Hastalıklar ve Tedaviler

Kalp Kapak Hastalığı Teşhisi Ve Tedavisi

Kalp kapağı hastalığında tanıyı koymak için genellikle ekokardiyografi (EKO)kalp kapak hastalıklarında en çok kullanılan ve iyi sonuç veren tanı yöntemi olarak kullanılır. Bunların dışında elektrokardiyografi(EKG) akciğer filmi, tomografi gibi diğer yöntemlerde kullanılabilir. Transözofageal(EKO-TEE ) mide endoskopisine benzeyen, yemek borusuna salınan bir hortum aracılığı ile, yemek borusu ve mideye yakın olan kalbin yakından ve ayrıntılı ekosu olarak kullanılır ve kalp kateterizasyonu anjiyo yöntemi uygulanabilir. Çoğu kalp kapağı hastalıklarında ise hastanın her hangi bir şikayetten doktora gittiğinde doktorun kalbi dinlemesi ile de tesadüf olarak hastanın kalbi dinlenirken üfürüm denilen bir durumla da ortaya çıkabilir.

Kalp kapak hastalığının tanısı

Kalp kapağı hastalığında tanıyı koymak için genellikle ekokardiyografi (EKO)kalp kapak hastalıklarında en çok kullanılan ve iyi sonuç veren tanı yöntemi olarak kullanılır. Bunların dışında elektrokardiyografi(EKG) akciğer filmi, tomografi gibi diğer yöntemlerde kullanılabilir. Transözofageal(EKO-TEE ) mide endoskopisine benzeyen, yemek borusuna salınan bir hortum aracılığı ile, yemek borusu ve mideye yakın olan kalbin yakından ve ayrıntılı ekosu olarak kullanılır ve kalp kateterizasyonu anjiyo yöntemi uygulanabilir. Çoğu kalp kapağı hastalıklarında ise hastanın her hangi bir şikayetten doktora gittiğinde doktorun kalbi dinlemesi ile de tesadüf olarak hastanın kalbi dinlenirken üfürüm denilen bir durumla da ortaya çıkabilir.

Genç hastalarda tanıyı koymak için ekokardiyografigenelde yeterli olur. Anjiyografi tekniğinde kalp kapağı hastalığının teşhisini koymak için gereken ve diğer yöntem olarak kullanılan, kalp damarlarının içine verilen özel bir sıvı ile kalp damarlarının yapısının incelenmesine yardımcı olan bir yöntem olarak uygulanır. İleri yaşlardaki hastalarda, kalp kapak hastalığı ile beraber, kalp damarlarında başka bir hastalık olup olmadığını anlamak amacı ile koroner veya kalp damar anjiyografisi ile birlikte yapılan bir işlemdir.

Kalp kapak hastalığı tedavisi

Kalp kapağı hastalığı tedavisi

Kalp kapağı hastalığı tedavisi

Tanı konulup hastalığın durumu meydana çıkarıldıktan sonra sıra tedavi ve takibe gelir. Hastalığın takibi için belli aralıklar ile ekokardiyografiçekilir. Ekokardiyorafi ve hastanın şikayetleri ve hareket edebilme kapasitesi, tedavide yöntemleri geliştirmede iki unsur olarak kabul görür. Tedavi seçenekleri arasında ilaç ile tedavive cerrahi tedavi vardır.Bazı hastalarda ve hastalığın boyutunda hem ilaç hemde cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır.

İlaç tedavisinde bilinmesi gereken husus, ilaçların kapağın mekanik rahatsızlığını tamamen iyileştiremediğidir. Çoğunlukla ilaçlar kapak hastalığının ilerlemesine engel olamadığı görülmüştür. Fakat kalp yetmezliği ve ritim bozukluğunun neden olduğu kapak rahatsızlıklarında ilaç tedavisi genelde işe yarayabilir.
İlaç tedavisi yetmediği zamanda veya kalp kapağı hastalığı hastaya yeteri kadar rahatsızlık vermeye başladığında (kalbi büyütmeye veya çalışmasını bozmaya başladığı zaman) girişimsel yöntemler uygulanması gerekir.Girişimsel yöntem olarak cerrahi ya da kateter yolu ile uygulanan tedavi işlelemi yapılmaktadır.

Kalp kapak hastalığında cerrahi tedavi

Ameliyat ile tedavi başladığında öncelikle Bozulan kapağın tamir edilmesi, edilemeyecek durumda ise kapak çıkartılıp, protez yani takma kapak takılarak cerrahi uygulama gerçekleştirilir. Kapak tamiri genelde kaçak oluşan kapak yapısında fazla kireçlenmenin olmadığı mitral ve triküspit kapaklara uygulandığı taktirde başarı gösterir. Bu işlemin gerçekleştirilemediği durumlarda, kapak darlıklarında özellikle kireçlenmenin fazla olduğu kapak rahatsızlıklarında protez kapakcerrahisi uygulanır. Son yıllarda kapak protezleri oldukça gelişmiştir. Fakat cerrahi işlemden sonrada hastaların bazı ilaçları ömür boyu kullanmaları gerekmektedir. Kalp kapağı takıldıktan sonra da, her ne kadar ileri teknoloji kullanarak, çok iyi sonuçlar elde edilmiş ise deyapay kalp takılan hastaların dikkat etmesi gereken durumlar söz konusudur.

Kalp kapak ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Dikkat edilmesi gereken durumlardan biri kapakların üzerinde pıhtı oluşma tehlikesidir. Bu nedenle pıhtı oluşumunu önlemek için verilen ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması gereklidir. Diğer dikkat edilmesi gereken durum ise takma kapakların çok sık görülmese de enfeksiyona yatkın olması ve enfektif endokardit diye bilinen çok ciddi enfeksiyonlara yol açmasıdır. Kalp kapağını enfeksiyonlardan korumak için antibiyotik kullanılması gerekebilir.

Normalde hasta olmayan bireylerde enfeksiyonlara karşı, vücudun müdafaa etme gücü bulunur. Fakat kapak hastalığı veya takma kalp kapağı olan hastalarda enfeksiyonlara karşı direnç daha düşüktür. Bu konuda hastaları da doktorlar kadar görevler düşmektedir. Çünkü enfeksiyonlar kalp kapağı hastalarında hayati tehlike oluşturabilir. Bunun önlenmesi amacı ile diş hastalıklarında özellikle cerrahi işlemlerde hastaların doktorlarını bu konuda bilgilendirmeleri oldukça önemlidir. Örneğin diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi, implant tedavisi ve benzeri işlemlerde hastalar kalp kapağı hastalığı veya takma kapak olduğunu doktorlarına anlatmaları gereklidir.

Kalp kapak hastalığında girişimsel tedavi yöntemleri

Kalp kapağı hastalarında zamanında cerrahi işlem yapılamadığı taktirde hastaların yaşam süreleri azalmaktadır. Kalp kapak hastalığının tedavisinde iki ayrı işlem yapılır. Bunlardan biri cerrahi işlem, diğeri ise perkütan işlemi olarak uygulanır. Perkütan işlemi doğuştan olan pulmoner kapak darlığı olanlarda, erişkin mitral kapak darlığı olanlarda, ya da açık ameliyat yapılması risk taşıyan hastalarda kullanılır.

Bunların yanı sıra son dönemlerde, özellikle erişkin hastalarda perkütan olarak, aortik ya da pulmoner kapağında kapak yerleştirilmesi işlemi oldukça yaygınlaşmıştır. Perkütan tekniklerle uygulanan yöntemlerde, en önemli kısıtlayıcı faktör bu yöntemlerin her hastaya uygun olmamasıdır. Bu nedenle kapak hastalığı olanların kapağın yapısına, kireçlenme derecesine ve perkütan girişime uygunmu değilmi iyi değerlendirilip, hastayı bu konuda bilgilendirmek gereklidir. Ayrıca perkütan girişimlerde diğer sakınca ise diğer teknolojik yöntemler gibi ileri ki dönemlerde ne gibi sorunlara sebep olabileceğidir.

Kapak hastalığında girişimsel tedavi zamanı oldukça önemli olup, zamanı gelmeden kapağın protez kapak ile değiştirilmesi, protez kapağın yarattığı sıkıntıları hastanın daha uzun süre yaşaması demektir. Aslında protez kapağı doktorlarında bildiği gibi bir hastalığı başka bir hastaıkla tedavi etmek anlamındadır. Fakat gerektiğinde cerrahi müdahale yapılmadığı taktirde hastanın kalbinde geriye dönüşü olmayan çok daha ciddi problemler çıkabilir ve önemli bir nokta da bütün hastalıklarda olduğu gibi kalp kapağı hastalığında da hastalık ilerlemeden önlemi almaktır.

Kalp kapak hastalığında mitracilip (mandallama) tedavisi

Kalp kapak hastalığında uygulanan mandallama yöntemiartık Türkiye’dede uygulanmaktadır. Açık ameliyat olmasına gerek duyulmadan yapılan bu yeni yöntem anjiyo yönteminde olduğu gibi ince uçlu bir alet ile kasıktan kalbe girilerek akımın olduğu bölgeye mandallama işlemi yapılarak yetersizlik akımını ortadan kaldırmaya yarayan bu işlem sayesinde hastalar kısa sürede iyileşip taburcu olmaktadır. Özellikle nefes almada zorlanan hastaların nefes almasını düzeltip, hareketlerini rahatlatan uzun vadede kalbin bozulmasını önleyen bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Şiddetli mitral kapak yetmezliği olan ve şikayetlerinden dolayı girişimsel işlem yapılmasına gerek duyulan, hastaların öncelikle ön değerlendirmeden geçirilip, bu değerlendirme sırasında TEEadındaki tüpün yutturularak ekokardiyografi yapılması gerekir. Bu test mide hastalıklarında kullanılan endoskopi benzeri bir yöntem olup, 15 dakika civarı süren bu test yardımı ile hastanın kapağının mandallama yöntemine uygun olup olmadığı anlaşılabilir ve işlemin yapılacağının kararı alındıktan sonra hastanın bir gün öncesinden hastaneye yatırılması sonucunda, anjiyo kliniğinde narkoz verilerek mandallama işlemi gerçekleştirilir. Hasta bir gece yoğun bakımda kalır ve iki gün normal serviste takip edildikten sonra 3 veya 4’üncü gün taburcu olur.

Mitracilipişleminden sonra bazen kan verilmesi gerekebilir. Bu işlemde ölüm ya da önemli bir problem olma riski oldukça düşüktür. Mitracilip işleminden sonra hastaların nefes darlığı çekmesinde azalma, kalp büyümesinde küçülme ve hastalarda rahatlama görülür. Fakat bu mitral yetmezliğinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmez. Mitracilip yönteminin henüz uzun dönem sonuçları tam bilinmeyip 1-2 yıllık sonuçlarının oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Bu işlemin hastaları uzun süre rahat ettireceği yeni bir işleme gerek duyulmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu yeni yöntem Türkiye’de bazı üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlamıştır.

Kalp kapak hastalığı neden olur?Kalp kapak hastalığı belirtileri

14 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git