Cerrahi Operasyonlar

Kalp Pili (Pacemaker) Nedir? Kalp Pili Nasıl Takılır?

Kalp pilleri trafo ya da elektrik hattı kopmalarında tedavi amacı ile kalbe değil göğüs cidarına (duvarına) yerleştirilen küçük elektrik kaynaklarıdır.

Kalp pili hangi kalp hastalıklarında takılır?

Kalbin içerisinde sinüs düğümü adı verilen küçük 1-2 mm büyüklüğünde bir elektrik trafosu bulunmaktadır ve elektrik trafosunun herhangi bir nedenden dolayı çalışmaması ya da elektrik trafosundan çıkan elektrik hatlarının kalbin içerisinde yayılmasında oluşan aksama nedeni ile kalbin çalışması bozulur. Çünkü trafo kalbin çalışmasını sağlayacak yeterli elektriği vermez ya da vermesine rağmen elektrik aşağıya geçmez.

Kalp pilleri trafo ya da elektrik hattı kopmalarında tedavi amacı ile kalbe değil göğüs cidarına (duvarına) yerleştirilen küçük elektrik kaynaklarıdır. Kalp pilleri 1958 yılında ilk endokardiyal kalıcı pilinin yerleştirilmesinden bu yana başta bradiaritmiler olmak üzere değişik endikasyonlarla kullanılmaktadır. Kalp pillerinin çeşitleri vardır ve bunların bir kısmı sadece kalbe, kendilerine önceden belirlenen bir hızla sabit uyarı verirler.

Bir kısmı ise kalbi dinlerler ve kalbin çalışıp çalışmadığını kontrol edip, çalışmadığı zaman devreye girerek kalbin çalışmasını sağlarlar. Kalbin, kalp pilleri çeşitleri arasında sadece kalp kulakçığını çalıştıranlar veya hem kulakçığı hemde karıncığı çalıştıranlar da vardır. Bunların dışında geçici olarak kullanılan kalp pilleri de bulunmaktadır. Bu piller, hastanın iyileşmesi yani trafo bozukluğunun geçici olması durumunda kullanılan geçici kalp pilleridir.

Kalp pili takılması ameliyatına hazırlık

Kalp pili takılacak hastanın işlemden önce, telaşlanmadan aç karnına kateter laboratuvarına gitmesi yeterlidir. Kalp pili takılmadan önceki hazırlık sürecinin en önemli olanı moral hazırlığıdır. Bu işlemin kolay ve hayati bir tehlikesi olmayan bir işlem olduğunu bilmeleri ve morallerini bozmadan ameliyata hazırlanmaları oldukça önemlidir. Kalp pili takılması gereken hastaların çok özel bir işlemden geçmesine gerek duyulmaz.

Kalp pili ameliyatı nasıl yapılır?

Kalp pili takılacak hastalar kateter laboratuvarına alınır ve ameliyatın uygulanacağı klavikula (köprücük kemiği) altında kesi yapılacak yerin temizlenme işlemi tamamlanır ve 3-4’sm büyüklüğünde bir kesi yapılır. Kalp pili kalbin içerisine değil köprücük kemiğinin altında açılan kesinin altına küçük bir cep oluşturulur ve daha önce kalbe uyarıyı veren pille kalp arasında bağlantıyı yapacak kablolar röntgen eşliğinde görülerek burada bulunan damarlardan kalbe doğru iletilir.

Kalp piline enerjiyi götüren bu kabloların özel uçları bulunur ve bu uçlar kalbin içine vidalanan uçlar dır. Bu uçların kalbin içerisinde tam olarak yerleşmesinden sonra pille bu uçların konnekşını yapılır. Sonrasında açılan kesi dikilir ve dışarıdan az bir kabarıklık görülür. Bütün bu işlemler bittikten sonra son kontroller yapılır ve pil takılma işlemi tamamlanır.

Kalp pili hangi kalp hastalıklarında takılır?

Kalp pili, kalbin çalışması bozulduğunda ani bayılmalar meydana çıkmaya başladığında ve kalp krizlerinden sonraki geçici bozulmalarda da hastalara kalp pili tedavisi uygulanır. Ayrıca ağır kalp ameliyatlarından sonra hastaların bu durumu daha rahat atlatması için de geçici kalp pili takılması söz konusu olabilir. Hastanın bayılma nedeni kalıcı bir trafo bozukluğu ise bu durumda kalıcı kalp pili takılması gereklidir. Bunların dışında konjenital (doğuştan) gelen kalp ileti sorunları olanlarda ve bazı insanlarda koşma esnasında kalbinin hızı koşma hızına yetmediği için bu gibi sorunları olan hastalarda da kalıcı kalp pili takılması gerekebilir.

Kalp pili takılan hastanın dikkat etmesi gerekenler?

Kalp pili nasıl takılır

Kalp pili nasıl takılır

Kalp pili takılan hastaların öncelikle takılan pilin modelini ve cinsini iyi bilmeleri gerekmektedir. Kalp pilinin özelliklerini bildiren doktorun ya da firmanın verdiği bir kartı vardır ve kalp pili takılan bireylerin bu kartı kimlik kartı gibi yanlarında taşıması ve kaybetmemesi gereklidir. Kalp pili olan bireylerin metal dedektörlerden geçmeden ellerindeki kartı göstermeleri ve metal dedektörlerden geçmemeleri gereklidir. Mağaza giriş çıkışlarındaki dedektörler kalp pillerine çok fazla zarar vermeyebilir.

Fakat yinede fark edildiğinde geçilmemesi önerilir. Ayrıca kalp pili olan on kişiden birinde cep telefonları ile etkileşimi bilinmektedir. Bu nedenle kalp pili olan bireylerin telefon ile konuşurken sağ kulakta tutmaları gerekir. Kalp pili olanların yüksek gerilim hatlarından uzak durmaları, arabanın kaputunun içine eğilerek herhangi bir çalışma yapmamaları, evdeki telsiz telefonları vücuttan 15-20- cm uzakta tutmaları, elektrikli testere ve kaynak makinaları gibi yüksek enerjili cihazlardan uzak durmaları oldukça önem taşımaktadır.

Kalp pillerinin değişme süresi nedir?

Kalp pilleri aniden biten piller olmadığı gibi, genellikle 5-10 senelik ömürleri olan uzun ömürlü teknolojik cihazlardır. Kalp pilleri bir anda elektrik kesilmesi şeklinde bitmezler ve bu pillerin bitmeden önce dışarıya elektriksel bir işaret göndermesi sağlanmıştır. Bu nedenle kalp pili takılan bireylerin düzenli olarak 6 ayda bir aksatmadan kontrollerine gitmeleri çok önemlidir. Kontroller esnasında pilin gücünü ölçmek ve eğer bitmek üzere olduğuna dair sinyal verir ise ona göre bu pilin değişmesi işlemi oldukça basit bir ameliyat ile yapılabilir.

Kalp pili takılan hastanın cinsel yaşamı etkilenir mi?

Kalp pili takılan bireylerin cinsel hayatında herhangi bir farklılık olmaz ve sadece cinsel hayatında değil günlük yaşamlarında da bir etkisi olmamaktadır. Tabi ki, cinsel aktivite sırasında nabız artışı söz konusu olabileceği için sabit hızlı bir kalp pili takıldı ise kalp o kadar hızlanamadığı için efor sırasında olduğu gibi az bir yorgunluk hissedilmesi söz konusu olabilir. Bu durum o kadar önemli bir sorun değildir ve kalp pili takılan bireyler normal cinsel yaşamlarına devam edebilirler.

Kalp ameliyatları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Radyofrekans kateter ablasyon tedavisi nedir
  2. Bypass ameliyatı nasıl yapılır
  3. Aterektomi tedavisi nasıl yapılır
  4. Anjiyoplasti (balon tedavisi) nasıl yapılır
  5. Yapay kalp ameliyatı nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git