal senkopun önlenebilmesi üzerine davranışçı teknikler veya pacemaker gibi tıbbi cihazların uygulanması şeklinde yapılır.

   Psikanalitik tedavi genellikle aşırı korku ve kaçınmanın altında yatan bastırılmış çatışmaların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Yani psikoterapi görebilirsiniz. Tedavi sürecinde ilaç tedavisi de psikoterapiyle birlikte yürütülebilir.

   Bir psikiyatri uzmanına ve/veya psikoloğa gitmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 13. Avatar

  Yusuf Yıldırım

  13 Ekim 2018 at 23:49

  Merhaba hocam ben 1 hafta önce kalp krizi endişesi ile hastaneye kaldırıldım akat yapılan detaylı testler sonucunda en ufak bi sorun çıkmadı panik atak olduğu söylendi ama herhangi bir yönlendirme yapılmadı o günden beri arar ara çarpıntı ve nefes darlığı olduğunu hissediyorum ne yapmalıyım ve kriz anında onereceginiz taktikler var mı Teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Ekim 2018 at 18:57

   Psikiyatri uzmanına gitmeniz gerekir. Eğer panik atak kaynaklı ise psikiyatrik tedavi gerekebilir.

   Atak sırasında hastalar nefes darlığı, kalp çarpıntısı ve göğüste daralma hissi yaşarlar ve bu sırada kalp krizi geçirdiklerini zannederler. Atak geçirildiği sırada sakin olmak ve bu belirtilerin geçeceğini bilmek belirtileri azaltmada faydalı olabilir.

   İstem dışı panik atak, mitral kapak prolapsusu, hiperglisemi, bazı ilaçların yan etkileri ve diğer tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 14. Avatar

  Ahmet servi

  16 Şubat 2019 at 23:09

  Sürekli içim sıkılıyor. İnsanlardan kaçıyorum. Kimseye güvenmiyorum. Başıma bişey gelecek gibi duygular geliyor ve hiçbir şeye odaklanamıyorum. Eskiden çok kitap okurfum şimdi okuyamıyorum.

  Bunlar nedendir teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Şubat 2019 at 14:47

   ANKSİYETE, bedensel belirtilerin de eşlik ettiği, nedensiz bir tedirginlik ve korku hali olarak tanımlanabilir. Kaygı, sıkıntı, bunaltı, endişe, korkuya benzer duygular yaşanır. Anksiyete yaşayan kişi bu durumu kötü bir şey olacakmış hissi, endişe hali ya da nedensiz bir korku şeklinde ifade eder.

   BELİRTİLER;

   * Huzursuzluk, gerginlik, tedirginlik,
   * Sıkıntı, daralma,
   * Dikkatini toplayamama ve bir konu üzerinde yoğunlaşamama,
   * Çabuk yorulma, uyku bozuklukları, kolay irkilme,
   * Baş ağrısı, baş dönmesi, başta uyuşma ve sersemlik,
   * Kulaklarda uğuldama, çınlama, görme bozuklukları,
   * Ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes darlığı,
   * Sık sık soluk alıp verme ihtiyacı, göğüste basınç hissi,ağrı,
   * Kas ağrıları,
   * Midede şişkinlik, hazımsızlık, yanma,
   * Bulantı, kusma,
   * Bağırsak hareketlerinde düzensizlik,
   * Sık idrara çıkma.

   Anksiyete çok sık görüldüğünden her zaman bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmeyebilir.

   Kişinin sosyal yaşamı sırasında (okulun ilk günü, yeni işe başlanmış olma, iş başvurusu, evlilik, lise ve üniversite sınavları ve diğer önemli sınavlar ve benzeri durumlarda) anksiye ortaya çıkabilir. Ancak bu durum kişinin sosyal ve ailevi yaşantısını etkiliyorsa, kişiler arası ilişkilerde kişiyi zorluyorsa, gün içinde sık sık bu durumlar tekrarlıyorsa, bu durum ile kişi kendisi başa çıkamıyorsa, bu durum en az 6 aydır sürüyorsa anksiyete bozukluğundan bahsedilebilir ve bir psikiyatri uzmanına gidilmelidir.

   Bazen kaygılarımız ile kendi kendimize başa çıkamayabiliriz. Bu nedenle, bu gibi durumlarda bir psikiyatriste gitmemiz gerekir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git