Hastalıklar ve Tedaviler

Hipertrofik Kardiyomiyopati Nedir? (Kalp Kası Hastalığı)

Hipertrofik kardiyomiyopati, sporcu hastalığı olarak ta bilinen bir kalp kası hastalığı türüdür.

Hipertrofik kardiyomiyopati nedenleri ve tedavisi

Hipertrofik kardiyomiyopati, sporcu hastalığı olarak ta bilinen bir kalp kası hastalığı türüdür. Sol ventrikül ön yükünü arttıran aort darlığı (stenozu), kalbin büyük atar damarının darlığı (aort koarktasyonu), sistemik hipertansiyon ve benzeri durumların yokluğunda meydana çıkan, genişlemenin (dilatasyonun) eşlik etmediği hipertrofi ile karakterizedir.

Hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kasının kalınlaşması) kalbin sağ ve sol karıncıkları arsındaki bölmenin (septum) genelde ailesel (genetik) nedenlerden dolayı kalınlaşmasına verilen addır. Bu kasın kalınlık derecesi normalde 11 mm’yi geçmez iken, hipertrofik kardiyomiyopati hastalığında 13 mm’den 60 mm’ye kadar varan kalınlaşma olabilir. Kalınlaşan kalp kası kalbin vücuda kan pompalamasına engel oluşturur.

Hipertrofik kardiyomiyopati belirtileri

Hipertrofik kardiyomiyopati ailesel (otozomal dominant geçişli) belirtisiz, şuur kaybına kadar giden ve bayılma ataklarının görüldüğü geniş yelpazeli semptomları bulunmaktadır. Nefes darlığı (dispne), çarpıntı, baş dönmesi, merdiven çıkamama, göğüs ağrıları, sırt ve bacak ağrıları, üfürüm, zor soluk alıp verme gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bazı hastalarda ilk belirti ritim bozukluğu olur iken, bazende ani kalp durması ve ölüm riski söz konusu olabilir. Çocukluk döneminde ani ölüm riski daha yüksek olduğundan, hipertrofik kardiyomiyopati tanısının erken konulması çok daha önemlidir.

Hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi

Hipertrofik kardiyomiyopati tanısında, en önemli tanı yöntemi ekokardiyografidir. Sağ ya da sol kalp kasında bölgesel ya da yaygın (lokalize ya da diffüz) kalınlaşma ise en önemli bulgu ekokardiyografik (EKO) bulgusudur. Ayrıca kasılma esnasında mitral kapağın sol karıncığın septum bölgesi tarafından çekilmesine bağlı olarak, mitral kapakta yetersizlik ve sol karıncığın çıkış bölgesinde basınç artışı görülebilir.

Elektrokardiyografi (EKG) tanı yönteminde hastaların % 15-25’inde çoğunlukla lokalize hipertrofili hastalar EKG’si normaldir. Hastaların çoğunda EKG değişikliği olmasına rağmen, hiç biri hipertrofik kardiyomiyopati için kendine özgü değildir. Hipertrofik kardiyomiyopati tanısında kullanılan diğer bir yöntem ise kalp katerizasyonudur. Hastalarda kalp katerizasyonu sırasında ölçülen intrakardiyak basınçlar da tanıyı koymada yardımcıdır.

Hipertrofik kardiyomiyopati tedavisi

Hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde, hastanın şikayetlerini gidermek amacı ile öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisinin yetmediği durumlarda, kateter yöntemi ile kasıktaki atardamardan girilerek kalbi besleyen koroner damarın içine mikroembolizan madde verilerek ultrason ile bakılıp, kalınlaşan adaleyi besleyen damarın hangisi olduğu boyar madde ile tespit edilir ve tespit edildikten sonra işlem yapılır. Açık kalp ameliyata alternatif olan alkol septal ablasyonu yöntemi günümüzde daha fazla hasta tarafından tercih edilmektedir.

Bunlarında yetmediği durumlarda açık cerrahi tedavi istirahat gredyenti % 50’nin üzerinde olan, genellikle ciddi semptomatik medikal tedaviden yarar sağlanamayan hastalarda uygulanır. Cerrahi tedavide ameliyattan kaynaklanan ölüm oranı % 2-3’ün altındadır. Cerrahi tedavinin en sık karşılaşılan komplikasyonu aort yetersizliğidir. Ayrıca ritim bozukluğu gelişen hastalarda geçici veya kalıcı kalp pili takılması ameliyatı gerekebilir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kardiyomiyopati nedir
  2. Dilate kardiyomiyopati nedir
  3. Kalpte ağrı neden olur
  4. Kalpte tekleme belirtileri
  5. Kalp büyümesi nedenleri

11 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git