Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Kangrenli Piyodermi – Pyoderma Gangrenosum Nedir?

Kangrenli piyodermi veya pyoderma gangrenosum çoğunlukla bacaklarda görülen, sertleşen ve rengi bozulan alanlara dönüşen ülserler ile karakterize nadir rastlanan bir rahatsızlıktır.

Kangrenli piyodermi nedenleri, belirtileri ve tedavisi

  • Kangrenli piyodermi nedir? Kangrenli piyodermi veya pyoderma gangrenosum çoğunlukla bacaklarda görülen, sertleşen ve rengi bozulan alanlara dönüşen ülserler ile karakterize nadir rastlanan bir rahatsızlıktır.
  • Kangrenli piyodermi neden olur? Kangrenli piyoderminin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte altında yatan bazı hastalıklar olabilir. Örneğin Ülsertaif kolit, Şeker hastalığı (diyabet), Lösemi ve lösemi türleri, Multipl miyelom, Romatoid artrit, Seronegatif artrit, Crohn hastalığı gibi hastalıklar kangrenli piyodermiye neden olabilir.
  • Kangrenli piyodermi belirtileri: Lezyonlar tipik olarak küçük püstülller, papüller ya da kanamalı veziküller (içi su dolu kabarcıklar) şeklinde ortaya çıkar. İçi su dolu kabarcıklar (veziküller) genişleyerek çevresi eritemli, kabarık kenarlı, ödemli koyu renkli ülserlere dönüşür.
  • Kangrenli piyodermi tedavisi: Kangrenli piyoderma tedavisinde antibiyotik içeren ilaçlar, kortikosteroidli ilaçlar, immünsüpresif ajanlar, biyolojik ajanlar gibi ilaçlar kullanılır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Bacak ülserleri neden olur
  2. Kolit nedenleri ve tedavisi
  3. Crohn hastalığı nedenleri ve tedavisi
  4. Lösemi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git