Güncel Sağlık Haberleri ve Bilgileri

Kardiyak Arrest (Kalp Durması) Nedenleri ve Tedavisi

Kardiyak arrest (kalp durması), kalbin pompalama fonksiyonunun durmasıdır. Kalp durması kalbin ritmik kasılması durduğunda ortaya çıkar ve çoğunlukla anormal elektriksel aktiviteye bağlıdır. Ani yıkılmaya, bilinç kaybına, nabız ve solunumun durmasına neden olur.

Kardiyak arrest için risk faktörleri

Koroner arter hastalığı tanısı alan ve daha önce kalp krizi geçiren hastaların çoğunda ani kardiyak ölüm gerçekleşmektedir, dolayısıyla kardiyak arreste neden olan risk faktörleri de büyük ölçüde koroner arter hastalığı risk faktörlerini yansıtır.

Bu risk faktörleri;

 • Sigara içmek,
 • Koroner arter hastalığı,
 • Ailede kardiyovasküler hastalık hikayesinin olması,
 • Ailede ani kardiyak ölüm hikayesinin olması,
 • Fiziksel aktivite azlığı,
 • Aşırı kilo,
 • Hipertansiyon,
 • Yüksek kan kolesterolü,
 • Diyabet,
 • Erkek cinsiyet (kadınlarda 55 yaşından sonra, erkeklerde 45 yaşından sonra risk artar).

Kardiyak arrest nedenleri

Kalp durmasının en yaygın nedeni kalp krizidir.

Diğer sebepler;

 • Hipertrofik kardiyomiyopati,
 • Dilate kardiyomiyopati,
 • Wolf-Parkinson White sendromu,
 • Doğumsal ya da kazanılmış QT sendromu,
 • Brugada sendromu,
 • Doğumsal kalp defektleri,
 • Kawasaki hastalığı,
 • Kalp kapak hastalığı,
 • Koroner arter spazmı,
 • Bradikardi,
 • Kardiyak tamponad,
 • Tansiyon pnömotoraks,
 • Pulmoner tromboz,
 • Hipovolemi,
 • Hipoksi,
 • Hipotermi,
 • Hiperkapni,
 • Hipo/hiperkalemi,
 • İnme,
 • Elektrikle yaralanma,
 • Suda boğulma,
 • Kan kaybı,
 • Aşırı derecede ilaç kullanımı,
 • Anafilaktik şok (aşırı derecede şiddetli bir tür alerjik reaksiyon).

Kardiyak arrest belirti ve bulguları

Kardiyak arrestin belirtileri ve bulguları arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk ve diğer kardiyak belirtilerde artma sayılabilir. Bu belirtiler kardiyak arreste özgü değildir, fakat kalp krizi gelişme riski için bir uyarı olabilir.

Kardiyak arrest teşhisi

Hastanın sağ kalması kalp atışının hemen geri getirilmesine ve beyne kan teminine bağlıdır. Kalp atışı geri gelinceye kadar kalp masajı ile kan dolaşımı sürdürülebilir. Kalbin durmasına dair teşhis ancak EKG (elektrokardiyografi) kullanılarak kalbin elektriksel aktivitesinin gözlenmesi ile teyit edilebilir. Bu, sağlık görevlilerinin kalbin durmasına yol açan iki kardiyak anormalliği yani ventriküler fibrilasyon (tekil kalp kası demetlerinin hızlı, koordinasyonsuz kasılması) ile asistol (kalp kası aktivitesinin tamamiyle yokluğu) ayırt etmelerini sağlar.

Kardiyak arrest tedavisi

Kardiyak arrest hastaları Acil Servislerin en kritik hasta grubu olup, ekip yaklaşımı gerektiren müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kardiyopulmoner resüsitasyon başarısını etkileyen birçok faktör olmasına rağmen, resüsitasyon sırasında geri döndürülebilir nedenlerin tespiti ve tedavisi SDGD’nin sağlanmasında önemlidir, ancak bu faktörleri tespit etmek her zaman mümkün değildir.

Ventriküler fibrilasyon, defibrilasyon (kalbe elektrik şoku uygulanması) ile düzeltilebilir. Asistolün düzeltilmesi daha zor olmakla birlikte adrenalin (epinefrin) enjeksiyonuna ya da elektrikli ritim aletine cevap verebilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kalp krizi nedenleri ve tedavisi
 2. Ventriküler fibrilasyon nedenleri ve tedavisi
 3. Dilate kardiyomiyopati nedenleri ve tedavisi
 4. Bradikardi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git