Hastalıklar ve Tedaviler

Kardiyak Aritmi – Kalp Atım Anormalliği Neden Olur? Kardiyak Aritmi Tipleri

Aritmi, kalp atımı ritminde ya da hızında anormallik olması durumudur.

Kardiyak aritmi nedir?

Aritmi, kalp atımı ritminde ya da hızında anormallik olması durumudur. Aritmiler kalpteki elektriksel uyaranların bozukluğu sonucu oluşurlar. Herhangi bir izole düzensiz atım ektopik kalp atımı olarak tanımlanır. Yine de ektopik atım varlığı, her zaman bir anormallik olduğunu göstermez. Aritmiler halk dilinde genellikle ritim bozuklukları olarak bilinir.

Aritmi tipleri

Aritmiler iki ana gruba ayrılır; kalp atımı hızının normalden fazla olduğu taşikardiler ve kalp atımının normalden yavaş olduğu bradikardiler şeklinde ve bunların da alt tipleri şeklinde değerlendirilir.

Taşikardi tipleri 

 • Sinüs taşikardisi nedir? Sinüs taşikardisinde hız artmıştır, ritim düzenlidir ve atım sinoatriyal noddan kaynaklanır.
 • Supraventriküler taşikardi nedir? Supraventriküler taşikardi daha hızlıdır ve ritim düzenlidir. Bir uyarının kalpte sürekli dolaşmasına ve sinoatriyal noddan devralmasına yol açan bir anormal elektriksel yol nedeni ile olabilir.
 • Ventriküler taşikardi nedir? Ventriküllerden kaynaklanan hızlı, düzensiz bir atım ventriküler taşikardi olarak adlandırılır.
 • Atriyal flutter nedir? Atriyal flutterde atriyumlar düzenli ve çok hızlı atarlar ama her uyarı ventriküllere erişmez ve ventriküller daha yavaş bir hızla atar.
 • Atriyal fibrilasyon nedir? Atriyumlarda koordineli olmayan hızlı atım atriyal fibrilasyon olarak tanımlanır ve tümüyle düzensiz ventriküler atımlara yol açar.
 • Ventriküler fibrilasyon nedir? Ventriküler fibrilasyon bir kardiyak arrest şekli olup bu durumda ventriküllerin düzensiz bir şekilde çok hızlı titremekte olması nedeni ile kalp kan pompalayamaz.

Bradikardi tipleri 

 • Sinüs bradikardisi nedir? Sinüs bradikardisi yavaş, düzenli bir atımı’dır.
 • Kalp bloğu nedir? Kalp bloğunda elektriksel uyarıların kalp kası yoluyla iletimi ya kısmen ya da tamamen durmuş olup yavaş ve düzensiz bir kalp atımı ortaya çıkmıştır.
 • Hasta sinüs sendromu nedir? Bradikardi dönemleri, uyarı çıkışındaki hataya bağlı olarak taşikardi dönemleri ile yer değiştirebilir.

Aritmi nedenleri

Uyaranların kalbin elektriksel sistemi boyunca iletilmesini engelleyen herhangi bir hastalık kalp hızında ya da ritminde bozukluğa yol açabilir.

Aritminin sık rastlanan bir nedeni, koroner arterin ateroskleroz (arter duvarlarında yağ birikimleri) ile daraldığı, özellikle miyokard infarktüsü (kalp krizi) sonrasındaki koroner arter hastalığıdır. Fakat birçok faktör aritmilere neden olabilir.

Aritmilere neden olabilen faktörler

 • Konjenital (doğumsal) kalp defektleri
 • Amitriptilin ve bazı başka antideprasan ilaçlar (özellikle yüksek doz kullanıldıklarında)
 • Ateşli hastalıklar
 • Anemi (kansızlık)
 • Pulmoner emboli
 • Anksiyete
 • Miyokardit
 • Perikardit
 • Mitral stenoz
 • Hipertiroidi
 • Hipertansiyon
 • Romatizmal kalp hastalığı
 • İskemik kalp hastalığı
 • Mitral kapak prolapsusu
 • Hipertrofik kardiyomiyopati
 • Kronik kalp yetmezliği
 • Geçirilen kalp cerrahisi
 • Diğer bazı sistemik hastalıklar
 • Kan zehirlenmesi
 • İlaç zehirlenmeleri
 • Akut alkol zehirlenmesi
 • Kafein, kokain ve alkol kullanımları
 • Elektrolit anomalileri gibi etkenler aritmilere neden olabilir.

Aritmi neden olur

Aritmi belirtileri

Aritmi, kişinin anormal düzeyde hızlı kalp atımın fazla olduğu çarpıntılar şeklinde hissedilebilir. Fakat bazı olgularda aritmiler, beyne giden kan akımının azalması sonucu bayılma, sersemlik, baş dönmesi ya da akciğerlere giden kan akımında bir azalma söz konusu ise göğüs ağrısına ve nefes alamamaya neden olur. Bunlar aritmilerin ilk belirtileri olabilir. Bazen atriyal fibrilasyon kalp yetmezliğine de neden olabilir.

Aritmi nasıl teşhis edilir?

Aritmiler, kalp kasında elektriksel aktivite paternini gösteren elektrokardiyografi (EKG) ile tanınmaktadır. Eğer aritmi sorunu ara ara oluyor ise ayaktan EKG ile sürekli kayıt yapılması gerekebilir.

Aritmi tespit edilmiş hastalarda kalp ile ilgili bir problem olup olmadığının anlaşılması için ekokardiyografi (EKO), elektrofizyolojik çalışma (EPS), transözofageal ekokardiyografi (TEE), koroner anjiyografi, egzersiz (efor) testi,  eğik masa testi, kan testleri gibi tetkikler de yapılabilir. Ayrıca aritmiye neden olabileceği düşünülen başka sorunlardan şüphe edilen durumlarda bunlara yönelik tetkikler de istenebilir.

Aritmi tedavisi

Aritmi tedavisinde aritminin tipine göre değişmekle birlikte acil tedaviler ve uzun vadeli tedavilerin yanı sıra, altta yatan nedenin de bulunması ve bulunan nedene yönelik tedavinin de uygulanması önemlidir.

 • Aritmilerde ilaç tedavisi: Aritmi tedavileri, aritminin tipine göre değişmekle birlikte genellikle taşikardi’yi önleme ya da yavaşlatma amaçlı antiaritmik ilaçlar kullanılır.
 • Aritmilerde defibrilasyon tedavisi: Akut (aniden gelişen) bir aritmide normal kalp ritmini kalbe elektrik şoku (defibrilasyon) uygulayarak düzeltmek mümkün olabilir.
 • Aritmilerde radyoferakans ablasyon tedavisi: Tekrarlayan taşikardi atakları bazen, kalbin anormal ileti yolunun radyofrekans ablasyonu (ölü ya da hastalıklı dokunun çıkartılması ya da yüksek ısı ile tahrip edilmesi işlemi) ile tedavi edilebilir. Bu işlem kardiyak katerizasyon sırasında yapılır.
 • Aritmilerde kalp pili tedavisi: Bazı olgularda kalbin anormal ritminin üstesinden gelerek normal ritmi geri getirmeye yarayan bir kalp pili (pacemaker) yerleştirilmesi gerekebilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Ayaktan EKG nedir ve nasıl uygulanır
 2. Atriyal flutter nedenleri ve tedavisi
 3. Atriyal fibrilasyon nedenleri ve tedavisi
 4. Kalp bloğu nedenleri ve tedavisi
 5. Taşikardi nedenleri ve tedavisi
 6. Bradikardi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git