Ağrılar ve Tedavileri

Kamfolin Merhem Nedir? Kamfolin Ne İşe Yarar? Kamfolin Merhem Prospektüs

KAMFOLİN 150 MG/G+100 MG/G MERHEM KULLANMA TALİMATI

Haricen kullanılır.

Etkin maddeler: Metil salisilat, mentol. Kamfolin, etkin madde olarak %15 (7,5 g) metil salisilat ve %10 (5 g) mentol içerir.

Yardımcı maddeler: Lanolin (susuz) (koyun yününün yağından elde edilen), lanette SX, cetiol V, metil paraben (E218), propil paraben (E216), deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip, bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de Kamfolin’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

 

Kamfolin Prospektüs

KAMFOLİN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (KAMFOLİN ENDİKASYONLARI)

Kamfolin, beyaz renkli, homojen merhem formunda üretilmekte ve 50 g’lık tüpler halinde piyasaya sunulmaktadır. Merhem içeriğinde koyun yününün yağından elde edilen lanolin (susuz) bulunmaktadır.

Kamfolin,den etkin maddelerden biri olan metil salisilat, salisilik asit türevleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Ağrı kesici (analjezik) ve iltihap giderici (antienflamatuvar) özelliklere sahiptir.

Diğer etkin madde olan mentol ise, nane esansından elde edilen doğal bir bileşiktir. Yerel olarak kullanıldığında derideki damarları genişletir ve serinlik hissi verir.

Kamfolin aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir:

 • Kireçlenme (osteoartit), eklem iltihaplanması (romatoid artrit), eklem çevresindeki dokularda iltihaplanma (periartrit), eklem bölgesinde ağrılı şişlikler (bursit), tendon iltihabı (tendinit) ve tendon kılıfı iltihabı (tenosinovit) gibi romatizmal hastalıklar,
 • Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları,
 • Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları.

Kamfolin, haricen kullanılan bir ağrı kesici ve iltihap gidericidir. Ağrılı bölgelere uygulandığında bu bölgelerdeki damarları genişleterek serinlik hissi verir ve ağrıyı azaltır. Sinir ve kasların gevşemesini sağlar.

KAMFOLİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Metil salisilat, mentol veya Kamfolin’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı  duyarlı) iseniz kullanmayınız.

Cildinizde açık yara varsa veya tahriş olmuş ise, bu bölgeler üzerinde kullanmayınız.

KAMFOLİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Kamfolin sadece haricen uygulanmak içindir.

 • Sıcak su torbası veya bandaj ile birlikte kullanmayınız.
 • Çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerde viral grip veya suçiçeği semptomlarında nadir olarak görülebilen fakat ciddi bir hastalık olan Reye sendromlu hastalarda Kamfolin kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.
 • Gözlere ve ağız içi gibi ince bir tabaka (muköz membran) ile kaplı diğer bölgelere değdirmemeye dikkat ediniz ve tahriş olmuş deriden uzak tutunuz.
 • Ciltte önemli tahriş oluştuğu takdirde tedaviyi kesiniz.
 • Ağrı 10 günden fazla devam eder veya iyileşmezse hemen bir doktora başvurunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KAMFOLİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Geçerli değil.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE KAMFOLİN KULLANILIR MI?

Hamilelik: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kamfolin, hamilelik sırasında yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kamfolin, emzirme döneminde yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR KAMFOLİN KULLANABİLİR Mİ?

Topikal uygulanan Kamfolin’in araç ve makine kullanma üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

KAMFOLİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Kamfolin, Lanolin içermesinden dolayı yerel cilt reaksiyonlarına (kontakt, dermatit gibi) sebep olabilir.
 • Kamfolin içeriğindeki Metil paraben (E218) ve Propil paraben (E216) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE KAMFOLİN KULLANIMI

 • Asetilsalisilik asitle beraber Kamfolin kullanıldığında salisilat zehirlenmesi görülebilir.
 • Varfarin gibi kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasını sağlayıcı (antikoagülan) ilaç kullanan hastalarda Kamfolin’in salisilat içermesinden dolayı olası bir kanama görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KAMFOLİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinler:

Kamfolin ağrılı bölgeye günde 2-3 defa uygulanmalıdır. Aşırı kullanımdan kaçınınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Kamfolin haricen kullanım içindir. İnce bir tabaka halinde ağrılı bölgeyi kapatacak şekilde yeteri kadar sürülür ve tamamen emilene kadar yavaşça ovuşturulur.

Her uygulamada, bir önceki uygulama alanını iyice temizleyiniz.

Çocuklarda Kamfolin Kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kamfolin Kullanımı:

Özel bir kullanımı yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Kamfolin Kullanımı:

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde özel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer Kamfolin’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Kamfolin Kullandıysanız:

Kamfolin’in aşırı kullanımı salisilat toksisitesine sebep olabilir. Yutulması durumunda doktora danışınız.

Kamfolin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kamfolin Kullanmayı Unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız, aklınıza geldiğinde bir sonraki uygulama zamanına uzun süre var ise, uygulayınız. Eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise uygulamayınız ve olağan zamanlarında uygulamaya devam ediniz. Unuttuğunuz uygulamayı telafi etmek için, her zaman olduğundan daha fazla miktarda merhem kullanmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

KAMFOLİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Kamfolin’in içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar herkeste ortaya çıkmaz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • El, ayak, bilek, yüz ve dudakların şişmesi yada ağız ve boğazın yutulmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (Anjioödem).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil).

Bunlar Kamfolin’in hafif yan etkileridir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Anjioödem,
 • Nefes darlığı (aşırı hassasiyete bağlı),
 • Uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil),
 • Baş dönmesi,
 • Sersemlik,
 • Uyku hali,
 • Solunumda yavaşlama (bradipne),
 • Koma gibi santral sinir sistemi depresyonu semptomları,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

KAMFOLİN’İN SAKLANMASI

 • Kamfolin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Kamfolin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Kamfolin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Kamfolin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Kamfolin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı tarihinde           onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Osteoartrit Nedir, Neden Olur
 2. Romatoid Artrit Nedir, Neden Olur
 3. Tendinit Nedir, Tendinit Neden Olur
 4. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git