Enfeksiyon Hastalıkları

Kalp İç Zarı İltihabı (İnfektif Endokardit) Nedir?

İnfektif endokardit, kalbin iç zarının, kapaklarının ve damarlarının iltihabı (enfeksiyonudur).

İnfektif endokardit nedenleri, belirtileri ve tedavisi

İnfektif endokardit, kalbin iç zarının, kapaklarının ve damarlarının iltihabı (enfeksiyonudur). İnfektif endokardit kalp hastalığı olmayanlarda daha az görülür iken kalp hastalığı bulunanlarda daha fazla görülme riski bulunmaktadır. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar genelde ağızda ve boğazda oluşan bakterilerdir. Bu bakteriler sağlıklı kişilerde zararlı olmadığı gibi kalp hastalığı olanlarda kana karışması durumunda çok tehlikeli kalp iltihaplarına (enfeksiyonlarına) sebebiyet verebilirler.

Bu nedenle kalp hastası olanların ağız bakımına, diş sağlığına ve diş temizliğine dikkat etmesi gerekir. İnfektif endokardit genelde kalp kapaklarını etkileyen ve hayatı tehdit eden ciddi bir enfeksiyondur. Genellikle bakterilerden veya mantar enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Vücutta oluşan herhangi bir enfeksiyon sonrasında ya da cerrahi bir operasyon nedeni ile (diş çekimi, diş dolgusu, vb) bazende sadece diş fırçalama ile kana karışan bakteriden dolayı infektif endokardit gelişebilir.

İnfektif endokardit neden olur?

İnfektif endokardit her yaş gurubunda, kadınlarda ve erkeklerde oluşabilir. Fakat bazı durumlara göre risk artışı vardır. Örneğin kalp kapak hastalığı, protez kapak varlığı, doğumsal kalp hastalıkları, atriyal septal defekt (ASD), ventriküler septal defekt (VSD), patent duktus ateriozus (PDA), hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası hastalığı), kalp pilleri, koroner arter bpass greftleri, damar içi ilaç kullanımı veya uyuşturucu kullanımı, iyi olmayan diş bakımı veya tedavileri, daha fazla diyaliz ve dm (direkt masaj) sıklığı, kateter damar yolu ilaç alışkanlığı, basiller mantar ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalık varlığında AIDS gibi hastalıkların varlığında infektif endokardit oluşma riski daha yüksektir.

İnfektif endokardit belirtileri

İnfektif endokardit belirtileri hastaya göre değişiklik gösterir ve bazı hastalarda enfeksiyon yavaş gelişir ve belirtiler haftalar, aylar içinde ortaya çıkabilir. İnfektif endokardit halsizlik, yorgunluk, kendini iyi hissetmeme, nefes darlığı, kas ağrısı, titreme, ateş, kilo kaybı, ciltte solukluk, gece terlemeleri, öksürük, ayaklarda, bacaklarda ve karında şişlik, idrarda kan, dalakta hassasiyet, peteşi (ciltte oluşan küçük kırmızı lekeler) ve eklem ağrısı gibi bazı belirtiler ile kendini gösterir. Doktorun hastanın kalbini dinlemesi durumunda üfürüm adı verilen sesler duyması belirtiler arasındadır. Bazı hastalarda belirtiler daha hızlı kendini gösterebilir ve genel durum bozukluğu, kalp yetmezliği oluşabilir.

İnfektif endokardit teşhisi

İnfektif endokardit tanısını koymak için öncelikle kültür ya da histolojik muayene ile intrakardiyak basede vejetasyonda ve vejetasyondan kaynaklanan embolide bakteri varlığının gösterilmesi, vejetasyonda ve intrakardiyak apsenin histolojik olarak gösterilmesi gibi bulgular değerlendirilir. Bu bulguların yetmediği durumlarda ekokardiyografi yolu ile göğüs duvarından yapılan ultrasonografik görüntüleme yöntemi sayesinde veya ağızdan yemek borusuna yerleştirilen hortuma benzeyen alet yardımı ile yapılan endoskopik ekokardiyografi yöntemi ile kesin tanıya ulaşılabilir.

İnfektif endokardit tedavisi

Kalp iç zarı iltihabı belirtileri

Kalp iç zarı iltihabı belirtileri

İnfektif endokardit hastalığı olanların tedavisinde, uygun antibiyotik tedavisi oldukça önem taşımaktadır. Antibiyotik tedavisi hızlı kan kültürlerinin sonucu alındıktan sonra acilen başlamalıdır. Antibiyotik tedavisi, araştırma sonuçlarına ve şüphelenilen mikroba göre seçilmelidir. Hastanın geçirdiği bazı operasyonlar veya enfeksiyonlar var ise bunlara uygun antibiyotik tedavisi verilmesi gerekmektedir. Antibiyotik tedavisi genelde 4- veya 6 hafta kadar devam eder.

Antibiyotik tedavisi başladıktan sonra tedavinin işe yarayıp yaramadığını anlamak amacı ile 48 saat süresince kan kültürü almaya devam etmek gerekir. Hastalar konjestif kalp yetmezliği, koroner sistemik embolizasyon ve dirençli enfeksiyon bakımından dikkatlice takip edilmelidir. Tedavinin başladığı ilk iki hafta süresince hastalar her gün elektrokardiyografi ve sık dobler ekokardiyografi ile takip edilir.

Konjestif kalp yetmezliği, akut kapak disfonksiyonu, aort kapak yetmezliğinde artış, vejatasyonun büyümesi, vejatasyon nedeni ile yineleyen sistemik emboliler, paravalvuler apse ve kardiyak fistül antibiyotik tedavisi verilmesine rağmen persistan sepsis cerrahi tedavisi gerektirir. Vejatasyonu 10 mm’den büyük olan hastalar embolik komplikasyon riski yüksek olduğu için klinik problemlere neden olurlar. Vejetasyon embolileri ve buna bağlı nörolojik komplikasyonları önlemek amacı ile kan sulandırıcı tedavi yetmeyebilir. Prostetik kapak endokarditinde en önemlisi de mekanik kapak taşıyan hastalarda cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken düşünülmelidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kalp dış zarı iltihabı (perikardit) nedir
  2. Kalp spazmı neden olur
  3. Göğüs ağrısı nedenleri ve tedavisi
  4. Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedir
  5. Çocuklarda infektif endokardit neden olur
  6. Kalpte ağrı neyin belirtisidir
  7. Çocuklarda kalp romatizması neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git