Göğüs Hastalıkları ve Tedavileri

Kalp Sıkışması Neden Olur?

Kalp sıkışması sık sık hissedildiğinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gitmek gerekir.

Kalp sıkışması nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kalp sıkışması, kalp krizi göstergesi olarak da meydana çıkabileceği gibi faklı nedenlere bağlı da ortaya çıkabilir ya da başka nedenlerden dolayı göğüs bölgesinde hissedilen ağrı, nefes darlığı, kalbin sıkışması hissi gibi durumlar kalp sıkışması gibi hissedilebilir. Kalp ile ilgili olan ağrılar çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Göğüs bölgesinde hissedilen ağrının genelde %5’i kalp rahatsızlıklarından kaynaklanır. Kalp ve göğüs bölgesinde hissedilen sıkışma hastalık değil bir hastalığın veya bir durumun meydana getirdiği rahatsızlıktır.

Kalp sıkışmasına neden olan kalp hastalıkları

Kalp krizine bağlı kalp sıkışması: Kalp krizi (miyokard infarktüsü), kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akışından dolayı ölmesi (kalıcı hasara uğraması) sonucu meydana gelen bir durumdur. Kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen ve o damarın beslediği kalp kasında çeşitli derecede hücre ölümü ile sonuçlanan olaydır. Göğüs kemiğinin arkasındaki göğüs ağrısı kalp krizinin en önemli belirtisidir, fakat bu ağrı özellikle diyabet hastalarında ve yaşlılarda belirsiz olabilir. Ağrı göğüs bölgesinde sıkışma şeklinde de hissedilebilir ve kalp krizi böylece kalp sıkışması olarak tarif edilen şikayete neden olabilir. Kalp krizinin diğer belirtileri arasında sırt ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, hazımsızlık ve bulantı, halsizlik ve baygınlık hissi, soğuk terleme, çarpıntı, uykusuzluk gibi belirtiler de vardır.

Kalp yetmezliğine bağlı kalp sıkışması: Kalp yetmezliği, normal ya da artmış dolum basınçlarına rağmen, kalbin dokulara metabolik ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde oksijen sağlayamamasına sebep olan yapısal ve işlevsel bozukluğudur. Kalp yetmezliği belirtileri arasında efor sırasında nefes darlığı, solunum bozukluğu, bacaklarda ödem, yorgunluk, halsizlik, bulantı, karın ağrısı, ciddi derecede zayıflık, uyku bozukluğu, yaşlılarda bilinç bulanıklığı gibi belirtiler sayılabilir. Kalp yetmezliği durumunda efor sırasında göğüs bölgesinde nefes darlığı ile birlikte kalp sıkışması gibi hisler de olabilir.

Kalp ritim sorunlarına bağlı kalp sıkışması: Aritmi, kalp atışlarında düzensizliği ve eşitsizliği ifade eden bir terimdir. Kalp ritim sorunlarının birçok farklı tipi vardır ve tiplerine göre sebep olduğu şikayetler değişiklik gösterebilir. Kalp ritim sorunları iki ana başlık altında (Aritmi ve Disritmi) şeklinde değerlendirilir ve bunların da birçok alt tileri vardır. Disritmi (kalbin normal elektriksel ritminde olan sapmalar’dır). Aritmi ise (kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır). Kalpte ritim problemleri kalp dışı faktörlere bağlı da oluşabilir ve nedene bağlı olarak belirtiler farklılık gösterebilir. Aritmi bazı hastalarda bir şikayete neden olmayabilir iken, bazı hastalarda ise neden ne olursa olsun, ritim düzensizliğinin tipi ne olursa olsun farklı derecelerde göğüste ve kalpte sıkışma hissine, baş dönmesine, çarpıntıya, göğüs ağrısına ve bayılmaya neden olabilir.

Kalp kapak hastalıklarına bağlı kalp sıkışması: Kalp kapak hastalıkları; mitral kapak stenozu (darlığı) ve mitral yetmezliği, aort kapak stenozu (darlığı) ve aort kapak darlığı, triküspit kapak stenozu (darlığı) ve triküspit kapak yetmezliği gibi kapak hastalıklarıdır. Kalp kapak hastalıklarında iki önemli fonksiyonel bozukluk söz konusudur. Valvuler regürjitasyon (yetmezlik) (kapak tendonlarının elastikiyetini kaybetmesi sonucu tam kapanamaması nedeniyle kanın geriye kaçması durumudur. Valvuler stenoz (darlık) (kapak açıklığının daralması sonucu kanın ileri doğru akışının engellenmesi sonucu oluşur). Kalp kapak hastalıklarında şikayetler bozukluğun derecesine, bozulan kapağın durumuna, bozukluğun sebep olduğu komplikasyonlara göre değişiklik gösterebilir ve duruma göre kalp kapak hastalıklarında da çarpıntı, kalp sıkışması, göğüste ağrı ve baskı hissi, yorgunluk, nefes darlığı, bacaklarda şişlik, emboli, felç ve ritim düzensizlikleri gibi belirtiler de görülebilir.

Kalp damar hastalıklarına (koroner arter hastalığına) bağlı kalp sıkışması: Koroner arter hastalığı (KAH), kalp adalesini besleyen ve koroner arterler olarak adlandırılan atardamarların daralması ya da tıkanması sonucu kan akımın kısmi olarak kesilmesi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Kalp damar hastalıkların en bilindik nedeni ateroskleroz’dur. Bu hastalık ilerleyen dönemlerde kalp krizine neden olabilir. Bu durum kalbin normal işleyişini bozarak kalp ve göğüs bölgesinde sıkışma hissine neden olabilir. Koroner arter hastalıklarının diğer belirtileri arasında göğüs ağrısı, sol kola ve çeneye vuran ağrı, kolda uyuşma hissi, nefes almada güçlük ve yorgunluk gibi belirtiler sayılabilir.

Kardiyomiyopatiye (kalp kası hastalığına) bağlı kalp sıkışması: Kardiyomiyopati, kalp ve dolaşım sistemini ilgilendiren ve önceden var olan ya da etkilenmiş patolojik durumlar olmadan kalp kasının primer olarak etkilendiği durum olarak da tanımlanabilir.  Kardiyomiyopatinin farklı tipleri vardır ve tiplerine göre, hastalığın derecesine göre belirtiler değişiklik gösterebilir. Kardiyomiyopatiler kalbin işleyişinde sorunlara neden olarak, sorunun tipine ve derecesine göre belirtiler değişiklik gösterebilir. Kardiyomiyapatiler kalp sıkışmasına, göğüste ağrıya, göğüs kısmında sıkışma hissine, kalp çarpıntılarına, nefes darlığına neden olabilir.

Kalp iltihaplanmasına bağlı kalp sıkışması: Kalp iltihaplanmaları perikardit (kalp zarı iltihabı) ve miyokardit (kalp kası iltihabı) şeklinde değerlendirilir. Perikardit kalp zarı iltihaplanmasıdır. Perikardit genellikle akut olarak gelişir ve birkaç ay süresince devam edebilir. Perikarditte göğüs ağrısı bıçak saplanır gibi, keskin ve göğüste sıkışma hissi gibi şikayetlere neden olabilir. Perikardit kalbin normal işleyişini bozarak kalp sıkışmalarına neden olabilir. Miyokardit; enfeksiyöz, bağ doku, granülomatöz, toksik ya da idiyopatik nedenlerle oluşan miyokardın enflamasyonudur. Miyokardit de göğüste ağrıya, göğüs bölgesinde sıkışmaya, kalp sıkışması denilen durumlara, kalp çarpıntısına, nefes darlığına sebep olabilir.

Kalp tümörlerine bağlı kalp sıkışması: Kardiyak tümörler primer ya da sekonder olarak gelişebilir. Son yıllarda ekokardiyografinin sık kullanılmasıyla birlikte tanı konulan kalp tümörlerinin sayısında artış gözlenmektedir. Kardiyak tümörler erişkinlerde daha sık görülür. Primer kardiyak tümörlerin % 50’sinden fazlası benign (iyi huylu) tümörlerdir. Kalbe metastaz yapan tümörler genellikle akciğer, meme, lösemi, lenfoma ve melanomlardan gelir. Kalp tümörleri ritim düzensizliklerine, kalp büyümesine, kalp yetmezliğine neden olarak nefes darlığına, çarpıntıya, göğüs ağrısına, göğüste sıkışma hissine, kalpte sıkışma hissine neden olabilir.

Kalp sıkışmasına neden olan hastalıklar

Kalp ve göğüste sıkışma hissine neden olabilen hastalıklar

Kalp ve göğüs bölgesinde sıkışma ve ağrı hissine sadece kalp ile ilgili hastalıklar değil başka hastalıkların kalp tutulumları veya başka hastalıkların göğüs bölgesini tutması da neden olabilir.

 • Tiroid hastalıkları (Hipertiroidi, Hipotiroidi, Graves hastalığı, Guatr büyümesi, Hiperparatiroidi gibi) hastalıklar kalbi de etkileyebilir ve kalp çarpıntısına, göğüs ağrısına, nefes darlığı ve nefes darlığı ile birlikte kalpte sıkışma hissine yol açabilir.
 • Bazı romatizmal ve sistemik hastalıklar (Akdeniz ateşi hastalığı, Ankilozan spondilit, Sistemik sklerozis, Sistemik lupus eritematozus, Behçet hastalığı, Romatoid artrit, Fabry hastalığı, amiloidozis, Wilson hastalığı Kawasaki hastalığı, Kemiğin Paget hastalığı gibi) romatizmal ve sistemik hastalıklar kardiyak tutulumlar göstererek kalpte sıkışma, göğüste ağrı, çarpıntı, kalp krampları ve benzeri şikayetlere neden olabilir.
 • Tansiyon hastalıkları (Hipertansiyon, Pulmonerhipertansiyon gibi) tansiyon hastalıkları da kalp sıkışmasına, göğüs ağrısına, çarpıntılara neden olabilir.
 • Damar hastalıkları (Yüksek kolesterol, Ateroskleroz, Kalp damar hastalıkları, Poliarteritis nodoza, Vaskülitler gibi) hastalıklar kalp sıkışmasına, göğüs ağrısına, çarpıntıya, nefes darlıklarına neden olabilir.
 • Bazı hormonal hastalıklar (Şeker hastalığı, İnsülin direnci, Feokromasitoma, Conn sendromu, Hipofiz yetmezliği gibi) hastalıklar da kalp tutulumları yaparak göğüste ağrı, sıkışma hissi, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlere neden olabilir.
 • Bazı akciğer hastalıkları (Astım, Alerjik astım, KOAH hastalığı, Zatürre, Tüberküloz, Bronşit, Yabancı cisim aspirasyonu, Meslek koşullarına bağlı akciğer hastalıkları, Pulmoner fibrozis, Akciğer apsesi, Pnömotoraks, Akciğer amfizemi, Sarkoidoz gibi) hastalıklar nefes darlığına, göğüs bölgesinde ağrıya, göğüs bölgesinde sıkışma hissine neden olarak kalp sıkışması gibi hissedilebilir.
 • Psikolojik bazı rahatsızlıklar (Panik atak, Kaygı bozuklukları gibi) hastalıklar çarpıntılara, göğüste sıkışma hissine, göğüs ağrısına neden olarak kalp sıkışması gibi hislere yol açabilirler.
 • Alerjik hastalıklar veya reaksiyonlar (Alerjik astım, Alerjik rinit, Gıda intoleransı, Gıda alerjisi, Alerjik astıma neden olan alerjenler ve bu alerjenlere maruz kalma gibi) durumlar veya hastalıklar göğüste daralma hissine, nefes darlığına, çarpıntı hissine neden olarak kalp sıkışması gibi hissedilebilir.
 • Mide ile ilgili bazı hastalıklar (Gastrit (mide iltihabı), Mide spazmı, Reflü gibi) hastalıklar ve bu hastalıklara neden olan diğer hastalıklar göğüste sıkışma veya yanma, göğüste ağrı ve darlanma gibi şikayetlere neden olarak kalp sıkışması gibi hissedilebilir.
 • Bazı enfeksiyonel hastalıklar (Perikardit, Miyokardit, Endokardit, Göğüs zarı iltihabı, Karın zarı iltihabı, Gribal hastalıklar, Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, Lyme hastalığı, Bruselozis ve enfeksiyon kaynaklı olan birçok hastalık gibi) hastalıklar da yüksek ateşe, göğüs ağrısına, göğüste sıkışma hissine, çarpıntıya, nefes darlığına neden olurlar.
 • Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri (Demir eksikliği ve buna bağlı kansızlık, Hemokromatozis, Kalsiyum eksikliği ve fazlalılığı, İyot eksikliği, Selenyum eksikliği, B vitamini eksikliği gibi) etkenler kalbi de etkileyerek veya dolaylı yollarla göğüste ağrı ve sıkışma hissine, nefes darlığına, çarpıntıya neden olarak kalp sıkışması gibi hislere neden olabilirler.
 • Bazı hematolojik hastalıklar (Kansızlık ve bazı kansızlık türleri, Talasemi, Polisitemi gibi) hastalıklar nefes darlığına, göğüs ağrısına, çarpıntıya neden olarak kalp sıkışması gibi hislere yol açabilir.
 • Bazı kas hastalıkları (Musküler distrofiler, musküler distrofilerin farklı tipleri ve bunlarda görülen sistemik tutulumlar gibi) solunum sistemi tutulumu ve kalp tutulumu yaparak nefes darlığına, göğüste sıkışma hissine, çarpıntıya ve kalp sıkışması gibi hissettiren şikayetlere neden olabilir.
 • Renal sistem hastalıkları (Böbrek yetmezliği, Böbrek hastalıkları nedeni ile gelişen hipertansiyon, Nefrotik sendrom, İdrar yolları enfeksiyonları, Üremik sendrom gibi) renal sistem hastalıkları kalbi hem direkt hem de indirekt olarak etkileyerek kalp krizine, kalp yetmezliğine ve kalp ile ilgili şikayetlere neden olabilir.

Kalp sıkışması belirtileri

Kalp sıkışması belirtileri arasında anjina pektoris denilen göğüs ağrısı, nefes almada zorluk, yorgunluk, terleme, ateş basması, kalbin alt kısmına bıçak saplanır gibi acı duyma ve o an nefes alındığında veya her hangi bir hareket ettiğinde ölecekmiş gibi bir his, merdiven ve yokuş çıkma, efor sarf etme sırasında göğüs bölgesinde hissedilen basınç veya sıkışma hissi şeklinde duyulan ağrının sol kola, boyun bölgesine, çeneye ve sırt bölgesine doğru yayılması şeklinde belirtiler vardır.

Kalp sıkışmasının nedeni nasıl teşhis edilir?

Kalp sıkışması şeklindeki belirtiler bazen strese bağlı olarak da yaşanabilir. Bu şikayetler geçici olabilir iken, çarpıntının olmadığı sırada yapılan tetkikler normal görülebilir.

Şikayetlerin olduğu sırada yapılan elektrokardiyografi yöntemi, ekokardiyografi, ritim holteri, kan tahlilleri ve tiroid hormonları için yapılan tahliller, romatolojik veya metabolik hastalıklara bağlı tetkikler ve görüntüleme yöntemleri ile kalp sıkışmasına neden olan durum teşhis teşhis edilebilir. Kalpte sıkışma hissine neden olabilen ya da kalp sıkışması gibi hissedilebilen durumların altında yatan nedenin araştırılması için daha detaylı araştırmalar gerekebilir.

Kalp sıkışması tedavisi ve korunma

Kalp sıkışması sık sık hissedildiğinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gitmek gerekir. Kalp sıkışmasına bağlı gereken tetkikler yapıldıktan sonra çıkan sonuca göre tedavi şekli belirlenir, fakat kalp sıkışmasından korunmak için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapılması da gerekebilir.

Öncelikle beslenme ve yaşam tarzını değiştirmek ve kötü kolesterol yüksek ise düşürmeye çalışmak önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla az yağlı beslenmek, hayvansal yağlardan uzak durmak, hamur işlerini azaltmak ya da kaldırmak, sigara kullanılıyor ise bırakmak, tuzu azaltmak, dengeli beslenmek, tahıl içerikli ve sebze ve meyve içerikli beslenmek kalp sıkışmasını ve diğer beslenme bozukluğunun neden olduğu hastalıkları önlemek için çok ama çok önemlidir.

Bunların dışında kalbin sıkışmasını önlemek için düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapmak, en az hafta da üç gün bazı kol hareketleri bacak hareketleri gibi 20-30 dakikalık egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak oldukça faydalıdır. Kalp sıkışması sorunu olan kişinin egzersiz yapmaya başlamadan önce egzersizin bir zararının olmayacağı konusunda doktorundan onay alması gerekir, çünkü bazı kalp hastalıklarında egzersiz kısıtlaması gerekebilir.

Kalp sıkışmasına neden olan diğer hastalıkların ya da durumların doğru araştırılması ve altta yatan nedenin de tedavisinin yapılması hastanın şikayetlerini azaltabilir.

Kalp sıkışması, kalp çarpıntısı, göğüs ağrıları, nefes darlıkları, daralma hisleri gibi şikayetleri olan, sebebi bulunmayan, yatıştırıcı tedavilere veya önlemlere rağmen şikayetleri geçmeyen hastalarda bu duruma sebep olabilecek bu hastalıkların ya da durumların araştırılması önem taşımaktadır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Nefes darlığı yapan hastalıklar
 2. Beta bloker ilaçlar hangi hastalıklarda kullanılır
 3. Endokardit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Kalp damar hastalıklarında beslenme nasıl olmalı
 5. Kalp teklemesi nedenleri ve tedavisi

301 Yorum

 1. Avatar

  Adsız

  10 Eylül 2015 at 19:38

  Anemi olduğu için kalp sıkışması nedir. Ne yapmam gerekir?

  • Avatar

   Adsız

   11 Eylül 2015 at 22:06

   Kansızlık (anemi) nedeni ile kalbe yeterince oksijen gitmez ve kalpte çarpıntıya neden olur. Çarpıntı başladığında kalp sıkışıyormuş hissi başlar ve dolayısı ile kansızlık kalpte sıkışmaya neden olabilir. Kansızlık seviyesi ne kadar yüksek olur ise getirdiği sorunların şiddeti de o kadar fazla olur. Fakat kalbin sıkışması sadece kansızlıktan değil kalp ile ilgili başaka sorunlardan da kaynaklanır. Bu nedenle bu tip bir sorununuz var ise bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda var. Sağlıkla kalın, geçmiş olsun.

   • Avatar

    Emine kizil

    16 Kasım 2016 at 23:38

    Hocam benim adım emine ve kalbim hep sıkışıyor ama stresin var hep üzülüyorum kalbim sancilandiginda dize çöküyorum sanki bıçak vuruyorlar lütfen cevap verin ve 13 yaşındayım lütfe cevap verin zaten bugun kaanimi almaya gittim pazartesi sonuçlar cikcakmis

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     17 Kasım 2016 at 01:17

     Ergenlik dönemine girmenize bağlı hormonsal değişimlerden ya da kansızlıktan veya başka vitamin, mineral eksikliklerinden kalp sorunları ve kalp sıkışması gibi hisler yaşanabilir.

     Eğer kardiyolojik bir muayeneden geçmemişseniz kardiyoloji doktoruna gitmeniz de önemlidir.

     Sağlık ve iyilik dileğiyle.

   • Avatar

    Yok

    20 Ocak 2017 at 00:56

    Ben 23 yaşında yım kalp ritmim çok hızlı ve guatr var benfe Aynı zamanda kalbimde son 15gündür sıkkşma artt. Sol tarafıma yatsam, heyecan yapsam, yemeği fazla ydsem kesin oluyor cevap bekliyorum hocam.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     23 Ocak 2017 at 02:03

     Guatr hastalığı kalp sorunlarına yol açabilir, fakat yine de bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz önemlidir.

     Sağlık dileğiyle.

  • Avatar

   Yok

   24 Eylül 2016 at 17:58

   Benim kalbim haftada en az 2 3 kez sıkışıyor nefes alamıyorum sanki kalbime biri bıçak batırıyor gibi yaşım 20 .18yaşımda kontrole gittim bisey yok dediler ama gün gectikce daha cok uzun sürüyor bu sıkışma ve hareket dahi edemiyorum agridan ne yapmam gerekiyor sağlıklı da besleniyorum

   • Sağlık Ocağım

    Sağlık Ocağım

    26 Eylül 2016 at 01:19

    Ağrınızın nedeni kalp kası kaynaklı olabilir. Hipertrofik kardiyomiyopati, endokardit gibi kas hastalıkları tür şikayetlere yol açabilir.

    Vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri ve fazlalıkları bu tür sorunlara neden olur.

    Romatizmal hastalıklar, Bazı kas hastalıkları, Tiroid hastalıkları, Enfeksiyonlara bağlı hastalıklar, Alerjik sorunlar, Kullanılan bazı ilaçlar, Bir süre sportif aktivite yapıp bir süre ara vermek, Aşırı kafeinli içecekler ve uykusuzluk, Yetersiz su tüketimi gibi etkenler kalbin normal çalışmasını etkileyerek ya da kalbe ait bazı sistemlerin hasara uğramasına neden olarak bu tür şikayetlere yol açabilir.

    Endokrinoloji bölümünde ya da romatoloji bölümünde bir dizi araştırma yapılması gerekebilir.

    Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 2. Avatar

  Dilek

  16 Ocak 2016 at 12:02

  Merhabalar. Hocam bende kansızlık var. Ama çok değilmiş doktor öyle söyledi. Benim kaldimde 1 aydır bir ağrı var sırtıma sol elime sol koluma sol yüzük parmağıma vuruyor ağrısı. Ve aldığım nefeste sanki yetmiyor. Sol kolum 1-2 gündebir ağrıyor . Ve sol yüzük parmağım aşırı şiddetli ağrıyor. Parmağımdaki ağrı oldumu elimde uyuşuyor. Ama sürekli bir sızlama var.Son iki haftadırda bazen geceleri uyanıyorum kolumun ağrımasına veya elimin uyuşmasına. Hiç birşey yokken kalbim çıkıcak gibi atıyor. Ama 1 dakika içinde deli gibi atıp birdende çok yavaş gibi oluyor. Yardımcı olursanız sevinirim . Şimdiden teşekkür ederim .

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ocak 2016 at 13:49

   Sol kola vuran ağrı, ellere vuran ağrı ve uyuşma sadece kalp problemleri nedeni ile oluşmayabilir.

   Sol kola vuran ağrı, omuza vuran ağrı, ellerde ağrı ve uyuşma boyun fıtığı nedeni ile sinirlere baskı oluşmasından dolayı oluşabilir.

   Boyun düzleşmesi nedeni ile bu tür şikayetler olabilir.

   Karpal tünel sendromu diye bilinen ve el bileğinde bulunan ”median sinirin sıkışması” nedeni ile ellerde ve parmaklarda özellikle geceleri artan ağrı ve uyuşma, kola vuran ağrılar ve ierleyen safhalarda omuz ve boyun bölgesine vuran ağrılar şeklinde belirtiler gösteren bir durumda da kollarda ağrı, uyuşma olabilir ve karpal tünel sendromu genellikle kadınlarda görülür ve boyun fıtığı ile karışabilir.

   Kola gelen üç ana sinir vardır ve bu sinirler radial sinir, median sinir ve unlar sinir’dir. Bu sinirlerden biri veya hepsi birden sıkışabilir. En sık görüleni unlar sinir ve bilekte median sinirin sıkışmasıdır. Median sinir sıkışması karpal tünel sendromu (üstte sözü geçen), diğeri ise unlar sinirin sıkışmasıdır. Unlar sinir sıkışması (Cubital tünel sendromu) olarak bilinen bir hastalık genellikle zorlayıcı dirsek hareketleri, tekrar tekrar kolun darbe alması veya travmalara bağlı gelişir ve el parmaklarında uyuşmaya, karıncalanmaya, kas güçsüzlüğüne ve ağrılara neden olabilir.

   Kalp atımının çok hızlı olmasına taşikardi denir. Kalp ile ilgili taşikardiler kalp damar sorunları ile ilgili, kalp kapak bozuklukları ile ilgili, kalp kasının iltihabi durumları ile ilgili benzer nedenler taşikardiye yol açabilir. Kalp sıkışması nedeni ile kardiyoloji uzmanına başvurmanızda ve gereken tetkiklerin yapılmasında fayda var.

   – Kollardaki ağrı ve ellerdeki uyuşmalar için nörolojik muayene ve tetkikler daha uygun olur. Kalp sıkışması hissi ve kollardaki ağrı ve ellerdeki uyuşma uzun süredir devam ediyor ise kardiyolojik muayene ve nörolojik muayeneyi ihmal etmemek önemli.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 3. Avatar

  FATMA

  22 Ocak 2016 at 18:12

  Merhaba, babamda uzun zamandır kalp ağrısı ve sıkışma var sol kolunda uyuşukluk var.Kendisi 45 yaşında doktora götüremiyoruz iş stresi dolayısıyla günlük 1 paket sigarada kullanıyor. üstelik ırsi olarakdan dedeminde kalbinde sıkıntı vardı. Ne yapabiliriz. Doktora götürmeye ikna edersek hangi bölümü götürürsek düzgün bir sonuç alabiliriz ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Ocak 2016 at 22:39

   – Merhabalar, kalpte ağrının birçok nedeni vardır. Kalp ağrısı nedenleri arasında kalp krizi, kalp kası iltihabı, hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kasının kalınlaşması), mitral kapak prolapsusu, kalp damarlarında tıkanıklık, kalp kapaklarında bozukluklar gibi birçok etken kalp ve göğüs bölgesinde ağrıya neden olabilir. Ayrıca bazı akciğer rahatsızlıkları (göğüs zarı iltihabı, zatürre, pulmoner hipertansiyon, astım hastalığı) gibi akciğere bağlı rahatsızlıklar, mide reflüsü, yemek borusu kasılmaları, peptik ülser, safra kesesi rahatsızlıkları gibi birçok problem kalp ağrısı, göğüs bölgesi ağrısı gibi ağrılara neden olabilir.

   – Kalp sıkışması genellikle koroner damarların tıkanması veya kalp ritminin bozulması nedeni ile meydana gelir. Kalp sıkışmasına neden olan diğer faktörler arasında enfeksiyonel hastalıklar, ateşli hastalıklar, kansızlık, tiroid bezinin fazla çalışması, ani heyecanlanma, stres, kalp kapaklarında bozulma gibi birçok neden kalp sıkışmasına yol açabilir.

   – Kalp sıkışması, kalpte ağrı, kolda uyuşukluk bir arada olduğuna göre damarlarda tıkanma olabilir. Sigara kullanımı bunun en önemli nedenlerinden biridir.

   – Bu durum yakınlarda başlamış ise akut damar tıkanıklığı olarak adlandırılan ve kalp kapakçıklarının üzerinde oluşan pıhtıların koparak belli bölgelere gitmesi ve orada tıkanıklığa yol açması şeklinde gelişen bir durum olabilir. Akut damar tıkanıklığında tıkanan damarın olduğu bölgenin kan akımı bozulur ve saatler içerisinde tıkanan damar bacakta ise ayaklarda morarma, soğuma, hissizlik ve şiddetli ağrı oluşur. Tıkanan damar kolu ilgilendiren bir damar ise kolda ve ellerde benzer şikayetler gelişir ve bu tür bir durum acil müdahale gerektirir. Yani neden ne olursa olsun durum ciddi bir durum olabilir. Bu nedenle en kısa zamanda öncelikle bir kalp damar cerrahisine gitmesini ikna etmeye çalışmanızda fayda var. Bu durum kalp krizi habercisi de olabilir ve ihmal edilmemelidir. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 4. Avatar

  memnune kalın

  23 Ocak 2016 at 19:39

  merhabalar hocam 3gun once akşam kalbim cok hızlı attı ondan sonra kalbimde agrı oldu ve uc gundur ara ara agrılar olurmaya basladı nefesimde darlanmaya basladı 30yasındyım babamda kalp hastasıy

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Ocak 2016 at 14:14

   Merhabalar, kalbin çok hızlı atması genellikle çarpıntı gibi hissedilir.

   Kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp kası hastalıkları gibi kalp hastalıkları neden olur iken, panik atak, kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar, kansızlık, tiroid falalığı, Akdeniz ateşi hastalığı gibi birçok sistemi tutan bazı romatolojik hastalıklar da kalp çarpıntısı veya sıkışması yapabilir.

   Ayrıca heyecanlanma, uykusuzluk, yorgunluk, stres, aşırı kafein, sigara, aşırı alkol kullanımı, soğuk havalar gibi fizyolojik etkenler de geçici kalp çarpıntısı yapabilir. Fakat bu durum devam etmekte ise bir kardiyoloji uzmanına başvurmanızda ve kardiyolojik tetkiklerin yapılmasında fayda var. Kardiyolojiden bir sonuç alınamaz ve bu durum sizi rahatsız etmeye devam eder ise endokrinoloji, kalp damar cerrahisi gibi bölümlerde de bazı araştırmalar yapılması gerekebilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 5. Avatar

  Emre

  25 Ocak 2016 at 03:26

  Iyi calismalar hocam gece uykuya daldigin esnada kalbimde cok asiri derecede bir sıkışma olmaya başladi ve bununla birlikte bogazmda,başımda ve sirtnda agrilar olusmaya basladi ve özellikle sag veya sol kolumun ustune yattgm zaman siddetlenen bi ağrı ve derin nefes aldığımda vucuduma nefes yetmiyormuş hissi veriyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ocak 2016 at 14:27

   – Öncelikle geçmiş olsun. Fibromiyalji ağrı sendromu denilen bir durum yaygın vücut ağrısına neden olabilmektedir. Fibromiyalji ağrı sendromunun belirtileri arasında özellikle geceleri artan omuz bölgesi ve sırt ağrısı, yorgunluk, bazı hastalarda baş ağrısı, bağırsak sorunları, ellerde uyuşma, depresif duygudurumu ve buna bağlı kalp atım bozukluğu da oabilir ve bu hastalığın bu tür belirtileri olabilir.

   – Zatürre, bronşit gibi iltihabi hastalıklarda da göğüs bölgesinde ağrı, sırtta ağrı boğazda ağrı, nefes darlığı ve ilerledikçe öksürük, balgam çıkarma ve benzeri şikayetler de görülebilir.

   – Kalp spazmı ve kalp krizlerinde de sol göğüsten sol omuza ve sırta yayılan ağrı, yanma, bayunda ağrı, fenalık hissi, bulantı, nefes darlığı, soğuk terleme gibi belirtiler görülebilir.

   – Soğuk algınlığına bağlı sırt ağrıları, göğüs ağrıları ve boğaz ağrıları olabilir.

   – Safra kesesi taşlarında veya iltihabında sağ omuza, bele, sırta, göğüse vuran ağrılar olabilir. Göğüs ağrısı bazen sağ tarafta hissedilebileceği gibi bazen de sol tarafta hissedilir.

   – Yemek borusu ülserlerinde veya iltihabında da göğüs ağrısı, boğaz ağrısı, sırt ağrısı ve astım hastalığı gibi nefes darlığı hissedilebilir.

   – Mide reflüsü nedeni ile göğüste ağrı, yanma, sırta vuran ağrı, mide asidinin boğazı tahriş etmesinden dolayı boğazda ağrı gibi şikayetlere neden olabilir.

   – Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile hasta olma korkusu ya da yakın aile bireylerinden birinde kalp krizi gibi bir durumun varlığı nedeni ile bazı insanlarda psikolojik olarak çene bölgesine vuran, sağ kol ve omuza yayılan, sırt bölgesine yayılan, mide ve karın bölgesinde hissedilen ağrılar ve fenalık hissi, kalp çarpıntısı olabilir.

   – Yani bu tip ağrıların birçok nedeni vardır. Bu nedenle üstte, bu tür ağrılara neden olabilecek bazı hastalıkların belirtileri hakkında bilgiler verilmiştir. Öncelikle bir kardiyoloji ya da kalp damar cerrahisi uzmanına baş vurmanızda fayda var. Buradan sonuç alınamaz ve bu ağrı devam eder ise Gastroentroloji veya ağrı polikliniklerinde bu durumun araştırılması gerekir. İhmal etmemek önemli. Sebebi ne olursa olsun bu bölgelerde hissedilen bu durum kalp krizi veya kalp spazmı habercisi de olabilir. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 6. Avatar

  ismil

  28 Ocak 2016 at 01:47

  HOCAM BEN 13 YASINDAYKM BENIM 3 4 HAFTADAN BERI KALBIM AGRIYO ARA SIRA BENIM KALBIMDE UFURUM VARFI6 7 AY ONCE ONA KONTROLE GITTIM BUYUDKCE GECER DEDI EKG ME FILEN HERSEYKME BAKFI HER SEY TEMIZ CIKTI VE BENIM GASTIRREFLU SORUNUM VAR BU KALBIMIN AGRISI NEDEN OLUR ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Ocak 2016 at 14:09

   – Merhabalar, daha çok gençsin, kalpte üfürüm genellikle masum üfürümler şeklinde de olabilir. Gasrit veya reflü hastalığı mide ağrısının yanı sıra göğüs bölgesinde yanma ve ağrıya neden olarak kalp ağrısı gibi hissedilebilir. Reflü şikayeti çok fazla arttı ise astım benzeri şikayetlere de neden olur ve nefes darlığı gibi hislere sebep olabilir. Bu durum için bir gastroentroloji uzmanına baş vurmanızda fayda var.

   Yemek borusu spazmı veya yemek borusunda meydana gelen yaralar da göğüs bölgesinde ağrıya neden olabilir. Yüksek tansiyon nedeni ile de kalp ve göğüs bölgesinde ağrı olabilir. Kalp kası iltihabı, göğüs zarı iltihabı gibi iltihabi durumlar da göğüs ve kalp bölgesinde ağrı yapabilir. Bu durum devam eder ise bir araştırma hastanesine gitmek ve başka rahatsızlıkların araştırılması doğru olur.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 7. Avatar

  deniz

  28 Ocak 2016 at 20:14

  hocam bende kalp sıkısması ve yorgunluk var

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Ocak 2016 at 21:33

   Kalp kası iltihabı genellikle kalp krizi ile karışır ve nefes darlığı, terleme, kalp ve göğüs ağrısı, aşırı yorgunluk gibi belirtiler ile seyreder. Kalp kası hastalıkları için kardiyoloji bölümü genellikle fizik tedavi bölümüne sevk eder.

   Kalp zarı iltihabı, göğüs zarı iltihabı, zatürre (akciğer iltihabı), yemek borusu rahatsızlıkları, mide asidi (mide reflüsü), kansızlık, tiroid hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklarda da kalp sıkışması, ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler görülür. Bazı sistemik hastalıklar (Akdeniz ateşi hastalığı, sarkoidoz ve benzeri hastalıklar) kalp bölgesini tuttuğunda kalp sıkışmasına, ağrısına ve aşırı yorgunluğa neden olabilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmak gerekir. Sonuç alınamaz ve şikayetler devam eder ise nedenler birçok bölümü ilgilendirdiği için araştırma hastanesi gibi bir hastanede iç hastalıkları bölümüne gitmek gerekebilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 8. Avatar

  Nurdan

  31 Ocak 2016 at 18:11

  Mrb benim sürekli kalbim sıkışıyor 3 yıldır gitmedigim hastane kalmadı nerdeyse EKG eko holter tahlil hepsi yapıldı ve sürekli tekrarladı bu durum gidiyorum bir şey yok artık psikolojik demeye başladılar ama hiç zannetmiyorum kalpten gidicem bir gün inanılmaz bir ağrı şuan da zor nefes alıyorum ağrıdan sol omzuna a da yayılıyor nereye gitmeliyim ne yapmalıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Şubat 2016 at 12:19

   -Öncelikle çok geçmiş osun. Kalpte sıkışma hissi ya da ağrı bazen kalp kası iltihabı (miyokardit) veya kalp zarı iltihabı (perikardit) nedeni ile de olabilir. Sessiz iskemi (gizli kalp hastalığı) denilen ve kalp kasını besleyen damarlarda kan akımının azalmasına bağlı gelişen, göğüs bölgesinde ağrı, nefes darlığı, omuz bölgesine vuran ağrı gibi şikayetlere neden olan bir kalp rahatsızlığı da olabilir ve sessiz iskemi teşhisi genellikle koroner anjiyografi yöntemi ile konulur.

   – Göğüs bölgesinde ağrı ve nefes darlığı bazı akciğer hastalıkları nedeni ile de olabilir. Akciğerler ile ilgili göğüs ve omuz bölgesi ağrılarında balgam çıkarma, öksürük, nefes alıp veirken ağrının artması gibi şikayetlerde göğüs bölgesi ağrısına eşlik edebilir.

   – Göğüs bölgesi ağrıları sindirim sitemi sorunları ile ilgili de olabilir. Mide reflüsü, gastrit, yemek borusu spazmı, yemek borusu ülserleri ve benzeri mide ve yemek borusu hastalıkları da göğüs bölgesinde ağrıya, nefes daralmasına neden olabilir; ancak bu tür şikayetlerde genellikle mide yanması, ağız içine acı su gelmesi, bazı yemekerin rahatsız etmesi gibi şikayetler de eşlik edebilir.

   – Göğüs bölgesinde ağrıya safra taşları, safra kesesi iltihabı gibi safra hastalıkları da sebep olabilir.

   – Panik atak olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlık da bu tür ağrılara neden olabilir.

   – Kansızlık ara ara artış gösteriyor ise ritmin bozulmasına yol açarak bu tür ağrılara neden olabilir.

   – Tiroid fazlalığı ya da yetmezliği gibi troid hastalıklarında da göğüs ağrıları olabilir.

   -Sarkoidoz olarak bilinen ve birçok sistemi tutabilen bir hastalıkta da göğüs bölgesi ağrıları olabiir.

   – Hidatik kist diye bilinen bir hastalığın kalp tutulumunda göğüs bölgesinde ağrı ve nefes darlığı olabilir.

   – Lupus eritematozus olarak bilinen bir sistemik ve kronik hastalığın kalp tutulumunda da benzer şikayetler görülebilir.

   – Göğüs bölgesinde ağrı, omuza vuran ağrıya Akdeniz ateşi hastalığı olarak bilinen ve vücudun birçok sistemini tutabilen bir hastalık da neden olabilir. Bu hastalığın teşhisi kolay konulmaz. Bazı hastaların anlatımına göre, bazı hastalarda durup dururken göğüs ve omuz bölgesine şiddetli ağrılar girdiğini, ancak doktorların yok bir şey deyip gönderdiğini yıllarca bu şekilde doktor doktor gezdikleri hakkında bilgiler vardır. Bu hastalık genellikle çocuklukta başlar, 20,25’li yaşlarda başlar. Akdeniz ateşi hastalığı 40 yaşlarından sonra başlamaz.

   – Yani bu ağrının nedeninin bulunması birçok uzmanlık alanını ilgilendirebilir. Bu nedenle en doğrusu bir araştırma hastanesinde genetik danışmanlık, romatoloji veya iç hastalıkları böümlerinde bunun nedeninin araştırılması olur. Sürekli farklı doktorlara gitmek vakit kaybetme ve boşuna ilaç kullanma dışında çok fazla işe yaramaz. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 9. Avatar

  DİLAN

  4 Şubat 2016 at 15:35

  hocam bazen çok kötü göğüs ağrısı oluyor sonra kalbim ağrıyor yani nefesim kesiliyor neden kaynaklanıyor olabilir acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Şubat 2016 at 22:38

   Tekrar merhaba, göğüs ağrısı ve nefesin kesiiyormuş gibi hissetme Akdeniz ateşi hastalığına bağlı kalp tutulumundan olabiir. Reflüye bağlı olabilir. Kalp kaslarında iltihaplanmaya bağlı olabilir. Bu nedenle Akdeniz ateşi hastaları şikayetleri doğrultusunda romatoloji bölümü tarafından takip edilir veya devlet hastanelerinde şikayetleri ile ilgili bölümlerin uzmanları tarafından da takip edilebilir. Şikayetlerin çok ciddi olduğu zaman şikayetin ile ilgili uzmanlığa başvurmak gerekir. Gerekli tedaviler doktorlar tarafından verilir ve böylece Akdeniz ateşi hastalığının komplikasyonları bu şekilde önlenmiş olur. Şikayetlerin hafif olduğunda çok önemli olmayabilir; çünkü Akdeniz ateşi hastalarında bu tip sorunlar genellikle olur. Şikayetlerin olduğunda ailenin de bilgisi olsun.

 10. Avatar

  Hatice gul

  4 Şubat 2016 at 22:32

  Bnim kalbim cok sık sıkışıyo ayrıyattan sol ayağımda bi uyuşuklanma oluyo haraket ettiremiyorum daha sonra kalbime gecyo agrısı basım donuyo arada acaab sebebi nedir cok korkuyorum ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Şubat 2016 at 21:28

   Geçmiş olsun. Kalp sıkışması bazı kalp hastalıklarından ve diğer bazı hastalıklardan kaynaklanabilir. Bacakta uyuşma ve sonra kalbinde ağrı olması gibi bir durum akut damar tıkanıklığı olabilir.

   Akut damar tıkanıklığı bacak atardamarında tıkanma sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu durum tıpta akut bacak iskemisi ya da akut arter tıkanıklığı olarak da adlandırılır. Bu durum genellikle kalpten kaynaklanan bir pıhtının gidip damarlardan birini tıkaması sonucu oluşur.

   Akut damar tıkanıklığı oluşur ise tıkanan bölgenin kan akımı durur veya azalır ve kol ya da genellikle bacaklarda şiddetli ağrı, tutulan uzvun soluk ve soğuk olması, tutulan uzuvda his kaybı ve uyuşukluk gibi belirtiler görülür. Bu durum acil tedavi gerektirir. Tedavisi gecikir ise tutulan uzvun kesilmesi gerekebilir. Bu duruma bağlı kalp ritmi bozulabilir ve baş dönmesi, kalp sıkışması gibi hisler meydana gelebilir. Öncelikle bir kalp damar cerrahisine gitmenizde fayda var.

   Yine hem baş dönmesi hemde göğüs bölgesinde ağrı hissine yüksek tansiyon, aort darlığı, kalp krizleri ve kan basıncının düşmesi gibi durumlar da neden olabilir. Bunlar için de yine kardiyoloji veya dahiliye bölümlerine baş vurmak gerekebilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 11. Avatar

  Baran

  5 Şubat 2016 at 14:29

  Bu söylediklerinizin hepsi bende var yorulma ağrı falan hepsi napmam gerek

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Şubat 2016 at 20:56

   Geçmiş olsun. Yorulma, ağrı birçok hastalıkta görülen şikayetlerdir. Bu nedenle tam olarak ne sormaktasınız çok anlaşılmamış.

 12. Avatar

  DİLAN

  6 Şubat 2016 at 14:35

  çok teşekkürler bilmiyorum olabilirmi ama gerçekten sürekli nefes kesilme oluyor nefes alamıyorum bu gibi ani ataklarda nefes kesildiğinde ve kalp ağırdığında hemen ne yapmak gerek

 13. Avatar

  DİLAN

  7 Şubat 2016 at 15:49

  dün çok kötü nefesim kesiliyordu kalbim ağrıyordu hastaneye kaldırıldım ekg çekildi daha sonra tekrar öyle oldu 2 tane makinaya bağladılar sizce neden olmuştur hocam

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Şubat 2016 at 16:05

   Tekrar merhabalar. Akdeniz ateşi hastalarının atakları sırasında göğüs bölgesinde sıkışma hissi, nefesin kesilmesi gibi bir his olabilir ve bu hastalar genellikle bu şikayetlerden dolayı acil servislere başvururlar ve doğru düzgün bir durum görülmez. Bu nedenle bu hastalarda sadece atakların tedavilerini yaparlar ve gönderirler. Eğer hastanede bir kardiyoloji uzmanı muayene etmemiş ise kendini iyi hissetmeye başladıktan sonra bir kardiyoloji uzmanına gitmen iyi olur.

 14. Avatar

  DİLAN

  8 Şubat 2016 at 14:08

  hayır kordiyolojiye gitmedim yani doktor alerjik gibi bişey dedi ama hala yani nefesim kesiliyor hiç iyi olmadım çok zorlanıyorum nefes almada

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Şubat 2016 at 21:45

   Tekrar merhaba, Durumun alerjik olma ihtimali de var veya reflüye bağlı astım gelişmiş olabilir. En doğğrusu ailen ile konuş ve üniversite hastanesinde bulunan alerji immünoloji bölümüne gidin ve burada durumunun tam olarak ne olduğu araştırılsın. Allah kolaylık versin.

 15. Avatar

  DİLAN

  11 Şubat 2016 at 12:38

  çok korkuyorumda

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Şubat 2016 at 13:48

   Merhabalar, boğazında takılma hissi reflüden dolayı yemek borusu tahriş olmuş olabilir ve buna bağlı olarak boğazda takılma hissi olur. Mide bulantıları reflü ve gastrit nedeni ile olur. Daha önce de belirtildiği gibi bir araştırma hastanesine giderek romatoloji bölümünde şikayetlerine yönelik araştırma yapılması iyi olur. Ayrıca Akdeniz ateşi ataklarında bu tür durumlar sık görülür ve bu ataklar bazen bir hafta 10 gün bile sürebilir. Farklı farklı şikayetler gelişebilir. Yine de bir araştırma yapılması doğru olur. Gelişmiş olan komplikasyonların tedavisi bu sayede yapılabilir. Tekrar geçmiş olsun

 16. Avatar

  Filiz

  11 Şubat 2016 at 16:01

  Hocam mrb. Ben daha önce ritim bozuklugundan dolayı 7 yıl tedavi gördüm kalp kapakçımdada mikrop vardı. Eko 1000 küsürlerde çıkardı. 3 sene önce başka bi doktor bana hiç bişeyim olmadıgını ve pakolojik oldugunu söyledi şaka gibi. Geçen sene hamileliğimde işimi riske atmamak için yine bi kardiyolojiye gittim oda herşeyin temiz oldugjnu ve heycanlandıgımda sinirlendiğimde ve üzüldüğümde çarpıntı oldugunu söyledi. Ben yokuş çıkarken gögsüm yanmaya başlıyor sol kolum ve boynum uyuşuyor nefesim daralıyor nefes almaya çalıştıkca kalbim batıyo ve ince ince sıı şeklinde yanmalar oluyor. Burnum ve kolumdada yanmalar oluyor bi süre bu durumun geçmesini bekleyip yoluma öyle devam ediyorm. Acana nedeni nedir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Şubat 2016 at 10:15

   – Öncelikle geçmiş olsun. Kalp kapaçıklarında iltihaba bağlı ritim bozukluğu olabilir ve bu durum tedavi sonrası düzelmiştir. Kalpte ritim bozukluğu yapan kalp hastalıkları sadece EKG ya EKO, yöntemleri ile ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle tekrar holter testi, damar tıkanıklığı için koroner anjiyografi, efor testi, sintigrafi, renkli dobler gibi farklı yöntemler de tanıda kullanılmalıdır.

   – Ayrıca kalp sıkışmasına ve göğüs ağrısına troid hastalıkları, şeker hastalığı, Akdeniz ateşi hastalının kalp tutulumu, kist hidatik, sarkoidoz olarak bilinen hastalığın kalp tutulumu gibi sistemik hastalıklar, kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, kansızlık, panik atak, aşırı kafein, sigara, aşırı alkol, stres, yorgunluk, uzun uykusuz kalmak gibi nedenler de kalp sıkışmasına, göğüs ağrısına, nefes darlığına neden olabilir. Kalp damar hastalığı açısından da değerlendirilmesi iyi olur. Kalp damar hastalığının tanısı için efor testi ve sintigrafi gibi yöntemler kullanılır. Diğer hastalıklar için araştırma hastanelerinde bulunan iç hastalıkları bölümüne gitmek ve nedenin burada daha detaylı araştırlması gerekebilir. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 17. Avatar

  Aytuğ

  12 Şubat 2016 at 21:38

  merhaba ben 2 3 gündür kalbim sıkışıyor nefes almakta zorlanıyorum.ayrıca reflü var ama ilaçlarımı kullanıyorum.acaba neden dolayı olabilir.salı gününe randevü alabildim o zamana kadar bişey olur mu? ne yapabilirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Şubat 2016 at 11:51

   Öncelikle geçmiş olsun. Reflü hastalığı nedeni ile kalp ve göğüs bölgesinde sıkışma, ağrı hissi olabilir. Reflü tedavisinde kullanılan ilaçlar reflü şikayetini hemen düzeltmemektedir. Bunun yanı sıra beslenme düzeni de gerekir. Reflüyü arttıtacak besinlerden uzak durmak gerekir. Reflü uzun zamandır var ise astım gelişmiş olabilir veya astım benzeri şikayetler meydana çıkabilir. Kafeinli içecekleri mümkün olduğunca azalmak, bol su içmek, yürüyüş yapmak, her şeyi ılık yemek ve içmek, düzenli uyumak, yatarken bir miktar yüksek yatmak, eğilirken direkt değil dizleri bükerek eğilmek gibi yöntemler faydalı olabilir. Doktora gitmeyi de ihmal etmemek de önemli. Tekrar geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

   • Avatar

    Aytuğ

    14 Şubat 2016 at 19:52

    Çok teşekkür ederim dediklerinizi uygulayacagım kalp damar cerahisinede randevu aldım iyi günler…

 18. Avatar

  Güven maraş

  14 Şubat 2016 at 01:21

  Hocam iyigünler bende bazen nefes alırken kalbim sıkışıyor ne yapmaliyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Şubat 2016 at 21:27

   – Öncelikle geçmiş olsun. Nefes alırken göğüs bölgesinde ağrı ve sıkışma hissine neden olan birçok neden vardır. Göğüs bölgesine alınan bir darbe nefes alıp verirken ağrı sıkışma hissi yapabilir. Akciğer zarı iltihabı akciğer zarı etrafında sıvı birikimine neden olarak nefes alıp verirken göğüste sıkışma ve ağrı hissi yapabilir. Akciğerde kan pıhtısı oluşması (pulmoner emboli) gibi bir durumda da nefes alıp verirken ağrı ve sıkışma hissi olabilir. Kalp zarı iltihabı (perikardit) ve kalp kası iltihabı (miyokardit) gibi durumlarda da göğüs bölgesinde nefes alıp verirken ağrı ve sıkışma hissi olabilir. Panik atak olarak bilinen psikolojik bir durumda da kalpte sıkışma ve ağrı benzeri şikayetler olabilir. Koroner arterlerin tıkanmasına bağlı nefes alırken göğüs bölgesinde sıkışma ve ağrı hissi olabilir. Reflü hastalığında da göğüs bölgesinde yanma ve nefes darlığı hissi olabilir.

   – Yani birçok neden vardır. Bu nedenle öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmanızda ve buradan bir sonuç alınamaz ise göğüs hastalıkları uzmanına, gastroentroloji uzmanına, psikiyatri uzmanına ve kalp damar cerrahisi uzmanına gibi diğer uzmanlık alanlarında da diğer hastalıkların araştırılması gerekebilir. İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 19. Avatar

  talipcan

  25 Şubat 2016 at 00:19

  hocam kalbim durmadan sıkışıyor ve başım çok acayip bir şekilde dönüyor ve hocam boğazım şişmiş burun tıkanması var sebebi ne olabilir hocam

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Şubat 2016 at 13:28

   Öncelikle geçmiş olsun. Boğaz şişiliği, burun tıkanması ve baş dönmesi gribal bir enfeksiyon başlangıcı olabilir. Gribal enfeksiyonlar sırasında kalp çarpıntısı da olabilir. Baş dönmesi çok fazla ise orta kulak iltihabı veya dış kulak iltihabı da olabilir. Boğaz iltihabı (larenjit, farenjit gibi) olabilir. Bir KBB uzmanına gitmenizde fayda var. Tekrar geçmiş olsun.

 20. Avatar

  Onur

  26 Şubat 2016 at 19:24

  Bendede kalp sıkısması var iki uc gundur artti gunde 20 30 kez sıkısiyor agrımda var ama yayilma olmuyor bazen sol omuzumda bazen sırtımda bazen ise gogusumde oluyor uc dort kere kardiyoloji doktoruna gittik ve hic birsey cikmadi sadece efor testi yapilmadi yasim 15 nicin oluyor bunlar simdiden tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Şubat 2016 at 13:05

   Kalp ritim sorunlarının tespiti için genellikle holter testi yapılır. Holter testi 24 saat süresince hastanın günlük yaşamında üzerinde taşıdığı bir cihazdır. Ergenlik dönemlerinde ergenlerin psikolojik sıkıntıları biraz daha fazla olur ve bu dönemlerde psikolojik sıkıntılara bağlı da bu şikayetleriniz olabilir. Kansızlık nedeni ile de olabilir.

   Reflü hastalığı nedeni ile de göğüs bölgesinde ağrı, yanma, omuzlara vuran ağrı olabilir. Kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, gribal enfeksiyonlar, grip ilaçları gibi etkenler de kalp sorunlarına neden olabilir.

   Kalp kası hastalıkları için genellikle fizik tedaviye yönlendirilir hastalar.

   Reflü hastalığı için gastroentroloji uzmanına gitmek gerekir.

   Kansızlık için hematoloji veya iç hastalıkları bölümlerine gitmek gerekir.

   Psikolojik bir neden var ise bir psikoloğa veya bir pisikiyatri uzmanına gitmek gerekebilir. B

   Bu durum sizi çok rahatsız ediyor ise bu bölümlere de başvurmak faydalı olur.

   Aşırı çay, kahve, sigara, kola gibi içecekler, aşırı stres, uykusuz kalmak, heyecan gibi durumlarda da, bazı sistemik, metabolik hastalıkların kalp tutulumlarında da bu şikayetlere yol açabilir. Örneğin Akdeniz ateşi hastalığı, sarkoidoz, şeker hastalığı, skleroderma, kistik fibroz, yüksek tansiyon, tiroid hastalıkları ve benzeri hastalıklar.

   – Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 21. Avatar

  Gül

  28 Şubat 2016 at 14:06

  Hocam benim kalbimde üfürüm var ama masum üfürüm arada bi yani nadiren olan kalbimda sıkışma oluyo nefes alamıyorum ama sıklıkla olmuyo doktora gitmeli miyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Şubat 2016 at 20:39

   – Merhabalar, kalpte üfürüm olduğunu size doktor söylemiş olmalı. Masum üfürümler birçok sağlıklı çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir. Masum üfürümler genellikle ateşli hastalıklar, kansızlık, grip ilaçları, heyecan, korku, aşırı kafein, uykusuzluk, stres, aşırı yorgunluk gibi olaylarda kalp sıkışması gibi hisler verebilir.

   – Kalpte üfürüm ciddi rahatsızlıklara bağlı da olabilir. Bunun nedeninin anlaşılması için kardiyolojik değerlendirme gerekir. Masum üfürümler genellikle çocuklarda görülür ve dinleme sırasında duyulan anormal kalp sesleridir. Bazen de ciddi kalp hastalıklarının masum üfürüm zannedilerek teşhisi gecikebilir. Eğer şimdiye kadar yeterli kalp tetkikleri yapılmamış ise ve yaş oranına göre tekrar değerlendirme yapılması gerekebilir. Tekrar geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 22. Avatar

  Hanife

  1 Mart 2016 at 22:52

  İyi akşamlar 5 yaşından 16 yaşına kadar deposilin iğnesi vuruluyordum ama 5senedir kullanmiyorum romatizma gibi bi teşhis koymuşlardı bu son zamanlarda çok şiddetli kalp ağrısı cekiyorum astim hastasiyim ve çok tıkanmaya başladım sol kolum agriyor ve artık geceleri ağrısına kalkmaya başladım sizce ne yapmalıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mart 2016 at 11:50

   – Merhabalar, Deposilin bazı enfeksiyon hastalıklarında ve bazı romatizma hastalıklarında kullanılır. Deposilin kalp romatizmasında koruma amaçlı kullanılır.

   – Kalp romatizması bazı enfeksiyonel hastalıklardan sonra gelişen ve kalp dokularını tutan sistemik bir hastalıktır. Kalp romatizması kalp kapaklarında darlığa ve yetmezliğe neden olabilmektedir. 5 yıldır ilacı kullanmamışsanız kalp kapaklarında bozulma oluşmuş olabilir. Bu nedenle bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda var. Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 23. Avatar

  şura

  3 Mart 2016 at 15:23

  ben 20 yaşındayım 1 aydır kalbimde bi anda bi ağrı giriyor bu daha çok bir elektrik çarpmasına benzer bi sızı ilk başlarda günde 5 6 defa olan bu şey son 10 gündür 20 30 a çıkmaya başladı yürürken otururken ayaktayken bir anda saplanıyor yaklaşık 5 saniye sürüyor sebebi nedir korkmalı mıyım yoksa olabilir mi ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Mart 2016 at 11:43

   Merhabalar, kalbe veya göğüs bölgesine giren bu tür yakınmalar genellikle kalp kasları ile ilgili olabilir. Kalp kası iltihabı gibi bir durum kalpte sıkışma, kramp tarzı şikayetlere yol açabilir. Ritim bozukluğu başlamış olabilir.

   Bu şikayetlerin uzun süredir devam ediyor ise bir kardiyoloji uzmanına gitmek de fayda var. Kalp kası sorunları için genellikle fizik tedavi bölümleri ilgilenir. Kardiyoloji muayenesinden sonra bir şey çıkmaz ise size bir öneride bulunacaklardır. Geçmiş olsun.

 24. Avatar

  Meryem

  12 Mart 2016 at 18:43

  Merhaba, cok stresli biriyim en cok stres yaptigim seylerden biride dersler ve daha cok sinavlar. Gogsumde agri cogu zaman oluyo kalbimde veya midemde sıkışma hissi duyuyorum. Vücudum çok terliyo kansızım ve baş ağrılarım çok oluyo. Bunların nedeni nedir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Mart 2016 at 23:00

   > Merhabalar, çok stresli olmak zaten başlı başına baş ağrısı, kalp sıkışması, göğüs ağrısı ve mide sorunları sebebi olabilir. Fakat kansızlık var ise bu nedenle de baş ağrısı, göğüs ağrıları ve kalp sıkışması, olması normaldir. Kansızlık için tedavi görmen gerekebilir. Kansızlığın altında yatan bir neden olabilir. Örneğin tiroid hastalıkları stres, kansızlık, kalp sıkışması, göğüs ağrıları yapabilir. Kansızlık ve kansızlığın nedeni genellikle üniversite hastanesi gibi araştırma hastanelerinde bulunan hematoloji bölümünde araştırılır.

   > Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 25. Avatar

  berat

  13 Mart 2016 at 20:21

  Merhaba hocam öncelikle herkese birebir detaylı cevap yazmanızdan dolayı tşk ediyorum.
  Benim sorum:
  Yaklaşık 1 yıldır kalbimde bir ağrı var. Bir anda kalbim sıkışıyor ve derin derin Nefes alamıyorum o anda. yavaş ve sakin bir durumda nefes alarak ağrım geciyor. Bu ağrı genelde kalbimin üstünde bir balon şişmesi gibi bir his veriyor ve o an bir adım bile atamıyorum. doktora gittim birşeyin yok dedi. bu son 1 haftadır çok sık oluyor ve uyurken yüzüstü uyuyamıyorum. cünkü kalbimde bir acı hissediyorum. Hatta öksürürken kalbimde hem bir acıma hemde bir şişme olduğundan sakin bir durumda kalarak o an yavaş yavaş bu sıkışıklık geciyor. 1 kez tek doktora gittim . sizce yine gideyim mi. tşkler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Mart 2016 at 11:55

   Stres, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, aşırı kafein tüketme, alerjik bazı hastalıklar, kalp kası iltihabı, kalp zarının iltihabı ki bazı hastalıklar nedeni ile kalp kasının ve kalp zarının iltihabi tutulumu olabilir. Bir süre spor, egzersiz yaptıktan sonra bir süre bu aktiviteler bırakıldığında kalp kası kasılmaları olabilir.

   Tiroid hastalıkları, kansızlık, sarkoidoz denen bir hastalık, Akdeniz ateşi denen bir hastalık, skleroderma denen bir hastalık, kistik fibrozis denen bir hastalık ve benzeri bazı romatolojik hastalıklarda kalp tutulumları da olur ve buna bağlı olarak benzer şikayetler görülebilir. Bu tür hastalıkların araştırılması için üniversite hastanesi gibi araştırma hastanelerinde bulunan romatoloji, endokrinoji gibi bölümlere baş vurmak gerekir.

   Reflü hastalığı nedeni ile göğüs bölgesinde yanma, sıkışma gibi hisler görülebilir. Fakat reflü varlığında mide yanması, mide ağrıları, gaz sorunları gibi sorunlar da görülebilir.

   Psikolojik bazı hastalıklar (panik atak, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi) kalp sıkışmasına neden olabilir. Anlattığınız durum daha çok göğüs zarı, kalp zarı veya kalp kası iltihabı benzeri gibi. Kalp kası sorunları için genellikle fizik tedaviye yönlendirilir hastalar veya bir araştırma bölümüne gidilmesi gerekebilir. Bazı akciğer sorunlarında da göğüs bölgesinde sıkışma hissi olabilir ve bu durum için bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmek gerekebilir.

   > İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 26. Avatar

  fehmi can

  13 Mart 2016 at 21:56

  Merhaba ben de koşarken kalbim acıyor2,3gün önce başladı 12yaşındayım ne yapmam lazım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Mart 2016 at 23:41

   Merhabalar, koşma ile genellikle kalpte kramp benzeri bir acı hissedilebilir. Fakat çok kısa koşma ile bu durum oluyor ise daha önemli bir durum olabilir. Bu durum hakkında ailen ile konuşmanda ve bir kardiyoloji uzmanına baş vurmanızda fayda var.

 27. Avatar

  leman

  13 Mart 2016 at 23:50

  Kalbim surekli heyecanliymisim gibi siddetli atmaya basladi. Ara ara kalbimde hafif sikismalar da hissediyorum bunun sebebi ne olabilir??

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Mart 2016 at 12:22

   > Merhabalar, kalbinizdeki sıkışma hissi ve sürekli heycanlanma gibi hisler böbrek üstü bezlerinin değişen bedensel ve ruhsal duruma uyum sağlamaya çalışmak için ürettiği adrenalin, kalp kaslarının hızlı ve güçlü kasılmasına neden olur. Bu tür kalp sıkışması hissi genellikle fizyolojiktir.

   > Fazla tüketilen kafein, aşırı stres, sık sık heyecan yaşamak, aşırı uykusuz kalmak, aşırı yorulmak, kullanılan bazı ilaçlar (grip ilaçları, bronşit ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar), kansızlık gibi nedenler bu tür kalp çarpıntılarına neden olabilir.

   > Mide problemleri de eşlik ediyor ise reflü hastalığı (mide kapakçığının tam olarak kapanamaması) nedeni ile de göğüs bölgesinden heyecanlanma benzeri şikayetlere yol açabilir. Bazen bu tip bir belirti reflü başlangıç belirtileri de olabilir.

   > Panik atak, anksiyete bozukluğu, depresyon, bazı romatolojik hastalıklar, tiroid hastalıkları gibi hastalıklada da kalp çarpıntıları olabilir. Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmanızda fayda var.

   > Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 28. Avatar

  zeynep

  15 Mart 2016 at 17:31

  Hocam ben 16 yaşındayım küçüklüğümden beri kalbim sıkışıyor doktora gitmiştik birşey yok demişti ama sık sık oluyor bunlar kalbim sıkıştığı zaman yanımda biri yokken ne yapmalıyım??

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Mart 2016 at 23:11

   Küçüklüğünden beri var ise bu durumda kalp deliği akla getirilmelidir. Kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp romatizması, kalp yetmezliği gibi durumlar sizdeki şikayetlere yol açabilir.

   iroid hastalıkları, bazı romatolojik hastalıklar, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kansızlık gibi birçok neden kalp sıkışmasına neden olabilir. Bu nedenle sadece kardiyoloji bölümüne gitmek yetmeyebilir. Durumun araştırılması gerekebilir.

   Kalbinde sıkışma ve çarpıntı olduğunda öncelikle paniklememek gerekir. Çarpıntı ya da sıkışma olduğunda sakince oturmak ve dinlenmek faydalı olur. Fakat uzun zamandır doktora gitmemişseniz tekrar doktora gitmenizde fayda var.

   > Geçmiş olsun.

 29. Avatar

  beyza

  17 Mart 2016 at 18:56

  Merhaba hocam ben 15 yasimdayim son iki haftadir kalbimde sık sık sıkışma oluyo bunla birlikte sol kolumda kangren gibi bi tikaniklik baski hissediyorum nefes almakta zorluk çekiyorum bu sirada daha cok sıkışma oluyo ve daha oncelerden beri yasadigim bi halsizlik var ara ara geliyo o an ayakta duramiyorum dizlerimin bagi cozuluyo bi kac dk sonra kendime geliyorum bu ara ara oluyo kucuklugumden beri
  Sizce bu konuda napmaliyim muhim bisey mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Mart 2016 at 12:09

   Kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp deliği, kalp kası hastalıkları, kalp zarı hastalıkları gibi bazı kalp sorunları kalp sıkışmasına neden olabilir.

   Bunun dışında bazı hastalıklar kansızlık, tiroid hastalıkları, Akdeniz ateşi hastalığı, sarkoidoz hastalığı, kist hidatik, skleroderma denen bir hastalık ve bunlara benzer bası sistemik hastalıklar da kalp sıkışması gibi sorunlar yaşanabilir.

   Aşırı yorgunluk, uykusuzluk, aşırı çay, kahve gibi kafeinli içcekler, stres, psikolojik bazı hastalıklar (panik atak, anksiyete bozukluğu, depresyon gibi), alerjik bazı hastalıklar kalp ritminin bozulmasına ve kalp sıkışmasına neden olabilir. Daha önce kardiyolojiye gitmemişseniz bir kardiyoloji muayenesi önemlidir.

   > Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 30. Avatar

  sevdaela

  20 Mart 2016 at 19:46

  Merhaba kolay gelsin yaklasik 2 aydir beninde surekli kalbim sıkışıyor. Kansizlik vs. Yok
  Bir a da sıkışıyor nefes alamiyorum hareket edemiyorum agri hafiften girip siddeti artiyor en sonunda sanki çıt diye ses geliyor sesi isitiyorum geciyo bir gunde 5 kere oluyor sebebi nedir ysk simdiden

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Mart 2016 at 15:05

   Kalp kası iltihabı durumunda birden şiddetli sıkışma ve kalpte sızı gibi şikayetler görülebilir. Kalp kası şikayetleri için genellikle fizik tedavi uzmanına gidilmesi gerekir. Fakat öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmak ve gereken tetkiklerin yapılması gerekir.

   Yakın zamanlarda gribal bir enfeksiyon geçirmişseniz bu enfeksiyon kalp kaslarını da etkileyebilir. Bazı romatolojik ve sistemik hastalıklara bağlı da kalp sıkışması görülebilir. Bu durumda altta yatan neden, araştırma bölümlerinde araştırılmalıdır.

   Aşırı kafein, aşırı uykusuzluk, aşırı stres, üzüntü gibi durumlar, aşırı yorgunluk, bir süre egzersizler yapıp sonra ara vermek gibi nedenler de kalp sıkışmasına neden olabilir.

   Göğüs bölgesinde sıkışma, ağrı nefes almada zorluk mevsimsel alerji nedeni ile de olabilir. Göğüs kısmında sıkışma ve nefes darlıkları panik atak gibi psikolojik hastalıklar nedeni ile de olabilir.

   Kalp sorunları ve nefes darlıkları tiroid fazlalığı veya tiroid yetmezliği nedeni ile de olabilir. alp sıkışması, kalp çarpıntısı ve nefes darlıkları kullanılan bazı ilaçlara bağlı da olabilir.

   > Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

   • Avatar

    Hilalay

    11 Nisan 2018 at 22:00

    Hocam benim kızımın kaç gündür kalbi sıkışıyor baş dőnmesi var. Nedeni nedir

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     15 Nisan 2018 at 20:39

     Nedeni hakkında buradan net bir şey söylemek tabii ki mümkün değildir. Kalp kalbi ilgilendiren yapılarla ilgili bir durum olabilir, vücutta iltihabi bir duruma bağlı olabilir, kansızlık ile ilgili bir durum olabilir, aritmiye bağlı olabilir.

     Bir kardiyoloji uzmanına gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Kan testleri de yapılması gerekebilir.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 31. Avatar

  ümit

  22 Mart 2016 at 10:10

  Iyi günler hocam benim gece veya sabah kalktimda kalbime ağrı geliyor bu ağrı 10 kere felan tekrarlıyor acaba neden olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Mart 2016 at 23:30

   > Stres, düzensiz yaşam, sıkıntılar, uykusuzluk, aşırı kafein alımı, aşırı yorgunluk gibi nedenler göğüs bölgesinde ağrıya ve kalpte sıkışma hissine neden olabilir. Geceleri olan göğüs bölgesi ağrısı sıkıntılı uyuma ile ilgili, reflü şikayeti var ise bu durum ile ilgili veya kaslar ile ilgili olabilir. Şeker hastalarında da göğüs bölgesinde ağrı ve sıkışma hissi çok sık görülen bir durumdur.

   > Kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp deliği, kalp kası hastalıkları, kalp zarı hastalıkları gibi birçok kalbe bağlı hastalıklar kalpte sıkışma ve ağrı hissine neden olabilir.

   > Panik atak, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik sorunlarda da kalp ağrısı ve kalp sıkışması olabilir.

   > Kansızlık, tiroid hastalıkları, bazı romatolojik ve sistemik hastalıklar, bazı enfeksiyonlar göğüs bölgesinde ağrı ve sıkışma hissine neden olabilir.

   > Bu durumun günde 10 kez tekrarlaması bir doktor muayenesi için önemli bir sebeptir.

   > Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmanızda fayda var.

   > İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 32. Avatar

  Tuğba

  23 Mart 2016 at 23:20

  Merhaba hocam
  33 yaşındayım 15 yaşımdan beri ara ara kalbimde hizlanma oluyor genelde cok şiddetli olmakla birlikte derin nefes aldığım, ani hareket ettiğim vs gibi durumlarda oluyor
  Son bir kaç aydır nedensiz olduğu da oldu ve oluş süreci çok siklasmaya başladı. ilk zamanlar hizlandigi zamanki süre çok daha kısa oluyordu (5/10 dk) bu süre zaman içinde uzamaya başladı. Oyleki bazen çok hızlanıyor yarım saat kadar sürüyor ama vücuttaki halsizlik ve gogusteki acı iki saate kadar devam edebiliyor.
  Biraz bilgi verirseniz sevinirim
  Ayrıca bu şikayetlerim için kalp damar bölümüne randevu aldım fakat yazilarinizi okuyunca emin olamadim kardiyoloji bölümüne mi almam gerekir? Çok teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Mart 2016 at 12:55

   Çok sık görülen kalp çarpıntısı şikayeti bazı insanlarda ara ara rahatsız edici bir durum olarak görülebileceği gibi, bazen de ölüme bile neden olabilecek hastalıkların habercisi olabilir.

   Yaklaşık 15 yıldır olan bu durum için hiç kardiyoloğa gitmemmişseniz bu durum doğumsal kalp deliği olabilir.

   Kalp çarpıntısına neden olan bazı fizyolojik durumlar stres, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, aşırı kafein, sigara, alkol, yağlı beslenme, aşırı kilo, aşırı egzersiz gibi birçok fizyolojik sebep kalp çarpıntılarına neden olabilir.

   Kalp çarpıntısına bazı hastalıklar kalp deliği, kalp kapak hastalıkları, kalp atım düzensizlikleri, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, bazı psikolojik hastalıklar, tansiyon hastalıkları, kansızlık, tiroid hastalıkları, bazı sistemik veya romatolojik hastalıklar, kalp kası hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, bazı akciğer hastalıkları gibi birçok hastalık kalp çarpıntılarına neden olabilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmak daha doğru olur. Buradan size yönlendirme yapabilirler.

   > İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 33. Avatar

  Ahmet Emir

  26 Mart 2016 at 10:09

  Merhabalar
  Gün içinde kolumda ince ince batmalar şeklinde hisler oluşmakta , ve bu batma hisleri bazen kalbimin çevresine kadar uzanmakta , nefes darlığı çekmiyorum , efor sarfettiğimde oluşan bir batma değil bazen dinlenirken bile ince ince batmalar oluyor uzun süreli değil , sizce problem nedir , risk taşıyan bir durum var midir ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Mart 2016 at 13:52

   Kolda uyuşmalara neden olabilecek birçok faktör vardır. Kalpte veya kalp bölgesinde rahatsızlık hissine neden olabilecek de birçok etken vardır.

   Aort kapağı darlığı, hipertrofik kardiyomiyopati, hiper tansiyon (yüksek tansiyon), kansızlık, dokularda oksijen yetmezliği (hipoksi), aort damarının yırtılması, kalp zarı iltihabı, mitral kapak prolapsusu, panik atak, depresyon gibi birçok etken kalp bölgesinde ağrılara ve yayılan ağrılara neden olabilir. Bazı omuz kısmını ilgilendiren rahatsızlıklar da kollarda ve göğüs bölgesine yayılan ağrılara yol açabilir. Bazı akciğer sorunlarında da benzeri şikayetler görülebilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına baş vurmanızda fayda var.

   > İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 34. Avatar

  zeki

  30 Mart 2016 at 17:57

  iyi gunler hocam bende ara ara gogsumde saniyelik sıkısma bazen gogsumdr sikkınlık hissi oluyor ama bu ikisi hic bi arada deildd farkli farkli anlarda oluyor ve bende bunu kafaya takma bisey olacak gibi hisler uyaniyor istem disi o sikintilardan birini yasayinca surekli kafami oraya takiyorum yatincada hep aklim orda bisey olacakmi falan gibi dusunceye kapiliyorum.ama gunluk iki uc kilometre yuruyorum oyle yorgunluk falan hissetmiyorum.ama kafami cok fazla takiyorum kalp doktorna muayne oldum ekg ve ultrason yapti hersey normal kalpte bisey yok dedi.panik atak olma ihtimali var dedi ama benim merak ettigim bana ultrasonda bakti kesin konusarak biseyin yok dedi neden baska testlere sokmadi ben bunu merak ediyorum.icimde hep sikinti olusuyor birden gogus bolgemde saniyelik sıkkınlik sikısma oluyor sizce nedeni nedir bunun saygilarla.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mart 2016 at 12:03

   Kalpte sıkışma hissi, göğüste baskı hissi genellikle panik atak hastalarında görülen bir durumdur. Kalp ultrasonu (ekokardiyografi) kalp hastalıklarının teşhisinde önemli bir yöntemdir. Fakat kalp damar hastalıkları için efor testi, anjiyografi gibi girişimsel bir yöntem gibi yöntemler gerekir. Bir psikiyatri uzmanına gitmemişseniz bir psikiyatri uzmanına da baş vurmanızda fayda var.

   Geçmiş olsun.

   • Avatar

    zeki

    23 Mayıs 2016 at 01:50

    Aslinda hocam ben piskiyatriye gitmedim belirtiler azalmiati bende ama arada bi oluyor ve gogsume sıkıntı gibi bi his geliyor anlik bisey opacak gibi his veriyor bana bi ara baya bi olmadi aslinda unutmustum da eskisigibi sikisma falan yoktu ama bazen yine oluyor gibi en cok gogsumde sikkinlik verio bide ben kolum bile agrisa kalp gibi hissediom oyle sorunlarimda var ama bi ara ben baya bi normale döndüm.peki hocam bisey daha sorcam mesela kalp damarlari icin anjiyo falan gerekli ya ben durumumu doktoruma anlattim ekg yapti ultrason yapti hic bisey tok dedim madem damarlarin durumu bunlarla belli olmuyor neden bana kesin olarak kalpte bisey yok piskolojik diyorki damarlarimda sikinti olup olmadigni gormek icin baska teste niye salmadida emin bi sekilde bisey yok dedi.ultrasonla ekg ile damarlardaki sorun anlasilmiyorsa niye bana demioki efor yada anjio lazim demiyor.tm brn insaattada calisiom ikinci ucuncu kata 50 kiloyuda goturuom oyle sikinti opmuo tikanmiom normal bi insanin yoruldugu kadar yoruyorum.benim en buyuk sorunum aslinda gogsume bi sikınti hissi gelio ölüm hissi verio hemen ne yapsam acilemi gitsem diye dusunuom o an

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     23 Mayıs 2016 at 12:39

     > Anjiyografi kalp ve diğer damarlarda tıkanma, sertleşme, pıhtı oluşması, yırtılma, genişleme, daralma gibi sorunların hem teşhisinde hemde tedavisinde kullanılabilen girişimsel bir yöntemdir. Her girişimsel yöntemin yan etkileri ve riskleri vardır. Bu nedenle gerekmedikçe girişimsel tanı yöntemlerini işini gerçekten doğru yapan ve bilgisinden emin olan doktorlar istemez genellikle.

     > Sizdeki şikayetlerin psikolojik olma ihtimali çok yüksek. Çünkü ciddi problemler de 50 kg yük ile 3’üncü kata çıkana kadar zaten nefes nefese kalırsınız. Göğsünüzdeki baskı hissi ve ara ara giren kalp sıkışmaları panik atak, kaygı bozukluğu ve benzeri durumların belirtilerine benzemektedir.

     > Fakat kalpte sıkışma hissi, göğüste daralma hissi, göğüs bölgesinde hissedilen ağrılar yemek borusu veya mide reflüsü, başka yemek borusu ve mide hastalıkları nedeni ile de olabilir.

     Gastroloji ve psikiyatri uzmanlarınca muayene ve tetkikler gerekebilir.

     Sağlık ve kolaylık dileğiyle.

     • Avatar

      zeki

      26 Mayıs 2016 at 13:36

      Saolun hocam mesela ben de gegirme oluyor ve bazen agzima aci su gibi geliyor bide hocam arada bi gercekten gosumde sıkkinlik hissi oluyoe icim bi tuhaf oluyor o sıkkinlia birlikte dedigniz gibi oyle olunca bulundugum yerden gidesim falan geliyor gogsumde sanki boyle bi sıkınti olusuyor agri falan olmadan icim bi tuhaf oluyor acaba bu mideden olabilirmi mesela.dedigniz gibi bende gegirme gelio aradada agzima boyle aci su gibi geliyor sizce ben tam olarak ne yapmaliyim gecenlerde gogsumde yine sıkisma gibi seyler oldu her ihtimala karsi acile gittim kan tahlili ekg falan yaptilar bisey yok denildi ama sicagi sicagina gittjm sikayetlerim varken gittim normal dediler boyun fitigi falan varmi dediler bana bide ne is yapion dedi doktor insaatta yim dedim diyor ceyranda kaliyor olabilirsin agir kaldirip indiriosan kaslarda sinirlerde sikısma olabilir dedi.ama bu icime gelen sikinti hissi ve o hisle birlikte bisey olacak korkusu bunu yenemiyorum hocam sanki o gogsume sikinti gelince dusup olecem saniom ne yapsam diye dusunuom hemen

     • Sağlık Ocağım

      Sağlık Ocağım

      27 Mayıs 2016 at 11:48

      – Daha önce belirtildiği gibi durumunuz panik atak ve kaygı bozukluğu gibi durumların şikayetlerine çok benziyor. Bu durumda bir psikiyatri uzmanına gitmek ve şikayetlerinizi doğru anlatmak gerekir.

      – Ayrıca yemeklerden sonra uzun zamandır acı su gelmesi, mide ekşimesi ve midede garip hisler oluyor ise reflü olma ihtimali de çok yüksek, reflü nedeni ile yemek borusunda ”Barret özofagus” denilen bir durum gelişmekte ve sizin yaşadığınız şikayetlere benzer şikayetlere neden olmaktadır. Özellikle sık sık boğaz kısmında acı, yanma, gelip geçen ağrılar, göğsün tam ortasından boğaza doğru rüzgar eser gibi veya orada bir şey açılıp kapanıyor gibi bir sıkıntı oluyor ise mide ve yemek borusu arasındaki kapakçığın tam kapanamamasından (gastroözofagial reflü) kaynaklanabilir.

      – Yemek sonrası yatma, uzanma alışkanlığınız var ise, beslenme düzeni yok ise, sık sık hazır gıdalar, ıvır zıvırlar ile beslenme var ise, aşırı acı ve baharatlı yemekler yeniliyor ise, öğünler düzensiz ise, ev yemeklerinden ve sağlıklı yemeklerden fakir beslenme söz konusu ise reflü olma ihtimali yüksektir.

      – Ayrıca gastrit (mide iltihabı), mide ülseri, helikobakter pilori olarak bilinen bir bakteri, mide fıtığı, mide ile ince bağırsağın bağlandığı kanalda tıkanıklık, safra kanalını tıkayan bir etken (safra taşı, safra polipleri gibi) safra reflüsüne neden olarak midede yaraya ve reflüye neden olabilen durumlar benzer sıkıntılara neden olabilir.

      – Öncelikle bir gastroentroloji uzmanına gidip şikayetlerinizi ve beslenme tarzınızı düzgün anlatmanızda ve gereken tetkilerin yapılmasını istemenizde fayda var. Çünkü midede ve yemek borusunda oluşan oluşumlar tedavi edilmez ise daha zor durumlara yol açabilir. Gastrolojiden bir sonuç alınmaz ise psikiyatriste gitmek doğru bir seçim olur.

      Sağlık ve iyi sonuçlar almanız dileğiyle.

  • Avatar

   zeki

   29 Mayıs 2016 at 00:44

   Hocam benim oyle surekli olan bi aci su olayi yok cok siddetli gegirirsem oluyor ve bu gegirme ve bogazda tikaniklik hissi yatinca olmuyor yattigimda hic bu sorunu yasamiyorum ayaktayken oluyor aci yiyincede midemde oyle yanma falan aslinda pek olmuyor bogazimda boyle bi dolgunluk tokluk hissi gibi bisey oluyor duzensiz beslenme bende var evet nezaman denk gelirse ozaman yiyorum bi saatim ve belirli bi ögünüm yok ve gegirme oluyor bende ve gegirme aninda rahatliyorum o an .ikincisi size bisey daha sorcam hocam gogus bolgemde boyle tuhaf bi sıkkınlık sıkınti hissi oluyor ve icim bi tuhaf oluyor bazen birden ölecek gibi kalp krizi gecircek gibi hissediom kendimi.panik atak denilen sey kafaya takinca olmazmi ben mesela hic hastalik falan bu tur seyler dusunmedigim zaman bile birden o sıkkinlik hissi oluyor gogsumde sikinti hissi panik atakmi.bu gogusume birden gelen sikkinlik gerginlik hissini nasil yenebilirim o his gelince icim bi tuhaf oluyor hocam.

   • Sağlık Ocağım

    Sağlık Ocağım

    29 Mayıs 2016 at 15:44

    Panik atak daha önce geçirmiş olduğunuz bir sıkıntıdan dolayı yıllar sonra ortaya çıkabilir. Yani şimdi hiç bir sıkıntınız olmasa bile geçmişten bu güne yaşadığınız olaylar ya da bir olay sizin bu gün panik atak olmanıza sebep olabilir.

    Boğazınızda tıkanma, dolgunluk hissi panik atak nedeni ile olabileceği gibi yemek borusu ile ilgili bir soruna bağlı da olabilir.

    Bu durumunuz bahar veya sonbahar mevsiminde daha belirgin oluyor ise alerjik bir durum da olabilir (polen alerjisi gibi). Bu durumda alerji immünoloji bölümüne gitmek gerekir. Özellikle sigara kullanımı ya da dumana maruz kalma var ise astım başlangıcı veya kronik astım gibi bir durum olabilir.

    Reflünün başlangıç belirtileri de olabilir. Çünkü reflü kişiden kişiye değişebileceği gibi yıllarca ara ara şikayetler şeklinde sürer, zamanla artış gösterebilir veya daha hızlı gelişebilir. Kronik gastrit ara ara şiddetlenir ve ara ara kapaklarda bozulmaya neden olarak ve reflü oluşur.

    Daha önce de belirtildiği gibi bir psikiyatri veya gastroloji doktoruna gitmeniz doğru olur.

    İhmal etmemeniz önemli olabilir.

    Sağlık dileğiyle.

 35. Avatar

  Selma

  30 Mart 2016 at 19:26

  Merhabalar ben babam için soracaktım babamın kalbinin hizasında belinde ağrı oluyo kalbi sıkışıyo ağrı oluyo kalbinde daha önce öyle bi şikayeti yoktu yeni son bi hafta oldu bu şikayeti ne olabilir ne yapmamız gerekiyo

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mart 2016 at 18:03

   > Kalp sıkışması ve sırt kısmında ağrı kalp damar hastalığı belirtisi olabilir. Koroner arterlerde tıkanma oluşmuş olabilir. Yaş 50’nin üzerinde ise, fazla kilo sorunu var ise, hareketsiz yaşam tarzı var ise, beslenmesi daha önceleri ağır beslenme şekli ise kalp damar cerrahisine baş vurmasında fayda var.

   > Bunun dışında kalp kapaklarında bozukluklar, kalp kası veya kalp zarı iltihabı, safra kesesi hastalıkları, mide hastalıkları, psikolojik bazı hastalıklar gibi hastalıklarda da kalp sıkışması ve sırt, göğüs bölgesinde ağrı olabilir.

   > Kardiyoloji veya kalp damar cerrahisine baş vurulması ilk seçenek olarak doğru olur.

   > İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 36. Avatar

  fatma

  30 Mart 2016 at 19:44

  Benim kalbimde 3 aydır bi sıkışma var. Bazen çok sık ağrım oluyor. Bazende hiç olmuyor. Hangi bölüme gitmeliyim ve niçin oluyor bu sıkışma. Bide ben 6 mayıs 2000 doğumluyum bazı bölümler yaşımdan dolayı kabul etmiyor beni de.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mart 2016 at 18:35

   3 aydır kalpte sıkışma ve ağrı hissi fizyolojik olabileceği gibi kalbe bağlı veya başka rahatsızlıklara bağlı da olabilir. Aşırı çay ve kahve gibi kafeinli içeceklere, aşırı yorulmaya, aşırı uykusuz kalmaya bağlı olabilir. Fakat 3 aydır tekrarlıyor olması kardiyolojik bir muayene gerektirir. Çocuk kardiyolojisine veya normal kardiyolojiye gitmenizde fayda var.

   Bir süre spor yapıp sonra bırakmışsanız buna bağlı bir süre sonra kalp kasına bağlı sıkışma hissi olabilir.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 37. Avatar

  ela

  1 Nisan 2016 at 18:11

  iyi günler bende arada kalp sıkışlmaları oluyor bu kalp sıkışmalarının olduğu sırada hareket edersem veya nefs alırsam daha kötü oluyor sonradan geçiyor bu yaklaşık 2 3 haftadır var göğüs kısmıma herhangi bir darbe almadım nedeni ne olabilir veya hangi bölüme gitmem gerekir ( bazen çarpıntıda oluyor)

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Nisan 2016 at 11:54

   Kalpte sıkışma hissi, çarpıntı gibi hisler bazı fizyolojik durumlar stres, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, aşırı kafein, sigara, alkol, yağlı beslenme, aşırı kilo, aşırı egzersiz gibi birçok fizyolojik sebep kalp sıkışmasına neden olabilir.

   Kalp deliği, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, bazı psikolojik hastalıklar (panik atak gibi), tansiyon hastalıkları, kansızlık, tiroid hastalıkları, bazı sistemik veya romatolojik hastalıklar, kalp kası hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, bazı akciğer hastalıkları, bazı kas hastalıkları, enfeksiyonlara bağlı hastalıklar, mide reflüsü gibi birçok hastalık kalp çarpıntılarına ve kalp sıkışmalarına, nefes darlığına neden olabilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda var.

   > İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 38. Avatar

  Ayşe Şeyma

  2 Nisan 2016 at 07:45

  Merhabalar hocam ben yaklaşık bir senedir falan kalpte çarpıntı kalp üzerinde sıkıntı ve sol tarafımda sanki bi doluluk ve nefes alamama şikayetlerim var arada da ek atım oluyor dün akşam yine uzanırken bi anda nefes alamama ve kalp üzerinde bi sıkışma sıkıntı hissi oldu uyudum uyandım hala aynı gibi kardiyoloğa gittim iki kere ekg efor testi ve eko yapıldı ama hiç bir sorun yok denildi panik ataksındır dedi bende panik atak var zaten ama bu kadar yığın şikayetlerim olmuyordu özellikle bu kalp sıkışması ve nefes alamama için ne yapmalıyım hocam lütfen beni yönlendirirmisiniz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Nisan 2016 at 11:31

   Kap üzerinde sıkıntı, nefes alamama, kalpte sıkışma hissi panik ataktan dolayı olabilmektedir. Yapılan tetkiklerde kalp ile ilgili sorunlar genellikle anlaşılır. Kalp damarları ile ilgili bir problem var ise bunun için anjiyografi gibi bir tetkik de gerekebilir. Şimdiye kadar bir psikiyatriste gitmemişseniz veya tedavi görmemişseniz gitmenizde fayda var.

   Bunun dışında kalp kası iltihabı gibi bir durumda da benzer şikayetler görülebilir. Kalp kası ile ilgili durumlar için genellikle fizik tedavi bölümüne gitmek gerekir.

   Bazı romatolojik hastalıklar, alerjik hastalıklar, sistemik hastalıklar, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, bazı kas hastalıkları, kansızlık gibi nedenlerde de kalp sıkışmasına, nefes darlığına, göğüs bölgesinde ağrıya yol açar.

   > Sağlıklı yaşam dileğiyle.

   • Avatar

    Ayşe Şeyma

    4 Nisan 2016 at 15:31

    İlginize ve cvbınıza çok tşk ederim.Size yazdığım gün iyice kötü olduğumdan bi kardiyoloğa gittim şikayetlerimi dinledi eko yaptı iyice detaylı da inceledi ve kan tahlili yaptı yinede benim içim rahat olsun kalple alakalı bişey olmadığını yani kesinlikle kalple alakalı bişey olmadığını söyledi ben panik atağım atakları da çok iyi bilirim ama bu panik atağı gibi değildi kalp çarpıntısı galan yoktu sadece sol göğsümde bi ağırlıkçı nefes alamama hissi vardı hepsini doktora söyledim ve başı bi bölüme gitmelimiyim dedim o da hiç bi sorun olmadığını eğer istersem panik atak için yardım alamanı söyledi siz başka bi şey önerirmisiniz acaba şuan sıkışma hissi yok yani çok ara ara oluyor gibi

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     5 Nisan 2016 at 13:05

     PANİK ATAK BELİRTİLERİ ARASINDA: Çok hızlı nefes alıp verme, nefes alamayacakmış gibi hissetme, kalbin çok hızlı çarpması, göğüs sıkışması, bayılma hissi ve baş dönmesi, terleme, kulaklarda çınlama, eller ve ayaklarda karıncalanma ve hissizlik, sıcak veya soğuk basması, mide bulantısı, tuvalete gitme isteği, büyük bir dehşet hissi, kendine yabancılaşma ve gerçeklerden uzaklaşma gibi belirtiler en sık karşılaşılan panik atak belirtileridir.

     PANİK ATAK HASTALARINDA ATAKLARA NEDEN OLAN FAKTÖRLER: İçiçe geçmiş birçok fiziksel ve psikolojik faktör panik atak geçirmeye sebep olur. Örnek olarak verecek olursak; uçağa binmek ve dişçiye gitmek gibi sadece belirli bir duruma tepki olarak panik atak geçirilebilir. Stresli bir olayda hasta kendini son derece iyi hissederken olaydan günler, haftalar sonra panik atak geçirebilir. Bunun nedeni adrenalin seviyesinin hemen düşmemesidir. Yaşamdaki büyük olaylar ve değişiklikler panik atağı tekrarlatabilir.

     PANİK ATAK HASTALARINDA BESLENME: Değişken kan şekeri seviyesi panik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle öğünler düzenli olmalı, şekerli yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalı, beyaz un ve fast food tarzı yüksek kalorili ve besin değeri düşük beslenmeden uzak durulmalı, bunların yerine patates, bulgur, yulaf ezmesi, kepekli makarna gibi kompleks karbonhidratlar tüketilmelidir. Alkol, sigara, kafein gibi içecekler panik belirtilere yol açar. Bu tür içeceklerden uzak durmak gerekir.

     > Sağlıklı yaşam dileğiyle.

     • Avatar

      Isimsiz

      24 Mart 2018 at 10:08

      Merhaba hocam yaklaşık iki haftadir kalbim daraliyor sol kolum uyusuyor yerimden kalkamiyorum doktora gitmedim hafta ici gidecegim suan bile daraliyor sebebi ne olabilir

     • Sağlık Ocağım

      Sağlık Ocağım

      27 Mart 2018 at 20:17

      Kalbinizde daralma şeklinde hissettiğiniz durum kasların spazmı ile ilgili veya kalp atışlarındaki düzensizlik ile ilgili olabilir. Yine kas spazmı ve atım düzensizlikleri yaratan durumlar sol kolda uyuşmaya da neden olabilir. Bu durumun öncelikle kardiyoloji alanında araştırılması ve ihmal edilmemesi önemlidir. Çünkü bazen (özellikle sigara kullanımı, ileri yaş, ailede kalp hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri de var ise) sizde yaşanan şikayetler kalp krizi habercisi de olabilir.

      Sol kolda uyuşma ayrıca boyun fıtığı, boyundaki kas spazmları, boyun kireçlenmesi gibi nedenlere bağlı da olabilir. Fakat kalp ile ilgili olanlarda koldaki uyuşmaya ağırlık hissi, ağrı, sıkıntı hissi gibi belirtiler de eşlik edebilir.

      Göğüs bölgesinde daralma hissi, ağrı ve kolda uyuşma gibi yakınmalar panik atak belirtisi de olabilir. Psikolojik problemler psikiyatri alanında araştırılır.

      Yine gastroözofageal reflü hastalığı ve bu hastalığa neden olan mide problemleri de göğüs bölgesinde sıkışma ve ağrıya neden olabilir. Bu durum gastroentroloji alanında araştırılır.

      Göğüs kısmında sıkışma, ağrı ve kolda uyuşmalar bu bölgeyi ilgilendiren organların, sistemlerin iltihaplanmasına bağlı da olabilir.

      Bazı sistemik hastalıkların kalp, kas tutulumuna bağlı da göğüs kısmında ağrı, sıkışma hissi ve kolda uyuşmalar olabilir.

      Doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

      Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 39. Avatar

  Yasemin

  12 Nisan 2016 at 00:05

  Merhaba hocam benim 7 senedir kalp problemim var carpintim çok fazla oluyor buna bagli olarak bayildigim durumlar oluyor ayni zamanda düşük tansiyon var genelde en iyi hali 9-6 oluyor ben henuz 26 yasindayim ve 7 yildir hicbir teshis konulamadi en son 1 ay once tasikardi dendi ritim 105 in altina dusmuyor carpinti oldugu durumlarda bayginlik aninda ritim 140 oluyor tansiyonumda 6-4 oluyor ritim icin beloc verildi ama tansiyondan dolayi kullanamiyorum bu aralarda sık sık sıkısma oluyor gogsumun altinda ve bazen sol kolumu oynatamiyorum 2 dk araliklarla 10 dk devam ediyor sıkısma bunun icin ne yapmam gerekiyor ? Tesekkur ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Nisan 2016 at 13:49

   > Supraventriküler taşikardiler genellikle benign (iyi huylu) seyreder. Bazı hastalarda hipotansiyon (düşük tansiyon), göğüs ağrısı, yoğun anksiyete gelişir. Supraventriküler taşikardili hastalarda kan dolaşım bozukluğuna neden olan bir faktörün olup olmadığı da araştırılır. Hafif taşikardili hastalar genellikle ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir. Fakat durum ciddi ise kalp pili takılması gerekebilir. Taşikardili hastaların kafeinli içeceklere bir sınır getirmesi de gereklidir. Uykusuz kalmamaya, stresten kaçınmaya, çok aşırı yorulmamaya ve sağlıklı beslenmeye de gerek vardır. Taşikardiye neden olan durum araştırma bölümlerinde araştırılır ise daha doğru olabilir.

   Supraventriküler taşikardili bir hastada çarpıntıya eşlik eden göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı (bayılma gibi), tansiyon düşmesi söz konusu ise acil elektriksel kardiyoversiyon tedavisi gerekebilir. En kısa zamanda tekrar kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda var. Ayrıca altta yatan bir dolaşım bozukluğu var ise bu durumun hematoloji bölümünde araştırılması gerekebilir.

   İyilik ve sağlık dileğiyle.

 40. Avatar

  Ebru

  15 Nisan 2016 at 15:42

  iyi günler hocam iki günden beri bi anda kalbimde bi sıkışma oluyor yaklaşık 1 dakka falan sürüyor sonra geçiyor ama gün içinde çok sık oluyor bende kansızlık ve demir eksikliği var acaba bu yüzden mi oluyor ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Nisan 2016 at 13:18

   Kansızlığın nedeninin araştırılması için imkan var ise üniversite veya araştırma hastanelerinde bulunan hematoloji bölümüne gitmenizde fayda var. Kansızlık uzun zamandır var ve herhangi bir kan ilacı kullanmanıza rağmen geçmemiş ya da tekrarlıyor ise en doğrusu hematoloji bölümüne gitmek olur. Çünkü diğer bölümlerde genellikle kan ilacı yazarlar ve neden bulunmadan bu ilaçlar yarar sağlamaz. Kansızlık kalpte geri dönüşümü olmayan hasarlara neden olabilir.

   İç hastalıkları ya da hematoloji bölümüne baş vurmanızda fayda var.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 41. Avatar

  DİLAN

  17 Nisan 2016 at 14:37

  hocam sürekli nefesim kesiliyor çok şiddetli hiç nefes alamıyorum doktora gittim yine fayda etmedi ne yapmalıyım neyden kaynaklanıyor olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Nisan 2016 at 18:42

   > Doktor kalp ritim bozukluğu için tedavi vermiştir büyük ihtimalle. Kalp için ve mide ağrıların için gördüğün bir tedavi oldu ve durumunda hiç bir değişme olmadı ise durum gerçekten de psikolojik olabilir. Psikolojik olmasının nedeni siz değil Akdeniz ateşi hastalığı olabilir. Çünkü Akdeniz ateşi hastalarının psikolojisi çok yıpradığı için gerçekten de psikolojik problemler yaşanmaktadır. Belki bir psikiyatri uzmanına gitmek gerekebilir.

   > Özellikle gençlerde ve çocuklarda Akdeniz ateşi hastalığı çok ciddi psikolojik problemler oluşturmaktadır. Beslenmeye ve yaşam tarzına daha önceki yazılarda belirtildiği gibi dikkat etmene rağmen şikayetlerinde hiç düzelme olmuyor ise psikolojik destek veya tedavi kaçınılmaz olabilir. Sizin sıkıntılarınız ergenlik döneminden dolayı şiddetlenmiş olabilir. Daha önceki yazılarda belirtildiği gibi, beslenme tarzı ve yaşam tarzı ve oluşan şikayetler için ilgili bölümlere baş vurmak dışında yapılabilecek çok fazla bir şey olması zor. Kafanı meşgul edecek başka bir şeyler ile uğraşmanda fayda var. Örneğin sportif bir aktivite, kitap okumak, sevdiğin bir uğraş ile uğraşmak gibi.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 42. Avatar

  aliihsan

  21 Nisan 2016 at 01:59

  Merhabalar, benim 3 senedir gitmediğim kardiyolog kalmadı neredeyse, ağrılarım devam ediyo, bir şey yok deniliyor, ne yapabilirim, bana bir yol gösterirseniz sevinirim. çok teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Nisan 2016 at 11:50

   > Kalp veya göğüs bölgesinde hissedilen ağrıların hepsi de kalp ile ilgili olmayabilir. Kardiyolojik tetkiklerin gerekenleri yapıldı ve bir şey yok denildi ise ağrılar akciğer kaynaklı, reflü veya midedeki başka bir rahatsızlık kaynaklı, safra kaynaklı olabilir.

   > Akciğer hastalıklarına bağlı göğüs bölgesi ağrısı zatürre, astım hastalığı, pulmoner hipertansiyon gibi göğüs bölgesi ağrısına yol açabilir.

   > Yemek borusu kasılmaları, yemek borusunun aşırı hassas olması, yemek borusu çatlakları, akalazya adı verilen bir yemek borusu hastalığı, Barret özofagus olarak bilinen bir yemek borusu hastalığı, peptik ülser, gastrit, reflü hastalığı, safra reflüsü, safra polipleri, safra taşları gibi nedenler göğüs bölgesinde ağrıya neden olabilir.

   > Ayrıca panik atak, depresyon, kaygı bozukluğu olarak bilinen psikolojik hastalıklarda da göğüs bölgesi ağrısı olabilir.

   > Öncelikle bir gastroentroloji uzmanına gitmenizde fayda var. Buradan da bir sonuç alınmaz ise psikiyatri uzmanına gitmek gerekebilir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 43. Avatar

  DİLAN

  23 Nisan 2016 at 12:51

  doktor tedaviye başlamadı hocam hiçbirşey yapmadı yani nefesim sürekli kesiliyor ve uzun sürüyor da yani ne yapacağımı bilmiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Nisan 2016 at 13:09

   Göğüs zarı iltihabı ya da kalp zarı iltihabı meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle evde kendi başına yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Doktora gitmeniz en doğrusu.

 44. Avatar

  Deniz

  25 Nisan 2016 at 21:03

  İyi gunlee hocam benimde sol tarafimda sıkışma oluyor vitamin hapi kullaniyodum kullandigimda olmuyordu bi bes gundur kullamiyodum arada yine oluyor neden acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Nisan 2016 at 12:54

   Kalp sıkışması denilen durum kalp ritminin bozulması sonucu meydana gelen bir durumdur. Kalp ritminin bozulması bazı vitamin eksikliklerine bağlı da olabilir. Kansızlık nedeni ile kalp ritmi bozulabilir. B 12 vitamini kullanıyorken olmuyordu ise B12 vitamini eksikliği yada kansızlık olabilir. Bazı vitamin ilaçları da kalp ritim bozukluğu yapabilir. Bu nedenle doktor önermedi ise kafaya göre vitamin ilacı kullanmak doğru değildir. Her ilacın kendine göre yan etkileri vardır. Durum çok rahatsız edici ise bir kardiyoloji doktoruna gitmeniz doğru olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

   • Avatar

    Tuncay

    26 Nisan 2016 at 22:19

    Hocam i aksamlar ben cok alkol kullanyordum sonra farenjit oldum icince karnım sertlesiyordu ve vucudumda uyusmalar oluyordu doktora gttim brakmak icin sonra braktım ama hala bende kalbimde bi baskı oluyor üzerinde birsey varmıs gbi kalp grafiği cektiler normal dediler acaba farenjitle ilgli olablrmi bunlar panik ataktan yada

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     27 Nisan 2016 at 14:08

     Alkol aldığınız ve bağımlılık yaptığı için bu arada panik atak gibi bir durum gelişmiş olabilir veya yıllarca çok fazla alkol kullandığınız için alkol bazı sistemlerde bozulmalara neden olmuş olabilir. Kalp grafiği sadece o sırada ritimde bir sorun var ise onu gösterir. Daha derin araştırma için kalp ultrasonu, efor testi, holter testi, anjiyografi testi gibi tetkikler de gerekir.

     Zaten panik atak vardı ise panik ataktan kalp sıkışması, nefes darlığı, göğüste baskı hissi gibi hisler yaşanabilir. Bu durum için bir psikiyatri uzmanına gitmek gerekir.

     Alkol kullanımına bağlı damar tıkanması gibi bir durum olabilir. Bunun için kalp damar cerrahisine gitmek gerekir.

     Şeker hastalığına bağlı, tiroid hastalıklarına bağlı, kalp kası hastalıklarına bağlı, yanlış beslenmeye bağlı, aşırı kafein alımına bağlı, bazı sistemik ve metabolik hastalıklara bağlı, kansızlığa bağlı, bazı kas hastalıklarına bağlı kalp sorunları oluşabilir. Belki bir iç hastalıkları uzmanına da görünmek gerekebilir.

     Farenjit, boğazın farenks bölgesinin iltihabıdır ve bu durum akut ani gelişen ve kısa süren, kronik uzun süre devam eden ya da tekrarlayan formlarda görülebilir.

     Sağlıklı yaşam ve iyi sonuç almanız dileğiyle.

 45. Avatar

  fuat

  1 Mayıs 2016 at 23:02

  Hocam benim kalbim ve kalbimin alt bölgesinde uzunzamandır bir sıkışmavar ve sıkışma geldiği zaman kitleniyorm ve nefes anlamıyorum şiddetli bi acı cekiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mayıs 2016 at 23:33

   Kalp deliği, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, tansiyon hastalıkları, kansızlık, tiroid hastalıkları, bazı sistemik veya romatolojik hastalıklar, bazı akciğer hastalıkları, bazı kas hastalıkları, bazı vitaminlerin ve minerallerin eksiklikleri veya fazlalıkları gibi birçok hastalık kalp sıkışmasına neden olabilir.

   Bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları, alerjik ilaçlar, antidepresanlar gibi) kalp ritminin bozulmasına neden olur. Aşırı stres, sıkıntı, yorgunluk, uykusuzluk, çok fazla çay, kahve, kola, sigara, alkol ve çikolata tarzı beslenme şekli kalp sıkışmasına ve çarpıntısına neden olabilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda var.

   Sağlıklı yaşam ve iyilik dileğiyle.

 46. Avatar

  osman

  5 Mayıs 2016 at 15:47

  o kadar derdi olan varki kendi derdimi unuttum

 47. Avatar

  berdan

  14 Mayıs 2016 at 16:33

  merhabalar hocam benim kız kardeşim 10 önce kalpi sıkıstı kalbine eledigimizde çok sert kalbi vuruyordu obir yakınımızı kaybetik ve eşi de ceza evine girdi kalbi agridı ve yuzu felç oldu 1 hafta düzelddi ve gene kalbim ağrıdı yüzü yene eyrildi ne yapmamız lazım yardımcı olursan sevinirim hocam

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Mayıs 2016 at 12:53

   Yüz asimetrisi yüz felcine bağlı olabilir. Bu durum için mutlaka bir beyin cerrahisi uzmanına gitmesi gerekir. Yüz asimetrisi ikinci kez tekrarladı ise kalıcı bile olabilir. İlk oluştuğunda doktora gitmesi gerekir idi. Yüz felci beyinden dağılan sinir sistemi ile ilgili bir durum olabilir.

   En kısa zamanda beyin cerrahisi veya nöroloji uzmanına ve kardiyoloji uzmanına gitmesi gerekir. İhmal edilmemesi önemlidir.

   Sizler için her şeyin daha iyi olması ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 48. Avatar

  deniz

  15 Mayıs 2016 at 15:21

  kardeşim kalp romatizması 3 haftada bir deposilin kullanıyor bu şkeilde hastalıktan kurtulur mu bilgi verirmisiiniz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Mayıs 2016 at 12:36

   Kalp romatizması (romatizmal ateş-romatizmal kapak hastalığı- romatizmal kalp hastalığı gibi) farklı isimler ile de adlandırılır.

   Kalp romatizmasının akut (ilk başladığı dönemlerde) tedavisi ilaçlar ile yapılır. Fakat hastanın yaşamının diğer dönemlerinde de bu hastalığı geçirdiği bilinmeli ve ileri ki dönemlerde özellikle kalp tutulumu var ise belli aralıklar ile hasta takip edilmelidir. Kalp romatizması ilaçlar ile belli bir süre tedavi edilir ve genellikle hasta iyileşir; ancak kalp kapaklarında sorun var ise hastanın ileri yaşlarında kalp ameliyatı geçirmesi gibi bir durum söz konusu olabilir.

   Sonuç olarak kalp romatizması veya diğer adıyla romatizmal ateş hastalığı geçiren hastaların yaşamları süresince doktor takibi altında tutulması önemlidir.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 49. Avatar

  deniz

  16 Mayıs 2016 at 14:22

  hocam sonuclardında olumsuz olarak sadece şu iki bilgi var. Soldaki AV kapak eser my izlendi. triküspit yapıda,eser yetersizlik izlendi.Ameliyatlık bi durum yok dedi çogu doktor sizde bilgi verebilirmisiniz biraz. 6 ayda bir kontrole gidiyor ve deposilin kullanıyor.Nelere dikkat etmeli? Sonuç kısmında da geçirilmiş ara kardit my(eser) ay(eser) diger bilgilerin çogu olumlu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Mayıs 2016 at 12:08

   > Mitral yetmezlik ve triküspit yetmezlik izlenmiş. Bu durumlar geçirdiği romatizmal ateş nedeni ile gelişmiş olabilir ve tedavisine dikkat edilir ise düzelme sağlanabilir.

   > Özellikle antibiyotik olan ilacı saati saatine (10-15 dakikalık bir gecikme veya erken alma) bile olmadan düzenli kullanılmalıdır. Doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir, düzenli beslenmesine dikkat edilmelidir, diş temizliğine dikkat edilmelidir, tekrar enfeksiyon kapmamasına ve grip olmamasına dikkat edilmelidir, bağışıklık sistemini güçlü tutacak besinler yemesi sağlanmalıdır.

   > Doktor herhangi bir diyet vermedi ise bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli haftada en az 2 kez baklagiller tüketmesi, bol sebze ve meyve içerikli beslenmesi, düzenli (haftada 2-3 kez gibi kırmızı ve beyaz et tüketmesi, düzenli süt-yoğurt ve tuzsuz peynir tüketmesi, tuzlu beslenmeden kaçınması gibi beslenme tarzına dikkat edilerek hastanın bağışıklık sistemi enfeksiyonlardan korunması için güçlendirilmelidir. Üşütmemeye dikkat edilmelidir. Hiç bir işe yaramayan yiyecek ve içecekleri (kola, gazoz, hazır gıdalar gibi) boşu boşuna çok fazla tüketmesine gerek yotur. Bunların yerine sağlıklı besinler tüketmesi daha doğru olur.

   Doktorun tavsiyelerini ve kontrollerini ihmal etmemelisiniz.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 50. Avatar

  Firdevs

  18 Mayıs 2016 at 02:07

  Merhaba küçüklüğümden beri kalbimde çarpıntı şikayetiö vardı 12 yaşındayken kontrolleri yaptırdım siyami ersekte doktor bunun psikolojik olduğu söyledi dideral kullandım 1 sene bana iyi geldii.17 yaşındayken ilk defa eğildiğimde inanılmaz Bi çarpıntı başladı 140a kadar çıktı dışardan hissediliyordu ve 20 yaşındayım hala daha heyecanlı ve ya yorgunken eğildiğimde çarpıntım başlıyor en fazla 15 dakika sürüyor.Ve sürekli yine olursa endişesiyle yaşıyorum arada da kalp sıkışması oluyor.özellikle eğilince çarpıntımın 100 üzerine çıkıyo olmasının sebebi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Mayıs 2016 at 21:38

   > Çarpıntı kalp atışlarının rahatsız edecek durumda olmasıdır. Çarpıntı tiroid bezi hastalıklarına, kansızlığa, enfeksiyon hastalıklarına bağlı da oluşabilir. Her insanda kalp hızı farklıdır. Kalp hızı sürekli 50’nin altında ya da 100’ün üzerinde ise bir kardiyoloji uzmaına muayene olmak veya tekrar kontrole gitmek gerekir. Fakat bazı etkenler kalp atım hızını değiştirebilir (örneğn koşma, yürüme, duygusal durumda değişiklik, aç karnına ya da tok karnına olmak, havanın sıcak olması, aşırı uykusuzluk, aşırı kafeinli içecekler içmek, aşırı stres, aşırı yorgunluk gibi durumlar kalp çarpıntısına neden olabilir.

   Kalp atış düzensizlikleriniz psikolojik de olabilir. Bu durumda bir psikiyatri uzmanına görünmek faydalı olur.

   Kardiyoloji uzmanına tekrar başvurmanızda fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 51. Avatar

  Selda

  20 Mayıs 2016 at 23:16

  15 yasinda kolestrol 342 ve kalp sıkısması oluyor nedenleri sizce hocam

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Mayıs 2016 at 13:25

   Kolesterolün yüksek olması kalp sıkışmasına ve kalp sorunlarına neden olabilir zaten.

   Çocuklarda yüksek kolesterol nedenleri arasında genetik faktörler, obezite, beslenme yanlışları ve beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam gibi nedenler çocuklarda ve gençlerde yüksek kolesterole neden olabilir.

   Bir kalp damar cerrahisine muayene olmak ve gereken tedavi yöntemlerini uygulamak gerekir.

 52. Avatar

  asn

  30 Mayıs 2016 at 19:19

  kalp sıkışmasını geçirmek için kardiyolojiye gitmek yerine kilo vermek ve sigarayı bırakmak işe yarar mı?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Mayıs 2016 at 14:18

   Aşırı kilo ve sigara kullanımı nedeni ile tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, şeker yüksekliği gibi etkenler kalp ritminin bozulmasına neden olarak kalpte sıkışma hissine neden olabilir. Fakat hem kilolu olmak hemde kalp sıkışmasının olmasının altında yatan tiroid problemi olabilir. Bu nedenle en azından tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi için tetkikler yapılması faydalı olur.

   Kilo kontrolü sağlamak ve sigarayı bırakmak tabi ki birçok hastalıktan korunmada veya kurtulmada faydalıdır.

   Yinede bir uzmana başvurmanızda fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 53. Avatar

  Özlem

  6 Haziran 2016 at 21:25

  Merhabalar, benim yüzustu uzandıgımda kalbime batma,sancı oluyor kalbime agrılar giriyor ne zaman yüzüstü uzansam neden oluyor bu durum çok merak ediyorum acıklarsanız sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Haziran 2016 at 11:41

   – Kalp ağrısı gibi yatarken veya uykudan uyandıran ağrılar her zaman kalp hastalıklarına bağlı olmayabilir.

   – Son günlerdde herhangi bir stres nedeni ile anksiyete bozukluğu gelişmiş ise yatarken olan kalp ağrısı buna bağlı olabilir.

   – Bazı kişilerde gastroözofagial reflü denilen durumda mide asidinin yemek borusuna kaçmasından dolayı göğüs bölgesinde sıkışma hissi, ağrı olabilir.

   – Göğüs bölgesinde ciddi ağrı hissedilen ağrılar bazen kalp damar hastalıklarına bağlı olabilir.

   – Ağrı acı gibi hissediliyor ise bu durum kalp kası ağrısı olabilir. Kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, göğüs zarı iltihabı gibi iltihabi durumlar olmuş olabilir. Son zamanlarda enfeksiyonel bir rahatsızlık geçirmişseniz buna bağlı iltihabi durumlar gelişebilir.

   – Öncelikle bir kardiyoloji veya göğüs hastalıkları uzmanına gitmeniz uygun olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle

 54. Avatar

  Enes

  14 Haziran 2016 at 18:42

  Hocam 17 yasindayim stresli bir donemdeyim kalpte daralma sıkışma yasaniyor saglikli nefes al ip veremiyorum ayrıca belirli aralıklarla her iki kolunun damarlarinda uyuşma hissediyorum bazen elim hizlica hareket ettiremiyorum sizce sıkıntı ne olabilir ciddi bir şey midir ? Şimdiden tesekkur ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Haziran 2016 at 23:10

   Yaşınızdan ve stresli döneminizden dolayı panik atak benzeri bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Kalpte sıkışma hissi, göğüste daralma hissi, uyuşma hisleri panik atak gibi bir durumdan da kaynaklanabilir, ancak yine de bir kardiyoloji uzmanına muayene olmanızda fayda var. Kalp ile ilgili bir durum da olabilir.

 55. Avatar

  Kader

  15 Haziran 2016 at 19:52

  Hocam merhaba bana iki yil once kalp.kapakcigimda sarkma olduguna dair tanı konuldu. İsimlerini bile hatirlamadigim her gun kullanmam gereken ilac verildi aksattim.unuttum kullanmayi biraktim derken iki sene gecti iste. Oruc halindeyim su an her yarim saat 45 dakikada bir kalbimin altinda inanilmaz nefes aldirmayan bi sikisma oluyor kimi zaman nefes aldikca agri artiyor verdikce azaliyor. Kimi zamanda kitliyor beni hareket bile ettirmiyor. Hastaneye gidicem ama sizden de bi yorum almak istedim.sevgiyle kalin

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Haziran 2016 at 14:34

   Mitral kapak prolapsusu halk arasında kapak sarkması, kapak çökmesi gibi isimler ile de adlandırılır. Mitral kapak prolapsusu toplumda yaklaşık % 10 kişide görülebilen bir durumdur, ancak bu hastaların çoğunda hastalığa özgü bir belirti ya da şikayet gülmeyebilir. Mitral kapak prolapsusu genellikle ekokardiyografik incelemede tespit edilir.

   Mitral kapak prolapsusu durumunda kalbin kasılma sırasında atriyuma doğru kapanan mitral kapağın yaprakçıklarının bir kısmının ya da tamamının sol atriyuma doğru çökmesi söz konusudur.

   Mitral kapak prolapsusu ile birlikte hastalığın ağırlığına ya da neden olduğu komplikasyonlara göre mitral kapak yetmezliği gelişebilir ya da gelişmeyebilir. .

   Tekrar tedaviye başlamak gerekebilir, hastalık mitral yetmezliğe, yüksek tansiyona, ventrikül genişlemesine gibi komplikasyonlara neden olmuş ise ek tedaviler gerekebilir ki, dileriz olmamıştır.

   En kısa zamanda kardiyolojik muayene ve tetkiklerin yapılması önem arz eder. Ayrıca oruç tutmanız hiç doğru olmaz, çünkü sıvı eksikliğinden dolayı hipertansiyon artabilir, böbrekleriniz yorulabilir, beslenme düzeninin ve uyku düzeninin dengesi ciddi şekilde bozulduğu için kalbiniz yorgun düşebilir, bu nedenle şikayetleriniz ve komplikasyon gelişme riski artar. Kansızlık gelişebilir.

   Oruç tutmak bu yaz sıcaklarında ve gün uzunluğunda en sağlıklı insanları bile hastaneye düşürebilmektedir ve ramazan sonrası hastaneye başvurular artmaktadır. Oruç tutup tutmamanız konusunda mutlaka kardiyolojik değerlendirme ve gerekli testlerin yapılması gerekir ve doktorunuzun izni kesinlikle önemlidir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 56. Avatar

  Mehmet

  20 Haziran 2016 at 16:03

  Hocam 16 yaşındayım. Önceden böyle bir sıkıntım yoktu.3 gün açık yattım. Gün sonunda denize gittim ıslak ıslak rüzgara arkamı verdim. Ertesi gün boğaz ağrısı , yüksek ateş ardına nefes alıp vermede ufak tefek zorlanma yaşadım . Önceden bronşitim vardı . onunla bir ilgisi olabilir mi . Lütfen yardım edin antibiyotiğe başladım ateş ufaktan düşmeye başladı nefes alıp vermem de düzelir mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Haziran 2016 at 02:52

   Yaşadıklarınızın bahsettiğiniz durumdan kaynaklı olması olası bir ihtimal gibi görünüyor. Yani doktorunuzun size verdiği ilaçları kullanarak bu sorunlardan kullanabilirsiniz. Bundan sonra dikkat etmenizi öneririm.

 57. Avatar

  Berkay

  20 Haziran 2016 at 18:13

  Hocam Meraba Öncelikle Benm Kalbimin O Taraflara Bıçak Saplanırmış Gibi Oluor Ve Sonra Gecıor Ve 5 10 dk Sonra Yine Oluor falan Bu Neden Oluor Terleme Falanda Oluor Yaşım 14 Biraz Fazla Kilomda Var ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Haziran 2016 at 02:57

   Bahsettiğiniz belirtilerin kaynağı fazla kilolarınız olabilir. Fazla kilolar çok fazla hastalığa neden olabiliyor. Fakat tek neden olarak bunu gösteremeyiz. Çünkü göğüs bölgesinde yaşanan ağrıların bir çok nedeni bulunuyor. Göğüs bölgesinde hissedilen ağrıların %5’inden daha azının nedeni kalp kaynaklıdır. Bazen virüslerin neden olduğu kalp kası iltihabı ve kalbi saran zar göğüs bölgesinde ağrıya neden olabiliyor. Fakat bu ağrı akciğerden de kaynaklanıyor olabilir. Akciğerlerle alakalı göğüs ağrılarında ise genellikle nefes alıp vermekle ağrıda artma, nefes darlığı, öksürük, balgam gibi belirtiler eşlik ediyor. Göğüs bölgesinde hissedilen ağrıların %90’ı kas kaynaklı oluyor. Doktora görünmenizi tavsiye ederim. Terleme; malum havalar çok sıcak 🙂

 58. Avatar

  sinem

  21 Haziran 2016 at 18:00

  Merhabalar..
  Bende sol çene agrisiyla başlayan daha sonra boynuma sol kulagima ve kalbime vuran bir agri var.Derin nefes almaya calistigimda ceneme agrisi daha cok vuruyor. Genellikle yemek yedikten sonra oluyor. Bilgilendirirseniz sevinirim..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Haziran 2016 at 14:10

   – Göğüs bölgesine vuran ağrı, çeneye vuran ağrı, kulağa yayılan ağrı ve bu ağrıların yemek sonrası olması mide problemlerine bağlı yemek borusu sorunlarından ya da başka bir nedene bağlı yemek borusu sorunlarından kaynaklanabilir.

   – Daha öncesinde midede yanma, ağrı, ekşime gibi problemleriniz ara ara oluyordu ise bu çektiğiniz rahatsızlık reflüye bağlı yemek borusu tahrişinden olabilir.

   – Gastrit (mide iltihabı), mide ülserleri, midede bulunan bir bakteri (helikobakter pilori), safra reflüsü, gasroözofagial reflü gibi nedenlerden dolayı yemek borusunda Barret özofagus denen bir durum gelişmiş olabilir veya yemek borusunda ülserler (yaralar) oluşmuş olabilir.

   – Yine yemek borusu varisleri, yemek borusu iltihabı (özofajit), yemek borusu divertikülü, akalazya denilen bir yemek borusu hastalığı gibi birçok yemek borusu sorununda anlattığınız rahatsızlıklar olabilir.

   Özofajit hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/ozofajit-nedir-yemek-borusu-iltihabi-olur/

   – Tekrarlayan mide spazmları, safra taşları, safra polipleri, safra iltihabı gibi birçok farklı ama dolaylı durumlar bu şikayetlerin bir arada görülemesine ve yemek borusu hasarları oluşmasına yol açabilir.

   Kötü huylu bir oluşuma yol açmadan, iltihabi bir durum var ise iltihap daha fazla ilerlemeden ve vakit kaybetmeden öncelikle bir gastroentroloji bölümüne gitmenizde ve derdinizi doğru anlatmanızda fayda var.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlık dileğiyle.

 59. Avatar

  tuncay

  22 Haziran 2016 at 01:38

  19 yaşında bir arkadaşım dün çok fazla yemek yedi ve su içti. yemekten bir saat sonra falan esrar içmişler arkadaşları ile. içtikten sonra kalbinin, göğsümün oralarda bi sıkışma, rahatsızlık hissediyorum dedi. kendi pek umursamadı da ben merak ettim. yattık kalktık halen geçmedi. nabız ve kalp atışını kontrol ettim herhangi bir anormallik yok kalp atışı normal ama kalbinde, tam olarak tespit edemedik ama göğüs bölgesinde bi baskı, sıkışma sıkıntı var.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Haziran 2016 at 03:29

   Çok yemek yeyip, su tüketmesi, kalbinde darlık hissetmesine neden olabilir. Ki üstüne esrar da içtiğine göre bu belirtilerin olması doğal bir şey. Yani bir şey yok anlamına gelmiyor ama bir şey olduğu anlamına da gelmiyor. Size tavsiyem en kısa zamanda arkadaşınızı doktora gitmesini söylemenizdir.

 60. Avatar

  Zehra

  25 Haziran 2016 at 10:58

  Merhaba hocam ben panik atak depresyon hastasiyim hamilelik donemim çok kötü geçti ilaç kullanmadım. Sıkıntı stres aşırı carpinti uykusuzluk yaşadım yani bu durum kalbi yorarmi kalbim sürekli sıkısiyo tekliyo gi bi oluyom kardiyoloji ye gittim EKG kan ultrasyona bakıldı bişey çıkmadı ama ben hala bişey olduğunu düşünüyorum neyapmam gerekiyo ayrıca bide troit hızlı calisiyo yaşım 30

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Haziran 2016 at 13:15

   – Panik atak, kaygı bozukluğu gibi durumlar kalp atım düzenini etkileyerek kalp sıkışması, kalp teklemesi, kalp çarpıntısı olarak ifade edilen durumlara yol açabilir.

   Ayrıca tiroid fonksiyonunun hızlı çalışması veya yavaş çalışması gibi tiroid hastalıkları da kalbi etkileyebilir.

   Hamilelik döneminin kötü geçmesinin altında yatan neden de tiroid sorunu veya panik atak sorunu olabilir.

   Aslında tiroid fonksiyonlarının düzenli çalışmaması nedeni ile de hem kalp sorunları hem de panik atak sorunları ortaya çıkabilir.

   Uygun bir zamanınızda durumu ertelemeden endokrinoloji uzmanlığında tiroid fonksiyonlarının ne kadar bozuk olduğu araştırılır ise durumun diğer nedenleri için başka bölümlere gitme gereği duyulabilir.

   Buradan sonuçlar normal çıkar ise bir psikiyatri uzmanınca değerlendirme gerekebilir, çünkü bütün bu durumlara panik atak, kaygı bozukluğu gibi durumlar da sebep olabilir.

   Kalp hastalıkları ile ilgili problemlerin çoğu ekokardiyografi tetkikinde anlaşılır, fakat damarlar ile ilgili bir problem var ise anjiyografi tetkiki gerekir.

   İnsülin direnci, şeker hastalığı gibi durumlarda da kalp sorunları yaşanır.

   Sağlıklı yaşam bebeğiniz ve sizinle olsun.

 61. Avatar

  nermib

  28 Haziran 2016 at 10:35

  Merhabalar ben bir hafta önce ablasyon oldum ama bi kac gundur yurudugumde merdiven ciktigimda kalbimde sikisma bogazimda dugumlenme ve halsizlik olusuyor sanki yuruyunce kalbimin atis hizi artiyormus gibi oluyor normalmidir gecici midir cevap verirseniz cok sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Haziran 2016 at 13:06

   Radyofrekans ablasyon tedavisi Hastanın durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle durumunuz ve olduğunuz ablasyon tipine göre ne kadar başarılı olup olmayacağı değişir.

   Radyofrekans ablasyon çeşitleri AV düğüm ablasyonu, AV düğüm mordifikasyonu, aksesuvar yol ablasyonu, VT ablasyonu gibi ablasyon türleri hastalığınızın durumuna göre değişir.

   Ablasyon tedavisinin komplikasyonları arasında tromboflebit (yüzeyel veya derin ven trombozu), arteriyel tromboz, atriyoventriküler blok (kalp bloğu), geçici dal bloğu gibi komplikasyonlar vardır. Bazı hastalarda aynı şikayetler geri dönebilir.

   Bu durumu sizin bu tedavinizi yapan doktorunuz ile görüşmeniz doğru olur, çünkü ciddi bir komplikasyon olabilir.

   Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

 62. Avatar

  Zehra

  4 Temmuz 2016 at 11:36

  Hocam merhaba ben size gecende yazmıştım aşırı derecede takıntı hastasiyim zaten panik atak hastasiyim geçen yazdığım gibi kalbimle ilgili hiçbi problemim yoktu 8 9 yıldır ilaç kullaniyodum paxsil 2014 yılında ilacı biraktim kalbimle ilgili sorunlar yaşamaya başladım ağır depresyon geçirdim o yılda üç defa kardiyologa gittim EKG ultrasyon efor girdim bişey cikmiyodu doktor psikiyatira gitmemi soyluyodu o zamanlar da da troitim hızlı calisiyo çıktı suan tedavisini görüyorum endokrine gittim greves olduğunu söylediler. Birde geçen yazdığım gibi hamilelik dönemi geçirdim o donemim çok kötü geçti aşırı derecede heycan kalp carpintisi oluyodu bide hastahane fobim var her hastahaneye gittiğimde aşırı carpintim oluyo du gün içinde de sürekli kendimi dinliyodum uykusuzluk asiriydi stres sürekli aglamalar yani depredyonla geçirdim hamileligimi suan benim endisem hocam, acaba kalbim yoruldumu kalp ritmim bozuldumu kalbim tekliyo sürekli, bide sürekli sıkısiyo daha çok otururken yatarken tekliyo nefesim kasiliyo gibi oluyo bide başım donuyo sürekli böyle Sıkıntılarım yoktu hocam hepsi hamilelikte yaşadığım şeylerden sonra olmaya başladı aşırı derecede takıntı hastasiyim geçen doktora gittim ama EKG kan ultrasyon bişey yok dendi sürekli doktora bişey varmi diye suruyrm yani benim endisem suan kalbim yoruldu kalp ritmim bozuldu diye korkuyrm sürekli agliyrm hocam aşırı heycan kalbi yorarmi hocam şimdiden tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2016 at 03:01

   Sizin yaşadığınız bu sıkıntılar panik nedeni ile olabilir, çünkü panik atak bir kez başladıktan sonra bu durum tekrarlar durur.

   Bu gibi durumlarda aşırı çay, kahve, kola, çikolata gibi kafein içeren yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınmak ya da en aza indirmek gerekir.

   Tekrar psikiyatri uzmanına gitmeniz doğru olur, çünkü bazı panik atak hastalarının tedavisi daha uzun olabilir.

   GRAVES HASTALIĞINA GELİNCE; Basedow hastalığı olarak da bilinen bu hastalık tiroid bezlerinin hızlı çalışması ve daha fazla hormon salgılaması durumuna yani hipertiroide neden olan bir hastalıktır. Graves hastalığı nedeni ile kalp çarpıntıları olabilir ve hastalığın tanısı ve tedavisi geciktiği için bu durum mitral kapak yetmezliğine yol açabilir. Graves hastalığı genellikle 12-15-20 yaşları arasında başlar fakat çocukluk döneminde de başlayabilir. Çocukluk döneminden ergenliğe kadar çok fazla belirti vermeyeceği için genellikle 15-20’li yaşlarda hastalık teşhis edilir. Siz 30 yaşında olduğunuza göre ve bu hastalık side de çocukluk çağlarında başlamış ise bazı organlar hasar görmüş olabilir.

   Kalbinizdeki durumun iyi bir kardiyoloji cerrahisi tarafından daha detaylı incelenmesi ve değerlendirilmesi uygun olur.

   Bunların yanı sıra psikiyatrik tedavinin de eklenmesi gerekebilir, çünkü bu hastalık psikolojik durumunuzu da etkilemiş olabilir.

   Graves hastalığı hakkında daha detaylı bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/graves-hastaligi-olur-basedow-hastaligi-nedir/

   Her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

 63. Avatar

  Cansu

  5 Temmuz 2016 at 15:45

  Merhabalar hocam benim adetten birkaç gün önce kalp sıkışmalarm başlıyor 10 gün kadar devam edip geciyor . Kardiyoloji ye gittim 2 kez herseye bakıldı hiçbir şey çıkmadı aceba neden oluyor bu kadar ağrı?Teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2016 at 14:39

   Adet kanaması öncesi kalp ritminde bozulmalar genellikle hormonal değişimler nedeni ile ve kansızlık ve demir eksikliği nedeni ile olabilir. Kansızlık için ve tiroid fonksiyonları için gereken kan testlerinin yapılması uygun olur. Bu tür kan testleri için endokrinoloji ve hematoloji bölümlerine gitmek gerekir. Bulunduğunuz bölgede bu bölümler yok ise iç hastalıkları uzmanlığında da bu tür testler yapılabilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 64. Avatar

  ireem

  8 Temmuz 2016 at 17:46

  merhabalar 15 yaşındayım. Kalbimde birden sıkışmaya başlıyor.Bir yere yığılacak gibi oluyorum.Zar zor toparlıyorum kendimi.Sıkışmadan sonrada çarpıntı başlıyor.Sıkışma olmassa çarpıntı mutlaka oluyor.Aşırı nefes darlığı var hiç bir yere sığamaz oldum.Odam da bile yatamıyorum çok daralıyor kalbim göğüs kafesimin içine sığmıyor gibi.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Temmuz 2016 at 18:07

   Anlattığınız şekilde kalp çarpıntısı, kalp sıkışması gibi durumlar psikolojik olarak panik atak gibi bir durumdan kaynaklanabilir. Bu gibi bir durum için psikiyatri uzmanına başvurmak gerekir.

   Doğumsal kalp deliği gibi bir durum var ise buna bağlı kalp sıkışması, kalp çarpıntısı, nefes darlığı olabilir.

   Ergenlik çağlarında bazı vitamin ve mineral eksikliklerine veya fazlalıklarına bağlı kalp çarpıntıları olabilir.

   Altta yatan bazı kas hastalıklarına bağlı, romatolojik hastalıklara bağlı, tansiyon yüksekliğine bağlı, şeker hastalığına bağlı, insülin direncine bağlı, tiroid hastalıklarına bağlı kalp sıkışması, kalp çarpıntısı, nefes darlığı olabilir ve bu tür durumların araştırma bölümlerinde araştırılması uygun olur.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmek uygun olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 65. Avatar

  Yusuf

  10 Temmuz 2016 at 02:28

  Hocam mer. 34 yasindayim yakkasik olarak 5 yillir dir gunden gune artan agrilarimdan dolayi bif cok kardiyologa giitim sikayetim tam olarak gogsun sol tarafinda kalbin hemen altindan baslayip sirtima gelen bir agrim var. sol kolumda uyusma sol bacagimda uyusma ve elektitriklenme sol kolumda zamanla fark ettigim his kaybi var. son 2 aydiir gunde 6 saate yakin bir agrim oluyor. Ekg ve efor testlerim hep temiz cikti ama oyle agrim oluyor sanki kalbim birden duracak gibi oluyor.Boyun fitigi deni

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Temmuz 2016 at 12:45

   – Bir ağrı 10 günden daha uzun sürüyor ise mutlaka altında yatan nedenin araştırılması gerekir. Kalp damarları ile ilgili problemlerin teşhisi için genellikle anjiyografi tetkiki gerekir. Ekokardiyografide, efor testinde bulunamayan damar sorunları anjiyografik yöntem ile teşhis edilebilir.

   – Gastrit, reflü nedeni ile hem göğüste hem de sırta vuran ağrılar olabilir.

   – Safra taşları, safra polipleri, safra iltihabı gibi durumlar veya safra kesesi tümörleri safra kanalını tıkayarak safranın mideye akmasına neden olur ve bu durum nedeni ile gastrit, mide ülseri, on iki parmak bağırsağı ülseri, yemek borusu ülseri gibi durumlara yol açar ve mide ağrısı, midede yanma, şişkinlik, gaz sorunları, boğaza acı su gelmesi, göğsün altında veya göğüs bölgesinde ağrı, sıkışma hissi, sırtta ağrı, ara ara nefes darlığı gibi şikayetler görülür fakat bu gibi bir durumda kollarda uyuşma, bacaklarda uyuşma olmaz.

   – Bütün bu şikayetlere kollarda uyuşma, bacaklarda uyuşma eşlik ediyor ise kalp ile ilgili olma ihtimali daha yüksek olabilir.

   – Mide şikayetlerinden var ise iyi bir gastroloji uzmanına gitmeniz ve gereken tetkiklerin yapılması uygun olur.

   – Yine sizin anlattığınız şikayetlerin (göğüs bölgesinde ağrı, kollarda uyuşma, bacaklarda uyuşma ve hissizlik gibi durumların bir arada görülmesi) ankilozan spondilit denilen omurga romatizması, omurga enfeksiyonu, omurga tümörleri, omurga tüberkülozu (buda omurga enfeksiyonudur) gibi durumlardan kaynaklanabilme ihtimali vardır. Bu tür durumlar genellikle üniversite veya araştırma hastanelerinde bulunan romatoloji veya enfeksiyon hastalıkları bölümünde daha derin araştırmalar ile teşhis edilir.

   – 2 aylık süre uzun bir süredir, bu nedenle daha fazla vakit kaybetmeden bu bölümlere gitmeniz uygun olur. Dileriz olmaz ancak omurga enfeksiyonu ise ilerlemesi durumunda çok zahmetli bir tedavi sürecine girilir.

   – Ankilozan spondilit (omurga romatizması) ise belli aralıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi ile ömür boyu takipler ve tedaviler şeklinde durum devam eder. Kalp kasını veya göğüs kasını etkilemiş olması ihtimalinden dolayı ankilozan spondilit olma ihtimali de vardır. Yine bu durumun da tedavisi geciktirilmemelidir.

   Araştırma bölümlerine gitmeyi ihmal etmemenizde ve ertelememenizde fayda var.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 66. Avatar

  Mert

  15 Temmuz 2016 at 00:39

  4 senedir sigara içiyorum kalbimde sıkışmalar meydana geliyor ve bu yüzden bütün vucudum uyuşuyo yere kapaklanıyorum sebebi nedir acaba??

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Temmuz 2016 at 14:00

   Sigara kullanımı sinir sistemini veya damar sistemini etkiliyor olabilir.

   Bir kalp damar cerrahisine ve beyin cerrahi uzmanına gitmeniz doğru olur.

   Tüm vücutta uyuşma, karıncalanma, göğüs sıkışması ve terleme vücudunun herhangi bir yerinde enfeksiyon olabileceğinin de işareti olabilir.

   Özellikle Burucella enfeksiyonu ve mal hastalığı olarak da tanımlanan enfeksiyonun omurgayı tutması, sinir sistemini tutması, kalp veya göğüs kaslarını tutması nedeni ile bu tür şikayetler bir arada görülebilir.

   Enfeksiyon varlığının şüphesi açısından enfeksiyon hastalıkları uzmanlığında gerekli kan testlerinin yapılması da önemlidir.

   Brucella enfeksiyonu enfekte hayvanlardan hayvanlara, enfekte hayvandan insanlara, bu hayvanların salgılarından, dışkılarından, süt ve süt ürünlerinden, derilerinden gibi benzeri hayvan ürünlerinden insanlara bulaşabilir.

   Sinir sistemini ve kas sistemini tutan birçok enfeksiyon çeşidi de bu gibi durumlara sebep olabilir.

   Sağlık ve sigarasız bir yaşam dileğiyle.

 67. Avatar

  esma

  18 Temmuz 2016 at 21:15

  Hocam m erabalar.
  bi sorum olacaktı yeni degil çok uzun süredir surkeli nefesim kesiliyo kalbim sikisiyo batmalar oluyo 5 yıl önce sinde filan doktora gitmiştim bise yoktu ama bu aralar çok arttı ve gerçekten neres alamıyorum ve 1 yılda 15 kilo kaybim oldu neyle alakalı olabilir acaba ? Şimdiden cevabınız için çok teşekkürler..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Temmuz 2016 at 13:32

   – Hiç bir eylem yapmaksızın (diyet, spor ve benzeri) bu kadar çok kilo kaybının altında yatan ciddi bir neden vardır genellikle.

   – Örneğin tiroid bezine ait patolojiler (hastalıklar) hem kalp sorunlarına hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Graves hastalığı dolaylı olarak hem kalp sorunlarına hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Bazı yemek borusu hastalıkları hem göğüs bölgesinde daralmaya, nefes alıp verme güçlüğüne hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Safra kanalı tıkanıklığı (safra kanalını tıkayan herhangi bir etken) mide iltihabına, mide ülserine neden olarak hem göğüs bölgesinde sıkışma hissine hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Süperior mezenterik arter sendromu gastrit oluşumuna neden olarak hem göğüs bölgesinde sıkışma, ağrı hissine hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Peptik ülser, ülseratif kolit gibi mide hastalıkları hem göğüs bölgesinde sıkışma, ağrı hissine hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Giardiyazis gibi bir bağırsak enfeksiyonu, bazı bağırsak hastalıkları kilo kaybına neden olabilir.

   – Sistemik lupus eritematozus kansızlığa neden olarak hem göğüs bölgesinde sıkışma ve ağrıya, hem de kilo kaybına neden olabilir.

   – Lösemi, multipl miyeloma, lenfoma, hashimato tiroidi, pankreas hastalıkları, karaciğer hastalıkları, bazı enfeksiyonlar (tüberküloz gibi), panik atak, bazı sistemik hastalıklar, şeker hastalığının başlangıç dönemleri gibi hastalık ve birçok etken kilo kaybına yol açabilir ve bu hastalıklardan bazıları dolaylı olarak göğüs bölgesinde ağrıya, sıkışma hissine neden olabilir.

   Öncelikle bir gastroentroloji uzmanına gitmeniz ve burada şikayetlerinizi doğru anlatmanız uygun olur.

   Buradan sonuç alınmaz ise araştırma hastanesine gitmek önemlidir.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 68. Avatar

  Gül Seren

  22 Temmuz 2016 at 15:56

  Merhabalar, 27 yaşında bir bayanım bipolar bozukluğum var ve rexapin ve tegretol isimli ilaç kullanıyorum. yaklaşık 10 yıldır 1.5 paket civarı sigara içiyorum.^ay önceye kadar kahve ve çay da çok tüketiyordum şimdi bıraktım . yoğun çarpıntı ve sırt ağrısı nedeniyle gitmediğim doktor kalmadı, küçük bir ilçede yaşıyorum. Holter testi yapıldı sinüs taşikardi teşhisi konuldu ne zaman ekg çektirsem teres t ve hafif st depresyonu çıkıyor o zamanlar göğüs ağrım hiç yoktu. Kolestrolüm ldl 185 civarıydı,Hdl 55 idi. Ldl kolestrolümü diyet ve yürüyüşle 95’e indirdim Tansiyonum genelde normal 12/7. Ancak doktorum beloc yazdı o tansiyonumu çok düşürünce, başka doktora gidip concor’a geçtik. İlk efor testine girince st depresyonları yoktu.Y Daha sonra göğsümde yanma baskı başlayınca gittiğimde dilitiazem verdi ilk doktorum o da benim pskyatik ilaçlar birleşince tansiyonumu 7/5 ‘e düşürdü ve nabzımı yükseltti ben de kullanmadım. Doktorum Kalp sintigrafisi istedi benim anksiyeteli halim görünce,sintigrafi büyükşehirlerde çekildiği için gidemedim. Diğer doktora gittiğim de ise; Ekokardiyamla bakıp şimd sintigrafiye gerek kalmayacak deyip, beni eforlu ekgYe aldı eforlu ekg’de 4 mme kadar st çökmeleri vardı, efor testinden çıktığımda hemen ardından tekrar ekoya baktı.Sintigrafiye gerek yok dedi. Benim sorunum efor değil de dinlenirken, göğsümün orta kısmında çok kuvvetli olmasa da baskı hissi oluşuyor. Ve nefes almak da zorlanıyorum ve 6-7 dakikada normale dönüyor. Genelde işten eve döndüğümde veya sabah 7.30 ve 8.00 civarı oluyor. Gündüz genelde bir şey yok. Göğüste baskı hissi ve omuz ve sırt bölgemde aylar 3 aydır süren yer değiştiren ağrılar beni korkutuyor. Sebebi ne olabilir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Temmuz 2016 at 12:49

   Ruhsal gerilim sorunu olan veya ruhsal gerilim sonucu gezici ağrılar genellikle stres romatizması olarak da bilinen (fibromiyalji sendromu) gibi bir durum olabilir. Bu tür bir durum genellikle üniversite hastanesi gibi araştırma hastanelerinde bulunan ağrı polikliniğinde ya da romatoloji bölümünde araştırılır.

   Ayrıca bipolar bozukluk kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönmeler ile, taşkınlık, çoşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı karışık bir duygudurum bozukluğudur. Bu duruma bağlı göğüste baskı hissi ve ağrılar olabilir.

   Kullandığınız ilaçlara bağlı yaşadığınız sıkıntılar olabilir.

   Göğüste baskı hissi, omuz bölgesinde ağrı, sırtta ağrı yemek borusuna ait, mideye ait bir rahatsızlıktan kaynaklanabilir. Mide ve yemek borusu sorunlarının araştırılması için gastroloji bölümüne gitmek gerekir.

   Safra taşları, safra polipleri gibi durumlara bağlı göğüste baskı hissi, omuz bölgesinde ağrı, sırtta ağrı olabilir. Kullandığınız ilaçlar reflüye sebep olabilir ve buna bağlı mide ve yemek borusu şikayetleri görülebilir.

   Çektiğiniz ağrılar kalp kası sorunlarına bağlı olabilir. Yaşadığınız bozukluk panik atak durumuna dönüşmüş olabilir ve buna bağlı kalp ritim bozuklukları olabilir bu durum da tekrar psikiyatri doktorunuz ile bu durumları görüşmeniz doğru olur.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 69. Avatar

  deniz

  25 Temmuz 2016 at 19:47

  İyi günler gogus golgesinde bicak saplanir gibi agri oluyodu kardiyolojiye gittim ekg cektirdim normal cikti akcigerlerimdede sorun cikmadi kardiyolojik sorun yok dediler enfeksuyon yada reflü olabilir dediler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Temmuz 2016 at 13:21

   Ekg o sırada kalp ritmi normal ise genellikle normal çıkar. Kalp kapaklarında veya kalbin diğer fonksiyonlarında bozulmalar ekokardiyografi yöntemi ile teşhis edilir.

   Göğüs bölgesinde sıkışma hissi reflü nedeni, yemek borusu hastalıkları, safra kesesi sorunları gibi nedenler ile olabilir, sizde mide şikayetleri de var ise böyle bir ihtimal vardır.

   Kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, göğüs zarı iltihabı gibi durumlar nedeni ile bıçak saplanır gibi ağrılar olabilir fakat kalp için bir sorun yok demeleri için ekokardiyografi, eforlu ekg, holter testi gibi tetkikler de gerekir. Yaşa bağlı damarlar ile ilgili problemler için de anjiyografik yöntem kullanılır.

   Buralarda da bir sonuç çıkmaz ise bir araştırma hastanesinde durumun araştırılması gerekebilir. Ayrıca psikolojik durumlar (panik atak gibi) kalp sıkışmasına neden olabilir.

   Geçmiş olsun.

  • Avatar

   deniz

   27 Temmuz 2016 at 18:41

   Ortopediye de gittim soluk borusuna baktilar hicbir sorun cikmadi kaslarinla ilgilidir dediler bazen sag tarafimda da sıkışma oluyor ama cok seyrek b12 eksikligim ve demir eksikligim vardi

   • Sağlık Ocağım

    Sağlık Ocağım

    29 Temmuz 2016 at 12:58

    Soluk borusu için ortopedi değil genellikle göğüs hastalıkları uzmanına gidilmesi gerekir.

    Yemek borusu sorunları ile soluk borusu sorunları aynı değildir. Yemek borusu hastalıkları için gastrolojiye gitmek gerekir.

    Daha önceki yazıda da belirtildiği gibi kalp ritminin bozulmasına neden olan birçok faktör vardır ve kalp ritim bozukluğu nedeni ile göğüs bölgesinde sıkışma hissi olur.

    Kas problemleri için genellikle fizik tedavi bölümüne gitmek gerekir.

    Demir eksikliği kalp ritim bozukluğu yapar ve demir eksikiğinin hematoloji bölümünde araştırılması daha iyi sonuç verir.

    Tekrar geçmiş olsun.

 70. Avatar

  Güzide

  26 Temmuz 2016 at 00:14

  Merhaba hocam son bir aydır kalp çarpıntım var ve çok çabuk yoruluyorum çarpıntı fazlalaştığı zaman kalbim içine çekiliyormuş gibi oluyo ve eğik halde duruyorum dik duramıyorum 5 ve 6 dk sürüyo sıcak havada çarpıntım daha fazla oluyo bundan önce doktora gittim ekg ve efor testi yapıldı bi sorun çıkmadı sadece doktorum yine çarpıntı yaşadığım zamn almam için bi ilaç verdi benim tekrar doktora gitmem gerekirmi ve hangi tetkikleri istemem gerekir ben bu sorunu 8 senedir yaşıyorum bir kere acillik oldum kalp ritmim çok yüksekti konuşnama dahi izin vermediler banada yardımcı olursnız sevinirim şimdiden teşşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Temmuz 2016 at 13:35

   Kalp atım hızında artış genellikle taşikardi olarak değerlendirilir.

   Kalp hastalıkları teşhisinde ekokardiyografi en önemli yöntemlerden biridir. Bunun dışında kalp damarlarının değerlendirilmesi için anjiyografi yöntemi ve yemek borusundan girilerek yapılkan transözofageal ekokardiyografi yöntemi vardır. Kalp delikleri için bazen transözofageal ekokardiyografi yöntemi gerekebilir.

   Fakat bu şikayetlerin de altında yatan birçok hastalık da olabilir.

   Akdeniz ateşi hastalığında kalp tutulumu, skleroderma hastalığında kalp tutulumu, sarkoidoz hastalığında kalp tutulumu, kistik fibrozis hastalığında kalp tutulumu gibi hastalıkların kalp tutulumlarında ritim bozukluğu olabilir ve bu durum kalp çarpıntısına neden olabilir. Bu tür hastalıklardan dolayı olan kalp tutulumlarında kardiyolojik muayenede bir şey bulunamaz genellikle. Bu tür durumlar araştırma bölümlerinde araştırılır.

   Şeker hastalığı, tansiyon hastalıkları, panik atak, kansızlık, tiroid hastalıkları, graves hastalığı, bazı akciğer hastalıkları, bazı kas hastalıkları, bazı vitaminlerin ve minerallerin eksiklikleri veya fazlalıkları gibi birçok etken kalp çarpıntısına neden olabilir.

   Bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları, alerjik ilaçlar, antidepresanlar gibi) kalp ritminin bozulmasına neden olur. Aşırı stres, sıkıntı, yorgunluk, uykusuzluk, çok fazla çay, kahve, kola, sigara, alkol ve çikolata tarzı beslenme şekli kalp çarpıntılarına neden olabilir.

   En doğrusu araştırılması olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 71. Avatar

  yasmin

  27 Temmuz 2016 at 12:53

  Hocam iki yıldır kalbimde bir ağrı var geçmek bilmiyor uykudayken yok uyanınca başlıyor iki kere kardiyolog gittim ikişer defa EKG efor eko ve ilaçlı akciğer filmi çekildi hepsi temiz çıktı kalbimdeki ağrı hafifleyince sırtım başlıyor o hafifleyincd sol kolun hocam acaba kalp ağrısı durmadan sürekli olurmu bende boyun düzleşmesi var acaba neden oluyo

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Temmuz 2016 at 12:01

   Boyun düzleşmesi nedeni ile sırtta ve kolda ağrı olabilir. Boyun düzleşmesi için ortopedi ya da nöroloji uzmanına gitmeniz gerekir.

   Göğüs bölgesindeki ağrı ve sıkışma hissi mide problemleriniz de var ise reflüye bağlı olabilir. Midede gastrit (mide iltihabı), peptik ülser, ülseratif kolit gibi durumlarda da göğüs bölgesinde ağrı ve sıkışma olabilir.

   Sırtta ve kolda, omuzda ağrı safra taşı, safra polipleri gibi nedenlere bağlı da olabilir. Yine safra taşı, safra polipleri nedeni ile gastrit, ülser gibi mide sorunları ortaya çıkabilir ve bunlara bağlı göğüs bölgesinde ağrı, sıkışma hissi olabilir.

   Yine reflüye bağlı veya sigara kullanımına bağlı yemek borusu ülseri, yemek borusu hastalığı olan akalazya, yemek borusu hastalığı olan Barret özofagus, yemek borusu hastalığı olan yemek borusu divertikülleri, kronikleşen yemek borusu iltihabı ve boğaz kısmında bulnan diğer yapılara bağlı sebepler de hem göğüs bölgesinde ağrıya, hem de sırt ağrısına yol açabilir.

   İyi bir gastroloji uzmanına gitmeniz ve gereken tetkiklerin yapılması uygun olur.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşamanız dileğiyle.

 72. Avatar

  Bilge

  27 Temmuz 2016 at 14:06

  Merhabalar. 28 yaşındayım, yaklaşık 1 haftadır hiç durmaksızın bir kalp çarpıntısı yaşıyorum, gece yattığımda dinlenme halinde dahi kalbimde kuş kanat çırpıyor gibi bir hissiyat oluşuyor, nabzımı ölçüyorum dakikada 80- 90 arası atım oluyor. Tansiyonum genelde düşük, 9’a 7 civarındadır. Kan değerlerime baktırdım, kansızlık yok ve tiroid hormonları normal, şeker ve kolesterol değerlerim de normal seviyede. Çarpıntı haricinde ağrı, bayılma vs şikayetlerim yok sadece tam ve derin nefes alamadığımı hissediyorum bazen. Kardiyologa gitmeli miyim yoksa önce psikiyatr mı daha uygun olur?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Temmuz 2016 at 12:25

   Anlattığınız şikayetler panik atağa bağlı olabilir.

   Yine nefes almada sıkıntıya neden olabilen birçok hastalık veya durum vardır.

   Mide ile ilgili problemleriniz var ise reflü nedeni ile bu tür şikayetler olabilir. Gastroözofageal reflü durumunda bu şikayetler yatarken bazı hastalarda daha fazla hissedilir.

   Alerjik sorunlar (alerjik astım, polen alerjisi gibi) kalp ritim bozukluğu yaparak veya nefes alma güçlüğü çekildiği için çarpıntıya neden olabilir.

   Bu durum sadece 1 haftadır oluyor ise iltihabi bir durum da olabilir. Örneğin kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, göğüs zarı iltihabı gibi. Kalp kası sorunları için fizik tedaviye gitmek gerekir fakat daha önce kardiyolojiye gitmemişseniz öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz tabii ki daha doğru olur.

   Bazı ilaçlar (alerjik ilaçlar, doğum kontrol hapları, antidepresanlar gibi) kalp sıkışmasına, kalp çarpıntısına neden olabilir.

   Aşırı stres, sıkıntı, yorgunluk, uykusuzluk, çok fazla çay, kahve, kola, sigara, alkol ve çikolata tarzı beslenme kalbi etkileyebilir.

   Geçmiş olması dileğiyle.

 73. Avatar

  Eylül

  4 Ağustos 2016 at 20:40

  Peki bu sıkışmaların artması halinde ne gibi sıkıntılar sorunlar ortaya çıkar

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Ağustos 2016 at 13:27

   Öncelikle kalp sıkışmasının nedeninin ne olduğunu öğrenmek gerekir, çünkü kalp sıkışması bir hastalık değil bir hastalığın ya da durumun bulgusudur.

   Uzun süredir geçmeyen bu tür bir sorununuz var ise öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmek gerekir.

   Sağlık dileğiyle.

 74. Avatar

  Nuri Can Kalkan

  5 Ağustos 2016 at 22:22

  hocam ablamın kalbi günde bi çokkez kalbi bi insan eline alıp sıkarmıs hissi veriyor neden ola bilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Ağustos 2016 at 12:16

   Kalp sıkışması olarak tarif edilen durum bir hastalık değil bu duruma neden olan bir hastalığın ya da durumun bulgusudur.

   Öncelikle kalp ile ilgili bir problem olup olmadığının öğrenilmesi için bir kardiyoloji bölümüne gidilmesi gerekir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 75. Avatar

  ayla

  6 Ağustos 2016 at 11:23

  merhabalar,
  kalbim sürekli sıkışıyordu nefes alamaz hale geliyordum gece uyuyamıyordum. evde aşırı bunalıyordum. her yer üstüme üstüme geliyordu doktor ekg ve hormon testi yaptı normal çıktı ama efor testide yaptırdıktan sonra beni tuzldaki özel hastaneye sevk etti orda mps testi yaptırmamı söyledi bendeki rahatsızlığı söylemedi sizce bendeki rahatsızlık ne?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Ağustos 2016 at 01:22

   MSP (miyokard perfüzyon sintigrafisi) kalp damar hastalıklarının (daha çok koroner arter hastalığının) teşhisinde ve tedavi sonrası takibinde uygulanan bir yöntemdir.

   Bu işlem pozitron emisyon tomografi (PET) ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemleri ile yapılabilir. Ayrıca radyolojik yöntemlerden koroner BT anjiyografi veya girişimsel anjiyografi ile bu durum değerlendirilebilir.

   Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile kalp kasının kanlanmasında herhangi bir sorunun olup olmadığı değerlendirilir.

   Miyokard perfüzyon testi için altta verilen link üzerine tıklayarak açılacak sayfadan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/miyokard-perfuzyon-sintigrafisi-mps-testi-nedir/

   İyi sonuç almanız ve sağlıklı yaşamanız dileğiyle.

 76. Avatar

  zeki

  6 Ağustos 2016 at 23:42

  selamlar hocam benim gogsumde sikinti sikkinlik hissi oluyor icim bi tuhaf oluyor gogsume sikinti hissi geliyor baEn gogus bolgemde sikisma ve agri fivi seylerde oluyor iki kez kapl doktorna gittim ama ekg ve ekodan baska bisey yapmadilar biswyin yok dediler gogsume sikinti hissi gelince bi tuhaf oluyorum korku veriyor bana piskolojik dedi kalp doktorlarri piskiyatriye gittim 1 hafta oldu baslayali ilac verdi panik bozukluk dedi sizce sorunum kalp mi piskolojikmi hocam ne yapmaliyim kalbede gidiyorum sadece eko yapip bakiyolar bu goguste sikinti hissi neyden olur anlamiyorum lutfen onerinizi bekliyorum.biyerde yazi okudum goguste sikinti hissi kalp damarlarindan olur diyor ama kalbede gittim iki kere eko yapip bakiyolar kac kezde acilw gittim ekg de bisey yok diolar kafam karisiyor bu hisler kalple oluyosa kalp doktoru neden baska test yapmiyor bana bunu anlamiyorum.bazen sikinti cokuo icime gogsumde sikkinlik sikinti oluyor basim donerde dusermiyim diye dusunuom ne yapmaliyim kalbede gidiom saliolar bisey yok diye ama neden damarlarimi oncelemiyolar ozaman anlamiyorum yardimci olurmusunuz durumum nedir acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ağustos 2016 at 16:47

   – EKO (ekokardiyografi) aynı zamanda kalp ultrasonu’dur ve kalpteki bazı sorunları gösterebilir fakat kalp damarları için efor testi, koroner anjiyografi ve BT anjiyografi gibi tetkiklerin de yapılması gerekir.

   – Ekokardiyografide görülmeyen kalp delikleri için de bazen transözofageal ekokardiyografi (yemek borusundan girilerek yapılan endoskopik yöntem ile yapılan bir işlem) yapılabilir. Bütün bu araştırmaların yapılması için araştırma ya da üniversite hastanesine gitmek gerekir.

   – Sizin sıkıntılarınız (göğüste baskı ve kalp sıkışması hissi) panik atak, kaygı bozukluğu nedeni ile de olabilir, psikiyatrik ilaçlar hemen fayda sağlamaz, en az 6 ay kullanılır ve gereken durumlarda bu süre daha uzun olabilir.

   – Yine sizin bu sıkıntılarınıza eşlik eden mide ağrısı, boğaz şikayetleri, mide yanması, sırta vuran ağrı, yediğiniz bazı gıdaların dokunması, ağız içine acı su gelmesi, geniz akıntısı gibi durumlar veya bunlardan sadece birkaçı var ise bu durum, mideyi ilgilendiren bir durum (gastrit, ülser, polip, helikobakter pilori, gastroözofageal reflü, safra kesesi polipleri, safra taşı, safra iltihabı gibi) olabilir ve bu durumlar gastroentroloji bölümünde araştırılır.

   – Alerjik reaksiyonlara bağlı (alerjik astım, besin alerjisi, polen alerjisi, iş yerinde maruz kalınan alerjik bir madde, kimyasal maddelere bağlı alerji gibi) bu tür şikayetler görülebilir ve bu durumların alerji immünoloji bölümünde araştırılması doğru olur.

   – Öncelikle bir gastroloji uzmanına gitmenizde fayda var, çünkü kullandığınız ilaçların aynı zamanda birçok yan etkileri de vardır, gerekiyor ise elbette kullanılmalıdır fakat bu tür durumların altında yatan birçok sistemik hastalıklar bile olabilir, bu nedenle araştırılması daha mantıklı olur.

   – Kalbi ve göğüs bölgesini etkileyen Akdeniz ateşi hastalığı, skleroderma hastalığı, kistik fibrozis, pulmoner fibrozis, bazı kas hastalıkları, bazı vitamin ve minerallerin eksiklikleri ve fazlalıkları, tiroid bezi hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sistemik lupus, kullanılan bazı ilaçlar, bazı enfeksiyonlar ya da enflamasyonlar, bazı meslek hastalıkları, astım, bazı akciğer hastalıkları, kansızlık, polisitemi, bazı kötü huylu hastalıklar gibi altta yatan pek çok sebep vardır.

   Araştırılması uygun olur.

   Sağlık ve kolaylık dileğiyle.

   • Sağlık Ocağım

    Sağlık Ocağım

    11 Ağustos 2016 at 13:22

    Ekokardiyografi (kalp ultrasonu) ultrasonik ses dalgalrı ile kalbin değişik yapılarını inceleme imkanı tanıyan bir teşhis yöntemidir.

    Ekokardiyografi yöntemi ile kalp kasının kanlanması, kalp kapaklarındaki bozukluklar (kalp kapakçıklarındaki geri kaçımlar) gibi durumlar değerlendirilebilir. Aslında tecrübeli ve işini tam olarak bilen doktorlar ekokardiyografi yöntemi ile koroner damarların durumunu bile değerlendirebilir.

    Yani ekokardiyografi kalp hastalıklarında önemli bir teşhis yöntemidir.

    Ayrıca kalp damar hastalıkları kalp damar uzmanları tarafından değerlendirilir. Koroner anjiyografi yapılmadan önce daha az riski olan efor testleri istenir.

    Kalp ritim bozukluğunun derecesinin değerlendirilmesi için 24 saatlik ritim holteri testi yapılır.

    Sağlıklı yaşam dileğiyle.

   • Avatar

    zeki

    15 Ağustos 2016 at 20:55

    Hocam mesela bana panik bozuklugu teshisi kondu ara ara gogus bolgemde sikisma hissi gibi anlik seyler oluyor kolumla gogsumun arasinda gibi bazende hani tam anlayamiyorum eko yaptirdim farkli farkli doktorlara ve bana diger testlere gerek gormediler ayrica cabuk tedirgin olan en ufak bi agrida sikismada panikleyen ve acile giden biriyim o durumda gidiorum ekg yapilo gayet normal denilio.ve dedigniz gibi cayi cok fazla tuketitorum sigarada kullanan biriyim surekli bu sikintilari yasamiyorum insaattada calisiyorum oyle zorlanmiyorum calisirken falan.hizlida calistigim zaman oluyo daralma falanda yasamiyorum.dedigim gibi bazen gogus bolgemde falan anlik sikisma agri gibi seyler oluyor ve panikliyorum iki kere eko yapildim damarsal bi sikinti olsa galiba doktorlar efor yada diger seyler isteyebilirdi diye dusunuyorum sonucts bu isi bilen onlar ki bana bi problem yok gayet normal diolar sikismada tam olarak tarif edemiom mesela anlik boyle sikisir gibi his verio bazen bide hocam vitamin eksikliginden kaynaklanir dienler oluyor kas agrisida sinir sikismasida olabilir diyen kisiler var kalp doktornada dedim kas agrisi olabilir dedi aslinda ama ben cok tesirgin oluyorum galiba piskolojik sorunum oldugundandir.bide vitamin testi yaptir diyen bazi kisiler var onlardan olurmu bilmiyorum.benim en cok merak ettigim damarsal sikintim olsa kardiyoloji doktorlarina durumumu anlattim iki farkli hocaya gittim oyle bi durum dusunseler beni yonlendirmezlermiydi sonucta biz neye gitcemizi bilmioz

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     17 Ağustos 2016 at 14:12

     Yani kalp sorununuza neden olan yaşam ve beslenme tarzınız olabileceği gibi daha önce anlatılan nedenler de olabilir.

     Kalp damar sorunları kalp damar cerrahisinde değerlendirilir.

     Sigara ve çay tüketimi birçok soruna neden bu sorunlara da yol açabilir.

     Tabii ki vitamin ve mineral eksiklikleri veya fazlalıkları da bu tür sorunlara neden olabilir. Örneğin kalsiyum eksikliği veya fazlalığı, B vitamini eksikliği, demir eksikliği, kansızlık gibi.

     Fakat sigara ve aşırı çay kalp sağlığı ve diğer sağlık sorunları için önemli bir etkendir, bu nedenle öncelikle yaşam tarzınızı ve beslenme tarzınızı düzene oturtmanız, en önemlisi de sigaradan uzak durmanız önemlidir.

     Kolaylık dileğiyle.

 77. Avatar

  Habip

  9 Ağustos 2016 at 14:22

  16 yaşındayım 2ay önce çarpıntım oldu doktora gittim.Ritim halter taktılar.herşey temiz çıktı. Kalbimin farklı yerlerinde sürekli kasılma oluşuyor. Nefes darlığı ve halsizlik var fakat diğer kalp krizi belirtileri yok. (Sürekli spor yapıyorum günde 2-3 saat) sizce kalp rahatsızlığım var mı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Ağustos 2016 at 13:13

   Kalp ve göğüs bölgesinde hissedilen aralıklı kasılmalar genellikle göğüs kasları veya kalp kası ile ilişkili durumlardan kaynaklanır.

   Günde 2-3 saatlik spor ara vermeden yapılyor ise, daha öncesinden bu kadar tempolu spor yapmamışsanız ve çok hızlı artırmışsanız buna bağlı birden kalp büyümesi başlayabilir.

   Ayrıca kas kasılmaları hem spor ile uğraşıp hem de yanlış beslenenlerde, az su tüketenlerde daha sık görülür.

   Sporcuların beslenmesi de önemlidir.

   Sporcular spor öncesi ve sonrası en az 15 dakikalık ısınma ve soğuma egzersizlerini de dikkat etmelidir.

   Kardiyoloji bölümünde ekokardiyografi çekilmemiş ise kalp büyümesi olup olmadığının anlaşılması için bir ekokardiyografi çekilmesinde fayda var.

   Burası da temiz çıkar ise bu durum için en doğrusu fizik tedavi bölümüne gitmeniz olur, çünkü kasları ilgilendiren durumlar ile fizik tedavi bölümü ilgelenir.

   Sağlık ve kolaylık dileğiyle.

 78. Avatar

  Habip

  11 Ağustos 2016 at 10:57

  pekı sızce kalp krızı rıskı var mı (kalbım gece yatarken arada tekleyerek de atıyor ve gogus kafesıme fazla basınc uygulıyor bunun nedenı be olabılır)Doktora gıtmeem bereklı mı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Ağustos 2016 at 12:56

   Kalp krizi riskini önceden tahmin etmek kolay değildir.

   Daha önceki cevapta da anlatıldığı gibi bir ekokardiyografi (kalp ultrasonu) çekilmesi uygundur.

   Geçmiş olsun.

 79. Avatar

  Kubilay

  15 Ağustos 2016 at 13:43

  merhaba, 21 yaşındayım. son 1 haftadır günde 3-4 defa kalbim sürekli hızlı bir şekilde atıyor. aynı zamanda nefes almakta zorlanıyorum.bu sabah su içtikten sonra göğüsümde bir anda ağrıdı ve kalbim duracak gibiydi yine nefes almakta zorlandım. ayaktaydım ve zor yürüdüm yatağa kadar.gün boyu kalbimde az da olsa ağrı devam etti. Kansızlık, gastrit var maalesef. onunda dışında bu aralar stresli bir dönemdeyim. Ne yapmam gerekli ? Teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ağustos 2016 at 15:44

   Kansızlık nedeni ile kalp ritmi bozulabilir ve ara ara bu tür sıkışmalar olabilir, kansızlık ciddi ise bu durum için tedavi görmek gerekir.

   Sters, uykusuzluk, yorgunluk, aşırı kafeinli içecekler kalbi yorar ve kalbin ritmi bozulur. Bu tür bir durumda dinlenmek düzenli uyku saatleri, kafein alımın en aza indirmek, düzenli beslenmek, yağlı ve hazır gıdalardan uzak durmak ve stresten kaçınmak faydalı olabilir.

   Yinde bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 80. Avatar

  Adsız

  16 Ağustos 2016 at 02:15

  Merhaba halı saha maçında kalbimin alt kısmı sıkışır gibi oldu nefes almakta zorlandım 1-2 dk dinlenince geçti. Uzun zamandır maç yapmıyordum yani bu kadar efor sarfetmiyordum. Yaşım 16

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ağustos 2016 at 12:10

   Belli bir süre sportif yaşam olmasına rağmen uzun bir süre sonra tekrar bu aktivitelere başlandığında kas kramplarına bağlı ya da efora bağlı kalbin fazla çalışmak zorunda kalmasına bağlı bu tip kas kasılmalar olabilir, bu nedenle spora başlamadan önce mutlaka en az 15 dakika ısınma egzersizleri, sportif aktivite bittikten sonra yine 15 dakika soğuma egzersizleri yapılması çok ama çok önemlidir.

   Ayrıca sportif aktivitelerde vücudun susuz kalmaması da gerekir.

   Düzenli olarak günlük 10-15 dakika kendinizi çok yormadan kardiyo egzersizleri oldukça fayda sağlar.

   Aldığınız önlemlere rağmen bu durum devam eder ise bir kardiyoloğa gitmenizde fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 81. Avatar

  Ece

  18 Ağustos 2016 at 18:46

  Merhaba ben 14 yaşındayım. 2 3 gündür hiç durmadan bütün gün kalbim sıkıştı nefes almakta zorlanıyorum. Kardiyolojiye, nörolojiye gittik ama her şey temiz çıktı. Bu kalp sıkışmaları olmadan önce bir bayılma yaşamıştım onunla ilgisi olabilir mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Ağustos 2016 at 22:53

   Kardiyolojide yapılan tetkiklere göre bir şey olup olmadığı değişir.

   Kalp atım düzensizlikleri olduğunda kalp sıkışması, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi şikayetler meydana gelir.

   Özellikle ergenlik çağlarında hormonsal nedenler, kansızlık, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri veya fazlalıkları bu tür sorunlara yol açabilir.

   Ayrıca bazı hastalıklar (Akdeniz ateşi hastalığı, skleroderma hastalığı, sarkoidoz hastalığı, kistik fibrozis hastalığı gibi hastalıklarda) kalp tutulumu yaparak kalpte sıkışma hissine neden olabilir.

   Bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları, alerjik ilaçlar, antidepresanlar gibi) kalp ritminin bozulmasına neden olur. Aşırı stres, sıkıntı, yorgunluk, uykusuzluk, çok fazla çay, kahve, kola, çikolata tarzı beslenme şekli kalbin norma işleyişini ya da atımını etkileyerek bu tür şikayetlere sebep olabilir.

   Bu tür durumlar üniversite veya araştırma hastanelerinde endokrinoloji, hematoloji, romatoloji bölümlerinde araştırılır.

   Her şeyin istediğiniz gibi olması ve sağlıklı yaşam dileğiyle

   • Avatar

    Ece

    22 Ağustos 2016 at 20:30

    Kardiyolojide ultrason gibi bir şeyle kalp bölgeme boğazıma baktı. Bu sıralar kalbimde ağrı da olmaya başladı ve ellerimde sızlama oluyor özellikle sol elimde. Önemli bir şey olmasından korkuyorum. Teşekkür ederim

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     24 Ağustos 2016 at 18:37

     Ellerde uyuşma gibi bir durum ise boyun bölgesinde ya da bilekte sinir sıkışmasına bağlı olabilir ve bu durum nörolojik olabilir.

     Yine bu tür durumların altında yatan başka hastalıklar da olabilir. Hematoloji bölümünde veya iç hastalıkları bölümünde kansızlığın veya vitamin, mineral eksikliğinin olup olmadığının araştırılması gerekebilir. Yani kan testlerinin yapılmasında fayda var.

     Sağlık dileğiyle.

 82. Avatar

  emine

  20 Ağustos 2016 at 14:11

  Mrhaba, bn 35 yasindayim iki uc gundur goggus kafesim agriyor sol kolim uyusuyor halsizlik var ayaklarimda kolumda halsizlik var arada titreme hastaneye gittim ekg cektiler bisey cikmadi panik atak geciriyo olabilirsin dediler igne yaptilar gonderdiler bu hamgi hastaligin belirtisidir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Ağustos 2016 at 16:06

   Kalp kası iltihabının belirtisi olabilir, kalp kası iltihabı için fizik tedavi uzmanına gitmek gerekir.

   Yine aynı belirtiler kalp zarının iltihabı, göğüs zarı iltihabı, akciğer iltihabı gibi enfeksiyonlara bağlı veya herhangi bir nedene bağlı (üşütme, terleme, alerjik gibi) nedenlere bağlı enflamasyon nedeni ile de olabilir.

   Yine bütün bunların altında yatan (Örneğin Akdeniz ateşi hastalığı gibi sistemik bir hastalık da olabilir).

   Yine böbrek taşı düşürme, böbrek iltihabı, mide iltihabı, yemek borusu iltihabı, karın zarı iltihabı, safra taşları, safra iltihabı, safra polipleri gibi durumlar da bu tür şikayetlere yol açabilir.

   Öncelikle bir iç hastalıkları bölümüne gitmeniz uygun olur.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 83. Avatar

  Ozge

  23 Ağustos 2016 at 07:23

  Hocam merhaba benim sol göğsüm sabahları ara sıra ağrıyor dün akşam sabaha kadar sanki biri eliyle bastırıyor gibi hissettim bu göğsün üst tarafında oluyor arada bir alt tarafına bişey batıyor nedir sizce

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ağustos 2016 at 12:47

   Bahsettiğniz ağrı kas ağrısı olabilir veya kalp atımındaki sorunlara bağlı olabilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz ve kalp ile ilgili bir şeyin olup olmadığının bilinmesi önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 84. Avatar

  adsız

  24 Ağustos 2016 at 15:40

  merhaba,
  daha önce hiç kalp ile ilgili şikayetim olmamasına rağmen bir gün aniden çarpıntı yaşadım, nabzım 157 ye kadar çıktı, bir gece kontrol altında kaldım. sonrasında kardiyoloji muayenesine gittim ve kalpte bir sıkıntı görülmediği söylendi ve ritm düzenleyici ilaç verildi.
  bir süre kullandım ve kendimi iyi hissettiğimde bıraktım. üç aydır ilaç kullanmıyordum. şimdi bir haftadır kalp atışlarım aşırı kuvvetli, nefesimi kesecek şekilde oluyor zaman zaman.
  acil servise gittim fakat tetkik süresi 5 sn kadar sürdüğü için o kuvvetli atımı yakalayamadılar. şiddetli çarptığı zaman nabız hızım normal çıkıyor. sadece nefesimi kesiyor, öksürme ihtiyacı duyuyorum.
  daha önce yapılan tetkiklerde sıkıntı görünmemişti. ani gelişen başka bir rahatsızlık olabilir mi acaba?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Ağustos 2016 at 13:03

   Kalbin düzenli olarak çalışmasını etkileyen birçok sebep vardır.

   Yaşam tarzı, aşırı uykusuz kalma, aşırı yorulma, aşırı kafeinli içecekler, aşırı yağlı yemekler yenmesi, düzensiz beslenme, uzun süre aç kalma, gün boyunca yetersiz su tüketme, sigara kullanımı, alkol kullanımı, aşırı sıcak ortamlar, aşırı soğuk ortamlar gibi birçok fizyolojik sebep kalbin normal işleyişini etkileyerek bu tür sorunlara neden olabilir. .

   Örneğin şeker hastalığı, yüksek tansiyon, Akdeniz ateşi hastalığı, tiroid hastalıkları, skleroderma hastalığı, Graves hastalığı, hashimato hastalığı, hipokalsemi, hiper kalsemi, demir depolama hastalığı, ansiyete bozukluğu, panik atak, alerjik reaksiyonlar, demir eksikliği, amiloidoz birikimine neden olan durumlar, kansızlık, böbrek yetmezliği, gastroözofageal reflü, ankilozan spondilit, bazı akciğer hastalıkları, bazı kas hastalıkları, kistik fibrozis, enfeksiyonlara bağlı hastalıklar gibi birçok sistemik hastalık kalp tutulumu yaparak veya başka sebeplerden dolayı kalbi etkileyebilir.

   Kullanılan bazı ilaçlar kalp atım düzensizliklerine neden olabilir. Örneğin alerjik ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, antideprasan ilaçlar, grip ilaçları, kortizonlu ilaçlar, ağrı kesiciler, bazı vitamin ilaçları gibi birçok ilaç türü.

   Kardiyolojide daha derin tetkiklerin yapılması gerekebilir (ör, ekokardiyografi, efor testi, holter testi gibi).

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 85. Avatar

  İsmine gerekyok

  26 Ağustos 2016 at 14:42

  Merhaba hocam ben askerim kalbim sıkışıyor surekli yürürken nefesim kesiliyor a.h de yapılan bi kâğıtta kalp kapak prolopsu yaziyodu ve Bugün eco ya girdim birşey yok dediler bilgi verir misiniz lütfen ve askerden curuk alma ihtimalim varmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Ağustos 2016 at 21:41

   Mitral kapak prolapsusunun nedeni kapakçıkların düz durmasını ya da düz olarak kapanmasını sağlayan bağlantı yapılarının çoğunlukla doğuştan kimi zaman da sonradan meydana gelen doku hastalıkları nedeni ile zayıflamasından kaynaklanır.

   Fakat mitral kapak prolapsusu ekokardiyografik tetkik ile anlaşılabilir. Ekokardiyografik tetkikte bir şey olmadığı söylenmiş.

   Belki başka tetkiklerin de yapılması gerekebilir.

   Çürük raporu konusunda hastalıklar hakkında belirli bir bilginin olmadığı bilinmektedir. Kronik hastalıklarda hastalığın derecesi, iyileşip iyileşmeyeceği, hastalığı yaygınlığı, hastalığın kişiyi ne kadar etkilediği gibi kriterler de çürük raporu verilip verilmeyeceğini değiştirebilir. Yani bu konuda buradan net bir şey söylemek zordur.

   Size çürük raporu verilip verilmeyeceğini askeri hastane belirleyecektir zaten.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 86. Avatar

  yusuf arda sendel

  27 Ağustos 2016 at 01:54

  merhaba hemen konuya gireceğim: gondola bindiğimde ( başka örnek yok bu yüzden bunu seçtim ) kalbimde bir ağrı nefes darlığı ve ölücekmiş gibi hissediyorum ama 1 2 dakika sonra geçiyor kalp sıkışması ile bir ilgisi varmıdır

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Ağustos 2016 at 12:38

   Bu durum tamamen psikolojik olabilir ki birçok sağlıklı kişi de bile bu tür durumlar olur.

   Bu durum biraz kaygı bozukluğuna bağlı da olabilir, heyecanlanmaya bağlı da olabilir, korkmaya bağlı da olabilir ve anormal bir durum sayılmaz.

   Pek çok insanda heyecanlanma sırasında kalp çarpıntısı başlar ve bu gayet doğal bir olaydır.

   Fakat bu durum her heyecanlandığınızda oluyor ise bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz önemlidir.

   Bazen bu tür durumların altından doğumsal kalp deliği gibi bir problem çıkabilir.

   Sağlık ve mutluluk dileğiyle.

 87. Avatar

  Furkan

  28 Ağustos 2016 at 23:32

  öncelikle selam aleykum hocam
  ben bundan 1ay once gogus ve bas agrisi sikayetiyle hastaneye gittim oradan acil baska bi hastane oradanda tip fakulte hastanesine gonderildim miyokardit kalp kasi iltahabi kalpte sivida varmis ben gogus agrisini terli ve yorgun soguk kola ictim gecesindede cereyanli odada yatmistim suan ayaklarimda ve kollarimda halsizlik var doktor calismaya devam etmemi tuz az tuketmemi istedi sizce durumumda agir bir hastalikmidir?kalp krizi gecirme ihtimalim varmi ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Ağustos 2016 at 23:11

   Miyokardit, miyokard dokusunda nekroz ile birlikte oluşan enflamasyondur.

   Viral miyokardit’in en sık nedeni virüslerdir.

   Difteride ilk 2 haftada toksik miyokardit gelişebilir.

   Diğer bakteriyel enfeksiyonlar kaynaklı miyokardit oluşabilir.

   Yani miyokardit viral ya da bakteriyel enfeksiyonlara bağlı gelişebilen bir durumdur.

   Tedavi edilmediği taktirde kalp yetmezliğine yol açabilir, bu nedenle doktorunuzun önerilerini dikkat etmenizde ve verdiği ilaçları dikkatli kullanmanızda fayda var.

   Sağlık dileğiyle.

 88. Avatar

  İkbal

  1 Eylül 2016 at 13:32

  Öncelikle Merhaba hocam.
  Ben üzülünce,sinirlenince,koştuğumda,yürüdüğümde,ağladığımda veya durup dururken kalbim sıkşıyor şu an bile çok kötü sıkışıyor. Bunun içine yapmalıyım?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Eylül 2016 at 17:56

   Üzülünce, ağlayınca gibi durumlarda kalp sıkışmaları strese bağlı olabilir.

   Belki panik atak, kaygı bozukluğu gibi bir durumdan kaynaklanıyor olabilir.

   Ayrıca aşırı çay, kahve, kola, çikolata gibi kafeinli içecekler tüketmek ve aşırı uykusuz kalmak, aşırı yorulmak gibi fizyolojik ve yaşam, beslenme tarzına bağlı faktörler de kalp sıkışmasına, kalp çarpıntısına neden olabilir.
   Fakat yine de bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde ve kalp ile ilgili bir problem olmadığını öğrenmenizde fayda var.

   Sağlıklı ve mutlu yaşam dileğiyle.

 89. Avatar

  Gürbüz

  7 Eylül 2016 at 00:46

  Öncslikle merhaba hocam 20 yaşındayım kalbim hızlı atıyor bu güne kadar bir şikayetim yoktu fakat gülerken ve derin nefes alırken bir sıkışma oluyor ne yapmam gerekiyor acaba ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Eylül 2016 at 09:57

   Bu durum kas ağrısı gibi bir durum olabileceği gibi, akciğerler veya kalp ile ilgili bir durum da olabilir veya iltihabi bir durum olabilir. Hem kardiyoloji hem de göğüs hastalıkları uzmanına gitmenizde fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 90. Avatar

  Serkan ak

  7 Eylül 2016 at 16:52

  Oncelikle merhaba. Ailede kalp oykusu var. Sigara icmiyorum. Yasim 24. Kplestrol seker vs sorun yok. Bununla birlikte bazen gogsumun hafif solunda mat bir agri oluyor bu genelde zaman zaman olup bazen gegirmekle rahatliyor. Bazen de iki saniye suren ama birden tum gogsumu sıkıştırıyor gibi iki tarafli bir baski oluyor. Efordan bagimsiz otururken de oluyor. Ama 2 sn gibi cok kisa sreli bir agri. Eskiden panik atak yasamistim o tarz bi agri degil. Eko efor holter ve kan tetkikleri yapildi. Hatta son olarak BT anjiyo yapildi sonuc temiz deniyor.
  BT anjiyo kesin sonuc verir mi? Bu sıkıstıran agrinin sebebi reflu olabilir mi? Simdiden tesekkur ederim. İyi gunler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Eylül 2016 at 10:03

   Daha önceleri panik atak geçirmişseniz panik atak tekrar başlamış olabilir.

   Kalp ile ilgili tetkikler yapılmış ve bir şey çıkmamış, bu nedenle tekrar panik atak durumu yaşıyor olabilirsiniz ve tekrar psikiyatri uzmanına gitmeniz doğru olur.

   Eğer reflü ya da mide sorunlarınız var ise bahsettiğiniz sıkıntı evet reflü kaynaklı da olabilir.

   Gastrit, ülser, safra sorunları reflüye neden olabilir ve reflü nedeni ile göğüste baskı hissi, yanma hissi, ağrı, sıkışma hissi gibi durumlar gelişebilir.

   Midede yanma, ağrı, yediğiniz bazı besinlere karşı hassasiyet varsa bir gastroloji uzmanına gitmeniz uygun olur.

   Yine yaşadığınız sıkıntılar akciğer kaynaklı da olabilir. Örneğin alerjik sorunlarınız varsa alerjik astım nedeni ile bu durumlar olabilir.

   Yine yemek borusuna ait bazı hastalıklardan dolayı da göğüste ağrı, sıkışma hissi yaşanabilir ve yemek borusu hastalıkları için de gastrolojiye gitmek gerekir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 91. Avatar

  Beyza

  12 Eylül 2016 at 20:16

  Merhaba hocam ben 13 yasindayim benim ilk olarak kalbimin ritmi değişiyordu sonrasında ise kalbim çok sıkışmaya başladı ve kalp izasinda sirtim agrimaya başladı ve sonra nefes alma ihtiyacı duymaya başladım egilemiyorum kalbim ve sirtim ağrıyor sol tarafıma yatamiyorum sizce nedeni nedir ne yapmalıyım?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Eylül 2016 at 22:20

   Anlattığınız ağrıların altında yatan sistemik bir hastalık da olabilir.

   Kalp kası iltihabı, kalp zarı iltihabı, karın zarı iltihabı, akciğerler ile ilgili bir problem, mide sorunları, safra kesesi hastalığı gibi durumlar da olabilir.

   Bu durumu ailen ile görüşmende fayda var.

   Bir dahiliye uzmanına gitmeniz doğru olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 92. Avatar

  beyza

  13 Eylül 2016 at 17:45

  Merhaba benim kalbim stresli olunca, çok heyecanlanınca,uyurken hatta bazen durup dururken sıkışıyor. Acile gittiğimde dal bloğu denildi ama kardiyolojiye gitmem söylendi ama gidemedim korktum sanırım. Sizce ciddi bir durum mu ? Gitmeliyim ama yine de sormak istedim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Eylül 2016 at 12:45

   Normalde sağlıklı kişilerde bile heyecanlanınca, stresli durumlarda kalp çarpıntıları ve kalp sıkışması gibi hisler olabilir, fakat bu durum uzun zamandır sürekli tekrarlıyor ise ve durup dururken de şikayetleriniz oluyor ise kardiyolojiye gitmek doğru olur.

   Acil serviste çekilen elektrokardiyografi tetkikinde dal bloğu çıkması durumunda altta yatan daha ciddi bir durum olabilir, bu nedenle daha derin inceleme gerekebilir.

   En azından ekokardiyografi (kalp ultrasonu) çekilmesi uygun olur. Yani kardiyoloji doktoruna gitmek gerekir.

   İhmal etmemeniz de fayda var.

   İyi sonuç almanız ve sağlık dileğiyle.

 93. Avatar

  Merve

  17 Eylül 2016 at 17:16

  Merhabalar hocam.ozellikle son bir kac aydir kalbime bicak saplaniyo gibi oluyo carpinti yapiyo ve nefes darligi yasiyorum.kalbimin alti ve sag akcigerimin altina ayni agrilar saplaniyo sol ve sag kollarima kadar agrilar olusuyo.agrilarim oldugu zaman bi kac saat devam ediyo.bunun icin hangi bolume gitmem gerek ogrenebilir miyim?tesekkur ederim simdiden…

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Eylül 2016 at 00:30

   Kalpte bıçak saplanır gibi ağrılar genellikle kalp kası, kalp zarı iltihabına bağlı olabilir.

   Yakınlarda solunum yolu enfeksiyonu geçirmişseniz enfeksiyon akciğerlere veya kalp ile ilgili bölgelere yayılmış olabilir.

   Yine bütün bu ağrılar peritonit (karın zarı iltihabı) gibi bir duruma bağlı olabilir.

   Yine bu tür ağrılar safra hastalıklarına bağlı, mide hastalıklarına bağlı da olabilir.

   Bu tür ağrıların altında yatan bazı sistemik hastalıklar da olabilir.

   Bu ağrı için şimdiye kadar hiç doktora gitmemişseniz öncelikle bir dahiliye uzmanına gitmeniz ve akciğer, karaciğer, safra, mide, kalp fonksiyonlarınızın burada değerlendirilmesi için gerekli kan testlerinin ve tüm karın bölgesi grafisi veya ultrasonu çekilmesi doğru olur, aksi taktirde bu ağrılar kardiyoloji, göğüs hastalıkları, gastroloji, hematoloji, endokrinoloji veya gereken durumlarda romatoloji gibi bölümleri kapsar.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 94. Avatar

  Mustafa

  20 Eylül 2016 at 17:13

  HocM merhaba benim gogusmde agri oluyor bide kalbim bir saniye yerinden cikicakmis gibi oluyor strs ve kaygim çok var önceden kardiyoloji ve dahiliye muayenesi olmama rağmen stresliyim 2saniyelik Carin nedeni nedir sizce nabzim o an 70-90 arazi oluyor yasin 19

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Eylül 2016 at 12:33

   Aşırı stres, kaygılı kişilik gibi durumlar kalp atım düzensizlikleri yapabilir ve buna bağlı olarak kalp çarpıntısı hissedilir.

   Normal nabız atışı yetişkinlerde dakikada 60-100 arası, çocuklarda 100-120 arası olabilir.

   Gençlik çağlarında bu tür sorunlar olabilir.

   Kardiyolojik muayenede ekokardiyografi (kalp ultrasonu) çekilmemiş ise tekrar kalp ultrasonu için kardiyolojik muayene gerekebilir. Fakat çok stresli ve kaygılı kişilerde ara ara bu tür sorunlar görülebilir.

   Aşırı çay, kahve, kola, çikolata gibi kefeinli içecekler tüketimi nedeni ile de kalp çarpıntıları olabilir. Uykusuzluk, yorgunluk, bazı ilaçlar, alerjik reaksiyonlar, bazı mide sorunları, aşırı yemek yeme, ağır yemek yeme, hava değişimleri, sıcak ve nemli havalar, yetersiz su tüketimi, dengesiz, düzensiz ve sağlıksız beslenme, aşırı aktivite ya da aktivetesiz ve aşırı hareketsiz yaşam tarzı, fazla kilolu ya da aşırı zayıf olmak, düzensiz uyku gibi fizyolojik faktörler de kalp çarpıntıları, göğüs ağrıları gibi şikayetlere neden olabilir.

   Bütün bu fizyolojik faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 95. Avatar

  Halit

  28 Eylül 2016 at 00:36

  Hocam merhaba benim hikayem uzun ben temmuzda biranda kalp carpintisindan acillik oldum acilde nabzim 100 ile 135 arasında 1-2 saat durmadan atti sonra eve gönderdiler sonraki gün kardiyoloniye gittik tansiyon 14/8di EKG ve eko bakildi sorun cikmadi bundan psikolojik olarak çok etkilendim ağustos ayında 4 kere kardiyolojiye gittim göğüs AĞRIsi sikayetiyle hicbir şey cikmadi en sonda 2 hafta önce gittim yine birşey cikmado stres kygi takinti çok var bende mesela bu aralar bogazimin sol tarafinda kasinca agri oluyor acaba damar tikanikligi olabilir mi diyorum biryerim agrisa hemen kalbime bagliyorum endiseleniyorum mesela bugünde dinlenirken ani gogusumde sıkışma baskı oldu 3 saniyelikdi terledim biraz ateş basti.hemen geçti bu psikolojik midir sizce cevabinizi merakla bekliyorum tesekkurler yas 19 erkeğim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Eylül 2016 at 17:05

   Kalp atım düzeni stres kaynaklı, kaygı kaynaklı bozulabilir. Özellikle panik atak olarak tanımlanan durumda anlattığınız sorunlar olabilir.

   Anlattığınız durumlar kas kaynaklı da olabilir, kas kaynaklı durumlarda fizik tedavi uzmanına gitmek faydalı olur.

   Yine bu tür durumlara birçok sistemik hastalıklarda rastlanabilir.

   Akdeniz ateşi hastalığı, skleroderma, sarkoidoz, tiroid hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, insülin direnci, mide sorunları, bazı romatizmal hastalıklar, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri veya fazlalıkları, kansızlık gibi pek çok hastalıkta veya durumlarda kalp tutulumu ve göğüs sıkışmaları olabilir.

   Bu tür hastalıklar için araştırma hastanelerinde bulunan romatoloji veya endokrinoloji bölümlerine gitmek gerekir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 96. Avatar

  Burak

  1 Ekim 2016 at 15:12

  Merhabalar, bu siteyi kalp çarpıntısıyla alakalı araştırma yaparken buldum.Yaptığınız işi takdir ediyorum.Benim de aslında 1- 2 yıldır çabucak aşırı terlememe neden olan bir sıkıntım var ve bu sadece terleme değil kalp çarpıntısıyla birlikte.Örneğin evden otobüse binmek için çıkıp yürüyerek gittiğimde çok uzun bir mesafe olmamasına rağmen daha yolun ortalarında aldığım nefes yetmiyor kalp atım hızı daha da hızlanıyor.Tabi bunun yanı sıra ateş basması ve aşırı terleme de mevcut.Tabi bununla birlikte kafamda bir baskı da hissediyor gibi oluyorum.Bazen de hiç olmayacak şeyler için de bir anlık bir heyecan basıp kalbin atışını daha fazla hisseder gibi oluyorum.Karından nefes aldığımda nefesin sonuna doğru da göğüs kafesinin alt kısmına bir ağrı giriyormuş gibi oluyor, sol tarafın da sağ tarafa göre daha fazla şiştiğini de gözlemliyorum sanki.Kardiyoloji , dahiliye, göğüs hastalıkları gibi bölümlere gidip kan-idrar tahlili ,akciğer filmi, ekg , ultrasonla kalbi kontrol etme gibi işlemler yapıldı ama bir şey çıkmadı.Bir de en son Çapa kardiyolojiye randevu alıp gittiğimde aynı şekilde ekg çekilip kalbim dinlendi , önceden Taksim eğitim araştırma hastanesinde kardiyoloji bölümüne gittiğimde bana bir şeyin yok denildi, ama Çapada ritim bozukluğun var holter takılsın diye de bayağı bir sonraya gün verildi. Ayrıca çapaya gittiğimin günün sabahında da psikolojiye gittim önceden alınmış bir randevuya ,birkaç test sonucu bana bir hap verildi. Hapı kullanmaya yeni başladım , ama bu şikayetlerim bayağıdır var, hala bu problemin tamamen psikolojik olmadığını düşünüyorum. Son olarak da dediğim gibi kısa mesafede maraton koşmuş gibi ter içinde kaldıktan sonra bu terleme ve nefes yetmezliği durumu vardığım yerde bir süre daha şiddetli bir şekilde devam ediyor.Başınızı da ağrıtıyorum ama sizin de önerilerinizi duymak isterim.Teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Ekim 2016 at 01:27

   Hipertiroidi (tiroid hormonu fazlalığı) gibi bir durum hem aşırı terlemeye hem de kalp çarpıntılarına yol açabilir ve tiroid hastalıkları genellikle araştırma hastanelerinde bulunan endokrinoloji bölümünde araştırılır. Ayrıca tiroid hastalıkları psikolojik problemlere de sebep olabilir.

   D vitamini eksikliği aşırı terlemeye yol açabilir ve vitamin eksiklikleri gibi durumlar için hematoloji bölümüne gitmek gerekir. D vitamini eksikliği yüksek tansiyona neden olarak kalp fonksiyonlarında bozulmalara neden olabilir.

   Kan şekeri düşüklüğü veya gizli şeker hastalığı hem aşırı terlemeye hem de kalp atımında sorunlara yol açabilir ve bu tür durumlar da endokrinoloji bölümünde araştırılır.

   Böbrek taşları ani terlemelere sebep olabilir.

   Feokromositoma (böbreküstü bezi tümörü) ani tansiyon yükselmesine neden olarak ani terleme ve kalp çarpıntılarına neden olabilir. Feokromositoma nadir görülen ve kanserleşme özelliği göstermeyen adrenal bezlerin çekirdek hücrelerinden gelişen bir tümördür. Ayrıca bu hastalık panik ataktak belirtilerine benzer belirtiler göstermektedir, bu nedenle panik atak ile karışabilir.

   Bu hastalık hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

   http://www.saglikocagim.net/feokromositoma-nedenleri-belirtileri-tedavisi/

   Feokromositoma hastalığının araştırılmasında fayda var, çünkü bu hastalık ciddi aritmilere yol açarak, ani tansiyon yükselmesine yol açarak ciddi sonuçlara sebep olabilmektedir. Her hastada tüm belirtiler görülmeyebilir, hastalık ilerledikçe belirtiler değişebilir, artabilir. Bu hastalıkta ataklar fiziksel aktivite ile tetiklenir, ataklar 15 dakika ile 1 saat arasında değişir, bu nedenle sizin verdiğiniz tarifler bu hastalığın araştırılmasını akla getirmektedir.

   Feokromositoma şüphesinin ihmal edilmemesinde fayda var.

   Bu durumun araştırılması için endokrinoloji bölümüne başvurmanız gerekir.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 97. Avatar

  ibrahim

  5 Ekim 2016 at 18:32

  Merhaba,
  Yaklaşık 4-5 aydır bu sorunu cekiyorum sürekli kalbim sıkışıyor arada carpıntı yapıyor bu günde en az 4-5 defa rahat oluyor eko cekildim sorun yok dediler gastirit ve reflü var gaviscon ve protonex kullanıyorum ve aşırı gaz var bu kalp sıkışmasına sebebiyet veriyormu onun içinde simflat gaz giderici kullanıyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ekim 2016 at 17:43

   Gastrit (mide iltihabı) bazı etkenlere bağlı gelişebilir ve bazı hastalarda yıllarca kronikleşerek tekrarlayıcı özellik gösterebilir.

   Gastrit, gastroözofageal reflüye neden olarak göğüste sıkışma hissine, kalp çarpıntısına, alerjik astım gibi şikayetlere sebep olabilir.

   Kullandığınız ilaçlar da kalp çarpıntısına yol açabilir.

   Gaviscon ilaç mide asidi ve safranın yemek borusunu doğru çıkmasına bağlı meydana gelen reflüyü baskılamak için kullanılan bir ilaçtır. Yani mide asidini baskılamaya yönelik kullanılır. Gaviscon ilacının önemli bir yan etkisi yoktur.

   Protonex ilaç helikobakter pilori olarak tanımlanan bir mikroorganizmanın neden olduğu on iki parmak bağırsağı ve mide ülserinin tedavisinde uygun antibiyotikler ile birlikte mide aisdinin azaltılması için ve diğer asit salınımını arttıran durumlarda kullanılır.

   Protonex’in yan etkileri arasında sarılık, kan değerlerinde bozulma, kas ağrısı, böbrek iltihabı, kolesterol seviyesinde artış, kanda üre artışı, karaciğer enzim değerlerinde artış, su kaybına bağlı elektrolit bozukluğu, kan şekerinde artış, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, bulanık görme, göğüs ağrısı, karın ağrısı, gaz şikayetinde artma, ağızda kuruluk, mide bulantısı, kusma, kaşıntı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, idrar yolları enfeksiyonu, bronşit, nefes darlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok yan etkisi görülebilir, bu nedenle meydana gelen şikayetleriniz hakkında doktorunuza bilgi vermeniz gerekir.

   Doktorunuz ile bu durumları görüşmenizde fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 98. Avatar

  Eda

  24 Ekim 2016 at 07:31

  Şimdi son 1 , 2 haftadır çoğunlukla kalbim çok sıkışıyo böyle ama uzun sürmeden geçiyo 20 yaşındayım , sıkıştığı zamanda nefes alırken nefesim takılıyo daha doktora gitmedim ama spor egzersizda yapıyorum , doktora gitmelimiyim ?

 99. Avatar

  Bilge

  25 Ekim 2016 at 08:22

  Merhabalar benim de size bi sorum olacaktı kalbimde sıkışma oluyor ara ara bundan 4 5 yıl öncesine kadar gittim doktora ekg falan çektiler bişeyin yok dediler fakat ayak parmaklarımda bu yıl morarmalar baş gösterdi aynı şekilde varislerimde var sizce ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Ekim 2016 at 17:14

   Ayak parmaklarınızdaki morarmalar varislere bağlı da olabilir.

   Varisler çok uzun ayakta kalmaktan, çok uzun oturmaktan, kilonun fazla olmasından, dolaşım sistemindeki bozukluktan, hamilelik döneminden, aşırı hareketsiz kalmaktan, egzersiz eksikliğinden gibi faktörlerden meydana gelir genellikle.

   Fakat parmaklardaki morarmalar eğer sigara kullanımı da var ise Buerger hastalığı denilen ve damar tıkanıklığından kaynaklanan bir durumdan meydana gelebilir ve bu durum için mutlaka bir kalp damar cerrahisine gitmeniz gerekir.

   Öncelikle bir kalp damar cerrahisine gitmeyi ihmal etmemenizde fayda var, kalp damar cerrahisi gerek görür ise size kardiyolojik muyeneye de gönderecektir büyük ihtimalle.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz, çünkü Buerger hastalığı nedeni ile ciddi risklere (kangren gibi) maruz kalınabilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 100. Avatar

  onur

  29 Ekim 2016 at 00:40

  ben 18 yaşındayım ve bazen kalbimin hemen altına veya yakın kısımlarına bıçak saplanır gibi ağrı oluyor bazende kalbim sanki 2 kere arka arkaya atıyomuş hissi oluyor sizce neden olabir ? yaklaşık 1.5 yıldır vücut gelıştırıyorum aşırı zorlanmadan olabilirmi ? (ilaç vs hiç kullanmadım hayvansal gıdalarla beslendim boy:168 kilo:57 vücut yağ oranı %5 nabız 68-77 ortalama büyük tansiyon 105-110mm arası

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Ekim 2016 at 17:37

   Sporcularda belli bir zamandan sonra kalp büyümesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur ve bu durum çok aşırı olmadığı sürece genellikle normaldir.

   Göğüs kısmında batma hissi genellikle kas kaynaklı görülen bir durumdur.

   Kaslarınız büyümeye başladığı için de hipertrofiye bağlı kalp atım sorunları yaşanabilir.

   Kalp fonksiyonlarınızın değerlendirilmesi için kardiyolojik muayeneden geçmeniz de fayda var.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 101. Avatar

  alihan çavuş

  23 Kasım 2016 at 20:18

  merhabalar.ben 21 yaşındayım.yaklaşık 3-4gündür göğsümde sıkışma oluyor.Kardiyoloji doktorunada gittim tüm tetkikler yapıldı ama her hangi bir sorun çıkmadı. yalınız tiroid bezlerim biraz hızlı çalışıyormuş.Propycil kullanıyorum ve birde Vasoxen kullanıyorum.bu durum tiroid bezleri ile ilgili olabilirmi acaba.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Kasım 2016 at 22:58

   Evet, tiroid bezlerinin hızlı çalışması kalpte sıkışma hissine neden olabilir.

   Tiroid hastalıkları daha birçok sıkıntıya neden olur.

   Bu tür sorunların endokrinoloji bölümünde takip edilmesi daha uygun olur.

   Propycil, hipertiroidi (tiroid bezinin hızlı çalışması) durumunda, Basedow graves hastalığında, tiroid krizlerinde ve benzeri durumlarda kullanılır.

   Vasoxen, hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon, kronik kalp yetmezliği ve 70 yaş üzeri hastalarda standart hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

   Bu ilaç da verildiğine göre hipertansiyon veya tansiyon yüksekliği sorununuz da olabilir ve hipertansiyon nedeni ile de kalp sıkışması olabilir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemeniz de fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 102. Avatar

  Fatma

  12 Aralık 2016 at 15:57

  Meehabalar. Sikayetlerin birebir aynisi bende de var. Doktora gittim ama testlerim cok normal cikti. Doktor da herhangi bir sıkıntı olmadigini söyledi. Fakat su an bile yatamiyorum. Yattigim anda kalbim sıkışmaya -sanki bir bicak saplar gibi agri ile- başlıyor… Merdiven ciktigimda ya da yurudugumde de ayni agriyi yasiyorum. Cocuklugumdan beri olurdu ancak son zamanlarda nerdeyse her gün yasiyorum. 26 yasindayim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Aralık 2016 at 09:37

   Başka sistemik ya da romatolojik veya kas kökenli hastalıkların araştırılmasında fayda vardır, çünkü birçok sistemik, romatolojik ve kas kökenli hastalıklar kalp tutulumu yaparak kalp çarpıntılarına, kalp ağrısına neden olabilmektedir.

   Örneğin şeker hastalığı, yüksek tansiyon, Akdeniz ateşi hastalığı, tiroid hastalıkları, skleroderma hastalığı, ankilozan spondilit, Graves hastalığı, hashimato hastalığı, hipokalsemi, hiper kalsemi, demir depolama hastalığı, gastroözofageal reflü, anksiyete bozukluğu, panik atak, alerjik reaksiyonlar, demir eksikliği, amiloidoz birikimine neden olan durumlar, kansızlık, böbrek yetmezliği, bazı akciğer hastalıkları, bazı kas hastalıkları, kistik fibrozis gibi birçok sistemik hastalık kalp tutulumu yaparak veya başka sebeplerden dolayı kalp çarpıntısına, kalp sıkışmasına neden olabilir.

   Aşırı uykusuz kalma, aşırı yorulma, aşırı kafeinli içecekler, aşırı yağlı yemekler yenmesi, düzensiz beslenme, uzun süre aç kalma, gün boyunca yetersiz su tüketme, sigara kullanımı, alkol kullanımı gibi birçok fizyolojik etken kalp atımında dengesizliklere ve bu tür şikayetlerine neden olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 103. Avatar

  Yakup

  23 Aralık 2016 at 00:59

  Merhablar hocam. 19 yaşındayım. Seneler dır olan ama daha yeni merak edip araştırmak isteğim birşey sotmam isterim size.özellikle futbol maçı yaparken 2 depar attığım zaman hemen nefes nefese kalıyorum ve göğsüm de böyle yanma sıkışma gibi hisler var kalp krizi geçirecek gibi hissediyorum veya bazen sadece koşarken de oluyor bu ve baya uzun zaman dır böyle ama hiç takmıyodum. Bu hisler bazen şiddetli bazen hafif oluyor siz ne dersiniz acaba bu işe ? Teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Aralık 2016 at 14:11

   İyi bir kardiyolojik değerlendirme yapılması faydalı olur, anlattığınız durum doğumsal bir kalp hastalığı olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 104. Avatar

  tuna

  26 Aralık 2016 at 20:25

  mrb hocam bende 5 10 dk kalbime bıçaksaplanır gibi ağrıyorne yapmalıyım n olur cevap verin yas 14

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Aralık 2016 at 15:40

   Bu durum kas ağrısı olabilir, ancak kalp ritmini bozan başka bir sebep de olabilir, bu nedenle bir kardiyoloji doktoruna gitmeniz önemlidir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 105. Avatar

  Abdullah

  27 Aralık 2016 at 00:09

  İyi akşamlar. Babam uzanırken birden kalbi sıkıştı.daha sonra hafifledi 51 yaşında kendisi.bu yaklaşık 10 dk sürdü ilk defa oluyor. Neyden kaynaklı olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Aralık 2016 at 15:31

   Yenen yemeğe veya yemeğin ağırlığına bağlı olabilir. Yemekten sonra 2-3 saat geçmeden uzanma reflüye neden olabilir ve bu durum kalp sıkışması gibi hissedilebilir veya mide spazmı kalp spazmı gibi hissedilebilir.

   Sebep ne olursa olsun yaşından dolayı iyi bir kalp damar kontrolleri önemlidir. Mide için de kontrol gerekebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 106. Avatar

  ramazan

  2 Ocak 2017 at 23:27

  Hocam kalbim hergün acıyor ve sıkışıyor bunun nedeni kalbimmi hasar görmüş veya baska bişeymi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Ocak 2017 at 13:34

   Kalp kası ile ilgili bir sorun olabilir. Öncelikle bir kardiyolojik muayene ve tetkikler gerekir. Kalp kası gibi kas ile ilgili problemler genellikle fizik tedavi alanında incelenir.

   Ayrıca kalp sıkışmasına ve bu sıkışma hissine neden olan birçok sebep vardır.

   Bir doktor muayenesi önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 107. Avatar

  Fatma

  29 Ocak 2017 at 21:56

  Sinirlendigimde kalbimde bir sizi ve agrı oluyorayrıca bubaralar sol ayagıma sürekli 2 3 dk da bi sıcak su dök0lmüş gibi hissediyorum bu kalple alakali bi sorun mudur tesekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Şubat 2017 at 00:28

   Sinirlenildiğinde genellikle kalpte sıkıntılar olabilir, ancak ayağınızdaki hissettiğiniz durum bir damar tıkanıklığına bağlı olabilir. Bir kalp damar cerrahisine gitmeniz ve şikayetlerinizi doğru anlatmanız önemlidir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 108. Avatar

  Sevgi güler

  31 Ocak 2017 at 01:26

  Sol göğüsümün altindan ve omzumdan oluma doğru nefes alirken biçak saplanir gibi oldu ve titreme oldu 15 20 dk sürdü nedeni nedir cevaplarsaniz sevirim tessekurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Şubat 2017 at 15:37

   Bu tür durumlar kaslar ile ilgili olabilir veya kalp kası iltihabı olabilir. Bir kardiyoloji ya da fizik tedavi uzmanına gitmeniz gerekebilir.

   Sağlık dileğiyle.

 109. Avatar

  ismail

  7 Şubat 2017 at 07:46

  merhaba hocam benim sorunum sol gogus agrisiyla basladi sonra panik oldum beni hastaneye kaldirdilar ekg cekildi bisey yoktu sonra agrilar devam etti kalbimi dinliyodum atislari bissediyorum artik sirasiyla 3 defa ekg cekildim bir defa efor testi kalp kapakcigima bakildi saglan cikti kan testleri iyi neden bu gogus agrisi bu carpinti

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Şubat 2017 at 14:10

   Kalp atım düzensizliklerine sebep olabilen birçok duruma bağlı kalp çarpıntıları ve göğüs ağrıları olabilir. Kalp ultrasonu da çekildiyse bir fizik tedavi uzmanına da gitmek kalp kası veya diğer kas sorunları açısından faydalı olabilir.

   Eğer mide problemleriniz de varsa bu durum gastroözofaegal reflüye bağlı da olabilir ve bu durum için gastroloji uzmanına gitmek gerekir.

   Daha pek çok sistemik ve romatolojik hastalıklarda kalp tutulumları olabilir.

   Örneğin tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon, enfeksiyonlar ile ilgili hastalıklar, bazı kas hastalıkları, Akdeniz ateşi hastalığı, bazı ilaçlar, kansızlık, vitamin ve mineral eksiklikleri ya da fazlalıkları, ankilozan spondilit, sarkoidoz, skleroderma, Paget hastalığı, Fabry hastalığı ve daha başka sistemik hastalıklar kalp tutulumuna neden olarak çarpıntıya, kalp sıkışmasına neden olabilir ve bu tür durumlar araştırma bölümlerinde araştırılır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 110. Avatar

  Türkel

  9 Şubat 2017 at 01:02

  Benim kalbimde skışmalar çok oluyor.Hani bıcak saplanmış gibi oluyo yazmışsınız ya o bende cocukluktan beridir var.Ama kalple ilgili ciddi rahatsızlıklarım olmadı.Bazen oluyo agriyo.Sizce varmıdır bişiy anlamıyorum ki.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Şubat 2017 at 12:46

   Bıçak saplanır gibi, iğnelenir gibi kalp krampları genellikle kalp kası kaynaklı durumlardır. Kalp kası hastalıkları bazen ciddi olabilir. Öncelikle bir kardiyoloji doktoru tarafından bu durumun değerlendirilmesinde ve sonrasında da bir fizik tedavi uzmanı muayenesi önemlidir.

   Kas tutulumu yapan bazı sistemik hastalıklarda da bu tür sorunlar olabilir.

   Sağlık dileğiyle.

 111. Avatar

  Selma

  19 Şubat 2017 at 11:41

  Hocam merhabalar 28 yaşında bir kadınım. 8 ay önce çarpıntı sorunum başladı. O zaman sadece kalbim dinlenik halde 130 civarında çarpıyordu. Tabi o zamanlar kahve ve sigara da içiyordum. Sonra doktorum efor ekg testi yaptı, ekg başlangıcında da st çökmeleri olduğundan senin yaşında normal dedi ve stress eko yaptı sonra bana sintigrafi testine gerek Yok dedi ve concor isimli ilacı verdi. Concor 2.5 mg içerken nabzım 80 e düştü. Bu arada bipolar bozukluk hastasıyım ve tegretol, rexapin isimle ilaçları kullanıyorum onları aldığımda nabzım 65 lere düşüyor akşam sabah kalktığımda tekrar yükseliyor. Daha sonra ben bu çarpıntıya kafayı çok taktım ve düzenli yürüyüş yapmaya başladım, bir başka doktora gittim ilacı bırakmak için o da herhangi bir sorunun yok sadece kalbin hızlı çalışıyor sesi o zamanlar göğüsümde sıkıntı ve bıçak saplanma tarzı ağrılarım yoktu. Şimdi ise 2 haftadır tam kalp hizamda sol göğüsümde akşamları sigara içtiğimde bir 10 saniye süren sıkıştırma oluyor ve öncesinde de sırt ağrılarım oluyor ara ara gelip gidiyor akşam aspirin içtiğimde rahatladım. Fakat uzun yürüyüşler yapıyorum yaklaşık 7 km’lik o zaman bir sıkıntı yaşamıyorum. Merdiven çıktığımda da 10 kat falan çıkıyorum bir sıkıntım YÖK.Nedeni ne olabilir hocam? Bir de ben nikotin Sakız’ı ile sigarayı bırakabilir miyim ? Her sigara içtiğimde çok korkuyorum ve ellerimde terleme oluyor çarpıntı ile beraber. Ve akşamları da göğüsümde saplanma sıkışma tarzı ağrılar oluyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Şubat 2017 at 21:49

   Kalp çarpıntıları, sıkışması, göğüste ağrı gibi durumlar kalp ile ilgili sorunlarda olabilen durumlardır. Sigara, çay, kahve, kola, çikolata gibi içecekler ve yiyecekler kalp atım düzensizlikleri yaparak çarpıntıya neden olabilir.

   Daha birçok hastalık ya da durum kalp ritim bozuklukları yaparak kalp çarpıntılarına neden olabilir. Fakat gastroözofageal reflü nedeni ile de sırtta ağrı, göğüste sıkışma, çarpıntı gibi durumlar da olabilir. Bu tür durumlar gastroloji alanında değerlendirilir.

   TEGRETOL İLACININ YAN ETKİLERİ ARASINDA; Bradikardi (kalbin yavaş atması), hipertansiyon ve hipotansiyon, diğer aritmi tipleri, AV blok, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığında şiddetlenme gibi kalbi ilgilendiren yan etkiler de vardır.

   REXAPİN İLACININ YAN ETKİLERİ ARASINDA; yaygın olan bir yan etkisi de kalp ile ilgili düzensiz atımlardır. Ayrıca ketoasidoza neden olabildiğinden dolayı da kalbi etkileyebilir. Düşük kalp atım hızı vardır. Bunlar kalbi ilgilendiren yan etkilerdir ve bu ilaçların daha birçok yan etkileri vardır, bu nedenle doktorunuz tarafından bu ilaçların ve bu ilaçların yan etkilerinin gözden geçirilmesi ve buna göre doz ayarlaması yapılması veya daha az yan etkisi olan ilaçlar ile değiştirilmesi gerekebilir.

   Bunları psikiyatri uzmanınız ile birlikte değerlendirmeniz önemlidir.

   Sigarayı bırakmak için artık devlet hastanelerinde sigarayı bırakma alanı da vardır ve buralardaki uzmanlardan destek almanız daha uygun olur.

   İyilik ve sağlık dileğiyle.

 112. Avatar

  emine

  21 Şubat 2017 at 22:36

  Merhaba ben 37 yaşında bir bayanım romotoit artrid ve kalp kapak yetmezliği 1.derece 15 yıldır çekiyorum son 8 yıl içinde ancak teşhis kondu 2 yıl kortizon kullandım farklı farklı ilaçlar denendi ve ağrılarıma birfayda görmedim kilo aldım rahatsızlıklarım dahada artınca dr yi ve kortizonu bıraktım5 yıl önce tabiki ağrıları halasıklıkla çekiyorum 2 yıldır dayanılmaz bir sırtımın kalp izası dan bir sancı giriyor ve kalbimi sıkıştırıyor o an tansiyonum fırlıyor 19 lara ve sol kolumu kımıldatamıyacak hale geliyorum sancı 10 Dakka fgibi içinde olup bitiyor sonrasında tansiyon düşüyor ve çarpıntı ile aşırı halsizlik oluyor dr ye tekrar gittim sonuç sadece tekrar kortizon diyo ilaç vi işe yaramıyo romoroloji doktoruna bunları anlatıyorum bi kalbine baktır diyo kalbe gidiyorum normal seyrinde sen eomorolojiye danış diyo kısacası sizce napmalıyım iki dr de bizlik deik derse ben bu sancıları psikolojik mi yaratıyorum bi tane ilgili bir drnin eline düşemedim illa özele gidip paramı akıtalım?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Şubat 2017 at 00:06

   Romatoid artrit hastalığı bir kez başladıktan sonra belli aralıklarla romatoloji uzmanlığında takip edilmesi gereken bir hastalıktır ve hastalığın kesin tedavisi yoktur ve tedavinin amacı şikayetleri gidermeye çalışmak ve hastalığın seyrini yavaşlatmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktır.

   Romatoid artrit hastalığında hematolojik tutulum, karaciğer tutulumu, akciğer tutulumu, kalp tutulumu, sindirim sistemi tutulumu, göz tutulumu, kas tutulumu, nörolojik tutulum, böbrek tutulumu ve damar tutulumu gibi tutulumlar görülebilir. Romatoid artritin farklı alt tipleri de vardır.

   Hastalık alevlenme dönemleri ve sakinleşme dönemleri şeklinde seyir gösterebilir.

   Akciğerlerin, kalbin, karaciğerin, gastrointestinal sistemin, böbreklerin tekrar değerlendirilmesi gerekebilir. Sırt bölgesinde hissettiğiniz ağrılar için akciğer ve gastrointestinal sistemin değerlendirilmesi önemlidir. Gastroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarınca da değerlendirme faydalı olur.

   Bu tür hastalıklar üniversite ya da araştırma hastanelerinde bulunan romatoloji alanında düzenli olarak takip edilir ve gelişen komplikasyonlara göre tetkikler ve tedaviler uygulanabilir.

   Belki yaşam tarzı ve beslenme tarzının düzenlenmesi de gerekebilir, çünkü bu tür romatolojik hastalıklarda yaşam ve beslenme tarzının önemi büyüktür.

   İyilik dileğiyle.

 113. Avatar

  Merve Aym

  23 Şubat 2017 at 20:45

  Kalp kapakciklarimda cokme var ve kan degerim 9, 30 saattir kalbim aralıksız sıkışıyor nefes alirken aciyor her an her atmasinda bişeyler batıyor. Oroferon ve Beloc 50ml kullaniyorum 1 haftadir, ve suan regl donemimdeyim ve bu yuzden olabilir kan degeri azaldiysa diyorlar, 30 saati geçti, hastaneye gitmeli miyim? Yoksa ilaclara alisma sureci ve regl sebebinden midir? Evde yapabilecegim cozumler var mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Şubat 2017 at 01:17

   Adet dönemleri kalp çarpıntılarına neden olabilir.

   Kalp kapağı çökmesi olarak tarif edilen durum mitral kapak prolapsusudur. Mitral kapak prolapsusu bazı hastalarda nedeni bilinmeden de ortaya çıksa da bazı hastalarda bir etken bu duruma neden olabilir ve altta yatan nedene göre hastanın şikayetleri ve hastalığın seyri değişiklik gösterebilir.

   Mitral kapak prolapsusu primer ya da sekonder etkenler ile de gelişebilir. Bu duruma neden olabilecek faktörler arasında Marfan sendromu, bazı bağ dokusu hastalıkları, romatizmal kalp hastalığı, koroner arter hastalıkları, korda rüptürü, kardiyomiyopatiler gibi nedenler olabilir.

   Şikayetleriniz ciddi ise ve bu durumun altta yatan nedeni belli değilse, altta yatan bir nedenin olup olmadığının da araştırılması gerekebilir.

   Bunları doktorunuzla konuşmanız daha uygun olur, çünkü hastalığın seyrini, ciddiyetini, başka sorunlara neden olup olmadığını doktorunuz daha iyi bilmektedir.

   OROFERON İLAÇ, demir ihtiyacının arttığı durumlarda (gelişme çağlarında, gebelik döneminde, emzirme döneminde, ağır adet dönemlerinde) gibi durumlarda demir takviyesi için kullanılan bir ilaçtır (anemiyi önleme amaçlı reçete edilir genellikle). Bu ilaç hematolojik takip altında kullanılması gereken bir ilaçtır. Uzun süre kullanımı ve eğer demir eksikliği yoksa başka nedenlere bağlı kansızlık varsa ve buna bağlı kullanılıyorsa bu ilaç demir birikimine neden olarak da yan etkiler yapabilir, bu nedenle kan değerlerinizin hematoloji alanında değerlendirilmesi daha doğru olur.

   BELOC İLAÇ, daha çok hipertansiyon tedavisinde, kalp yetmezliği tedavisinde ve ritim düzensizlikleri tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın yan etkileri arasında kalp çarpıntısı, kalp atım hızında yavaşlama gibi yan etkiler de vardır, bu nedenle bu ilaç doktor takibi altında kullanılması gerekir ve gereken durumlarda başka bir ilaç ile değiştirilmesi ya da doz ayarlaması gerekebilir.

   Sağlık dileğiyle.

 114. Avatar

  adsız

  24 Şubat 2017 at 20:26

  Concerta içince kalbim sıkışıyor 6-7 saniyede bir sürekli kullanmaya devam edersem (ki doktorum ne olursa olsun devam et diyor) kalbimde bir rahatsızlık meydana gelirmi ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Şubat 2017 at 21:19

   CONCERTA İLAÇ, dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkati arttıran, isteğini bastıramama ve aşırı aktiviteyi azaltan bir santral sinir sistemi bozukluğu için kullanılır. Bu ilaç konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olur.

   Kalp sorunları bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıktıysa altta yatan bir kalp deliği veya başka bir kalp sorunu olabilir, bu nedenle bu ilacı kullanmanız mutlaka gerekliyse kardiyolojik muayene ve kalp ultrasonu, ritim holteri gibi tetkiklerin de yapılması önemlidir, buna göre doz ayarlaması yapabilir veya başka bir ilaçla değiştirebilir doktorunuz.

   CONCERTA’nın yaygın yan etkileri arasında kalp atışında düzensizlikler de vardır. Tabii daha birçok yan etkisi de vardır, ancak doktorunuzdan habersiz ilacı bırakmanız hiç doğru olmaz, çünkü bu tür ilaçlar doktor kontrolü altında ve aşamalı olarak bırakılır.

   Bu ilacı veren doktorunuza giderek yaşadığınız şikayetleri anlatmanız önemlidir, doktorunuz kalp için tetkikler isteyebilir ve buna göre tedaviyi düzenleyebilir.

   Sağlık dileğiyle.

 115. Avatar

  ibrahim

  25 Şubat 2017 at 12:05

  Merhabalar;
  Benim kalbimde sıkışma oluyor, gögüsümün sol kısmına ve sırtımın sol kısmına vuruyor çok şiddetli değil fakat rahatsız ediyor hafif bir şey batırılıyormuş gibi, kalp ritmim dakikada 60 sürekli spor yapıyorum haftada 6 gün yoğun bir şekilde maksimum yağsız ve karbonhidrat az şekilde yaşım 36 acaba diyetlerimde bir sıkıntımı oluyor? terledikten sonra soğuk çarpmasıda etki edermi ?
  not:sigara kullanıyorum günde yarım paket

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Mart 2017 at 00:18

   Sigara, alkol, aşırı kafeinli içecekler, aşırı enerji içecekleri kalp atım düzensizliklerine neden olarak kalp sıkışmasına, kalp çarpıntısına neden olabilir. 6 gün spor dakikası da uzun sürüyorsa çok olabilir. 4-5 günlük 30-40 dakikalık spor genellikle yeterlidir (eğer bir amaç uğruna yapılmıyor ise), spor yapan kişinin protein alımı, kaliteli karbonhidrat alımı, su tüketimi de dengeli olmalıdır. Ayrıca spor sırasında doğru nefes alıp vermeyi de öğrenmek gerekir, çünkü yanlış nefes alış verişi kalp büyümesine neden olabilir, ayrıca spor yapanlarda kalp büyümesi sık görülen bir durumdur.

   Isınmadan spora başlamak, soğuma egzersizleri yapmadan sporu bırakmak, kardiyo egzersizleri ile ısınmadan ağır egzersizlere girmek de durumu zorlaştırabilir.

   Bir süre spor yaptıktan sonra, bir süre ara verip tekrar başlamak kalp kası kaynaklı sorunlara neden olabilir. Sporu bilinçli yapmak çok önemlidir. Ayrıca yeterli su tüketimi de önemlidir. Tok karnına spor yapmak zararlıdır, bu nedenle herhangi bir şey yedikten sonra en az 2 saat geçmesine özen gösterilmesi gerekir. Spor aralarında su dışında bir şeyler yemek doğru olmaz reflüyü arttırarak kalp ve göğüste sıkışmaya neden olabilir. Bir şeyler yedikten sonra 2 saat geçmeden spor yapmak da reflüye neden olarak kalp çarpıntısına, sıkışmaya neden olabilir.

   Yani birçok duruma dikkat etmek son derece önemlidir.

   Yine de bir kardiyolojik muayene ihmal edilmemelidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 116. Avatar

  Cansu

  4 Mart 2017 at 01:59

  Merhaba yaklaşık bir haftadır kalbimde nefes alırken bıçak saplanir gibi bir skısıma var zaman zamanda bı acı var cok hızlı kalp atışlarım var ve rahatsız edici bir kalp carpmasi uykumdan uyanıyorum açıdan zaman zaman da sırtımdan kalbe bir acı geliyor nedir sizce bunun açıklaması daha önce doktora gittim EKG çektiler sadece ve birşey yok deyip gönderdiler ne yapmalıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Mart 2017 at 17:38

   EKG’de sade o sıradaki kalbin ritmi hakkında bilgi edinilir genellikle. Kalp deliği, kalp kapakları, kalp kasının fonksiyonu, kalbin normal boyutta olup olmadığı gibi durumlar hakkında bilgi edinilmesi için ekokardiyografi (EKO) çekilmesi ve gereken durumlarda diğer tetkikler yapılır.

   Tekrar kardiyoloji uzmanına gitmeniz ve en azından kalp ultrasonu (EKO) çekilmesi faydalı olur.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 117. Avatar

  Hülya

  9 Mart 2017 at 03:23

  Merhaba ben 20 yasindayim sürekli bas dönmelerim oluyor basim döndüğünde kafamda baskı varmis gibi hissediyorum ani tansiyon düşüklüğü ve vitamin eksikliği var ellerimde yüzümde arada karıncalanma uyuşma oluyor nöroloji ye gittim bir sey cikmadi ve kardiyolojiye gönderdiler oradada kalp kapagimda biraz aciklik olduğu söylendi ama çok az denildi ilaç falan verilmedi son 1 haftadirda kalbimde sıkısmalar oluyor nefes almakta güçlük çeki yorum nedeni ne olabilir ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Mart 2017 at 00:17

   Baş dönmesi vitamin eksikliğine bağlı olabilir, tansiyon düşüklüğüne bağlı olabilir, kalp sorunlarına bağlı olabilir.

   Bu kalp sorununuzun belki daha iyi değerlendirilmesi gerekebilir. Ayrıca bütün bunların altında yatan başka bir sistemik hastalık da olabilir, bu nedenle araştırılması daha uygun olur.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 118. Avatar

  BESTE

  15 Mart 2017 at 00:58

  Sürekli kalp sıkışmam oluyor bazen nefes alış verişim hızlanıyor ve terliyorum ellerimde geçmeyen hafif titreme var

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Mart 2017 at 12:33

   Ellerde titremeye neden olabilecek fizyolojik faktörler arasında aşırı kafein tüketimi, stres, sıkıntı, fiziksel yorgunluk gibi faktörler vardır ve yine bu fizyolojik faktörler kalp atım düzensizliklerine neden olarak da kalp sıkışması yapabilir.

   Yine psikolojik bazı hastalıklarda da ellerde titreme görülebilir ve psikolojik bazı rahatsızlıklarda yine kalp çarpıntıları, kalp sıkışmaları olabilir (örn panik atak, kaygı bozukluğu, bipolar bozukluk ve benzeri).

   Yine bütün bunların bir arada bulunmasına tiroid bezi hastalıkları da sebep olabilir.

   Alkol kullanımı var ise buna bağlı da hem titreme, hem terleme, hem de kalp sorunları yaşanabilir. Bazı ilaçların kullanımı da ellerde titremeye, kalp sorunlarına ve terlemeye neden olabilir.

   Lityum zehirlenmesi hem nörolojik sistemi etkileyerek ellerde titremeye hem de kardiyak problemlere sebep olabilir. Lityum zehirlenmesi aşırı lityum alımından ya da lityum atılımın azalmasından kaynaklanır. Birçok bozukluk vücuttan lityum atılımını bozabilir. Lityum bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunur ve bu ilaçların doz aşımında ya da atılımın bozulduğu durumlarda meydana gelebilir. Bu tür bir ilaç kullanıyorsanız buna bağlı takip gerekebilir.

   Yine hipoglisemi (şeker düşüklüğü) veya şeker düşüklüğü ataklarına neden olabilecek şeker hastalığı ya da insülin direnci gibi durumlarda da hem terleme, hem ellerde titreme (tremor) hem de çarpıntı veya kalp sıkışması gibi durumların hissedilmesi gibi şikayetler bir arada görülebilir (özellikle bu açıdan değerlendirme için endokrinoji bölümüne baş vurmanızda fayda vardır). Bazı ilaçlarda hipoglisemiye yol açabilir.

   Endokardit olabilir ki, bu durumun tanısı için oldukça ciddi araştırmalar gerekir. Endokardit uzun süren terlemelere sebep olabilir, kalp sorunu zaten olur, endokardit dolayısıyla serebral apse (beyin apsesi) oluşabilir ve buna bağlı da (apsenin yerine ve büyüklüğüne göre belirtiler değişmekle birlikte) ellerde titreme görülebilir.

   Yani hem ellerde tiremenin, hem kalp sorunlarının hem de terlemenin altında yatan birçok durum olabilir, eğer şimdiye kadar doktora gitmenize rağmen tanı konulamadıysa araştırma önemlidir. Doktora gitmemişseniz en azından endokrinoloji bölümüne veya iç hastalıkları bölümüne gitmeniz de ve gerekli kan testlerinin, idrar testlerinin, gerekiyorsa kardiyolojik değerlendirmenin, nörolojik değerlendirmenin yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 119. Avatar

  Nuri

  1 Nisan 2017 at 22:28

  İyi günler hocam ben 1 aydır kalbimde his uyanıyor genellikle sıkıntı olurken oluyor ağrı hissi soğuktan mı sıkıntıdan mı anlamadım nisanliyim düğün hazırlıkları ailevi sorunlar derken böyle 25 yaşındayım tedirgin oldum lütfen yardim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Nisan 2017 at 21:08

   Kalpte veya göğüs bölgesinde ağrı hissetmenin birçok nedeni olabilir. Sıkıntı, stres, yorgunluk, ailevi sebepler, düğün stresi, aşırı kafeinli içecekler, sigara, alkollü içecekler, uykusuzluk gibi birçok etken kalp atım düzensizliklerine ve bu tür ağrılara ve sıkışma hissine neden olabilir. Psikolojik sıkıntılar, düğün ve evlilik kaygıları, heyecanlar gibi nedenler de kalp ve göğüs bölgesinde ağrı ve sıkışma hissine neden olabilir. Bu stresli durumlar mideyi de etkileyebilir, bu nedenle bu göğüs bölgesinde hissedilen durum mideye ait de olabilir.

   Yine de en kısa zamanda bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı ve mutlu gelecek dileğiyle…

 120. Avatar

  özge

  12 Nisan 2017 at 19:06

  nefes alırken kalpıme sankı bıcak saplanıyor gıbı stres ve uzunden mı acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Nisan 2017 at 12:50

   Stres ve üzüntü kas kasılmalarına neden olarak kalp kası sorunlarına neden olabilir. Stres ve üzüntü kalp ritim düzensizliklerine neden olabilir.

   Fakat bir kardiyoloji doktoruna gitmek önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 121. Avatar

  Kübra

  15 Nisan 2017 at 23:31

  İyi akşamlar, bende kalp sıkışması günde en az 3 defa oluyor ve uyuyamıyorum kalbimin hızlı atmasını kulaklarımda vücudumun her yerinde hissediyorum. Yan yatıyorum sıkışma oluyor, Yüzüstü yatıyorum sıkışma oluyor ve hiç bir şekilde uyuyamıyorum. Nefes darlığım oluyor ve derin nefes alıp veriyorum nefesimi verdikten sonra 10 saniye kadar tekrar nefes alamıyorum kalbimde yanma acı oluyor, ateşim çıkıyor, gece ve sabah kalktığımda terlemiş oluyorum. Yardımlarıınızı bekliyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Nisan 2017 at 20:16

   Anlattığınız durumlar kalp ile ilgili bir duruma bağlı olabileceği gibi, başka nedenlere bağlı da olabilir. Hem kardiyolojik hem de başka bir sistemik veya romatolojik hastalıklar bakımından değerlendirmelerin yapılmasında fayda vardır.

   Enfeksiyonel bir duruma bağlı olabilir, tiroid fonksiyonları ile ilgili bir duruma bağlı olabilir, hem sistemik hem de vücudun bazı bölgelerinde inflamasyonlar yapan bir hastalığa bağlı olabilir, romatolojik bir hastalığa bağlı olabilir.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemenizde fayda vardır.

   Sağlıklı sonuçlar almanız dileğiyle.

 122. Avatar

  Sümeyye

  20 Nisan 2017 at 03:56

  21 yaşındayım kalp kapağımda gevşeklik diğer bir adıyla kalp üfürümü var Hastalık iki yıl önce tespit edildi fakat her hangi bir ilaç tedavisi uygulanmadı efor testinde kalbimin normalden çok daha hızlı çarptığı söylendi en iyi ihtimalle üç günde bir kalbim aşırı derecede sıkışıyor ağrı göğsüme yayılıyor bıçak saplanır gibi bir ağrı uzunca bir müddet geçmiyor herhangi bir ilaç tedavisi mümkün müdür doktorum kalp kapağımdaki gevşeklik büyürse ameliyat yapılarak tedavisi mümkün demişti ancak ben bu kalp sıkışması ile hayatıma devam etmek istemiyorum geceleri uyuyamıyorum özellik sol tarafıma uyumaya alışmışım ve sol kolumun damarları oldukça yeşil ve belirgin kalbimle ilgili ciddi korkularım var tekrar doktora gitmeye korkuyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Nisan 2017 at 14:48

   Daha çok gençsiniz. Tekrar doktora gitmeden durumun ne olduğunu, ilerleyip ilerlemediğini, başka bir komplikasyon gelişip gelişmediğini bilemezsiniz, dolayısıyla bu şekilde bir yere varamazsınız.

   Bu tür durumlar en geç senede bir kontrol ister (iki yıl olmuş) başka bir komplikasyon oluşmuş olabilir.

   Kalp üfürümleri ve kalp kapağında gevşeme aynı durum değildir. Üfürüm ciddi bir sebebe bağlı ya da basit bir sebebe bağlı muayene sırasında duyulan bir bulgudur, ancak kalp kapağında gevşeklik (mitral kapak prolapsusunu) tarif etmek için kullanılır genellikle (tabii doktorunuz bunu size ne için söyledi bunu doktorunuz daha iyi bilmektedir).

   Mitral kapak prolapsusuna başka patolojiler de eklenebilir, bu nedenle daha sık aralıklarla takip gerekir. Ağır mitral yetmezliği gelişen hastalarda kapak cerrahisine ihtiyaç duyulabilir.

   Doktorunuza tekrar gitmeniz son derece önemlidir.

   Mitral kapak prolapsusunun komplikasyonları olabilir ve bu komplikasyonlar arasında ciddi kalp sorunlarına bağlı ani ölüm riski de vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 123. Avatar

  Volkan

  24 Nisan 2017 at 10:23

  Merhaba 3 ay önce yemek yedikten sonra koltuğa yarı uzanır vaziyette yattım ve bir süre sonra kalbim 3 kere hızlı attı 5 dk sonra başım döndü başımdan aşağı kaynar su döküldü sanki hemen acil servise gittim ekg çekildi birşey çıkmadığı söylendi ertesi gün farklı hastaneye gittim ordada ekg çekildi ve birşey yok denildi sonrasında dahiliye servisine gittim ultrason çekildi kan idrar testi yapıldı birşey yok denildi 1 ay sonra tekrar başım döndü bayılacak gibi oldum acile gittim hemen yine ekg de birşey çıkmadı ve ritim holter ile tansiyon cihazı takıldı 24 saat üzerimde kaldı normal çalışma hayatıma devam ettim ertesi gün sonuçlar için gittiğimde yine temiz çıktı.Ama ara ara kolumda ağırlık oluyo kalbimin altı kemik ağrısı hissediyorum sol tarafa yattığımda kalp hızını duyuyorum şiddetli.Sohbet ettiğimde aklımdan çıkardığımda hissetmiyorum ama hala birşey var sanıyorum sabahları uyandığımda huzursuzluk var ve hemen kalbim aklıma geliyor ne yapmam gerekir neyim var

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Nisan 2017 at 22:46

   Anlattığınız durum psikolojik olabileceği gibi, gastroözofageal reflüye bağlı da olabilir. Gastro özofageal reflü yanlış beslenmeye, gastrite, mide fıtığına, mide ve duodenum ülserlerine, Helikobakter ploriye, Yemek yedikten sonra 2-3 saat geçmeden yatmak, uzanmak gibi yanlışların içerdiği yanlış yaşam tarzına, aşırı yemek yemeye gibi birçok etkene bağlı gelişebilir ve gastroözofageal reflü nedeni ile yemek borusunda ülser, iltihap, Barret özofagus oluşabilir ve sırta vuran, kola vuran, göğüs bölgesinde ağrılar olabilir, yine reflüye bağlı kalp sıkışması gibi çarpıntı hisleri yaşanabilir.

   Gastroloji uzmanına gitmenizde ve mide ve yemek borusu problemlerinin değerlendirilmesinde fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 124. Avatar

  basak

  20 Haziran 2017 at 11:20

  Hocam ben 19 yasindayim ve cok halsizim hic bisey yapmak istemiyorum sabah uyandigimda bile vücudum agirlasiyor ve kalkmak istemiyorum yururken kalbim hizlaniyo ve nefes almakdada bazen zorlaniyorum yani içten nefes alamiyorum bazen bide ben fazla seker yiyiyorum ama her gun diyil ama yemediyimdede canim cok cekiyo yani gunde bi tane bile olsa seker yemeliyim yemediyimde basim agriyo ve halsiz oluyorum bide kalbimde bazen cok hafif boyle sıkısma oluyo bi rahatsizlogimmi var lutfen cevaplarsaniz sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Haziran 2017 at 23:59

   Şeker yemeyi sadece canınız çektiği için yiyorsanız ve günün belirli saatlerinde bunu alışkanlık haline getirdiyseniz alışkanlığa bağlı olarak aynı saatlerde şeker yemek istiyorsunuz olabilir. Fakat halsizliğiniz sırasında şeker yediğinizde kendinizi iyi hissediyorsanız bu durum diyabet tiplerinden biri olabilir, kan şekeri düştüğü için olabilir, insülin direncine bağlı olabilir ve bu durumlardan herhangi biri varsa kalp sorununuz bunlara bağlı da olabilir (diyabet, insülin direnci ve şeker düşüklüğü gibi durumlardan herhangi biri kalp sorunlarına yol açabilir).

   Anlattığınız durum için endokrinoloji bölümünde bu durumlara yönelik tetkiklerin yapılmasında fayda vardır. Tiroid sorunlarının da değerlendirilmesinde fayda vardır, çünkü tiroid sorunları da kalp ile ilgili problemlere sebep olabilir. Kardiyolojik değerlendirmelerin yapılması da önemlidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 125. Avatar

  berfin

  24 Haziran 2017 at 23:38

  merhaba hocam 17 yaşındayım 2 senedir kalbim sıkışıyor heyecanlı biriyim bazen yerinden çıkacakmış gibi oluyor ne yapmalıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Haziran 2017 at 15:39

   Ergenliğe bağlı hormonal değişimlerden de çarpıntı olabileceği gibi durumunuzun başka bir nedeni de olabilir. Heyecanlanma sırasında kalp çarpıntıları olabilir, ancak bu durum sürekli oluyorsa hem psikolojik hem de kardiyolojik olarak değerlendirmeler yapılmasında, konuyla ilgili kan tetkiklerinin yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 126. Avatar

  Ulviyya

  3 Temmuz 2017 at 22:37

  Hocam merhaba . 36 yaşındayım ve ara sıra kalbim sancıyor. Bu sefer gerçekten çok ciddi sancdı ve bir kaç saniye sonra gitti. Hocam çok korkuyorum bu ara sıra sancmalar neden oluyor korkuyorum nolur cevaplayın

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2017 at 22:17

   Kas kaynaklı kramplar olabilir. Fakat kalp ile ilgili, göğüs bölgesindeki yapılar, organlar ile ilgili bir durum olabilir. Kalp damarları ile ilgili bir durum olabilir. Romatizmal veya iltihabi bir durum olabilir. Kalp atımındaki düzensizliklere bağlı olabilir.

   Bir kardiyoloji uzmanına ya da dahiliye uzmanına gitmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 127. Avatar

  sevda

  1 Ağustos 2017 at 22:12

  kalbim sıkışıyor tam geçmedi, bir kere kolum pembeleşti dr. gittik. pembelik kalpten geliyor dendi, pereferik vasküler denmişti. kalbimin sıkıştığını söyledim. kalp damar bölümüne gitmek lazım dendi. neyim var acaba tedavisi ne iyi günler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Ağustos 2017 at 14:04

   Periferik damar hastalığı tek bir hastalık değil bazı hastalıkların sebep olduğu damarsal problemleri içeren bir durum olarak da tanımlanabilir. Hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabetis mellitus, sigara kullanımı, ateroskleroz gibi durumlar periferik damar hastalığına sebep olabilir ya da bu durumlardan biri ya da birkaçı periferik arter hastalığı ile birlikte bulunabilir.

   Bunların araştırılması için kalp damar cerrahisi, endokrinoloji, dahiliye gibi alanlarda incelemeler gerekebilir.

   Durumun netliğe kavuşması önemlidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 128. Avatar

  Kullanıcı

  15 Ağustos 2017 at 00:48

  Merhaba ben 14 yaşındayım ve birkaç hafta önce kalbimde orta derecede bir sıkışma hissettim.Daha sonrasında aralıklarla bazı günler kalp ağrılarım oldu.Ayrıca babamda da kalp rahatsızlığı var.Çok korkuyorum.Nedeni ne olabilir?Ayrıca bazen göğsümde de yani sağ tarafımda da ağrı oluyor.Cevaplarsanız sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Ağustos 2017 at 10:27

   Bahsettiğiniz ağrılar kalp ile ilgili olabileceği gibi kalbi tutan başka bir sebebe bağlı da olabilir. Kaslarla ilgili ağrılar olabilir. Psikolojik etkenlere bağlı olabilir. bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşa dileğiyle.

 129. Avatar

  Esma

  19 Ağustos 2017 at 23:01

  Hocam ben 22 yaşındayım.dokuz yaşından beri kalbim sıkışıyor.bıçak batırıyolarmış gibi bir his var.Önceden sıkıştığında on dakika falan uzanıyordum geçiyordu ama şimdi geçmiyor bazen iki gün hiç kıpırdayamadğım oluyor yatakta.defalarca kardiyolojı polikliniğine gttm.ekg eko hepsi yapıldı temiz çıktı.kan tahlili alındı.akciğer filmi falan çekildi.temiz çıktı.göğüs bölümüne gttm o da kas ağrısı olabilir dedi.ama kimse bana net bir şey söylemiyor.neden sıkıştığını bilmiyolar.bulamayınca psikolojik dediler ama ben psikolojik olduğunu düsünmüyorum çünkü kalbimi sıkıştırabilcek kadar kafama taktığm bir sey yok ve cocukluğumdan beri skşyr.Lütfen yardım edin hangi bölüme gidebilirim.Artık neden sıkıştığını öğrenmek istiyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Ağustos 2017 at 01:09

   İğne batması, bıçak saplanır gibi ağrılar ve sıkışma hissi genellikle kaslara bağlı oluşur. Fakat bu durumu sık sık tekrarlayan, atakları uzun süren kişilerde bu tür sıkışmalar ve göğüs kısmı ağrıları romatizmal bazı hastalıklara bağlı da olabilir. Örneğin Akdeniz ateşi hastalarında bu tür şikayetler görülebilmektedir ve acil servise veya kardiyolojiye gidildiğinde herhangi bir bulguya rastlanmayabilir, buna bağlı olarak da doktorlar genellikle psikolojik olduğunu söyleyerek psikiyatriste yönlendirirler, hatta hastaların aile bireyleri bile böyle olduğuna inanırlar.

   Yine bazı kas hastalıkları kalbi de etkileyerek bu tür şikayetlere neden olabilir.

   Tiroid hastalıkları bu tür şikayetlere neden olabilir.

   Diyabet hastalığı bu tür şikayetlere neden olabilir.

   Başka romatizmal hastalıklar da (ankilozan spondilit, romatoid artrit, sarkoidoz gibi) kalp tutulumu yapabilir.

   Bu diğer hastalıklar genellikle yapılan incelemelerde başka bulgular da verir. Fakat Akdeniz ateşi hastalığında (özellikle bu yaşlarda) hastanın çok ciddi şikayetleri olmasına rağmen yapılan incelemelerde bulgu olmayabilir. Bu nedenle hastalığın teşhisi gecikebilir. Bu hastalığın başka şekillerde atakları da vardır, ancak hastaya göre hangi ataklarla başlayacağı, ataklara başka hangi şikayetlerin eşlik edeceği, zamanla atakların hangi sisteme yönelik olacağı veya kaç atağın aynı zamanlarda birbirine eşlik edeceği değişiklik gösterebilir.

   Durumunuzun genetik danışmanlıkta ve romatoloji bölümünde araştırılması faydalı olabilir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 130. Avatar

  Seyit

  3 Eylül 2017 at 19:16

  İyi günler dilerim hocam benim sorunum daha önce hiç kalbim agrimiyordu.Bir sene oldu Avrupa geldim ve burada yaşamaya başladım.2 ay önce kalbim ağrımaya başlaDi sürekli ağrıyor hocam sadece uykuda hissetmiyorum agrisini yüzümün yarısı terliyor ve kalbim çok hızlı atıyor çok hissediyorum kalbimin atışını gece uykuda başım terliyor ve damar seğirmeside var hocam bende psikolojim bozuldu hayat tat vermiyor burada acile gittim birşey yok dediler hocam doktordan randevu aldım 10 gün sonra doktora gidiyorum sorunum bu yardımcı olursanız çok sevinirim sağlarımı sunarım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Eylül 2017 at 20:47

   Anlattığınız durum psikolojik (panik atak, kaygı bozuklukları gibi) durumlara bağlı olabileceği gibi kalp krizi habercisi de olabilir. Göğüs bölgesinde hissettiğiniz başka bir ağrıyı kalp ağrısı gibi hissediyor olabilirsiniz.

   Bir kardiyoloji uzmanına, bir psikiyatri uzmanına görünmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 131. Avatar

  meyrem

  18 Mayıs 2018 at 23:19

  hocam benim yaklaşık 1 yıldır falan kalbime agrı oluyor aniden derin bir nefes alırken bıcak gibi saplanıyor kıpıdayamıyom cok acıyor hiç hareket ettirmiyo sanki kalbime kramp giriyor ve üç altı saniye sürüyor ve haftada 1 gibi oluyor acaba stresle ilgilimi dir yoksa kalbimle mi ilgili stres altında kaldıgım zamanlar oluyor 16 yaşındayım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Mayıs 2018 at 20:13

   Anlattığınız tarzda kalp ve göğüs bölgesi ağrıları genellikle kas kaynaklı olabilmektedir, ancak daha ciddi bir nedeni de olabilir. Önceleri belli bir dönem sportif bir yaşam sürüp sonra ara verildiğinde de bu tür ağrılar bazı insanlarda olabilir. Kasları da tutan bazı romatizmal hastalıklar kaynaklı bu tür ağrılar olabilir. Aritmilere ve aritmiye neden olabilecek altta yatan duruma bağlı bazen bu tür kramp tarzında ağrılar olabilir. Kalp kası ile ilgili problemlere bağlı bu tür ağrılar olabilir. Fakat net bir şey söylemek mümkün değildir. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz önemidir. Doktorunuz durumunuza göre başka bölümlere (fizik tedavi, romatoloji gibi) sevk edebilir.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz. 1 yıl oldukça uzun bir süredir.

   Sğlıklı kalmanız dileğiyle.

 132. Avatar

  sude

  26 Ağustos 2018 at 13:59

  BENİM KALBİM ARA ARA ÇOK SIKIŞIYOR ANİDEN NEFES ALINCA SNAKI KALBİMA HANÇER SAPLAMİŞ GİBİ OLUYORUM GUNDE COK KEZ OLUYOR NEDENİ NEDİR ACABA 13 YAŞINDAYIM

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ağustos 2018 at 23:29

   Bir kardiyoloji uzmanına gitmenizde fayda vardır. Bu tür sıkışmalar kaslara bağlı olabileceği gibi kalp atım anormalliklerine bağlı da olabilir. Bu durumun altında yatan başka bir durum da olabilir. Hem dahiliye hem de kardiyoloji uzmanlarının muayeneleri ihmal edilmemelidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 133. Avatar

  onbekendd

  29 Ağustos 2018 at 01:02

  merhaba hocam bende 5 10 dk kalbime elektrik carpmis gibi ağrıyor ne yapmalıyım ne olur cevap verin yas 14

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ağustos 2018 at 19:41

   Kalbin elektriksel sistemindeki bozukluklara bağlı olabilir. Aritmiler’de bu tür şikayetler görülebilir. Artimilerin farklı tipleri vardır. Bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz ve muayene olup gerekli incelemelerin yapılması önemlidir.

   Kardiyak aritmiler hakkında daha fazla bilgiye altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
   https://www.saglikocagim.net/kardiyak-aritmi-nedir-tedavisi-varmdr/

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 134. Avatar

  Kağan19

  10 Eylül 2018 at 11:29

  Hocam benim 1 yıldır devam eden nefes darlığım var ara ara geciyo tekrar nuksediyo son 2 3 aydir da hafif carpintim vardi o gecti su an ara ara kalp sıkışması oluyo ama cok hafif bunun yanında kas atması(seğirme oluyo) bir de sol boyun da nefes alırken zorlanma oluyodu ama kas gevşetici kullanıyorum 1 haftadır baya hafifletti ekg ler de bir sey cikmadi eko da birsey cikmadi holter de birsey cikmadi sizce sorun ne nedir? Bu arada yaşım 17.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Eylül 2018 at 10:32

   Çarpıntı ve/veya kalp sıkışması gibi hisler birçok sebebe bağlı olabilir; kas kaynaklı olabilir, kansızlığa bağlı olabilir, başka vitamin ve mineral eksikliklerine bağlı olabilir, psikolojik bazı hastalıklara (panik atak gibi) bağlı olabilir, gastroözofageal reflüde çarpıntı gibi hisler, nefes zorluğu olabilir, aşırı kafein tüketimine bağlı çarpıntı olabilir, aşırı yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı çarpıntı olabilir, damarsal sorunlara bağlı çarpıntı ve sıkışma hissi olabilir, diyabet hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi hastalıklara bağlı çarpıntı, sıkışma hisleri olabilir, bazı romatizmal hastalıklarda ataklar şeklinde (bu hastalıkların kalp, kas, zar tutulumları sırasında) kalp sıkışması, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler olabilir, vücutta bir yerlerde enfeksiyon varlığında bu şikayetler olabilir, tiroid hastalıklarında bu tür şikayetler olabilir.

   Yani, geçmeyen veya tekrarlayarak ataklar şeklinde rahatsızlık veren kalp çarpıntısı, kalp sıkışması ve nefes darlığı gibi şikayetleri olan bireylerin dahiliye, endokrinoloji, romatoloji, gastroloji, psikiyatri gibi birçok alanda araştırılması gerekebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 135. Avatar

  Kağan19

  11 Eylül 2018 at 11:44

  Ekg eko ve holter testlerinin güvenilirliği nedir hocam?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Eylül 2018 at 02:00

   EKOKARDİYOGRAFİ, kalp hastalığı şüphesi olan veya bilinen kalp hastalığı olan hastaların tanı, tedavi ve takibinde rutin olarak kullanılan non-invaziv bir tanı yöntemidir.

   * Kalbin büyüklüğü ve şekli, pompalama kapasitesi ve herhangi bir doku hasarı ve derecesi de dahil olmak üzere çok sayıda yararlı bilgi sağlayabilir.
   * Hipertrofik kardiyomiyopati, dilate kardiyomiyopati ve diğer kardiyomiyopatilerin saptanmasında yardımcı olabilir.
   * Stres ekokardiyografinin kullanımı, herhangi bir göğüs ağrısının veya ilişkili semptomların kalp hastalığı ile ilgili olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir.
   * Doppler ekokardiyografi ile kalpten akan kanın doğru bir şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir. Renkli doppler ve spektral doppler, kalbin sağ ve sol tarafları arasındaki anormal iletişimleri görselleştirmek için kullanılır, herhangi bir sızıntı (valvüler regürjitasyon) olup olmadığını, kapakların ne kadar iyi açıldığı veya açılmadığı hakkında ipucu verir. Bazı kalp deliklerini saptamak için transözofageal ekokardiyografi de gerekebilir.

   ELEKTROKARDİYOGRAFİ, kalbin elektriksel aktivitesinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlarla ölçülmesi yöntemidir. Ritim ve iletim bozukluklarında en değerli yöntemdir.

   Holter de, elektrokardiyografinin daha uzun süreli vücutta taşınan ve gün boyu kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklikleri kaydeden versiyonudur. Sıklığı daha az olan şikayetlerde (günde 5-6 defa olan çarpıntı, bayılma, vb.) holter cihazının takılı olduğu sürede hastanın şikayetleri olmayabilir. Bu gibi durumlar için de olay kaydedici cihazlar kullanılır.

   Bu ayrıntıları doktorunuz ile görüşmeniz daha doğru olur. Çünkü kalp hastalıkları için kullanılan daha başka teşhis yöntemleri de vardır. Ayrıca çarpıntı ve kalp sıkışması kalp dışında daha birçok sebebi olabilen yakınmalardır.

   İyi yaşam dileğiyle.

 136. Avatar

  iwkejd

  13 Ekim 2018 at 19:47

  Benim kalbim sıkıştıktan sonra yoruluyom

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Ekim 2018 at 15:14

   Kalpte sıkışma, çarpıntı hissi, çabuk yorulma ve ritim problemleri kalp kapak hastalığı belirtisi olabilir. Kalp kapak hastalıklar doğumsal olabileceği gibi bazı nedenlerle sonradan da ortaya çıkabilir. Kalp dışı nedenlere bağlı gelişebilen aritmilere bağlı da anlattığınız şikayetler görülebilir (örn. kansızlık, tiroid sorunları gibi).

   Kardiyoloji ve iç hastalıkları alanlarında değerlendirme yapmanız da fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 137. Avatar

  Yasir

  21 Ekim 2018 at 18:08

  hocam yaşım 20. son 2-3 gündür kalbimde bir ağırlık var gibi hissediyorum ama başka hiçbir şeyim olmuyor. sabahları tempolu yürüyüş yapabiliyorum ama bu kalbimdeki baskıyı kafaya taktım. bir şey var mıdır yoksa psikolojik midir ağrı 2-3 gündür sürüyor kas ağrısı mıdır acaba? başka şeylerle ilgilendiğimde bu ağrıyı hissetmiyorum ama düşündükçe sanki ağrı çoğalıyor teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Ekim 2018 at 22:38

   Tempolu yürüyüş yapmaya yeni başlamışsanız ve direkt tempolu olarak başlıyorsanız, daha öncelerden sportif aktiviteleriniz çok fazla olmamışsa bir anda kalbiniz zorlanmış olabilir, kassal bir durum olabilir. Fakat sebep ne olursa olsun herhangi bir sportif aktiviteye başlamadan önce veya sportif aktiviteyle uğraşanların kardiyolojik kontrolden geçmeleri önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 138. Avatar

  Ahmet

  18 Ağustos 2019 at 13:17

  öncelikle merhaba benim 2 3 yıldır çok koşunca böbrek ve kalp taraflarına ağrı giriyor nereye gitmeliyim birde midem AŞIRI bulanıyor reflü hastasıyım bu ağrılar ondan olabilir mi 12 yaşındayım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Ağustos 2019 at 09:12

   Bir kardiyoloji uzmanına gitmeniz önemlidir. Üroloji doktoru tarafından da bazı incelemeler yapılması gerekebilir. Reflü nedeniyle göğüste baskı veya ağrı hissi olabilir. Özellikle yapılacak herhangi bir sportif aktiviteden en az birbuçuk saat önce su dışında yiyip-içme kesilmelidir. sportif bir aktivite öncesi birşeyler yenilir-içilirse bu hem reflüyü hem de göğüste baskı ve ağrı hissini arttırır. Reflüyü tetikleyen yiyecek ve içeceklerden de mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.

   Reflü hastalarında yaşam tarzı ve beslenme şekli hakkında daha detaylı bilgiyi altta verilen linkte de ulaşabilirsiniz:

   https://www.saglikocagim.net/reflu-hastalgnda-beslenme-ve-yasam-sekli/

   Doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git