Hastalıklar ve Tedaviler

Kalp Kapak Hastalığı Teşhisi Ve Tedavisi

Kalp kapağı hastalığında tanıyı koymak için genellikle ekokardiyografi (EKO)kalp kapak hastalıklarında en çok kullanılan ve iyi sonuç veren tanı yöntemi olarak kullanılır. Bunların dışında elektrokardiyografi(EKG) akciğer filmi, tomografi gibi diğer yöntemlerde kullanılabilir. Transözofageal(EKO-TEE ) mide endoskopisine benzeyen, yemek borusuna salınan bir hortum aracılığı ile, yemek borusu ve mideye yakın olan kalbin yakından ve ayrıntılı ekosu olarak kullanılır ve kalp kateterizasyonu anjiyo yöntemi uygulanabilir. Çoğu kalp kapağı hastalıklarında ise hastanın her hangi bir şikayetten doktora gittiğinde doktorun kalbi dinlemesi ile de tesadüf olarak hastanın kalbi dinlenirken üfürüm denilen bir durumla da ortaya çıkabilir.

Kalp kapak hastalığının tanısı

Kalp kapağı hastalığında tanıyı koymak için genellikle ekokardiyografi (EKO)kalp kapak hastalıklarında en çok kullanılan ve iyi sonuç veren tanı yöntemi olarak kullanılır. Bunların dışında elektrokardiyografi(EKG) akciğer filmi, tomografi gibi diğer yöntemlerde kullanılabilir. Transözofageal(EKO-TEE ) mide endoskopisine benzeyen, yemek borusuna salınan bir hortum aracılığı ile, yemek borusu ve mideye yakın olan kalbin yakından ve ayrıntılı ekosu olarak kullanılır ve kalp kateterizasyonu anjiyo yöntemi uygulanabilir. Çoğu kalp kapağı hastalıklarında ise hastanın her hangi bir şikayetten doktora gittiğinde doktorun kalbi dinlemesi ile de tesadüf olarak hastanın kalbi dinlenirken üfürüm denilen bir durumla da ortaya çıkabilir.

Genç hastalarda tanıyı koymak için ekokardiyografigenelde yeterli olur. Anjiyografi tekniğinde kalp kapağı hastalığının teşhisini koymak için gereken ve diğer yöntem olarak kullanılan, kalp damarlarının içine verilen özel bir sıvı ile kalp damarlarının yapısının incelenmesine yardımcı olan bir yöntem olarak uygulanır. İleri yaşlardaki hastalarda, kalp kapak hastalığı ile beraber, kalp damarlarında başka bir hastalık olup olmadığını anlamak amacı ile koroner veya kalp damar anjiyografisi ile birlikte yapılan bir işlemdir.

Kalp kapak hastalığı tedavisi

Kalp kapağı hastalığı tedavisi

Kalp kapağı hastalığı tedavisi

Tanı konulup hastalığın durumu meydana çıkarıldıktan sonra sıra tedavi ve takibe gelir. Hastalığın takibi için belli aralıklar ile ekokardiyografiçekilir. Ekokardiyorafi ve hastanın şikayetleri ve hareket edebilme kapasitesi, tedavide yöntemleri geliştirmede iki unsur olarak kabul görür. Tedavi seçenekleri arasında ilaç ile tedavive cerrahi tedavi vardır.Bazı hastalarda ve hastalığın boyutunda hem ilaç hemde cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır.

İlaç tedavisinde bilinmesi gereken husus, ilaçların kapağın mekanik rahatsızlığını tamamen iyileştiremediğidir. Çoğunlukla ilaçlar kapak hastalığının ilerlemesine engel olamadığı görülmüştür. Fakat kalp yetmezliği ve ritim bozukluğunun neden olduğu kapak rahatsızlıklarında ilaç tedavisi genelde işe yarayabilir.
İlaç tedavisi yetmediği zamanda veya kalp kapağı hastalığı hastaya yeteri kadar rahatsızlık vermeye başladığında (kalbi büyütmeye veya çalışmasını bozmaya başladığı zaman) girişimsel yöntemler uygulanması gerekir.Girişimsel yöntem olarak cerrahi ya da kateter yolu ile uygulanan tedavi işlelemi yapılmaktadır.

Kalp kapak hastalığında cerrahi tedavi

Ameliyat ile tedavi başladığında öncelikle Bozulan kapağın tamir edilmesi, edilemeyecek durumda ise kapak çıkartılıp, protez yani takma kapak takılarak cerrahi uygulama gerçekleştirilir. Kapak tamiri genelde kaçak oluşan kapak yapısında fazla kireçlenmenin olmadığı mitral ve triküspit kapaklara uygulandığı taktirde başarı gösterir. Bu işlemin gerçekleştirilemediği durumlarda, kapak darlıklarında özellikle kireçlenmenin fazla olduğu kapak rahatsızlıklarında protez kapakcerrahisi uygulanır. Son yıllarda kapak protezleri oldukça gelişmiştir. Fakat cerrahi işlemden sonrada hastaların bazı ilaçları ömür boyu kullanmaları gerekmektedir. Kalp kapağı takıldıktan sonra da, her ne kadar ileri teknoloji kullanarak, çok iyi sonuçlar elde edilmiş ise deyapay kalp takılan hastaların dikkat etmesi gereken durumlar söz konusudur.

Kalp kapak ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Dikkat edilmesi gereken durumlardan biri kapakların üzerinde pıhtı oluşma tehlikesidir. Bu nedenle pıhtı oluşumunu önlemek için verilen ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması gereklidir. Diğer dikkat edilmesi gereken durum ise takma kapakların çok sık görülmese de enfeksiyona yatkın olması ve enfektif endokardit diye bilinen çok ciddi enfeksiyonlara yol açmasıdır. Kalp kapağını enfeksiyonlardan korumak için antibiyotik kullanılması gerekebilir.

Normalde hasta olmayan bireylerde enfeksiyonlara karşı, vücudun müdafaa etme gücü bulunur. Fakat kapak hastalığı veya takma kalp kapağı olan hastalarda enfeksiyonlara karşı direnç daha düşüktür. Bu konuda hastaları da doktorlar kadar görevler düşmektedir. Çünkü enfeksiyonlar kalp kapağı hastalarında hayati tehlike oluşturabilir. Bunun önlenmesi amacı ile diş hastalıklarında özellikle cerrahi işlemlerde hastaların doktorlarını bu konuda bilgilendirmeleri oldukça önemlidir. Örneğin diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi, implant tedavisi ve benzeri işlemlerde hastalar kalp kapağı hastalığı veya takma kapak olduğunu doktorlarına anlatmaları gereklidir.

Kalp kapak hastalığında girişimsel tedavi yöntemleri

Kalp kapağı hastalarında zamanında cerrahi işlem yapılamadığı taktirde hastaların yaşam süreleri azalmaktadır. Kalp kapak hastalığının tedavisinde iki ayrı işlem yapılır. Bunlardan biri cerrahi işlem, diğeri ise perkütan işlemi olarak uygulanır. Perkütan işlemi doğuştan olan pulmoner kapak darlığı olanlarda, erişkin mitral kapak darlığı olanlarda, ya da açık ameliyat yapılması risk taşıyan hastalarda kullanılır.

Bunların yanı sıra son dönemlerde, özellikle erişkin hastalarda perkütan olarak, aortik ya da pulmoner kapağında kapak yerleştirilmesi işlemi oldukça yaygınlaşmıştır. Perkütan tekniklerle uygulanan yöntemlerde, en önemli kısıtlayıcı faktör bu yöntemlerin her hastaya uygun olmamasıdır. Bu nedenle kapak hastalığı olanların kapağın yapısına, kireçlenme derecesine ve perkütan girişime uygunmu değilmi iyi değerlendirilip, hastayı bu konuda bilgilendirmek gereklidir. Ayrıca perkütan girişimlerde diğer sakınca ise diğer teknolojik yöntemler gibi ileri ki dönemlerde ne gibi sorunlara sebep olabileceğidir.

Kapak hastalığında girişimsel tedavi zamanı oldukça önemli olup, zamanı gelmeden kapağın protez kapak ile değiştirilmesi, protez kapağın yarattığı sıkıntıları hastanın daha uzun süre yaşaması demektir. Aslında protez kapağı doktorlarında bildiği gibi bir hastalığı başka bir hastaıkla tedavi etmek anlamındadır. Fakat gerektiğinde cerrahi müdahale yapılmadığı taktirde hastanın kalbinde geriye dönüşü olmayan çok daha ciddi problemler çıkabilir ve önemli bir nokta da bütün hastalıklarda olduğu gibi kalp kapağı hastalığında da hastalık ilerlemeden önlemi almaktır.

Kalp kapak hastalığında mitracilip (mandallama) tedavisi

Kalp kapak hastalığında uygulanan mandallama yöntemiartık Türkiye’dede uygulanmaktadır. Açık ameliyat olmasına gerek duyulmadan yapılan bu yeni yöntem anjiyo yönteminde olduğu gibi ince uçlu bir alet ile kasıktan kalbe girilerek akımın olduğu bölgeye mandallama işlemi yapılarak yetersizlik akımını ortadan kaldırmaya yarayan bu işlem sayesinde hastalar kısa sürede iyileşip taburcu olmaktadır. Özellikle nefes almada zorlanan hastaların nefes almasını düzeltip, hareketlerini rahatlatan uzun vadede kalbin bozulmasını önleyen bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Şiddetli mitral kapak yetmezliği olan ve şikayetlerinden dolayı girişimsel işlem yapılmasına gerek duyulan, hastaların öncelikle ön değerlendirmeden geçirilip, bu değerlendirme sırasında TEEadındaki tüpün yutturularak ekokardiyografi yapılması gerekir. Bu test mide hastalıklarında kullanılan endoskopi benzeri bir yöntem olup, 15 dakika civarı süren bu test yardımı ile hastanın kapağının mandallama yöntemine uygun olup olmadığı anlaşılabilir ve işlemin yapılacağının kararı alındıktan sonra hastanın bir gün öncesinden hastaneye yatırılması sonucunda, anjiyo kliniğinde narkoz verilerek mandallama işlemi gerçekleştirilir. Hasta bir gece yoğun bakımda kalır ve iki gün normal serviste takip edildikten sonra 3 veya 4’üncü gün taburcu olur.

Mitracilipişleminden sonra bazen kan verilmesi gerekebilir. Bu işlemde ölüm ya da önemli bir problem olma riski oldukça düşüktür. Mitracilip işleminden sonra hastaların nefes darlığı çekmesinde azalma, kalp büyümesinde küçülme ve hastalarda rahatlama görülür. Fakat bu mitral yetmezliğinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmez. Mitracilip yönteminin henüz uzun dönem sonuçları tam bilinmeyip 1-2 yıllık sonuçlarının oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Bu işlemin hastaları uzun süre rahat ettireceği yeni bir işleme gerek duyulmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu yeni yöntem Türkiye’de bazı üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlamıştır.

Kalp kapak hastalığı neden olur?Kalp kapak hastalığı belirtileri

14 Yorum

 1. ahmet çetin

  24 Kasım 2016 at 23:07

  babam nefes daralması ve yorgunluk oluyor 89 yaşında başka sorunu yok yukarda okuduğum kalp kapakcı tamiri gerekli herhalde nerede tedavi edilmesi gerektini bilemedik hastanelerden özel hastaneler yardımcı olmuyor boşuna birkısmı diyeyim. Bu rahatsızlını nerede tedavi olabileceğimizi bilgilendirirseniz teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Kasım 2016 at 15:37

   Babanızın yaşı da olduğu için ameliyatlar riskli olabilir, bu nedenle bu tür ameliyatların üniversite hastanesi gibi her türlü müdahalenin yapılabileceği hastanelerde yapılması daha uygun olur.

   Buralarda görev yapan iyi bir kalp damar cerrahisine gitmeniz ve öncelikle gerekli tüm tetkiklerin yapılması gerekir, belki yaşından dolayı ameliyat yapılamayabilir, ancak uygun tedavi yöntemleri verilebilir.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 2. Huseyin demiralan

  3 Ocak 2017 at 09:50

  Bende bas donmesi halsizlik yorgunluk ve sıklıkla gogus agrisi gorunuyor. Bunlar kapak rahatsizligindamidir sizce ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Ocak 2017 at 13:58

   Kalp ritminin bozulması baş dönmesi ve göğüs ağrısı yapabilir. Kalp kapaklarında bir yetmezlik olması baş dönmesi ve göğüs ağrısı yapabilir. Kalp ritmini bozan birçok sebep vardır.

   Fakat baş dönmesi ve göğüs bölgesinde ağrı hissi boyun düzleşmesine, boyun fıtığına, boyun kireçlenmesine, sırt bölgesindeki omurga kısmında bir fıtığa, eğriliğe, iltihabi bir duruma, kireçlenmeye bağlı da olabilir.

   Alerjik bir rekasiyon hem baş dönmesine hem de göğüs kısmında ağrıya neden olabilir.

   Tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü de baş dönmesine ve göğüs ağrılarına neden olabilir.

   Kansızlık ve demir eksikliği baş dönmesine ve kalp ritminin bozulmasına neden olabilir.

   Tiroid sorunları kalp ritminin bozulmasına ve baş dönmesine neden olabilir.

   Yine hem baş dönmesi hem de göğüs ağrıları kalp krizi ve/veya koroner kalp hastalığı gibi durumlara bağlı olabilir.

   Öncelikle bir kardiyolojik muayene önemlidir. Boyun fıtığı ve benzer omurga sorunları için beyin cerrahisine gitmek gerekir.

   Yani gideceğiniz bölüm sebebe göre değişebilir. Fakat kalp ile ilgili ve nörolojik durumlar önemlidir. Size bir yönlendirmede bulunacaklardır.

   İyi sonuç almanız dileğiyle.

 3. Cansu

  5 Ocak 2017 at 01:16

  Merhaba esim 27 yasinda ve bana bugun ilk defa kalpinde sorun oldnu söyledi… kalbi kücülüyormus ve kalp kapaklarinda sorun varmis kalpkaslarindada… baska bi bilgim yok benimle paylasmiyor sadece riskinin her an bi kalpkirizi gecirme riske olduni soyledi yuzde 50 yuzde 50mis… bana yardimci olmusunuz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ocak 2017 at 17:06

   Bu tür durumlarda aile içinde açık ve net olmak önemlidir, bu tür olayları insanların tek başına baş etmeye çalışması hem kendisi için hem de ailesi için doğru bir yol değildir.

   Kalp kapaklarındaki sorunun ne olduğunu bilmeden buradan bir şey söylemek de zordur. Kalp kapak hastalıklarının farklı tipleri ve farklı dereceleri vardır.

   Örneğin aort kapak darlığı, aort kapak yetmezliği, mitral kapak darlığı, mitral kapak yetmezliği, triküspit kapak darlığı, triküspit kapak yetmezliği, pulmoner kapak darlığı, pulmoner kapak yetmezliği, mitral kapak prolapsusu gibi kalp kapak hastalığı tipleri vardır.

   Küçülme dediği durum bu kapaklardan birinde daralma veya kalp büyümesi olabilir.

   Ayrıca kalp kapakları ameliyat ile değiştirilebilir, tamir edilebilir.

   Eşinizin gittiği doktordan bilgi almanız daha doğru olur.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 4. Asem

  14 Ocak 2017 at 00:24

  Benimde kalp aort ve mitral kapakta çatlak var ben ne yapmam gerekiyor ki ameliyatı biraz daha uzatayim bana neler zararlı ne yapmamam gerekiyor ameliyat olacaksın dediler ama ben sü an olmak istemiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Ocak 2017 at 01:14

   Kalp kapağında çatlama dediğiniz durum kalp kapaklarında sızma olması olabilir. Kapakçık sızması (kapakçığın tam olarak kapanmaması) durumudur. Bu durum genellikle kapakçık dokularının anormal olarak uzaması veya kısalması ya da kapakçıkları destekleyen dokuların zayıflaması nedeni ile ortaya çıkar. Bu durumda da kapak yetmezliği gelişir.

   Eğer ciddi yetmezliğe neden oluyorsa ve doktorunuz ameliyat diyorsa geciktirmek daha çok zarar verebilir.

   Durumunuzu doktorunuz daha iyi bilmektedir, bu nedenle buradan şunu yapın demek doğru olmaz. Hastalığın ciddiyeti, sizin şikayetleriniz, yetmezliğin neden olduğu komplikasyonlar gibi faktörler de önemlidir.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 5. Hülya

  8 Şubat 2018 at 23:36

  16 yaşındayım daha önce geçirdiğim bir grip yüzünden ilk önce kalp zarı iltihabı geçirdiğim söylemişim daha sonra ayaklarım yürüyemiyecek duruma geldi ve İzmire sevk edildim burada iltihaplı romatizmal ve kalp kapakçıklarının 2 tanesinde küçülme olduğu gözlendi. Şu an ayağım için ilaç alıyorum ve ayrıca 3 haftada bir vurulması gereken bir iğne dışında bir tedavim yok. Nasıl tedavi olabilirim bu hastalığın riskleri neler beni aydınlatabilir misiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Şubat 2018 at 00:03

   Romatizmal ateş (kalp romatizması), streptokok enfeksiyonlarının yol açtığı boğaz enfeksiyonunun neden olduğu bir hastalıktır. Hastalık kalpte iltihaplanmaya ve hasara neden olabilir. Hastalık genellikle ilk önce eklemlerde ağrı ve şişlik olarak kendini gösterir ve daha sonra kalpte iltihaplanmaya, beyinde iltihaplanmaya ve dolayısıyla kore olarak adlandırılan normal dışı istemsiz hareket bozukluğuna neden olur. Bu duruma deri döküntüsü ve nodüller eklenebilir.

   Farenjit tedavisinde antibiyotik kullanımı yaygınlaştıktan sonra, hastalığın görülme sıklığı eskiye oranla azalmakta, ancak halen dünyanın her yerinde 5 ile 15 yaş arasındaki pek çok çocuğu etkilemekte ve hastaların bir kısmında kalp hastalığına neden olmaktadır.

   Hastalığın akut dönem tedavileri uygulandıktan sonra proflaktik tedavi (önlem tedavisi) 3-5 sene daha önerilir. Çünkü hastalık başladıktan sonra 3-5 sene içinde tekrar etme riski yüksektir ve her atakta kardite bağlı kalp hasar riski artar. Doktorların çoğu, önleyici antibiyotik tedavisinin son ataktan sonra en az 5 yıl boyunca veya çocuk 21 yaşına gelene kadar devam etmesinde aynı fikirdedir.

   Doktorunuzun önerilerini ve doktor kontrollerini ihmal etmemeniz önemlidir. Koruyucu tedavinin ne kadar süreceğini, gelişmelere göre takibinizi yapan doktorunuz karar verecektir.

   Bu hastalığı olanların ağız bakımı, diş temizliği, sağlıklı besinler ile beslenmesi, enfeksiyonlardan korunması ve korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutması, cerrahi girişimler öncesi (diş tedavileri dahil) bu durumun cerrahi girişimi yapacak doktora mutlaka bildirilmesi oldukça önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 6. Zehra

  13 Şubat 2018 at 01:28

  Hocam ben 36 yaşındayım. 2 sene önce 2 kalp kapakçığım olduğunu öğrendim. Şimdi de kalp kapakçıklarının birinin küçüldüğğnü söylüyor doktorlar. Bu günlerde nefes alırken içimden bi havanın gelip aldığım nefesle boğazımda çarpışma hissi var o anda boğuluyor gibi oluyorum. Ağzımdan ses çıkararak o havayı içimden ata bilşyorum. 1 aydan fazladır boğaz agrısı ve bir hafta boyuncada vücut dökmesi yaşadım. Bilgi verirseniz seviniri

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Şubat 2018 at 20:57

   Tam olarak anlaşılmamakla birlikte, sizin anlattığınız durum kalbinizde iki kapağın olmaması değil ”biküspit aort kapağı” denilen durumu ifade etmektedir.

   BİKÜSPİT AORT KAPAK HASTALIĞINA GELİNCE; biküspit aort kapağı, aort kapağının üç yaprakçık yerine iki yaprakçıklı olduğu bir doğumsal kalp anomalisidir.

   Biküspit aort kapağı sorunu olan kişilerin çoğu asemptomatik (belirti göstermeyen) olmakla birlikte aort darlığı ve aort yetersizliği gelişebilir. Aort darlığı başlamışsa anlattığınız şikayetler ve/veya daha fazlası olabilir. Bu duruma bağlı aort yetmezliği de gelişmiş olabilir. Yine bu hastalarda çıkan aort genişlemesi duruma eşlik edebilir.

   Aort darlığı veya yetersizliği olan kapağın infektif endokardit gelişme ihtimali ve çıkan aortun ileri derecede genişlemesi nedeniyle aort diseksiyonu, aort rüptürü ve ani ölüme yol açabilmesi gibi riskleri vardır. Bu nedenle düzenli takipler ihmal edilmemelidir.

   Kardiyoloji doktorunuza ve kalp damar cerrahisine gitmeyi ve hem kalp kapaklarını hem de aort damarının incelenmesini ihmal etmemeniz önemlidir. Özellikle boğaz ağrısı ve vücutta döküntü gibi durumları da göz önünde bulundurursak infektif endokardit gelişmiş olabileceğini akla getirmektedir. Üstte de anlatıldığı üzere, infektif endokardit gelişen hastalarda çıkan aort genişlmesi nedeniyle aort diseksiyonu ve aort rüptürü gelişme riski ve bu tür komplikasyonların ani ölümlere neden olma riski söz konusu olabilmektedir.

   En kısa zamanda doktorunuz ile görüşmelisiniz, geçirdiğiniz boğaz ağrısı hastalığını da mutlaka söylemelisiniz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 7. Ezgi

  15 Eylül 2018 at 20:47

  Merdivenlerden çıkarken bir sorun yaşamıyorum ama geçen gün çok yürümüştüm gece hafif ama uzun süren bir kalp agrim oldu.1-2 ay oncede kalbimde gece nefes alıp vermekte zorlandım alıp verirken kalbime iğne batıyormuş gibi oldu .2 defa böyle oldu.17 yaşındayım.Kalbimde bir sorun olabilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Eylül 2018 at 19:04

   Kassal bir problem de olabilir, ancak bir kardiyoloji uzmanı tarafından muayene olmanız en doğrusudur. Doktorunuz duruma göre sizi başka uzmanlıklara gönderebilir.

   İyi yaşam dilğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git